VIỆC LÀM, THẤT NGHIỆP VÀ LẠM PHÁT

Tìm thấy 3,525 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Việc làm, thất nghiệp và lạm phát ":

KINH TẾ VĨ MÔ - THẤT NGHIỆP VÀ LẠM PHÁT

KINH TẾ VĨ MÔ - THẤT NGHIỆP VÀ LẠM PHÁT

Trong lịch sử loài người, thất nghiệp chỉ xuất hiện trong xã hội tư bản[cần dẫn nguồn]. Ở xã hội cộng đồng xã hội nguyên thủy, việc phải duy trì trật tự trong bầy đàn buộc mọi thành viên phải đóng góp lao động và được làm việc. Trong xã hội phong kiến châu Âu, truyền đời đất đai đảm bảo rằng con ngư[r]

20 Đọc thêm

HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH (LV THẠC SĨ)

HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH (LV THẠC SĨ)

Hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trên[r]

118 Đọc thêm

TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP VÀ VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP VÀ VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Tình trạng thất nghiệp và vấn đề giải quyết việc làm

40 Đọc thêm

CẢI CÁCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG HÀN QUỐC ỨNG PHÓ VỚI ẢNH HƯỞNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CHÂU Á 1997

CẢI CÁCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG HÀN QUỐC ỨNG PHÓ VỚI ẢNH HƯỞNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CHÂU Á 1997

lao động nông nghiệp từ nông thôn ra thành thị tìm kiếm việc làm trong các nhà máycông nghiệp, gây ra thiếu lao động ở khu vực nông thôn. Mặt khác, những ngành côngnghiệp này sử dụng rất nhiều lao động nên cung lao động cũng không đáp ứng kịp. Chínhsách của Chính phủ là tập trung vào nguồn cu[r]

16 Đọc thêm

TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ LẠM PHÁT.LIÊN HỆ ÁP DỤNG THỰC TIỄN

TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ LẠM PHÁT.LIÊN HỆ ÁP DỤNG THỰC TIỄN

Bài tập lớn,tiểu luận Triết cho sinh viên năm nhất:Tác động của CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA đến tăng trưởng và lạm phát,Liên hệ thực tiễn(thực tiễn trong bài là ở VIỆT NAM)
Thành tựu kinh tế vĩ mô của một đất nước thường được đánh giá theo ba dấu hiệu cấp bách như lạm phát, tăng trưởng và công bằng xã hội.[r]

17 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề một số CHÍNH SÁCH KINH tế vĩ mô CHỦ yếu TRONG nền KINH tế THỊ TRƯỜNG

BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề một số CHÍNH SÁCH KINH tế vĩ mô CHỦ yếu TRONG nền KINH tế THỊ TRƯỜNG

Nền kinh tế thị trường th¬ường xuyên có những yếu tố tác động đến tổng cầu (AD) và tổng cung (AS) tạo nên những biến động kinh tế nh¬ư: lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng kinh tế. Do đó, nhiệm vụ của chính phủ là phải sử dụng các chính sách và công cụ kinh tế vĩ mô để đ¬ưa nền kinh tế t[r]

Đọc thêm

BÀI 4. LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

BÀI 4. LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CẦN NHIỀU LAO ĐỘNGII. Vấn đề việc làm.- Lực lượng lao động dồi dào , còn nhièu lao động thiếuviệc làm , đặc biệt ở nông thôn .- Tỉ lệ thất nghiệp của khu vực thành thị cả nước khácao khoảng 6% .- Cần tăng cường các biện pháp giải quyết việc làm chongươ[r]

27 Đọc thêm

Tổ chức quản lý doanh nghiêp

TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIÊP

Chương2: Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải
Câu 1: Phân tích các yếu tố môi trường tác động đến SXKD của DNVT
1. Môi trường kinh tế
Môi trường kinh tế có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DNVT nó bao gồm các nhân tố như: lạm phát, tỉ giá hối đoái, lãi suất ngân hà[r]

107 Đọc thêm

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VỚI VẤN ĐỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH TOÀN CẦU HÓA

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VỚI VẤN ĐỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH TOÀN CẦU HÓA

hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phíLỜI MỞ ĐẦUThế kỷ 21 đã mở ra một thời kỳ phát triển mới cho toàn cầu, một thếgiới đầy sôi động của quá trình toàn cầu hoá. Điều đó đã thúc đẩy các nướctích cực gia nhập vào các tổ chức quốc tế như: WTO (tổ chức thương mạiquốc tế), OECD (tổ chức hợp tác và phát tr[r]

28 Đọc thêm

ĐỀ THI HSG LỚP 11 NĂM 2015

ĐỀ THI HSG LỚP 11 NĂM 2015

• Nghèo tài nguyên khoáng sản.• Thiên tai thường xuyên xảy ra.• Địa hình chủ yếu là đồi núi, ít đồng bằngb. Tình hình phát triển kinh tế của Nhật Bản sauChiến tranh thế giới thứ hai đến nay:• Sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến 1952: kinh tếkhôi phục (bằng trước chiến tranh)• 1955 đến 1973: kinh tế[r]

6 Đọc thêm

Vấn đề thất nghiệp và tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay

VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP VÀ TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

LỜI MỞ ĐẦU
Đất nước ta đang trong công cuộc đổi mới và phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao . Cùng với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, trong những năm gần đây đất nước ta đã đạt được một số thành tựu trong nhiều lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, xuất khẩu… Bên cạnh những thành tựu đạt[r]

19 Đọc thêm

VIỆC LÀM TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA Ở BẮC NINH

VIỆC LÀM TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA Ở BẮC NINH

lâm – thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa từ các chương trình quốc gia, quốctế.- GS.TS Phạm Đức Thành: Vấn đề giải quyết việc làm ở Việt Nam,Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 64- 2002. Trong bài tác giả đã đánh giá thực trạngviệc làm và thất nghiệp trên cơ sở đó đề ra những quan điểm[r]

13 Đọc thêm

Chính Sách Giải Quyết Việc Làm Cho Người Khuyết Tật ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT Ở HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Việc làm cho người lao động là một trong những vấn đề xã hội có tính chất toàn cầu, là mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia. Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định, tốc độ tăng trưởng kinh tế caco trong nhiều năm, tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức to[r]

16 Đọc thêm

BÀI 3 - TRANG 95 - SGK LỊCH SỬ 8

BÀI 3 - TRANG 95 - SGK LỊCH SỬ 8

Trình bày nội dung của chính sách mới của Ph. Ru-dơ-ven. Trình bày nội dung của chính sách mới của Ph. Ru-dơ-ven. Hướng dẫn. Chính sách mới bao gồm các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế - tài chính. Chính phủ Ru-dơ-ven đã ban hành các đạo luật[r]

1 Đọc thêm

Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của việc làm

KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC LÀM

khái niệm, vai trò và ý nghĩa của việc làm

Lao động là một hành động diễn ra giữa con người với giới tự nhiên, trong lao động con người đã vận dụng trí lực và thể lực cùng với công cụ tác động vào giới tự nhiên tạo ra sản phẩm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt , đời sống con người , lao động là một yế[r]

7 Đọc thêm

VẤN ĐỀ VIỆC LÀM

VẤN ĐỀ VIỆC LÀM

Nguồn lao động dồi dào trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển... II. VẤN ĐỀ VIỆC LÀM Nguồn lao động dồi dào trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển đã tạo nên sức ép rất lớn đối với vấn để giài quyết việc làm ở nước ta hiện nay. Do đặc điểm mùa vụ của sản xuất nông nghiệp và sự phát triể[r]

1 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Ở HUYỆN HẠ HÒA TỈNH PHÚ THỌ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Ở HUYỆN HẠ HÒA TỈNH PHÚ THỌ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Lịch sử nghiên cứu 2
3. Mục tiêu nghiên cứu 2
4. Phạm vi nghiên cứu 3
5. Vấn đề nghiên cứu 3
6. Phương pháp nghiên cứu 3
7. Ý nghĩa của Đề tài 3
8. Kết cấu của Đề tài 4
CHƯƠNG 1 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ UBND VÀ PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ X[r]

50 Đọc thêm

CÔNG TÁC TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠNG GIANG GIAI ĐOẠN 20132015

CÔNG TÁC TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠNG GIANG GIAI ĐOẠN 20132015

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
BẢNG DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài: 1
2. Mục tiêu nghiên cứu: 1
3. Phạm vi nghiên cứu: 1
4. Vấn đề nghiên cứu: 1
5. Phương pháp nghiên cứu: 2
6. Kết cấu đề tài: 2
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ TẠO VIÊC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG. 3
1. Cơ[r]

62 Đọc thêm

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Thất nghiệp là một hiện tượng kinh tế xã hội mà hầu hết các nước trên thế
giới phải đương đầu. Trong nền KTTT, thất nghiệp được biểu lộ một cách rõ nét
nhất, nó là hệ quả tất yếu của phát triển công nghiệp. Chống thất nghiệp và bảo
vệ NLĐ trong trường hợp[r]

164 Đọc thêm

SLIDE KINH TẾ VĨ MÔ UEH

SLIDE KINH TẾ VĨ MÔ UEH

Theo các nhà kinh tế học, lạm phát vừa phải sẽ có lợi chonền kinh tế, nó là “dầu bôi trơn“ của nền kinh tế. i = re + Ife hay re = i - IfeNếu tỷ lệ lạm phát thực tế = dự kiến  lãi suất thực = lãi suấtthực mong muốn  không ai bị thiệt trong các hợp đồng kinh tếNếu tỷ lệ lạm phát

14 Đọc thêm

Cùng chủ đề