THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP":

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài:Kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thƣơng mại thế giới (WTO), quyền sở hữu trítuệ (QSHTT) nói chung cũng nhƣ quyền sở hữu công nghiệp (QSHCN) nói riêng đãgiành đƣợc sự quan tâm của xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp.[r]

70 Đọc thêm

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI TÊN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI TÊN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

7.CƠ CẤU CỦA LUẬN VĂN: Luận văn bao gồm 3 chương CHƯƠNG I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về bảo hộ tên thương mại CHƯƠNG II: Thực trạng hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với t[r]

4 Đọc thêm

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ _ _QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TRONG GIAI ĐOẠN THẨM ĐỊNH NỘI DUNG _ Sau khi đ-ợc chấp nhận hợp lệ[r]

18 Đọc thêm

CÂN BẰNG LỢI ÍCH TRONG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ

CÂN BẰNG LỢI ÍCH TRONG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ

Với mục đích trên, luận văn tập trung giải quyết các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: - Khái quát hệ thống bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế và cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyề[r]

6 Đọc thêm

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TẬP THỂ THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TẬP THỂ THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

vụ kém chất lƣợng của một17thành viên sẽ ảnh hƣởng đến thành viên khác và ảnh hƣởng đến uy tín về sảnphẩm, dịch vụ của một vùng nhất định.Thứ tƣ: Lợi ích của mỗi thành viên trong việc sử dụng NHTT gắn liềnvới lợi ích của tập thể. NHTT thƣờng mang lại giá trị kinh tế cho một nhómngƣời là thành viên c[r]

109 Đọc thêm

Pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

Ngay từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng các loại hình thù, ký hiệu riêng để thể hiện quyền làm chủ của mình đối với tài sản và những vật thuộc sở hữu của chính họ. Theo thời gian, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường hòa chung trong xu thế cạnh tranh,việc sử dụng những ký[r]

30 Đọc thêm

BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm đượcđưa ra thị trường hợp pháp Mục đích duy trì hoạt động của các phương tiện vận tải nướcngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời nằm trong lãnh thổ VN Người có quyền sử dụng trước Người được nhận li-xăng[r]

Đọc thêm

Tình huống quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

TÌNH HUỐNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

Đề bài: Anh A là giám đốc công ty May và xuất nhập khẩu Hoàng Huỳnh tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Anh A nhận hợp đồng may gia công 3000 chiếc áo thun lưới gắn nhãn hiệu Adidas và Nike cho một người buôn bán quần áo tại Nga. A đặt hàng cho B sản xuất cho mình tem, nhãn mang nhãn hiệu Adid[r]

13 Đọc thêm

Quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh quốc tế

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ

Quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh quốc tế


Tiến sỹ Dominique De Stoop
Chuyên gia luật quốc tế

Giới thiệu: Bài trình bày này cố gắng giải thích một số đặc điểm chung của quyền sở hữu trí[r]

6 Đọc thêm

TÀI LIỆU CÔNG ƯỚC PARIS 1883 VỀ BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP PDF

TÀI LIỆU CÔNG ƯỚC PARIS 1883 VỀ BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP PDF

CÔNG ƯỚC PARIS 1883 VỀ BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP (Sửa đổi tại các hội nghị quốc tế như hội nghị Lahay (1923), ở Luân đôn (1939), ở Lixbon(1938), ở Xtôckhôm(1967), ở Brucxen (1990), ở Washington (1991). Đây là một trong những công ước quan trọng nhất về sở hữu công ngh[r]

2 Đọc thêm

Đề cương môn học Thông tin tư liệu sở hữu công nghiệp

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THÔNG TIN TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Môn học “Thông tin tư liệu Sở hữu Công nghiệp” trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về thông tin Sở hữu Công nghiệp, bao gồm các nội dung: những vấn đề chung về Sở hữu Công nghiệp; Bảo hộ quyền Sở hữu Công nghiệp ở Việt Nam; Thông tin tư liệu Sáng chế, Giải pháp hữu ích; Hệ thống Phân loại S[r]

18 Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

Phần mở đầu
Phần nội dung
1. Khái quát chung 3
1.1 Khái niệm 3
1.2 Quyền sử dụng tên thương mại 4
1.3 Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại 5
2. Bảo hộ tên thương mại 6
2.1 Điều kiện bảo hộ tên thương mại 6
2.2 Đăng kí bảo hộ tên thương mại 6
2.3 Bảo hộ tên thương mại 7
3. Pháp l[r]

28 Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Chương 1. Lý luận chung về quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại 2
1.1. Khái niệm và đặc điểm tên thương mại 2
1.2. Điều kiện bảo hộ tên thương mại 2
1.3. Việc xác lập bảo hộ Tên thương mại 4
1.4. Quyền sở hữu và quyền chuyển nhượng đối với[r]

21 Đọc thêm

HỎI đáp PHÁP LUẬT về bảo vệ QUYỀN sở hữu CÔNG NGHIỆP 215 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 215 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

Câu hỏi 1. Thế nào là quyền sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ bao gồm các đối tượng nào? 2
Câu hỏi 2. Thế nào là quyền tác giả? 2
Câu hỏi 3. Thế nào là tác phẩm? Tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả? 3
Câu hỏi 4. Những người nào được coi là tác giả của tác phẩm? 4
Câu hỏi 5. Những người nào được coi[r]

100 Đọc thêm

Tình hình xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại trên thế giới và việt nam

TÌNH HÌNH XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU, TÊN THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

Ngoài việc cố gắng tạo ra được uy tín của mình đối với khách hàng, còn phải biết bảo vệ uy tín đó nữa. Con đường duy nhất, là đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ càng sớm càng tốt. Chiến lược xây dựng và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đòi hỏi sự đầu tư dài hơi, thỏa đáng, và tất nhiên, có thể hao t[r]

25 Đọc thêm

Giải quyết tình huống trong luật sở hữu trí tuệ

GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG TRONG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Ngày 1112007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Điều này mở ra cơ hội to lớn trong việc phát triển kinh tế đất nước nhưng chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức đặc biệt là tuân thủ các cam kết quốc tế về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Việc bảo h[r]

8 Đọc thêm

Luật Sở hữu trí tuệ: vấn đề bảo vệ quyền tác giả

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ: VẤN ĐỀ BẢO VỆ QUYỀN TÁC GIẢ

Vấn đề bảo hộ quyền tác giả Bài tập nhóm Luật Sở hữu trí tuệ

ĐỀ BÀI

Nhà sử học A có viết cuốn sách “Việt Nam – một biên niên sử bằng hình ảnh” trong đó có sử dụng rất nhiều tư liệu trong và ngoài nước của các đồng nghiệp. sau khi cuốn sách được xuất bản năm 2010, nhà nhiếp ảnh B phát hiện ra tron[r]

9 Đọc thêm

QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM KHUYẾT DANH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH

QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM KHUYẾT DANH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH

copyright law system through its development. However, in the currentlaw, there are some inadequate provisions in definition of anonymousworks such as term of copyright protection for anonymous works, lack ofprovisions for anonymous works resulting from contracts and the deadlineof author's appearan[r]

8 Đọc thêm

luật bản quyền hoa kỳ

LUẬT BẢN QUYỀN HOA KỲ

A.PHẦN MỞ ĐẦUSở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Đối tượng của loại sở hữu này là các tài sản phi vật chất nhưng có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền v[r]

11 Đọc thêm