240 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LUYỆN THI TN ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH –ĐỀ SỐ 1 POTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "240 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LUYỆN THI TN ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH –ĐỀ SỐ 1 POTX":

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 - LẦN I MÔN: TOÁN; KHỐI A VÀ KHỐI B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 - LẦN I MÔN: TOÁN; KHỐI A VÀ KHỐI B

L ẬP PHƯƠNG TRÌNH CHÍNH T ẮC CỦA HYPEBOL CÓ HAI TI ỆM CẬN VUÔNG GÓC V ỚI NHAU V À C ẮT ĐƯỜNG TR ÒN _C_ T ẠI BỐN ĐIỂM LẬP THÀNH HÌNH CH Ữ NHẬT CÓ DIỆN TÍCH BẰNG 24.. CÁN BỘ COI THI KHÔNG[r]

6 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN TOÁN; KHỐI B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN TOÁN; KHỐI B

NG ƯỜ I CH Ế ĐỀ TRANG 2 ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA LỚP HỌC THÊM CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 1.[r]

4 Đọc thêm

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi : Tiếng Anh doc

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 MÔN THI : TIẾNG ANH DOC

1 Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi : Tiếng Anh (chương trình chuẩn) Đề Tham khảo Thời gian làm bài 60 phút; 50 câu trắc nghiệm (đề thi có 04 trang) A/ PRONUNCIATION Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the rest in each group. 1. A. athlete B. capacity C. demand D. flame 2. A. schedule B. school C. mechanic D. chocolate 3. A. originated B. needed C. encouraged D. eliminated Circle the word whose stress is on a syllable different from that of the other 3 4. A. employ B. offer C. tutor D. focus 5. A. stadium B. committee C. official D. equipment B/ VOCABULARY AND STRUCTURES Choose the right words/ phrase to complete the sentences. 6. _______natural resources is of great importance. a. Preserve b. Preserving c. To have preserved d. Preserved 7. Even parents no longer live together, they have to be for their children. A. responsible B. responsibility C. irresponsible D. responding 8. Dad’s busy at the moment. He the sitting room. A. is redecorating B. redecorate C. has redecorated D. will redecorate 9. A phone is a telephone that does not have wires and works by radio, that you can carry with you and use anywhere. A. motive B. mobile C. movable D. motivated 10. The cyclone has resulted destruction and flood.
Xem thêm

4 Đọc thêm

de giai nhanh cac bai tap hoa hoc

DE GIAI NHANH CAC BAI TAP HOA HOC

TRANG 1 _PHƯƠNG PHÁP 9_ CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁT Trong các đề kiểm tra và thi tuyển sinh theo phương pháp tr ắc nghiệm chúng ta thấy rằng số l ượng câu hỏi và bài tập khá nhiều và [r]

11 Đọc thêm

Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)

Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)

Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)

Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)

Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)
Xem thêm

Đọc thêm

cách sử dụng các đại lượng ở dạng khái quát

CÁCH SỬ DỤNG CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁT

Trích từ phần: “10 PHƯƠNG PHÁP GI ẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” PGS.TS Đặng Thị Oanh http://webdayhoc.nethttp://webdayhoc.net Tư liệu dành cho giáo viên trung h ọcPhương pháp 9CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁTTrong các đề kiểm tra và thi tuyển sinh theo phương pháp tr ắc nghiệm chúng ta thấy rằng số l ượng câuhỏi và bài tập khá nhiều và đa dạng bao trùm toàn bộ chương trình hóa học phổ thông. Rất nhiều cácphương pháp, các d ạng bài đã được bạn đọc biết đến. Sau đây l à một số ví dụ về dạng b ài tìm mối liên hệkhái quát giữa các đại lượng thường xuất hiện trong trong các đề thi tuyển sinh đại học.Ví dụ 1: (Câu 11 - Mã đề 182 - Khối A - TSĐH 2007)Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl v ào dung dịch chứa b mol Na2CO3đồng thời khuấy đều, thuđược V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuấthiện kết tủa. Biểu thức li ên hệ giữa V với a, b làA. V = 22,4(a  b). B. V = 11,2(a  b).C. V = 11,2(a + b). D. V = 22,4(a + b).Hướng dẫn giảiCho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3ta có phương trình:HCl + Na2CO3 NaHCO3+ NaCl (1)
Xem thêm

11 Đọc thêm

Công nhận cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình pot

CÔNG NHẬN CƠ SỞ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH POT

4.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng thẩm định do Bộ Xây dựng thành lập. 4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản công nhận và đưa lên website của Bộ Xây dựng. 4.8. Lệ phí: Không có 4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Công văn đề nghị đăng ký ( mẫu công văn đính kèm theo thủ tục). - Phiếu đăng ký giảng viên (mẫu phiếu đính kèm theo thủ tục). 4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: a) Yêu cầu điều kiện 1: Tư cách pháp nhân: Các cơ sở đào tạo từ cao đẳng chuyên nghiệp trở lên, các trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ, các viện, học viện, trung tâm nghiên cứu có chức năng bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng; các trung tâm có chức năng đào tạo thuộc các Hội nghề nghiệp liên quan đến hoạt động xây dựng. Đối với các pháp nhân khác được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Bộ Xây dựng sẽ xem xét cụ thể trên cơ sở nhu cầu và tình hình thực tế để công nhận. b) Yêu cầu điều kiện 2: Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: - Đảm bảo các phòng học có quy mô và tiện nghi phù hợp với số lượng học viên và các phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập. - Có các phòng thí nghiệm hoặc các băng đĩa hình để giới thiệu về các thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (đối với bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công). c) Yêu cầu điều kiện 3: Giảng viên: - Cơ sở đào tạo phải có ít nhất 40% giảng viên trong biên chế hoặc có hợp đồng không xác định thời hạn trên tổng số giảng viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA hoặc GSTC. - Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội
Xem thêm

9 Đọc thêm

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” pptx

TÀI LIỆU PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” PPTX

Trích từ phần: “10 PHƯƠNG PHÁP GI ẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” PGS.TS Đặng Thị Oanh http://webdayhoc.nethttp://webdayhoc.net Tư liệu dành cho giáo viên trung h ọcPhương pháp 9CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁTTrong các đề kiểm tra và thi tuyển sinh theo phương pháp tr ắc nghiệm chúng ta thấy rằng số l ượng câuhỏi và bài tập khá nhiều và đa dạng bao trùm toàn bộ chương trình hóa học phổ thông. Rất nhiều cácphương pháp, các d ạng bài đã được bạn đọc biết đến. Sau đây l à một số ví dụ về dạng b ài tìm mối liên hệkhái quát giữa các đại lượng thường xuất hiện trong trong các đề thi tuyển sinh đại học.Ví dụ 1: (Câu 11 - Mã đề 182 - Khối A - TSĐH 2007)Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl v ào dung dịch chứa b mol Na2CO3đồng thời khuấy đều, thuđược V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuấthiện kết tủa. Biểu thức li ên hệ giữa V với a, b làA. V = 22,4(a  b). B. V = 11,2(a  b).C. V = 11,2(a + b). D. V = 22,4(a + b).Hướng dẫn giảiCho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3ta có phương trình:HCl + Na2CO3 NaHCO3+ NaCl (1)
Xem thêm

11 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HKII LỚP 7 (THEO MẪU CỦA BGD)

ĐỀ KIỂM TRA HKII LỚP 7 (THEO MẪU CỦA BGD)

B ắc sơn ethnic boarding secondary school Đề kiểm tra học kỳ 2 Người ra đề :Teacher Dương xuân chiều Môn : Ti ếng anh lớp 7 M arks Teacher’s comments I .LISTENING : Listen to the passage twice or three and tick the activities that are mentioned. (2.5pts)Menbers of nam’s family Reading Watching TVListening to music CookingFatherMotherSisterNamII. READING :Read the pasage and tick true (T) ỏ false (F) statements . { 2.5pts }Soccer is the most popular game in Britian. English people enjoy watching important matches at the stadium. People often shout and cheer for one side or the other when they watching important matches . Nearly every school has its soccer team and every boy in Britainknows much about important games . He can tell you the names of the players in most important teams. He has pictures of them and knows the results of many matches. T F1. People in Britain enjoy watching important matches on TV2. People often fight when they watch important matches3. Every school has its soccer team.4. Every boy in Britain knows the names of all players5. Every boy kmows the results of many matchesIII. LANGUAGE FORCUS:Choose the bst option ( A, B , or C ) to complete the sentences. ( 2.5 pts ).1.Our summer vocation usually ___________ in June.
Xem thêm

2 Đọc thêm

De trac nghiem Excel

T ẬP TR ẮC NGHI ỆM EXCEL

A. Thay đổi tọa độ khi sao chép công thức.B. Không thay đổi tọa độ khi sao chép công thức.C. Có thể thay đổi hoặc không thay đổi tọa độ khi sao chép công thức.D. Các đáp án trên đầu sai.Câu 15. Trong Excel, các Sheet trong cùng một WorkBook (tập tin Excel):A. Trùng tên với nhau B. Có tên không quá 25 ký tựC. Có thể liên quan dữ liệu với nhau D. Các đáp án trên đều đúng.Câu 16. Để sắp xếp dữ liệu trong bảng tính Excel, ta bôi đen vùng dữ liệu cần sắp xếp và chọn:A. Format\ Sort B. Edit\ Sort C. Insert\ Sort D. Data\ SortCâu 17. Kết quả của hàm = Count(“a” ; 4 ; 5) trong Excel là:A. 3 B. 2 C. 1 D. 9Câu 18. Kết quả của hàm = CountA(“a” ; 4 ; 5) trong Excel là:A. 3 B. 2 C. 1 D. 9Câu 19. Kết quả của hàm = SUM(“a” ; 4 ; 5) trong Excel là:A. 3 B. 2 C. 9 D. tất cả đều saiCâu 20. Số Sheet (bảng tính) tối đa tỏng 1 tập tin Excel (1 WorkBook) là:A. 255 B. 256 C. Không có giới hạn D. Một ý kiển khác - 1 - VÕ VĂN TUẤN CDSP DAKLAKCâu 21: Trong Microsoft Excel một khối có thể là:a) Toàn bộ sheet.b) Một dòng (Gồm 256 ô)c) Một ô.d) Tất cả các câu a, b , c đều đúng. Câu 22: Trong Microsoft Excel đối với dữ liệu kiểu số mặc nhiên dấu cách thập phân là:a) Dấu phẩy ( , ).b) Dấu chấm ( . )c) Dấu chấm phẩy ( ; ).d) Tuỳ theo sự lựa chọn trong Control Panel. Câu 23: Trong Microsoft Excel đối với dữ liệu kiểu chuỗi mặc nhiên khi nhập vào các ô trongbảng sẽ được canh chỉnh:
Xem thêm

3 Đọc thêm

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi : Tiếng Anh pptx

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 MÔN THI : TIẾNG ANH PPTX

1 Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi : Tiếng Anh (chương trình chuẩn) Đề Tham khảo Thời gian làm bài 60 phút; 50 câu trắc nghiệm (đề thi có 04 trang) A/ PRONUNCIATION Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the rest in each group. 1. A. athlete B. capacity C. demand D. flame 2. A. schedule B. school C. mechanic D. chocolate 3. A. originated B. needed C. encouraged D. eliminated Circle the word whose stress is on a syllable different from that of the other 3 4. A. employ B. offer C. tutor D. focus 5. A. stadium B. committee C. official D. equipment B/ VOCABULARY AND STRUCTURES Choose the right words/ phrase to complete the sentences. 6. _______natural resources is of great importance. a. Preserve b. Preserving c. To have preserved d. Preserved 7. Even parents no longer live together, they have to be for their children. A. responsible B. responsibility C. irresponsible D. responding 8. Dad’s busy at the moment. He the sitting room. A. is redecorating B. redecorate C. has redecorated D. will redecorate 9. A phone is a telephone that does not have wires and works by radio, that you can carry with you and use anywhere. A. motive B. mobile C. movable D. motivated 10. The cyclone has resulted destruction and flood.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)

Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)

Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)
Xem thêm

Đọc thêm

Đề tài cấp thành phố THCS - Huyện Thạch Thất

ĐỀ TÀI CẤP THÀNH PHỐ THCS - HUYỆN THẠCH THẤT

TRANG 1 Kiề u Việt Thư Sử dụn g thí nghi ệm, thực hàn h phát huy tính tích cực của học sinh TH CS BT HC S Thạ ch Thất Hoá học Đỗ Thị Hoà ng Hảo Một số kinh nghi ệm bồi dưỡ ng học sinh gi[r]

8 Đọc thêm

Một số lưu ý khi làm đơn đăng ký sáng chế

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

6 Đọc thêm

Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

142 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN DE185 THPT NGUYỄN HỒNG ĐẠO BÌNH ĐỊNH

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN DE185 THPT NGUYỄN HỒNG ĐẠO BÌNH ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNHTRƯỜNG THPT NGUYỄN HỒNG ĐẠOCâu 1. (2,0 điểm) Cho hàm số: y ĐỀ ÔN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016Môn thi: TOÁNThời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề)2x  1x 1a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm trên (C) có tung độ bằng 5.Câu 2: (1,0 điểm)a) Giải phương trình:1  cos x  2cos x  1  2 sin x11  cos xb) Cho số phức z thỏa mãn hệ thức: 1  2i  z   2  3i  z  2  2i . Tính mô đun của z.Câu 3: (0,5 điểm) Giải phương trình: x  log 2  9  2 x   3 .Câu 4: (1,0 điểm) Giải phương trình: (4 x 2  x  7) x  2  10  4 x  8 x 212 e x  dx .21 x
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn Toán khối A, A1, B, D có đáp án năm 2014 (P3)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A, A1, B, D CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2014 (P3)

 Tuyensinh247 cập nhật đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 các khối A, A1, B, D phần 3 gồm 2 đề thi và đáp án (từ đề số 5 - đề số 6), ngày 17/2/2014 Đề thi thử đại học môn Toán khối A, A1, B, D năm 2014 - đề số 5 (Triệu Sơn 4) Câu 1 (2 điểm) Cho hàm số: y = x – 1 / 2(x + 1)    (C)  1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Tìm những điểm M trên (C) sao cho tiếp tuyến với (C) tại M tạo với hai trục tọa độ một tam giác có trọng tâm nằm trên đường thẳng 4x + y = 0..  Câu 2(1 điểm) Giải phương trình: Cụ thể: Đáp án đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 - đề số 5 Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 khối A, A1, B, D - đề số 6 (Quế Võ) Đáp án đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 - đề số 6 Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi thử đại học môn toán các khối thi năm 2014. Các em chú ý thường xuyên theo dõi.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Đề ôn thi đại học môn hóa học

ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC

Sở GD-ĐT Bắc Ninh THI THỬ ĐẠI HỌC Trường THPT Môn HÓA HỌC Thời gian 90 phút 1/ Nếu crackinh n-Butan thì có thể thu mấy ankan?a 4 b 3 c 2 d 1 2/ Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit hỗn hợp 2 ankan dạng khí (đktc) thu được 40g ktủa khi cho sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư. Hai ankan là:a C3H8 và C4H10b Đều C4H10c Không xác định d C2H6 và C4H10 3/ Cho biết các mức oxi hóa của Clo có thể có trong các chất sau: HCl, NaClO, KClO3, HClO2, CaOCl2a -1, +1, +3, +5 b -1, 0, +1, +3, +5 c -1, 0, +3, +5 d -1, +1, +7, +5 4/ Có bao nhiêu nguyên tố hóa học có lớp electron ngoài cùng là lớp N?a 8 b 26 c 32 d 18 5/ Những khí nào có thể bị hấp thụ hoàn toàn bởi dd NaOH dư :NO2,NO,SO2,H2S, Cl2O.a NH3,CO2 ,SO2,H2S b NO2,CO2 ,SO2,H2S c NO2,CO2 ,SO2,H2S,Cl2Od NO2,CO2 ,SO2,NH3 6/ X và Y là 2 đồng phân, X td với Na, Y thì không. Đốt 13,8g X thu được 26,4g CO2 và 16,2g nước. Tên của X, Y lần lượt là:a Rượu Etylic, đimetyl ete b Rượu Propylic, etyl metyl ete c không xác định đượcd Rượu Etylic, đietyl ete 7/ Thành phần hoá học chính của supephotphat đơn là?a Ca(H2PO4)2 và CaSO4b Ca3(PO4)2c CaHPO4d Ca(H2PO4)2 8/ Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit hỗn hợp 2 anken dạng khí (đktc) thu được 40g ktủa khi cho sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư. Hỗn hợp này hợp nước tạo tối đa mấy rượu:a 5 b 4 c 2 d 3 9/ Khi cho H2SO4 hấp thụ SO3 người ta thu được một Oleum chứa 71% SO3 về khối lượng. Công thức Oleum cần tìm là:a H2SO4 . SO3b H2SO4 . 3SO3c H2SO4 . 4SO3d H2SO4 . 2SO3 10/ Glixerin đun nóng với 2 axit cacboxylic đơn chức có xúc tác thu tối đa mấy trieste?a không được b 6 c 9 d 12 11/ Xà phòng hóa 17,4g một este no đơn chức cần dùng 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Công thức phân tử của este là:a C6H12O2b C5H10O2c C4H8O2d C3H6O2 12/ Cho phản ứng: H2SO4 + HI > H2S + I2 + H2O. Hệ số cân bằng của các chất lần lượt là:a 1, 8, 2, 2, 3 b 1, 2, 1, 1, 3 c 1, 8, 1, 4, 4 d 2, 8, 2, 4, 4 13/ Có thể hòa tan tối đa mấy gam Fe trong 200ml dung dịch HNO3 0,2M (chỉ tạo khí NO)?a 1,12g b 0,56g c 0,28g d 0,84g 14/ Cho 200g
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn Toán có đáp án năm 2014 (P2)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2014 (P2)

Cập nhật đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 phần 2 gồm 2 đề thi và đáp án (từ đề số 3 - đề số 4), ngày 6/2/2014 giúp các em luyện thi đại học môn toán năm 2014 tốt hơn. Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 - đề số 3 Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số  y = x4 - 2mx 2 + 2 m + m4 , với  m là tham số thực. a)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số  khi m = 1. b)  Tìm các giá trị của m để hàm số có cực đại, cực tiểu mà các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị tạo thành tam giác có diện tích bằng 1. Chi tiết: Đáp án đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 - đề số 3 Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 - đề số 4   Đáp án đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 - đề số 4 Trên đây là 2 đề thi và đáp án môn Toán phần 2 Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi thử đại học môn Toán phần 3 các em thường xuyên theo dõi tại đây:   
Xem thêm

7 Đọc thêm

Cùng chủ đề