BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ TẠI VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ TẠI VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP DOC":

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU HÀNG HÓA THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU HÀNG HÓA THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

hiệu có ý định sử dụng cũng dược ghi nhận vào sổ. sổ theo dõi nhãn hiệudẩn dán trở thành sổ dăng bạ nhãn hiộu, lừ dỏ hình thành phương thứcdăng ký nhãn hiỏu tại Tòa án (gọi là nhãn hiôu chứng toà). Tuy nhiên, việcdăng ký nhãn hiệu như vậy dược thực hiộn theo thông lê chứ không theoquy định của một v[r]

119 Đọc thêm

CÂN BẰNG LỢI ÍCH TRONG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ

CÂN BẰNG LỢI ÍCH TRONG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ

Với mục đích trên, luận văn tập trung giải quyết các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: - Khái quát hệ thống bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế và cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyề[r]

6 Đọc thêm

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU HÀNG HÓA THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU HÀNG HÓA THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Đổ tài dã sử dụng plnrưng pháp phân tích trong việc đánh giá các quy định hiệnhành của pháp luật Việt Nam về việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, qua đó cung cấp mộtbức tranh toàn cảnh về vấn đề này. Qua việc phân tích Irên, tác giả đã chỉ ra dượcnhững hạn chế, những tlìiốu sót của pháp luậ[r]

121 Đọc thêm

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Bảo hộ sở hữu trí tuệ vừa xuất phát từ nhu cầu tự thân của nền kinh tế - xã hộin-ớc ta trong quá trình phát triển, vừa là một đòi hỏi trong quá trình hội nhập. Việc xâydựng và duy trì hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ hữu hiệu là một trong những yếu tốquan trọng và cần thiết[r]

25 Đọc thêm

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ _ _QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TRONG GIAI ĐOẠN THẨM ĐỊNH NỘI DUNG _ Sau khi đ-ợc chấp nhận hợp lệ[r]

18 Đọc thêm

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI TÊN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI TÊN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

7.CƠ CẤU CỦA LUẬN VĂN: Luận văn bao gồm 3 chương CHƯƠNG I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về bảo hộ tên thương mại CHƯƠNG II: Thực trạng hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với t[r]

4 Đọc thêm

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Chƣơng 1: Khái quát chung về KDCN và bảo hộ quyền SHCN đối với KDCNmang tính mỹ thuật - công nghiệp thì có thể đƣợc bảo hộ dƣới cả hai hình thức:QTG và KDCN. Pháp luật Việt Nam hiện hành không có quy định nào nóirằng một tác phẩm chỉ đƣợc một trong hai cơ ch[r]

70 Đọc thêm

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TẬP THỂ THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TẬP THỂ THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

luận tốt nghiệp Văn Thanh Phƣơng; Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Vũ Thị Hải Yến - HàNội, 2012; "Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, nghiên cứu so sánh giữa pháp luật liênminh Châu Âu và Việt Nam", luận án tiến sỹ của Phan Ngọc Tâm năm 2011;"Pháp luật bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn h[r]

109 Đọc thêm

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Khảo sỏt, phõn tớch thực trạng hoạt động bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam và đề xuất một số giải phỏp hoàn thiện phỏp luật và tăng cường hiệu quả bảo hộ quyền SHCN đối với chỉ dẫn địa lý[r]

19 Đọc thêm

BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Quyền sở hữu công nghiệp đối vớiKIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆPTHS. VÕ NGUYÊN HOÀNG PHÚCKHÁI NIỆM (K13Đ4 Luật SHTT) Kiểudáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài củasản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đườngnét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.XÁC LẬP QUYỀN[r]

Đọc thêm

Pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

Ngay từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng các loại hình thù, ký hiệu riêng để thể hiện quyền làm chủ của mình đối với tài sản và những vật thuộc sở hữu của chính họ. Theo thời gian, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường hòa chung trong xu thế cạnh tranh,việc sử dụng những ký[r]

30 Đọc thêm

Đề cương môn học Thông tin tư liệu sở hữu công nghiệp

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THÔNG TIN TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Môn học “Thông tin tư liệu Sở hữu Công nghiệp” trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về thông tin Sở hữu Công nghiệp, bao gồm các nội dung: những vấn đề chung về Sở hữu Công nghiệp; Bảo hộ quyền Sở hữu Công nghiệp ở Việt Nam; Thông tin tư liệu Sáng chế, Giải pháp hữu ích; Hệ thống Phân loại S[r]

18 Đọc thêm

HẬU QUẢ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGĂN NGỪA RỦI RO PHÁP LÝ

HẬU QUẢ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGĂN NGỪA RỦI RO PHÁP LÝ

1. Rủi ro xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí
Việc công bố sáng chế trên phương tiện truyền thông trước khi nộp đơn đăng ký hoặc cấp bằng về sáng chế thì chủ sáng chế cũng không thể kiện được khi có hiện tượng làm giả sản phẩm sáng chế hoặc tranh chấp xảy ra.
Đố[r]

6 Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Chương 1. Lý luận chung về quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại 2
1.1. Khái niệm và đặc điểm tên thương mại 2
1.2. Điều kiện bảo hộ tên thương mại 2
1.3. Việc xác lập bảo hộ Tên thương mại 4
1.4. Quyền sở hữu và quyền chuyển nhượng đối với[r]

21 Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

Phần mở đầu
Phần nội dung
1. Khái quát chung 3
1.1 Khái niệm 3
1.2 Quyền sử dụng tên thương mại 4
1.3 Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại 5
2. Bảo hộ tên thương mại 6
2.1 Điều kiện bảo hộ tên thương mại 6
2.2 Đăng kí bảo hộ tên thương mại 6
2.3 Bảo hộ tên thương mại 7
3. Pháp l[r]

28 Đọc thêm

Tác động của hiệp định TRIPS đến chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển

TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH TRIPS ĐẾN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHO CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

do chọn đề tài
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phát triển mạnh mẽ, sở hữu trí tuệ là vấn đề ngày càng được đề cập đến nhiều và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Sở hữu trí tuệ đóng một vai trò quan trọng không thể phủ nhận trong nỗ lực phát triển kinh tế của một quốc gia. Thực tế của thương[r]

28 Đọc thêm

Tình hình xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại trên thế giới và việt nam

TÌNH HÌNH XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU, TÊN THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

Ngoài việc cố gắng tạo ra được uy tín của mình đối với khách hàng, còn phải biết bảo vệ uy tín đó nữa. Con đường duy nhất, là đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ càng sớm càng tốt. Chiến lược xây dựng và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đòi hỏi sự đầu tư dài hơi, thỏa đáng, và tất nhiên, có thể hao t[r]

25 Đọc thêm

HỎI đáp PHÁP LUẬT về bảo vệ QUYỀN sở hữu CÔNG NGHIỆP 215 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 215 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

Câu hỏi 1. Thế nào là quyền sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ bao gồm các đối tượng nào? 2
Câu hỏi 2. Thế nào là quyền tác giả? 2
Câu hỏi 3. Thế nào là tác phẩm? Tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả? 3
Câu hỏi 4. Những người nào được coi là tác giả của tác phẩm? 4
Câu hỏi 5. Những người nào được coi[r]

100 Đọc thêm

Quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh quốc tế

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ

Quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh quốc tế


Tiến sỹ Dominique De Stoop
Chuyên gia luật quốc tế

Giới thiệu: Bài trình bày này cố gắng giải thích một số đặc điểm chung của quyền sở hữu trí[r]

6 Đọc thêm