KHÁI NIỆM VỀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KHÁI NIỆM VỀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP":

BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

bảo vệ QSHCN bằng biện pháp dân sự (tiến hành các vụ kiện theo thủ tục dân sự); bảo vệ QSHCN bằng biện pháp hành chính (đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính) và bảo vệ QSHCN bằng biện pháp hình sự (xét xử tội phạm về sở hữu công nghiệp)

28 Đọc thêm

TÀI LIỆU CÔNG ƯỚC PARIS 1883 VỀ BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP PDF

TÀI LIỆU CÔNG ƯỚC PARIS 1883 VỀ BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP PDF

CÔNG ƯỚC PARIS 1883 VỀ BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP (Sửa đổi tại các hội nghị quốc tế như hội nghị Lahay (1923), ở Luân đôn (1939), ở Lixbon(1938), ở Xtôckhôm(1967), ở Brucxen (1990), ở Washington (1991). Đây là một trong những công ước quan trọng nhất về sở hữu

2 Đọc thêm

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài:Kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thƣơng mại thế giới (WTO), quyền sở hữu trítuệ (QSHTT) nói chung cũng nhƣ quyền sở hữu công nghiệp (QSHCN) nói riêng đãgiành đƣợc sự quan tâm của xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp.[r]

70 Đọc thêm

BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

dungHiệu lực văn bằng bảo hộ Hiệu Hiệulực không gian: toàn lãnh thổ Việt Namlực thời gian: kể từ ngày cấp đến hết 05 nămkể từ ngày nộp đơn, được gia hạn 02 lần liên tiếp,mỗi lần 05 nămCHỦ THỂ Tác Chủgiảsở hữu kiểu dáng công nghiệp Người nhận chuyển giao quyền sử dụngNỘI DUN[r]

Đọc thêm

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ _ _QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TRONG GIAI ĐOẠN THẨM ĐỊNH NỘI DUNG _ Sau khi đ-ợc chấp nhận hợp lệ[r]

18 Đọc thêm

Tình huống quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

TÌNH HUỐNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

Đề bài: Anh A là giám đốc công ty May và xuất nhập khẩu Hoàng Huỳnh tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Anh A nhận hợp đồng may gia công 3000 chiếc áo thun lưới gắn nhãn hiệu Adidas và Nike cho một người buôn bán quần áo tại Nga. A đặt hàng cho B sản xuất cho mình tem, nhãn mang nhãn hiệu Adid[r]

13 Đọc thêm

CÂN BẰNG LỢI ÍCH TRONG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ

CÂN BẰNG LỢI ÍCH TRONG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ

Với mục đích trên, luận văn tập trung giải quyết các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: - Khái quát hệ thống bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế và cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyề[r]

6 Đọc thêm

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI TÊN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI TÊN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

7.CƠ CẤU CỦA LUẬN VĂN: Luận văn bao gồm 3 chương CHƯƠNG I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về bảo hộ tên thương mại CHƯƠNG II: Thực trạng hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với t[r]

4 Đọc thêm

VỀ CHẾ ĐỊNH BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2005 (SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2009)

VỀ CHẾ ĐỊNH BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2005 (SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2009)

A. ĐẶT VẤN ĐỀ1
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ1
I. Cơ sở lý luận về quyền tác giả1
1. Khái niệm và đặc điểm của quyền tác giả1
2. Các nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả4
3. Khái quát về tác phẩm6
4. Chủ thể của quyền tác giả7
II. Điều kiện bảo hộ quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sử[r]

20 Đọc thêm

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TẬP THỂ THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TẬP THỂ THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

của quyền Sở hữu Trí tuệ - Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.WIPOWTOTổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giớiTổ chức thƣơng mại thế giớiMỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay, các nƣớc giao lƣuhợp tác cùng phát t[r]

109 Đọc thêm

HỎI đáp PHÁP LUẬT về bảo vệ QUYỀN sở hữu CÔNG NGHIỆP 215 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 215 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

Câu hỏi 1. Thế nào là quyền sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ bao gồm các đối tượng nào? 2
Câu hỏi 2. Thế nào là quyền tác giả? 2
Câu hỏi 3. Thế nào là tác phẩm? Tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả? 3
Câu hỏi 4. Những người nào được coi là tác giả của tác phẩm? 4
Câu hỏi 5. Những người nào được coi[r]

100 Đọc thêm

bản quyền theo pháp luật hoa kỳ

BẢN QUYỀN THEO PHÁP LUẬT HOA KỲ

A.PHẦN MỞ ĐẦUSở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Đối tượng của loại sở hữu này là các tài sản phi vật chất nhưng có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền v[r]

34 Đọc thêm

Giải quyết tình huống trong luật sở hữu trí tuệ

GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG TRONG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Ngày 1112007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Điều này mở ra cơ hội to lớn trong việc phát triển kinh tế đất nước nhưng chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức đặc biệt là tuân thủ các cam kết quốc tế về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Việc bảo h[r]

8 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN LUẬT CẠNH TRANH ĐỀ TÀI HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM

TIỂU LUẬN MÔN LUẬT CẠNH TRANH ĐỀ TÀI HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM

I. Cơ sở lý luận 1
1. Khái niệm 1
1.1. Cạnh tranh 1
1.2. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh 1
1.3. Quyền sở hữu trí tuệ 1
1.4. Cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 1
2. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 2
2.1. Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm[r]

19 Đọc thêm

luật bản quyền hoa kỳ

LUẬT BẢN QUYỀN HOA KỲ

A.PHẦN MỞ ĐẦUSở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Đối tượng của loại sở hữu này là các tài sản phi vật chất nhưng có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền v[r]

11 Đọc thêm

GÓP VỐN VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA HÀNH VI GÓP VỐN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

GÓP VỐN VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA HÀNH VI GÓP VỐN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Từ các nghiên cứu, phân tích ở chương I, có thể thấy việc liệt kê cáctài sản góp vốn tại khoản 4, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2005 là không thựctế và còn nhiều thiếu sót. Điều 163 về tài sản và Điều 181 về quyền tài sảncủa Bộ luật Dân sự 2005 chỉ coi vật có thực là tiêu chuẩn quan[r]

25 Đọc thêm

GIẢI PHÁP CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM

GIẢI PHÁP CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM

- Cơ quan Nhà nước về sở hữu công nghiệp: + Tiến hành công nhận việc bảo hộ đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp, cung cấp thông tin cho người tiêu dùng về các đối tượng sở hữu công [r]

41 Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Chương 1. Lý luận chung về quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại 2
1.1. Khái niệm và đặc điểm tên thương mại 2
1.2. Điều kiện bảo hộ tên thương mại 2
1.3. Việc xác lập bảo hộ Tên thương mại 4
1.4. Quyền sở hữu và quyền chuyển nhượng đối với[r]

21 Đọc thêm

sở hữu trí tuệ dưới góc độ hình sự

SỞ HỮU TRÍ TUỆ DƯỚI GÓC ĐỘ HÌNH SỰ

MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU 1
1.Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Tình hình nghiên cứu đề tài 3
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài 3
4.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 4
5. Cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu 4
6. Bố cục của bài luận văn 5
B.NỘI DUNG 6
CHƯƠNG 1: : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÁC TỘ[r]

67 Đọc thêm

Quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh quốc tế

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ

Quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh quốc tế


Tiến sỹ Dominique De Stoop
Chuyên gia luật quốc tế

Giới thiệu: Bài trình bày này cố gắng giải thích một số đặc điểm chung của quyền sở hữu trí[r]

6 Đọc thêm