XÁC LẬP VÀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "XÁC LẬP VÀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP":

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Lời mở đầuBên cạnh đó, nƣớc ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế, tính tƣơng thích, tính hiệuquả cũng nhƣ năng lực bảo hộ KDCN của Việt Nam hiện đang là mối quan tâm lớn củacác nƣớc đối tác, đặc biệt là khi Việt Nam đã là thành viên của WTO, đã ký kết, tham gianhiều điều ƣớc quốc tế (ĐƢQT[r]

70 Đọc thêm

BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

dungHiệu lực văn bằng bảo hộ Hiệu Hiệulực không gian: toàn lãnh thổ Việt Namlực thời gian: kể từ ngày cấp đến hết 05 nămkể từ ngày nộp đơn, được gia hạn 02 lần liên tiếp,mỗi lần 05 nămCHỦ THỂ Tác Chủgiảsở hữu kiểu dáng công nghiệp Người nhận chuyển giao quyền sử dụngNỘI DUN[r]

Đọc thêm

Tình huống quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

TÌNH HUỐNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

Đề bài: Anh A là giám đốc công ty May và xuất nhập khẩu Hoàng Huỳnh tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Anh A nhận hợp đồng may gia công 3000 chiếc áo thun lưới gắn nhãn hiệu Adidas và Nike cho một người buôn bán quần áo tại Nga. A đặt hàng cho B sản xuất cho mình tem, nhãn mang nhãn hiệu Adid[r]

13 Đọc thêm

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ _ _QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TRONG GIAI ĐOẠN THẨM ĐỊNH NỘI DUNG _ Sau khi đ-ợc chấp nhận hợp lệ[r]

18 Đọc thêm

TÀI LIỆU CÔNG ƯỚC PARIS 1883 VỀ BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP PDF

TÀI LIỆU CÔNG ƯỚC PARIS 1883 VỀ BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP PDF

triển lãm được công nhận là chính thức tổ chức tại một trong số các nước thành viên. Điều đó cho phép một đối tượng sở hữu công nghiệp tham gia triển lãm tại hội chợ thì được lấy ngày bắt đầu trưng bày hàng hóa tại triểm lãm làm ngày được hưởng quyền ưu tiên với thời hạn không q[r]

2 Đọc thêm

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI TÊN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI TÊN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

7.CƠ CẤU CỦA LUẬN VĂN: Luận văn bao gồm 3 chương CHƯƠNG I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về bảo hộ tên thương mại CHƯƠNG II: Thực trạng hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với t[r]

4 Đọc thêm

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TẬP THỂ THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TẬP THỂ THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

còn chồng chéo, chƣa thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình. Vìthế mà chƣa tạo lòng tin cho ngƣời dân. Hơn nữa, việc xử lý các hành vi xâmphạm quyền SHCN bằng các biện pháp hành chính là chính, biện pháp dân sự vàhình sự rất ít khi đƣợc sử dụng.Bối cảnh quốc tế và trong nƣớc khiến các[r]

109 Đọc thêm

CÂN BẰNG LỢI ÍCH TRONG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ

CÂN BẰNG LỢI ÍCH TRONG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ

Với mục đích trên, luận văn tập trung giải quyết các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: - Khái quát hệ thống bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế và cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyề[r]

6 Đọc thêm

HỎI đáp PHÁP LUẬT về bảo vệ QUYỀN sở hữu CÔNG NGHIỆP 215 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 215 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

Câu hỏi 1. Thế nào là quyền sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ bao gồm các đối tượng nào? 2
Câu hỏi 2. Thế nào là quyền tác giả? 2
Câu hỏi 3. Thế nào là tác phẩm? Tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả? 3
Câu hỏi 4. Những người nào được coi là tác giả của tác phẩm? 4
Câu hỏi 5. Những người nào được coi[r]

100 Đọc thêm

Tìm hiều về công tác xác lập quyền sở hữu và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho diện nhà thuộc chính sách cải tạo

TÌM HIỀU VỀ CÔNG TÁC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CHO DIỆN NHÀ THUỘC CHÍNH SÁCH CẢI TẠO

Tìm hiều về công tác xác lập quyền sở hữu và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho diện nhà thuộc chính sách cải tạo

35 Đọc thêm

Pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

Ngay từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng các loại hình thù, ký hiệu riêng để thể hiện quyền làm chủ của mình đối với tài sản và những vật thuộc sở hữu của chính họ. Theo thời gian, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường hòa chung trong xu thế cạnh tranh,việc sử dụng những ký[r]

30 Đọc thêm

Giải quyết tình huống trong luật sở hữu trí tuệ

GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG TRONG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Ngày 1112007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Điều này mở ra cơ hội to lớn trong việc phát triển kinh tế đất nước nhưng chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức đặc biệt là tuân thủ các cam kết quốc tế về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Việc bảo h[r]

8 Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Chương 1. Lý luận chung về quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại 2
1.1. Khái niệm và đặc điểm tên thương mại 2
1.2. Điều kiện bảo hộ tên thương mại 2
1.3. Việc xác lập bảo hộ Tên thương mại 4
1.4. Quyền sở hữu và quyền chuyển nhượng đối với[r]

21 Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

Phần mở đầu
Phần nội dung
1. Khái quát chung 3
1.1 Khái niệm 3
1.2 Quyền sử dụng tên thương mại 4
1.3 Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại 5
2. Bảo hộ tên thương mại 6
2.1 Điều kiện bảo hộ tên thương mại 6
2.2 Đăng kí bảo hộ tên thương mại 6
2.3 Bảo hộ tên thương mại 7
3. Pháp l[r]

28 Đọc thêm

luật bản quyền hoa kỳ

LUẬT BẢN QUYỀN HOA KỲ

A.PHẦN MỞ ĐẦUSở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Đối tượng của loại sở hữu này là các tài sản phi vật chất nhưng có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền v[r]

11 Đọc thêm

Tình hình xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại trên thế giới và việt nam

TÌNH HÌNH XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU, TÊN THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

Ngoài việc cố gắng tạo ra được uy tín của mình đối với khách hàng, còn phải biết bảo vệ uy tín đó nữa. Con đường duy nhất, là đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ càng sớm càng tốt. Chiến lược xây dựng và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đòi hỏi sự đầu tư dài hơi, thỏa đáng, và tất nhiên, có thể hao t[r]

25 Đọc thêm

Quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh quốc tế

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ

Quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh quốc tế


Tiến sỹ Dominique De Stoop
Chuyên gia luật quốc tế

Giới thiệu: Bài trình bày này cố gắng giải thích một số đặc điểm chung của quyền sở hữu trí[r]

6 Đọc thêm

bản quyền theo pháp luật hoa kỳ

BẢN QUYỀN THEO PHÁP LUẬT HOA KỲ

A.PHẦN MỞ ĐẦUSở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Đối tượng của loại sở hữu này là các tài sản phi vật chất nhưng có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền v[r]

34 Đọc thêm

Đề cương môn học Thông tin tư liệu sở hữu công nghiệp

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THÔNG TIN TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Môn học “Thông tin tư liệu Sở hữu Công nghiệp” trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về thông tin Sở hữu Công nghiệp, bao gồm các nội dung: những vấn đề chung về Sở hữu Công nghiệp; Bảo hộ quyền Sở hữu Công nghiệp ở Việt Nam; Thông tin tư liệu Sáng chế, Giải pháp hữu ích; Hệ thống Phân loại S[r]

18 Đọc thêm