PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG OXI HÓA KHỬ.PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Phương pháp cân bằng oxi hóa khử.pdf":

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ: XÂY DỰNG NỘI DUNG THÍ NGHIỆM MINH HỌA ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH TẠO PHỨC TỚI SỰ CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG OXI HÓA KHỬ

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ: XÂY DỰNG NỘI DUNG THÍ NGHIỆM MINH HỌA ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH TẠO PHỨC TỚI SỰ CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG OXI HÓA KHỬ

MỞ ĐẦU1. Lí do chọn đề tàiHóa học là một môn khoa học thực nghiệm, do đó việc nâng cao chất lượngdạy và học hóa học phải tiến hành song song hai nhiệm vụ, vừa thuyết trình các líthuyết cơ bản về hóa học vừa minh họa, kiểm tra, vận dụng, củng cố các kiến thứcthông qua hình thức giảng dạy thực nghiệm.[r]

22 Đọc thêm

BÀI GIẢNG CÂN BẰNG OXID HÓA – KHỬ ĐIỆN HÓA HỌC THS NGÔ GIA LƯƠNG

BÀI GIẢNG CÂN BẰNG OXID HÓA – KHỬ ĐIỆN HÓA HỌC THS NGÔ GIA LƯƠNG

Bước 3:các bán phương trìnhCu → Cu2+ + 2e2 Ag+ + 2 e- → 2 AgBước 4:Cu (s) + 2 Ag+ (aq) → Cu2+ (aq) + 2Ag (s)2. Điện cựcĐiện cực: là một hệ gồm một thanh dẫn điện ( kim loạihoặc phi kim như than chì…) tiếp xúc với dung dịchchứa một cặp oxi hóa khử liên hợp.Ví dụ: Khi nhúngmột tha[r]

34 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN HÓA HỌC

- Trong cầu muối, các cation NH +4 (hoặc K+) di chuyển sang cốc đựng dungdịch CuSO4, các anion di chuyển sang cốc đựng dung dịch ZnSO 4 làm cân bằngđiện tích, nên các dung dịch luôn trung hoà điện- Ở mạch ngoài (dây dẫn), dòng electron đi từ cực kẽm sang cực đồng, nghĩalà, theo quy ước của điện học,[r]

37 Đọc thêm

LÝ THUYẾT PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ

LÝ THUYẾT PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ

I- ĐỊNH NGHĨA PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ VÀ XÁC ĐINH SỐ OXI HOÁ I- ĐỊNH NGHĨA PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ VÀ XÁC ĐINH SỐ OXI HOÁ 1. Định nghĩa phản ứng oxi hoá - khử Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó có  sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tô' hay phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng[r]

1 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 106 SGK HÓA HỌC 10

BÀI 5 TRANG 106 SGK HÓA HỌC 10

Bản chất của các phản ứng Bản chất của các phản ứng điều chế hidro clorua bằng phương pháp sunfat và phương pháp tổng hợp khác nhau như thế nào? Các phương pháp trên đã dựa vào những tính chất hóa học nào của các chất tham gia phản ứng? Hướng dẫn giải: Bản chất của phương pháp sunfat là dùng phản[r]

1 Đọc thêm

Bài 5 trang 101 sgk Hóa học 10

BÀI 5 TRANG 101 SGK HÓA HỌC 10

Cân bằng phương trình hóa học Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng các phương pháp thăng bằng electron : a)      KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O b)      HNO3 + HCl →  NO + Cl2 + H2O c)       HClO3 + HCl → Cl2 + H2O d)      PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + H2O Hướn[r]

2 Đọc thêm

LÝ THUYẾT VỀ CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM

LÝ THUYẾT VỀ CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM

Crom có số hiệu nguyên tử là 24, thuộc nhóm VIB, chu kì 4. 1. Crom - Crom có số hiệu nguyên tử là 24, thuộc nhóm VIB, chu kì 4. - Có các số oxi hóa là +2, +3, +6. - Tính chất vật lí : màu trắng ánh bạc, D = 7,2 g/cm3, tnc =1890oC, là kim loại cứng nhất. - Tính chất hóa học : tính khử. + Tác dụng[r]

1 Đọc thêm

BÀI 17. PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ

BÀI 17. PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ

Chất oxihóa: O2 oxihóa của O2 giảm từ 0 đến -2.Chất khử: P vì số oxihoa của P tăng từ 0 đến +5.Viết các quá trình khử, quá trình oxihóacân bằng mổi quá trình.P2O50+5- Quá trình oxihóa: P ⸻> P +5e0-2- Quá trình khử: O + 4e ⸻> 2OBước 32tìm hệ số thích hợp cho chất khử, chất[r]

13 Đọc thêm

ON CAN BANG PHAN UNG OXI HOA KHU

ON CAN BANG PHAN UNG OXI HOA KHU

Số phương trình hóa học đúng theo tỷ lệ số mol chất oxi hóa và chất khử:2 MnO4- + 3 H2O2 + 6 H+  2 Mn2+ + 4O2 + 6 H2O(1)2 MnO4- + 5 H2O2 + 6 H+  2 Mn2+ + 5O2 + 8 H2O(2)FeSO4 + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO2 + H2SO4 + H2O(3)3 FeSO4 + 6HNO3  Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O(4)2 FeS + 9 KNO3[r]

28 Đọc thêm

BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 (14)

BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 (14)

NH3 + O2  NO + H2OFe3O4 + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2ONaClO2 + Cl2  NaCl + ClO2H2SO4 + HI  I2 + H2S + H2OFe2O3 + H2  Fe + H2ONa + H2O  NaOH + H2P + KClO3  P2O5  KClNO2 + O2 + H2O  HNO3Cr2O3 + KNO3 + KOH  K2CrO4 + KNO2 + H2ONaClO + KI + H2SO4  I2 + NaCl + K2SO4 + H2ODẠNG 4: CÂN BẰNG PH[r]

22 Đọc thêm

BÀI 17. PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ

BÀI 17. PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ

CHẤT OXI HOÁSỰ OXI HOÁSỰ KHỬPHẢN ỨNGOXI HOÁ – KHỬI. ĐỊNH NGHĨAII.LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CỦAPHẢN ỨNG OXI HÓAKHỬ:(Phương pháp thăng bằng electron)* Nguyên tắc:* Các bước cân bằng:CácbướcNội dungBước1Xác định số oxi hoá của những nguyên tố có[r]

15 Đọc thêm

PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬThế của dung dịch hỗn hợp chất oxi hóa và chất khử liên hợp.Thế của dung dịch hỗn hợp chất oxi hóa và chất khử không liên hợp.Thế của hệ oxi hóa – khử đa bậc qui tắc Luther.Hằng số cân bằng của phản ứng oxi hóa – khử.Tốc độ của phản ứng oxi hóa – khử.PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ1. Thế[r]

25 Đọc thêm

BÀI 6 TRANG 101 SGK HÓA HỌC LỚP 10

BÀI 6 TRANG 101 SGK HÓA HỌC LỚP 10

Tại sao trong công nghiệp Tại sao trong công nghiệp người ta dùng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa chứ không dùng phản ứng oxi hóa khử giữa các hóa chất để  điều chế khí clo? Hướng dẫn giải: Trong công nghiệp không dùng phản ứng oxi hóa khử giữa các hóa chất để điều chế clo vì giá thà[r]

1 Đọc thêm

Giáo án Hóa học 11 ( Cả năm )

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 ( CẢ NĂM )

Tuần: 01 Tiết: 01, 02 Ngày dạy:……… Tại: 11A2, 11A4.
Bài: ÔN TẬP ĐẦU NĂM
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
- Kiến thức: Ôn tập cơ sở lí thuyết hóa học về nguyên tử, liên kết hóa học, định luật tuần hoàn, bảng tuần hoàn,
phản ứng oxi hóa khử, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học; Hệ thống tính chất vật lí, hóa[r]

110 Đọc thêm

BD HSG: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ; PIN ĐIỆN; SỰ ĐIỆN PHÂN

BD HSG: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ; PIN ĐIỆN; SỰ ĐIỆN PHÂN

BÀI TẬP: PHẢN ỨNG OXI HÓAKHỬ; PIN ĐIỆN; SỰ ĐIỆN PHÂNBài 1: Hoàn thành và cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng e:a. KMnO4 + NaNO2 + H2SO4b. Cr2O3 + O2 + NaOHc. FeO + K2Cr2O7 + H2SO4 d. NaCrO2 + O2 + NaOH e. Cr(OH)3 + Br2 + NaOH f. FeS2 + HNO[r]

2 Đọc thêm

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN

I – KHÁI NIỆM
Sự điện phân là quá trình oxi hóa – khử xảy ra ở bề mặt các điện cực khi có dòng điện một chiều đi qua chất điện li nóng chảy hoặc dung dịch chất điện li
Sự điện phân là quá trình sử dụng điện năng để tạo ra sự biến đổi hóa học
Trong quá trình điện phân, dưới tác dụng của điện trư[r]

39 Đọc thêm

BÀI 9 TRANG 90 SGK HOÁ HỌC 10

BÀI 9 TRANG 90 SGK HOÁ HỌC 10

Bài 9. Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất khử, chất oxi hoá ở mỗi phản ứng : Bài 9. Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất khử, chất oxi hoá ở mỗi ph[r]

1 Đọc thêm

PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬNHÓM 4DUNGLÂMHIỀNKHUYÊNHUYỀNANHOAPHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ1. Thế của dung dịch hỗn hợp chất oxi hóa và chất khửliên hợp.2. Thế của dung dịch hỗn hợp chất oxi hóa và chất khửkhông liên hợp.3. Thế của hệ oxi hó[r]

26 Đọc thêm

LÝ THUYẾT BÀI LUYỆN TẬP 6

LÝ THUYẾT BÀI LUYỆN TẬP 6

Hiđro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất rất nhẹ ... 1. Hiđro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất rất nhẹ (nhẹ nhất trong các chất khí), tính khử và khi cháy tỏa nhiều nhiệt. Do hiđro là chất khí ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí nên có thể thu hiđro vào bằng hai cách: đẩy không khí[r]

1 Đọc thêm

BÀI 4 TRANG 108 SGK HÓA HỌC LỚP 10

BÀI 4 TRANG 108 SGK HÓA HỌC LỚP 10

Có những sơ đồ phản ứng hóa học sau: Có những sơ đồ phản ứng hóa học sau: a)      Cl2 + H2O      →   HCl + HClO b)      CaOCl2 + HCl →  CaCl2 + Cl2 + H2O c)       Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O d)      HCl + KClO3  →  KCl + Cl2 + H2O e)      NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO g)      CaOCl2   → CaC[r]

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề