VĂN BẰNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "VĂN BẰNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP":

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU HÀNG HÓA THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU HÀNG HÓA THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

hiệu có ý định sử dụng cũng dược ghi nhận vào sổ. sổ theo dõi nhãn hiệudẩn dán trở thành sổ dăng bạ nhãn hiộu, lừ dỏ hình thành phương thứcdăng ký nhãn hiỏu tại Tòa án (gọi là nhãn hiôu chứng toà). Tuy nhiên, việcdăng ký nhãn hiệu như vậy dược thực hiộn theo thông lê chứ không theoquy định của một v[r]

119 Đọc thêm

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI TÊN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI TÊN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

7.CƠ CẤU CỦA LUẬN VĂN: Luận văn bao gồm 3 chương CHƯƠNG I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về bảo hộ tên thương mại CHƯƠNG II: Thực trạng hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với t[r]

4 Đọc thêm

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Lời mở đầuBên cạnh đó, nƣớc ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế, tính tƣơng thích, tính hiệuquả cũng nhƣ năng lực bảo hộ KDCN của Việt Nam hiện đang là mối quan tâm lớn củacác nƣớc đối tác, đặc biệt là khi Việt Nam đã là thành viên của WTO, đã ký kết, tham gianhiều điều ƣớc quốc tế (ĐƢQT[r]

70 Đọc thêm

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ _ _QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TRONG GIAI ĐOẠN THẨM ĐỊNH NỘI DUNG _ Sau khi đ-ợc chấp nhận hợp lệ[r]

18 Đọc thêm

CÂN BẰNG LỢI ÍCH TRONG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ

CÂN BẰNG LỢI ÍCH TRONG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ

Với mục đích trên, luận văn tập trung giải quyết các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: - Khái quát hệ thống bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế và cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyề[r]

6 Đọc thêm

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TẬP THỂ THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TẬP THỂ THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

của quyền Sở hữu Trí tuệ - Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.WIPOWTOTổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giớiTổ chức thƣơng mại thế giớiMỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay, các nƣớc giao lƣuhợp tác cùng phát t[r]

109 Đọc thêm

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

hàng hóa hay dịch vụ được bán hay được cung cấp trên thị trường.Đề tài khóa luận tốt nghiệp: Quy định pháp luật về xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệutại Việt NamTrang 9Sinh viên thực hiện: Dư Hồng NhungKhoa: Luật Kinh tếThứ ba, nhãn hiệu được bảo hộ thông[r]

49 Đọc thêm

Tình huống quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

TÌNH HUỐNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

Đề bài: Anh A là giám đốc công ty May và xuất nhập khẩu Hoàng Huỳnh tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Anh A nhận hợp đồng may gia công 3000 chiếc áo thun lưới gắn nhãn hiệu Adidas và Nike cho một người buôn bán quần áo tại Nga. A đặt hàng cho B sản xuất cho mình tem, nhãn mang nhãn hiệu Adid[r]

13 Đọc thêm

Pháp luật về bảo hộ chỉ dẫn địa lý

PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

ĐỀ TÀI: Pháp Luật về bảo hộ chỉ dẫn địa lýI.Khái quát chung về bảo hộ chỉ dẫn địa lý.31.1.Khái niệm chỉ dẫn địa lý31.1.1.Theo pháp luật quốc tế31.1.2.Theo pháp luật của Việt Nam51.2.Khái niệm bảo hộ chỉ dẫn địa lý81.3.Hình thức bảo hộ chỉ dẫn địa lý121.3.1.Trong phạm vi quốc tế121.3.2.Trong phạm vi[r]

72 Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Chương 1. Lý luận chung về quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại 2
1.1. Khái niệm và đặc điểm tên thương mại 2
1.2. Điều kiện bảo hộ tên thương mại 2
1.3. Việc xác lập bảo hộ Tên thương mại 4
1.4. Quyền sở hữu và quyền chuyển nhượng đối với[r]

21 Đọc thêm

Pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

Ngay từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng các loại hình thù, ký hiệu riêng để thể hiện quyền làm chủ của mình đối với tài sản và những vật thuộc sở hữu của chính họ. Theo thời gian, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường hòa chung trong xu thế cạnh tranh,việc sử dụng những ký[r]

30 Đọc thêm

TÀI LIỆU CÔNG ƯỚC PARIS 1883 VỀ BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP PDF

TÀI LIỆU CÔNG ƯỚC PARIS 1883 VỀ BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP PDF

CÔNG ƯỚC PARIS 1883 VỀ BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP (Sửa đổi tại các hội nghị quốc tế như hội nghị Lahay (1923), ở Luân đôn (1939), ở Lixbon(1938), ở Xtôckhôm(1967), ở Brucxen (1990), ở Washington (1991). Đây là một trong những công ước quan trọng nhất về sở hữu công ngh[r]

2 Đọc thêm

HỎI đáp PHÁP LUẬT về bảo vệ QUYỀN sở hữu CÔNG NGHIỆP 215 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 215 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

Câu hỏi 1. Thế nào là quyền sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ bao gồm các đối tượng nào? 2
Câu hỏi 2. Thế nào là quyền tác giả? 2
Câu hỏi 3. Thế nào là tác phẩm? Tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả? 3
Câu hỏi 4. Những người nào được coi là tác giả của tác phẩm? 4
Câu hỏi 5. Những người nào được coi[r]

100 Đọc thêm

Tình hình xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại trên thế giới và việt nam

TÌNH HÌNH XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU, TÊN THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

Ngoài việc cố gắng tạo ra được uy tín của mình đối với khách hàng, còn phải biết bảo vệ uy tín đó nữa. Con đường duy nhất, là đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ càng sớm càng tốt. Chiến lược xây dựng và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đòi hỏi sự đầu tư dài hơi, thỏa đáng, và tất nhiên, có thể hao t[r]

25 Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

Phần mở đầu
Phần nội dung
1. Khái quát chung 3
1.1 Khái niệm 3
1.2 Quyền sử dụng tên thương mại 4
1.3 Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại 5
2. Bảo hộ tên thương mại 6
2.1 Điều kiện bảo hộ tên thương mại 6
2.2 Đăng kí bảo hộ tên thương mại 6
2.3 Bảo hộ tên thương mại 7
3. Pháp l[r]

28 Đọc thêm

Đề cương môn học Thông tin tư liệu sở hữu công nghiệp

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THÔNG TIN TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Môn học “Thông tin tư liệu Sở hữu Công nghiệp” trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về thông tin Sở hữu Công nghiệp, bao gồm các nội dung: những vấn đề chung về Sở hữu Công nghiệp; Bảo hộ quyền Sở hữu Công nghiệp ở Việt Nam; Thông tin tư liệu Sáng chế, Giải pháp hữu ích; Hệ thống Phân loại S[r]

18 Đọc thêm

BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Quyền sở hữu công nghiệp đối vớiKIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆPTHS. VÕ NGUYÊN HOÀNG PHÚCKHÁI NIỆM (K13Đ4 Luật SHTT) Kiểudáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài củasản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đườngnét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.XÁC LẬP QUYỀN SHCN ĐỐ[r]

Đọc thêm

Quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh quốc tế

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ

Quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh quốc tế


Tiến sỹ Dominique De Stoop
Chuyên gia luật quốc tế

Giới thiệu: Bài trình bày này cố gắng giải thích một số đặc điểm chung của quyền sở hữu trí[r]

6 Đọc thêm

luật bản quyền hoa kỳ

LUẬT BẢN QUYỀN HOA KỲ

A.PHẦN MỞ ĐẦUSở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Đối tượng của loại sở hữu này là các tài sản phi vật chất nhưng có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền v[r]

11 Đọc thêm