KIỂM TRA NÉM BÓNG BẬT NHẢY TỰ CHỌN CHẠY BỀN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KIỂM TRA NÉM BÓNG BẬT NHẢY TỰ CHỌN CHẠY BỀN":

THE DUC 8 CA NAM

THE DUC 8 CA NAM

Tiết 33- 36 :Ôn tập, kiểm tra HKI Kiểm tra HKI : Xuất phát cao-chạy nhanh 60m HOC KỲ IITiết 37, 38:- Môn TC: Tiếp tục ôn, tập thể lực: Học kỹ thuật, trò chơi- Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trước, đá lăng trước- sau, đálăng sang ngang, Trò chơi” Nhảy ô tiếp sức”- Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn).Tiết 39, 40:- Bật nhảy: Ôn đá lăng sang ngang; Học: Đà một bước đá lăng. Trò chơi: " Bật nhảy tiếp sức"- Môn TC: Tiếp tục ôn, tập thể lực: Học kỹ thuật, trò chơi (do GV chọn).- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.Tiết 41, 42:- Bật nhảy: Ôn đá lăng sang ngang; đà một bước- đá lăng. Học: Đà một bước-giậm nhảy- đá lăng.- Môn TC: Tiếp tục ôn, tập thể lực: Học kỹ thuật nâng cao thành tích (đối vớinhững môn có thể đo được thành tích).- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.Tiết 43,44- Bật nhảy: Ôn: Đà một bước- giậm nhảy- đá lăng. Trò chơi: "Bật xa tiếp sức"- Môn TC: Tiếp tục ôn, hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thành tích. - Chạy bền: Trò chơi (Do Gv chọn)Tiết 45,46- Bật nhảy: Ôn: Đà một bước- giậm nhảy- đá lăng. Trò chơi: "Nhảy ô tiếpsức"- Môn TC: Tiếp tục ôn, hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thành tích. - Chạy bền: Trò chơi (Do Gv chọn)Tiết 47,48 - Bật nhảy: Ôn: Đà một bước- giậm nhảy- đá lăng. Học: Đà ba bước- giậm
Xem thêm

15 Đọc thêm

PHAN PHOI MOI 2009 2010

PHAN PHOI MOI 2009 2010

- Ôn tập.- Kiểm tra học kì I (môn TTTC).- Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT.Học kì IITiết 37- Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ: đá lăng trớc, đá lăng trớc - sau, đá lăng sang ngang; Trò chơi " nhảy ô tiếp sức".- Chạy nhanh: đứng (mặt, vai, lng) hớng chạy - xuất phát. Trò chơi "Chạy tiếp sức".Tiết 38- Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trớc, đá lăng trớc - sau, đá lăng sang ngang; Trò chơi " nhảy ô tiếp sức".- Chạy nhanh: đứng (mặt, vai, lng) hớng chạy - xuất phát. Trò chơi (do GV chọn).- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.Tiết 39- Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trớc, đá lăng trớc - sau, đá lăng sang ngang; Học: Đà một bớc đá lăng.- Chạy nhanh: đứng (mặt, vai, lng) hớng chạy - xuất phát. Học trò chơi "Chạy tiếp sức chuyển vật".Tiết 40- Bật nhảy: Ôn tập và trò chơi (do GV chọn); Học: Đà một bớc giậm nhảy - đá lăng.- Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ hoặc trò chơi (do GV chọn); Học : Chạy bớc nhỏ, chạy gót chạm mông.- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.Tiết 41- Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn); Học: Bật xa; trò chơi "Bật xa tiếp sức".- Chạy nhanh: Ôn tập, trò chơi (do GV chọn); Học: chạy nâng cao
Xem thêm

6 Đọc thêm

PHANPHOICHUONGTRINH TD7

PHANPHOICHUONGTRINH TD7

- Kiểm tra học kì I(môn thể thao tự chọn) Học kì IITiêt 37 - Bài TD:Học 2 động tác vơn thở,tay- Bật nhảy:Ôn động tác Đá lăng trớc-sau,trò chơI bật xa tiếp sức.- Chạy bền:chạy trên địa hình tự nhiênTiết 38 - Bai TD: Ôn 2 động tác:vơn thở,tay.Học 2 động tác chân,lờn.- Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trớc- sau,đấ lăng sang ngang,trò chơI nhảy ô tiếp sứcTiết 39 - Bài TD:Ôn 4 động tác vơn thở ,tay,chân,lờn- Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trớc sau,đá lăng sang ngang,trò chơIbật xa tiếp sức- Chạy bền:chạy trên địa hình tự nhiênTiêt 40 - Bài TD:Ôn 4 động tác vơn :von thở,tay,chân,lờn(chú ý biên độ,nhịp điệu).- Bật nhảy:ôn động tác đá lăng trớc-sau,đá lăng sang ngang,đà 1 bớc giậm nhảy vào hố cát.Tiết 41 - Bai TD: Ôn 4 động tác vơn thở,tay, chân, lờn.-Bật nhảy: Ôn động tác đà 1 bớc giậm nhảy đá lăng,đà 3 bớc giậm nhảy vào hố cát.- Chạy bền:chạy trên địa hình tự nhiênTiết 42 -Bài TD: Ôn 4 động tác vơn thở tay,chân,lờn.Học 2 động tác bụng,phối hợp.- Bật nhảy:Ôn động tác đà 1 bớc giậm nhảy đá lăng,đà 3 bớc giậm nhảy vào hố cát,trò chơi(do GV chọn).Tiết 43 -Bài TD:Ôn 6 động tác đã học- Bật nhảy:Ôn động tác đà 3 bớc giậm nhảy vào hố cát.Học trò chơI Khéo vớng chân.- Chạy bền:chạy trên địa hình tự nhiên
Xem thêm

5 Đọc thêm

KÊ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6-7-8-9

KÊ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6-7-8-9

Ném bóng: Tập phát triển sức mạnh tay. Học chạy đà tự do ném bóng xaBóng ném62 Ném bóng Ném bóng: Ôn tập, trò chơi (do GV chọn) Bóng ném63 Ném bóng Ném bóng: Ôn tập, trò chơi (do GV chọn) Bóng ném64 Kiểm tra Kiểm tra : Ném bóng (lấy điểm 1tiết)Bóng ném, 1 bộ bàn ghế3465 Ôn tập và kiểm tra cuối năm Luyện tập kỹ thuật bật nhảy Giá, soà nhảy và thớc66 Ôn tập và kiểm tra cuối nămLuyện tập kỹ thuật bật nhảy (chuẩn bị kiểm tra HK II)Giá, soà nhảy và thớc3567 Kiểm tra cuối năm Kiểm tra HKII: kỹ thuật bật nhảy Đệm, giá nhảy và thớc68 Kiểm tra rèn luyện thân thể Chạy bềnDây đích, đồng hồ bấm giây36 69 Kiểm tra rèn luyện thân thể Chạy nhanhDây đích, đồng hồ bấm giây37 70 Kiểm tra rèn luyện thân thể Bật nhảy Hố cát, thớc dây13 Lớp 71- MỤC TIÊU :- Biết được một số kiển thức, kĩ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.- Có sự tăng tiến về thể lực, đạt tiêu chuẩn RLTT và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT- Biết vận dụng kiến thức nhất định những điều đã học vào nề nếp sinh hoạt ở trường và ngoài trường.
Xem thêm

47 Đọc thêm

PHAN PHOI CHUONG TRINH THE DUC 7

PHAN PHOI CHUONG TRINH THE DUC 7

Kiểm tra: ĐHĐN ( Nội dung do GV chọn).16- Chạy nhanh : Trò chơi phát triển sức nhanh.- Bài TD: Học cavs động tác vơn thở, tay, chân, lờn.- Chạy bền: Trò chơi. ( Tự chọn).0917- Chạy nhanh: Ôn chạy bơc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau,xuất phát cao- chạy nhanh 60m.- Bài TD: Ôn các động tác, vơn thở, tay, chân,lờn.- Chạy bền: Luyện tập chạy bền. 18- Chạy nhanh: Ôn chạy bơc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau,xuất phát cao- chạy nhanh 60m.- Bài TD: Ôn các động tác, vơn thở, tay, chân,lờn. - Chạy bền: Trò chơi. ( Tự chọn). 1019- Chạy nhanh: Ôn chạy bơc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau,xuất phát cao- chạy nhanh 60m. Nâng cao thành tích chuẩn bị kiểm tra.- Bài TD: Ôn các động tác, vơn thở, tay, chân,lờn. (Chú ý biên độ, nhịp điệu).- Chạy bền: Luyện tập chạy bền. 20Kiểm tra chạy nhanh: Xuất phát cao chạy 60m.1121-Bài TD:Ôn các động tác,vơn thở,tay, chân,lờn. Học các động tác bụng, phối hợp.- Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân.- Chạy bền: Trò chơi. ( Tự chọn). 22
Xem thêm

3 Đọc thêm

Giao An TD9

GIAO AN TD9

II/Địa điểm, phương tiện: - Sân tập thể dục-Hố cát –Bóng ném-dây nhảy, Gvchuẩn bị còi tổ trực dọn vệ sinh sân tập.III/Tiến trình dạy học:3Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu GV: Đặng Ngọc NamNỘI DUNGĐ/LượngPHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC1/Phần mở đầu:-GV nhận lớp kiểm tra sĩ số hs-GV phổ biến nội dung +Nhảy xa +Ném bóngChạy bền*Yêu cầu: Lớp nghiêm túc chú ý,đúng trang phục.2/Phần cơ bản:a/Khởi động : -Gvcho lớp chạy 2 vòng sân về tập hợp khởi động chung các động tác, khớp, ép trước sau sang ngang.*Khởi động chuyên môn:-Nâng cao đùi -Chạy bước nhỏ =>Gót chạm môngb/ Nhảy xa:GV cho HS ôn tập các động tác bổ trợ Bật nhảy tại chổ-Đà 3-5 bước giậm nhảy,
Xem thêm

10 Đọc thêm

giao an thể dục k6

GIAO AN THỂ DỤC K6

- Biết được một số kiến thức, kỷ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khỏe nâng cao thể lực.- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.- Có sự tăng tiến về thể lực, thì đạt tiêu chuẩn RLTT và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT. Nội dung chương trình thể dục 6 gồm:- Lý thuyết chung - Nhảy xa- Đội hình đội ngũ - Nhảy cao- Bài TD phát triển chung - Ném bóng- Chạy nhanh - Môn tự chọn- Chạy bền - n tập kiểm tra- Bật nhảy - Kiểm tra tiêu 30-35 phút - Giáo viên giảng giải cho học sinh hiểu mục tiêu chương trình TD 6 dưới dạng kể chuyện để các em nắm được và giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kiến thức và kỷ năng, sức khỏe, thể lực của học sinh theo hướng góp phần giữ gìn nâng cao sức khỏe và phát triển thể lực.- Với nội dung chương trình TD 6 sẽ giảm bớt sự lặp lại nhàm chán ở một số nội dung điền kinh, đưa trò chơi vận động nhiều hơn vào chương trình đặc biệt là trò chơi
Xem thêm

3 Đọc thêm

Phân phối chương trình thể dục

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC

Tiết 66: Kiểm tra môn TCTiết 67- 72: Ôn tập và kiểm tra RLTT.Tiết 73- 74: Tổ chức hoạt động ngoại khoá20LỚP 8Cả năm : 37 tuần (74 tiết)Học kỳ I : 19 tuần ( 38 tiết)Họ kỳ II 18 tuần( 36 tiết)HỌC KỲ ITiết 1:- Mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 8 ( tóm tắt)- Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 1)Tiết 2:- Đội hình đội ngũ ( ĐHĐN ): Ôn các kỹ năng đã học ởlớp 6 và 7(Do GV chọn). Đi đều và đổi chân khi sainhịp.- Chạy cự ly ngắn( chạy ngắn); Ôn một số trò chơi,động tác bổ trợ- phát triển thể lực đã học ở lớp 6 và 7(Do GV chọn)Tiết 3:- ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang, hàng dọc, điểm số,Đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằngsau, Đội hình 0- 2- 4; Học chạy đều, đứng lại.- Chạy ngắn: Ôn như nội dung tiết 2; Chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi- Chạy bền : Trò chơi “ Chạy dích dắt tiếp sức”Tiết 4:- ĐHĐN: Như nội dung tiết 3 và một số nội dung họcsinh thực hiện còn yếu.- Chạy ngắn: Ôn trò chơi phát triển sức nhanh, luyện
Xem thêm

39 Đọc thêm

KH dạy học 9 mới

KH DẠY HỌC 9 MỚI

phục,vệsinhsântậpChạy ngắn : Ôn một số bài tậpphát triển sức nhanh (do GV chọn),20 - Yêu cầu luyện tập nghiêm túc- Giáo dục học sinh có ý thức tự- Phơng pháptập luyệnCờ,còi,Trangphục,Kế hoạch Giảng dạy môn Thể dục 9 - 6 - Năm học : 2010 - 2011 xuất phát thấp- chạy lao- chạy giữaquãng- về đích (60 m).Nhảy xa : Ôn phối hợp chạy đà 3-5 bớc - giậm nhảy (vào ván giậm)-bật cao . Một số động tác bổ trợ,bài tập phát triển sức mạnh chân(do GV chọn)Chạy bền : Chạy trên địa hình tựnhiên.học tự rèn tốt - Biết vận dụng để tự tập hằngngày đồng loạt,
Xem thêm

22 Đọc thêm

TD 7- T3

TD 7- T3

THỂ DỤC : ÔN 8 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC. BẬT NHẢY : ĐÁ LĂNG TRƯỚC, ĐÁ LĂNG TRƯỚC SAU. CHƠI TRÒ CHƠI . CHẠY BỀN: LUYỆN TẬP CHẠY BỀN. I/ Mục đích – yêu cầu:1-Kiến thức : + Thể dục: Ôn 8 động tác đã học. + Bật nhảy: luyện tập đá lăng trước, đá lăng trước sau. + Chạy bền: Luyện tập chạy bền.2- Kó năng : + Thể dục: Thực hiện tương đối nhòp nhàng, đúng phương hướng, biên độđộng tác nhằm rèn luyện tư thế cơ bản và phát triển thể lực.+ Bật nhảy: Thực hiện tương đối đúng các động tác bổ trợ nhằm phát triểnsức mạnh của chân. + Chạy bền: Biết phối hợp với thở trong chạy bền.Hồi tónh sau khi chạy.3- Giáo dục : + Có ý thức bảo vệ sức khoẻ, biết vận dụng để tập luyện hằng ngày. II/ Sân bãi dụng cụ :+ Sân tập ,cờ , vòng tròn trò chơi, đường chạy bền.III/ Phương pháp :+ Luyện tập, thò phạm, đồng loạt, phân nhóm, tích cực học tập.IV/ Tiến trình tiết dạy:20 Phần Nội dungĐLVĐYêu cầu chỉ dẫn kó thuật Biện pháp tổ chứcTg SlI- Phần mở đầu:1- Tập hợp – báocáo.2- PBND tiết học.3- Khởi động chung.4-Khởi động ch/ môn.
Xem thêm

22 Đọc thêm

GA TD Lớp 6 HK 2

GA TD LỚP 6 HK 2

- Chuẩn bị : Đứng chân trước, chân sau hoặc hai chân song song cách nhau một khoảng nhỏ hơn vai.Hai đầu gối hơi khuỵu, hai tay co ( một tay trước, một tay sau ) góc độ lớn. Thân trên thẳng, trọng tâm dồn đều trên hai chân.- Động tác : Đánh tay theo nhịp độ tăng dần, góc độ giữa cánh tay và cẳng tay nhỏ dần đếnmức độ hợp lí.Chủ yếu đánh mạnh khuỷu tayra phía sau, phối hợp nhịp nhàng.- Chu ẩn bị : Đứng tự nhiên sau vạch XP- Động tác : Đi tăng dần tốc độ trong 5 - 10 bước, sau đó chuyển thành chạy nhanh trong 15- 20m.- Chu ẩn bị : Như tiết 41- Cách chơi : Như tiết 41- Đứng tại chỗ đánh tay.- Điều chỉnh tốc độ, bước chạy, tránh nơi ghồghề, vũng nước….- Thực hiện tích cực,Kết hợp hít thở sâu-Ưu, khuyết điểm lớp - Hướng khắc phục- Tập “Bật xa”, chạy nhanh, CB- Bật nhảy- Chạy nhanh.- GV: “Giải tán !”.HS: “ Khỏe !”. - Gv thị phạm, phân tích KT động tác- Như ĐH khởi động. 20 – 30m
Xem thêm

67 Đọc thêm

Kế hoạch công đoàn tháng 11-2010

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN THÁNG 11-2010

+ Rèn chữ viết cách trình bày bài làm cho HS.+ GV,HS tăng cờng luyện tập bóng đá, bật xa, ném bóng, chạy tiếp sức để dự thi huyện+ Cùng BGH nhà trờng dự giờ, kiểm tra Hồ sơ, công tác dạy học của GV để góp ý điều chỉnh.+ XD KHBH phát huy tính tích cực của học sinh .+ Tự bồi dỡng nghiệp vụ1/101520301830-CBGV, BCH- Buổi 2.- on TN- Ban KTNB- Tự học3. - Giám sát các chế độ chính sách ngời lao động.- Thăm hỏi động viên đoàn viên.- Tham gia ủng hộ nhân đạo.- Theo dõi và cập nhật các chế độ của ngời lao động, của CB đoàn viên.TX10- TTND- Nguyễn Hơng, BCH- Phối hợp, đôn đốc ĐTN thực
Xem thêm

1 Đọc thêm

Giáo án lớp lá bé đón trăng rằm

GIÁO ÁN LỚP LÁ BÉ ĐÓN TRĂNG RẰM

I. MỤC TIÊU 1. Phát triển thể lực: Rèn luyện và phát triển các kỹ năng vận động thông qua các bài tập phất triển chung, các vận động cơ bản như: đi, chạy, bò, nhảy bật… Phát triển các tố chất nhanh nhẹn, linh hoạt, dẽo dai thông qua các trò chơi vận động và trò chơi dân gian. Phát triển các vận động tinh như cầm, nắm, nhìn… thông qua các hoạt động vẽ, nặn, xé, dán,… Dạy trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh các nhân, biết sử dụng đồ dùng cá nhân. Chỉ số 3: Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa 4m. Chỉ số 10: Đập bóng và bắt bóng bằng 2 tay.
Xem thêm

35 Đọc thêm

PPCT THE DUC 7

PPCT THE DUC 7

Bật nhảyÔn bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật ở trên cao, tròchơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” hoặc do GV chọn.Đá cầuÔn tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyển cầu bằng mu bànchân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chânhoặc do GV chọn, Học: một số điểm trong luật đá cầu.Chạy bền Chạy trên địa hình tự nhiên.Tiết 58Bật nhảyÔn chạy đà chính diện giậm nhảy lăng duỗi thẳng qua xà,bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật ở trên cao, trò chơi“Nhảy vượt rào tiếp sức” hoặc do GV chọn.Đá cầuÔn tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyển cầu bằng mu bànchân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chânhoặc do GV chọn; Đầu tập.30Tiết 59Bật nhảyÔn chạy đà chính diện giậm nhảy lăng duỗi thẳng qua xà, bậtnhảy bằng hai chân, tay với vào vật ở trên cao, hoặc do GV chọn.Đá cầuÔn tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyển cầu bằng mu bànchân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chânhoặc do GV chọn; Đầu tập.Chạy bền Chạy trên địa hình tự nhiên.Tiết 60Bật nhảyÔn chạy đà (tự do) Nhảy xa; Nhảy bước bộ trên không; trò
Xem thêm

6 Đọc thêm

PPCTTD6

PPCTTD6

- Môn thể thao tự chọn(Môn TC): Làm quen với một số động tác bổ trợ, trò chơiTiết 20:- Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi( Do GV chọn); Học: Đứng tại chỗ đánh tay, di chuyển sang chạy nhan 20 – 30m.- Môn TC: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi, tập thể lực.- Chạy bền: Học một số bài tập, động tác bổ trợ( Do GV chọn)Tiết 21:- Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi( Do GV chọn); Học: Xuất phát cao chạy nhanh 30m- Môn TC: Ôn một số động tác bổ trợ, kỹ thuật- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiênTiết 22:- Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi( Do GV chọn); Học: Xuất phát cao chạy nhanh 30 - 40m2 Phân phối chương trình TD612131415161723242526272829
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tiết 23: Bật nhảy- Chạy nhanh

TIẾT 23: BẬT NHẢY- CHẠY NHANH

phátChuẩn bị: Đứng chân rộng bằng vai, khuỵu gối, má ngoài bàn chân sát vạch xuất phát, vai cùng phía hướng về hướng chạy, hai tay buông tự nhên, sẵn sàng xuất phát. Động tác: Khi có lệnh xuất phát, nhanh chóng xoay thân người và chân theo hướng chạy, chạy nhanh về đích.c. Đứng lưng hướng chạy - xuất phátChuẩn bị: Đứng chân thuận phía sau, gót chân sát mép vạch xuất phát, lưng quay về hướng chạy. Hai bàn chân chạm đất bằng mũi bàn chân, gối hơi khuỵu, hai bàn tay buông tự nhiên, thân trên ngả về trước. Động tác: Khi có lệnh “Chuẩn bị…” hạ thấp trọng tâm một chút, mặt quay ra phía sau, lắng nghe hiệu lệnh tiếp theo. Khi có lệnh xuấtphát, nhanh chóng xoay chân và thân, rồi chạy nhanh về đích.c) Mở rộng, khái quát kiến thức (thời gian 3 phút) Từ bài học “Bật nhảy - Chạy bền” các em sẽ phát huy được tính tự giác, tích cực và tác phong nhanh nhẹn. HS nắm được kỹ năng của
Xem thêm

4 Đọc thêm

Bai: 52 Ca

BAI: 52 CA

đua thuyền nhảy dùchạy dàiđua voinhảy dây Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2010Luyện từ và câuTừ ngữ về thể thao, dấu phẩy (trang 93).Các môn thể thao bắt đầu bằng tiếng:a) bóng b) chạy c) đua d) nhảy bóng đá bóng chuyền bóng rổ bóng ném chạy v=ợt rào chạy ngắn chạy tiếp sức chạy dài đua xe đạp đua ô tô đua thuyền đua voi nhảy cao nhảy xa nhảy dù nhảy dây

14 Đọc thêm

Giao an TD 9 HK II

GIAO AN TD 9 HK II

1. Thả lỏng - hồi tĩnh: - Thực hiện động tác điều hồ, hít thở sâu, rũ chân rũ tay.- Căng cơ2 . Nhận xét tiết học và giao bài tập về nhà. * Kết thúc tiết học.5 phút3 phút2 lầnx8nhịp 2 phútGV: Lê Hồng Trn Năm học: 2009 - 2010 Trường THCS Bình Tân Giáo Án TD 9 Tiết : 45 Ngày soạn : 23/01/2010Tuần : 23 Ngày dạy : 26/01/2010NHẢY CAO – BĨNG CHUYỀNI/ MỤC TIÊU U CẦU . 1. MỤC TIÊU :• Nhảy cao : Ơn động tác đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang, Tập phối hợp 4 giai đọan ( Chạy đà – giậm nhảy – trên khơng và tiếp đất ). Kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua.• Bóng chuyền : Ơn một số động tác bổ trợ phát triển thể lực, chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng cao tay chính diện đối với nam và thấp tay nghiêng mình đối với nữ. Đấu tập, ơn một số điểm trong luật bóng chuyền mini.2.U CẦU :• Thực hiện tương đối đúng một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực. Biết vận dụng để tự tập nâng cao sức khỏe và tham gia thi đấu.II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :• Sân trường .• Bóng chuyền , nệm nhảy, trụ, xà.
Xem thêm

79 Đọc thêm

THE DUC 7 (TIET 37)

THE DUC 7 (TIET 37)

Phòng GD - ĐT Đức Thọ.Trường THCS Lê NinhTiết 37: Bài Thể dục - Bật Nhảy - Chạy bền.Người thực hiện :Đinh Thị Kim Mùi I.Mở đầu(8-10 p)1.Nhận lớp:-Lớp trưởng tập hợp báo cáo sĩ số.-GV nhận lớp và phổ biến nội dung bài học.Đội hình nhận lớp:ơ

9 Đọc thêm

KHBH MÔN TD LỚP 4

KHBH MÔN TD LỚP 4

1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập2. Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án.III. Nội dung và phơng pháp tổ chứcNội dungĐịnhlợngPhơng pháp tổ chức1. Phần mở đầu- Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học+ Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 ngời, nhảy dây kiểu chân trớc chân sau- Di chuyển tung và bắt bóng- Ôn trò chơi Trao tín gậy * Khởi động:-Chạy trên địa hình tự nhiên- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối,hông,vai- Ôn các động tác nghiêm nghỉ, quay phải, trái, điểm số trên cơ sở đội hình đang tập7-9 phút2-3 phút5-6 phútCán sự tập hợp báo cáo sĩ số, chúc GV Khoẻ
Xem thêm

17 Đọc thêm