OXI - LƯU HUỲNH.DOC

Tìm thấy 5,786 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Oxi - lưu huỳnh.doc":

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXI - LƯU HUỲNH

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXI - LƯU HUỲNH

Oxi và lưu huỳnh là những nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh, trong đó oxi là chất oxi hóa mạnh hơn lưu huỳnh. Tính chất hóa học : 1. Oxi và lưu huỳnh là những nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh, trong đó oxi là chất oxi hóa mạnh hơn lưu huỳnh. - Oxi oxi hóa hầu hết các kim loại (trừ Au,[r]

1 Đọc thêm

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA OXI - LƯU HUỲNH

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA OXI - LƯU HUỲNH

Nguyên tố oxi và lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn. 1.  Nguyên tố oxi và lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn. -  Nguyên tố oxi và lưu huỳnh thuộc nhóm VIA của bảng tuần hoàn hóa học. - Oxi là nguyên tố phổ biến nhất trên Trái Đất, chiếm khoảng 20% thể tích không khí, khoảng 50% khối lượng vỏ trái đất, kh[r]

1 Đọc thêm

15BÀI 34LUYỆN TẬPOXI VÀ LƯU HUỲNH

15BÀI 34LUYỆN TẬPOXI VÀ LƯU HUỲNH

LUYỆN TẬP:OXI VÀ LƯU HUỲNHBÀI 34:Quá trình nhận biếtCho quỳ tím vào lần lượt các ống nghiệm, ống nào cólàm quỳ hóa đỏ, ống đó chứa H2SO4, Ống nghiệm nào làmquỳ hóa xanh ống đó chứa NaOH.Cho H2SO4 vừa nhận biết được vào 2 ống nghiệm cònlại, ống nào bị vẩn đục ống đó chứa BaCl2, ống còn lạikhôn[r]

16 Đọc thêm

LỚP 10 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP OXI LƯU HUỲNH

LỚP 10 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP OXI LƯU HUỲNH

A. Cho từng khí lội qua ddCa(OH)2 dư, dùng đầu que đóm còn tàn đỏB. Cho từng khí lội qua dd H2S , dùng đầu que đóm còn tàn đỏC. Cho hoa hồng vào các khí , dùng đầu que đóm con tàn đỏD. B và C đúngCâu 24: Có 5 khí đựng trong 5 lọ riêng biệt là Cl2, O2, HCl, O3, SO2. Hãy chọn trình tựtiến hành nào sau[r]

20 Đọc thêm

BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH

BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH

bài kiểm tra 45 phút chương oxi lưu huỳnh. Là các dạng bài tập cơ bản nhất, đặc trưng nhất của nhóm oxi, lưu huỳnh..........................................................................................................................................................................................[r]

2 Đọc thêm

ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH

ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH

bài tập hóa học lớp 10 chương oxi lưu huỳnh chọn lọc và chỉnh sửa hoàn tất đảm bảo đầy đủ kiến thức chương oxi lưu huỳnh vận dụng các dạng bài tập lí thuyết và tính toán giúp lấy lại kiến thức của chương oxi lưu huỳnh.

13 Đọc thêm

XÂY DỰNG, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC, BÀI TẬP THỰC NGHIỆM NHẰM KÍCH THÍCH HỨNG THÚ HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC CHƯƠNG OXI - LƯU HUỲNH VÀ CHƯƠNG NITƠ - PHOTPHO

XÂY DỰNG, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC, BÀI TẬP THỰC NGHIỆM NHẰM KÍCH THÍCH HỨNG THÚ HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC CHƯƠNG OXI - LƯU HUỲNH VÀ CHƯƠNG NITƠ - PHOTPHO

xây dựng, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học, bài tập thực nghiệm nhằm kích thích hứng thú học tập và phát triển tư duy cho học sinh qua dạy học chương oxi - lưu huỳnh và chương nitơ - photpho bao gồm: cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài, phân tích sử dụng thí nghiệm hóa học về ni to, photpho, th[r]

95 Đọc thêm

BÀI 34 LUYỆN TẬP OXI VÀ LƯU HUỲNH

BÀI 34 LUYỆN TẬP OXI VÀ LƯU HUỲNH

mộtđó2.SO3 là một oxit axit vừa có tínhoxi hoávừa cósunfuric?làbằngnhữngtínhnhữnhtính khửchấtnào?phảnứngnào?3. Axit H2SO4 loãng có tính chất của một axit+mạnh64.Axit H2SO4 đặc chỉ có tính oxi hoá mạnhkhông có tính axit.5. Với H2SO4 loãng ion SO42- trong đó (S) đóng vaitrò là tác nhân oxi

15 Đọc thêm

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH

TÍNH CHẤT CỦAAXIT SUNFURIC ĐẶCTổ - 4a) Tính oxi hóa mạnh:a.1) tác dụng với kim loại:Axit sunfuric đặc, nóng tác dụng với kim loại (trừ Au, Pt) cho sản phẩm khử không bao giờ giải phóng khíHidro.2Fe + 6H2SO4 đặcFe + H2SO4 đặcFe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2Fe2(SO4)3 + H2O + SO2a.2) Tác Dụng với các phi[r]

6 Đọc thêm

Bài tập trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM OXI LƯU HUỲNH

BÀI 11. Đểnhậnbiết O2 và O3 ta khôngthểdùngchấtnàosauđây?A. dung dịch KI cùngvớihồtinhbột.B. PbS (đen).C. Ag.D. đốtcháyCacbon.2. Cấuhình electron nàokhôngđúngvớicấuhình electron của anion X2 củacácnguyêntốnhóm VIA?A. 1s2 2s2 2p4. B. 1s2 2s2 2p6.C. Ne 3s2 3p6. D. Ar 4s2 4p6.3. O2 bịlẫnmộtíttạpchất Cl[r]

20 Đọc thêm

BÀI 30. LƯU HUỲNH

BÀI 30. LƯU HUỲNH

ngân rơi vãi khi nhiệt kế bị vỡ+HgSCho biết sự thay đổi số oxi hóa củacác nguyên tố trong những phản ứngtrên.II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA LƯU HUỲNH1.Lưu huỳnh tác dụng với kim loại và hidro.⇒ Khi phản ứng với kim loại và hidro, số oxi hóa của lưu huỳnh giảm từ 0 xuống[r]

28 Đọc thêm

LÝ THUYẾT VỀ TÍNH CHẤT PHI KIM

LÝ THUYẾT VỀ TÍNH CHẤT PHI KIM

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái rắn như C, S, P, Si, I,... Trạng thái lỏng như: Br; Trạng thái khí như: O2, H2, N2, … - Phần lớn phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt và có nhiệt độ nóng chảy thấp, ơ thể rắn thì dòn. Một số phi kim độc[r]

1 Đọc thêm

GIÁO ÁN BÀI LƯU HUỲNH HÓA HỌC 10 NÂNG CAO

GIÁO ÁN BÀI LƯU HUỲNH HÓA HỌC 10 NÂNG CAO

đỏ>445SnDaCác phân t>445Hơicam nhỏ hơn S- Dùng kí hiệu S, không dùng S8.Hoạt động 2: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA LƯU HUỲNH ( 15 phút )GV: Yêu cầu HS viết cấu hình electron của S ở trạng thái cơ bản và kích thích. Cho biết sốelectron độc thân?GV: Dựa vào đó, cho cô biết S có những mức[r]

9 Đọc thêm

BÀI 2 - TRANG 143 - SGK HÓA HỌC 10

BÀI 2 - TRANG 143 - SGK HÓA HỌC 10

Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum là... 2. Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum H­2S2O7 là A. +2.               B. +4.                 C. +6.                 D. +8. Trả lời. Đáp án C.

1 Đọc thêm

BÀI 2 TRANG 81 SGK HOÁ HỌC 9

BÀI 2 TRANG 81 SGK HOÁ HỌC 9

Bài 2. Viết phương trình hoá học khi cho clo, lưu huỳnh, oxi phản ứng với sắt ỏ nhiệt độ cao. Cho biết hoá trị của sắt trong những hợp chất tạo thành. Bài 2.  Viết phương trình hoá học khi cho clo, lưu huỳnh, oxi phản ứng với sắt ỏ nhiệt độ cao. Cho biết hoá trị của sắt trong những hợp chất tạo t[r]

1 Đọc thêm

BÀI 4 TRANG 76 SGK HOÁ HỌC 9

BÀI 4 TRANG 76 SGK HOÁ HỌC 9

Bài 4. Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có): Bài 4. Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có): a)  khí Ao và hiđro ; b) lưu huỳnh và oxi; c) bột sắt và bột lưu huỳnh ; d) cacbon và oxi; e) khí hiđro và lưu huỳn[r]

1 Đọc thêm

BÀI 1 - TRANG 138 - SGK HÓA HỌC 10

BÀI 1 - TRANG 138 - SGK HÓA HỌC 10

Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau. 1. Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau :      SO2 + Br2 + 2H2O   ->   2HBr  +   H2SO4                              (1)                SO2 + 2H2O   ->  3S + 2H2O                                       (2) Câu nào diễn tả không đ[r]

1 Đọc thêm

BÀI 7 - TRANG 147 - SGK HÓA HỌC 10

BÀI 7 - TRANG 147 - SGK HÓA HỌC 10

Có thể tồn tại đồng thời những chất sau trong một bình chứa được không ? 7. Có thể tồn tại đồng thời những chất sau trong một bình chứa được không ? a) Khí hiđro sunfua H2S và khí lưu huỳnh đioxit SO2. b) Khí oxi O2 và khí Cl2. c) Khí hiđro iotua HI và khí Cl2. Giải thích bằng phương trình hóa họ[r]

1 Đọc thêm

BÀI 2 TRANG 75 SGK HÓA HỌC 8

BÀI 2 TRANG 75 SGK HÓA HỌC 8

Lưu huỳnh S cháy trong không khí 2. Lưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho, đó là khí lưu huỳnh đioxit có công thức hóa học là SO2 a) Viết phương trình hóa học của phản ứng lưu huỳnh cháy trong không khí. b) Biết khối lượng lưu huỳnh đioxit tham gia phản ứng là 1,6 g. H[r]

1 Đọc thêm

BÀI 1 TRANG 79 SGK HÓA HỌC 8

BÀI 1 TRANG 79 SGK HÓA HỌC 8

Hãy tìm công thức hóa học 1. Hãy tìm công thức hóa học đơn giản nhất của một loại oxit của lưu huỳnh, biết rằng trong oxit này có 2 g lưu huỳnh kết hợp với 3 g oxi. Bài giải: Số mol của nguyên tử lưu huỳnh là: nS =  (mol) Số mol của nguyên tử oxi là:  =  mol Ta có:  =  :  =  Vậy công thức hóa học[r]

1 Đọc thêm