NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (1858 - 1873)

Tìm thấy 7,112 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (1858 - 1873)":

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn Vật lí – Đề số 03 Th ầy Đặ ng Vi ệt Hùng – Hocmai.vn
Cho bi ết: h ằng s ố Pl ăng h = 6,625.10 –34 J.s; độ l ớn điện tích nguyên t ố e = 1,6.10 –19 C; t ốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 ms; s ố Avôga đrô NA = 6,02.10 23 mol –1. Câu 1. M ột c[r]

9 Đọc thêm

BÀI 19NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾNCHỐNG PHÁP XÂM LƯỢCTỪ NĂM 1858 ĐẾN TRƯỚC NĂM 1873

BÀI 19NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾNCHỐNG PHÁP XÂM LƯỢCTỪ NĂM 1858 ĐẾN TRƯỚC NĂM 1873

Bài 19NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾNCHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC(TỪ NĂM 1858 ĐẾN TRƯỚC NĂM 1873)---Tiết 2---II. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP Ở GIA ĐỊNH VÀ CÁC TỈNH MIỀNĐÔNG NAM KÌ TỪ 1859 - 18622. Kháng chiến lan rộng ra các tỉnhmiền Đông Nam Kì. Hiệp ước 5/6/1862••••Nhóm 1: Quá xâm l[r]

19 Đọc thêm

anh ngu thuc hanh thong tin tv

ANH NGU THUC HANH THONG TIN TV

GIỚI THIỆU INTRODUCTION
N g à y na y T iế n g A nh và W eb là hai cô n g cụ cầ n th iế t đ ể hỗ trợ đắc
lực cho cô n g tá c n g h iệ p vụ T h ô n g tin Thư v iệ n . Người cán bộ thư v iệ n và
qu ả n li th ô n g tin sử dụ ng kĩ năng Tiếng Anh d ể khai th á c và ch ọ n lọc thô ng
tin và sử dụ n g cô[r]

10 Đọc thêm

KHÁI QUÁT CÔNG NGHỆ ĐÚC

KHÁI QUÁT CÔNG NGHỆ ĐÚC

Nội dung tài liệu:
Đúc( Casting Molding )
I. Đúc áp lực ( casting )
1. Khái quát về phương pháp đúc
2. Định nghĩa và lịch sử của phương pháp đúc.
2.1 Khái quát về công đoạn sử dụng phương pháp đúc, máy đúc
2.2 Đặc trưng của vật đúc
3.[r]

36 Đọc thêm

QUÂN DÂN MIỀN BẮC ĐÁNH BẠI CUỘC CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI CỦA GIẶC MĨ (1965 1973)

QUÂN DÂN MIỀN BẮC ĐÁNH BẠI CUỘC CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI CỦA GIẶC MĨ (1965 1973)

viên lực lượng cả nước, kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của Đếquốc Mĩ trong bất cứ tình huống nào để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam,hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, tiến tớithực hiện hòa bình thống nhất nước nhà” [11, tr.62], chung lòng xây[r]

54 Đọc thêm

Quân và dân Nghĩa Lộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954)

QUÂN VÀ DÂN NGHĨA LỘ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1946 – 1954)

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đềCó thể khẳng định, rất nhiều tác giả với nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến lịch sử địa phương Nghĩa Lộ cũng như quân dân Nghĩa Lộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954). Trong đó, không ít công trình đa[r]

67 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HCM VỀ VẤN ĐỀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

TƯ TƯỞNG HCM VỀ VẤN ĐỀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

đây. Do mâu thuẫn chủ yếu khác nhau , tính chất cuộc đấu tranh cách mạngở các nước tư bản chủ nghĩa phải tiến hanh cuộc đấu tranh giai cấp thì ở cácTư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộcnước thuộc địa trước hết lại phải tiến Hahn cuộc đấu tranh giải phóng dântộ[r]

17 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN SINH HỌC LỚP 8

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN SINH HỌC LỚP 8

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ IMÔN LỊCH SỬ 8MÃ ĐỀ LẼI. ĐỀ RACâu 1 : (3điểm)Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷXIX? Chứng minh rằng: cách mạng tư sản pháp là cuộc cách mạng tư sảntriệt để nhất.Câu 2: (4điểm)Trình bày những nét chính về quá trình phân chia, xâu xé Trung Quốccủa các nư[r]

6 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CHƯƠNG 7 THS ĐỖ THỊ XUÂN LAN

BÀI GIẢNG TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CHƯƠNG 7 THS ĐỖ THỊ XUÂN LAN

Chương 7 Mô hình mạng
lưới đ ờư ng
• Bài toán tìm Bài toán tìm đường đi ngắn nhất
Phương pháp thế vị
• Bài toán đường y dâ loa
• Bài toán tìm luồng cực đại
Bài toán tìm đường
đi ng
ắn
n
h
ất
• Ví d
ụ 7.1.
M
ỗi n
gy gy y à
y côn
g t
y xâ
y d

n
g
Vĩnh Th
ạnh c
ần ph
ải v
ận chuy
ển v
ữa
bê tông t
ừ[r]

17 Đọc thêm

220 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 1975 CÓ ĐÁP ÁN

220 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 1975 CÓ ĐÁP ÁN

phôn và Gian-Xơn-xi-ty.GianCâu 154. Nguyên nhân chủch yếu ta mở cuộc Tổng tiếnn công và nnổi dậy Tết MậuThân (1968)?A. So sánh lực lượngng thay đđổi có lợi cho ta sau hai mùa khô.B. Tình hình kinh tế,, chính trị,tr xã hội Mì gặp nhiều khó khăn.C. Phong trào phản đốii chiếnchi tranh xâm lược c[r]

Đọc thêm

Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN - MÔNG

Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN - MÔNG

Thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên đã đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên, bảo vệ được độc lập toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của dân tộc, Thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên đã đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đạ[r]

1 Đọc thêm

164 CÂU HỎI LỚP 11 VÀ NỬA ĐẦU 12 LỊCH SỬ VIỆT NAM

164 CÂU HỎI LỚP 11 VÀ NỬA ĐẦU 12 LỊCH SỬ VIỆT NAM

Ngân hàng câu hồi ôn tập HSG Lịch sử 12

1. VIỆT NAM TRƯỚC NGUY co BỊ PHÁP XÂM LƯỢC

Câu 1.Vì sao nói : Xã hội Việt Nam dưới triều Nguyễn là “một xã hội đang lên cơn sốt trầm trọng” ? Trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc để mất đất nước ta từ nửa sau thế kỷ XIX ?
Câu 2.Những nguyên nhân nào thúc[r]

20 Đọc thêm

BÀI 24. CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873

BÀI 24. CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LAI VUNGTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN HÒAGIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ TRANGTỔ: SỬ - ĐỊA – GDCDNĂM HỌC 2013 - 2014Phần hai:Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918Chơng I:Cuộc kháng chiến chống thựcdân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỷ XIXTiết 36 - Bài 24: Cuộc kháng chiến từ nă[r]

19 Đọc thêm

Tìm hiểu về chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc

TÌM HIỂU VỀ CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC

NỘI DUNG
I, NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CTNDBVTQ
A. Khái niệm:
CTNDVN là cuộc chiến tranh do toàn dân tiến hành một cách toàn diện. Nhằm BVTQVN – XHCN có LLVTND làm nòng cốt. Do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Phân tích:
CTNDVN là cuộc chiến tranh do toàn dân tiến hành toàn diện bảo vệ TQVN – XHCN.
Lấy[r]

19 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Câu 1: CƠ SỞ KHÁCH QUAN HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
a) Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
+ Xã hội Việt Nam trước khi Pháp xâm lược là xã hội phong kiến độc lập, nền nông nghiệp lạc hậu, trì trệ. Chính quyền nhà Nguyễn đã[r]

21 Đọc thêm

BÀI 24. CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873

BÀI 24. CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873

THỰC DÂN PHÁP HOÀN THÀNHXÂM LƯỢC VIỆT NAM (1873 – 1884)Cửa Đa Lạt87- 12101883320Chú giảiThực dân Phápđánh chiếm Bắc Kìlần thứ nhất(1873)Thực dân Phápđánh chiếm Bắc Kìlần thứ hai (1882)Thực dân Phápđánh Thuận AnThành của quântriều đình HuếNơi diễn ra cuộckháng chiếnRạchTây Ninh [r]

1 Đọc thêm

Quan hệ đối ngoại của triều Nguyễn trước khi thực dân Pháp xâm lược Đại Nam

QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI CỦA TRIỀU NGUYỄN TRƯỚC KHI THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC ĐẠI NAM

Giới thiệu

Vấn đề đối ngoại giữa các quốc gia luôn là một điểm nhấn then chốt trong tiến trình của lịch sử. Ngoại giao là một yếu tố quan trọng đóng vai trò then chốt thúc đẩy kinh tế, xã hội quốc gia phát triển. Không một quốc gia trong giai đoạn hiện nay đóng kín cửa mà không thực hiện công tác[r]

25 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Lịch sử Việt Nam cận đại

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM CẬN ĐẠI

Lịch sử Việt Nam cận đại là môn học cung cấp cho sinh viên khoa Lịch sử những kiến thức sâu rộng về lịch sử cận đại Việt Nam từ khi Pháp xâm lược (1858) đến Cách mạng tháng Tám (1945) trên tất cả các phương diện: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Trên cơ sở những nắm được những kiến thức cơ bản,[r]

27 Đọc thêm

NGÔ QUYỀN ĐÃ CÓ CÔNG NHƯ THẾ NÀO TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN NAM HÁN XÂM LƯỢC NƯỚC TA LẦN THỨ HAI?

NGÔ QUYỀN ĐÃ CÓ CÔNG NHƯ THẾ NÀO TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN NAM HÁN XÂM LƯỢC NƯỚC TA LẦN THỨ HAI?

- Biết huy động sức mạnh toàn dân, mưu cao, mẹo giỏi - Biết huy động sức mạnh toàn dân, mưu cao, mẹo giỏi...- Biết lấy yếu thắng mạnh, đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù khiến chúng sợ mà không dám sang nữa.-Tuy chỉ xưng vương, chưa lên ngôi hoàng đế, nhưng nước Việt đã thoát được ách thống trị n[r]

1 Đọc thêm

BỬU SƠN KỲ HƯƠNG TON GIAO DAN TOC

BỬU SƠN KỲ HƯƠNG TON GIAO DAN TOC

Hoàn cảnh ra đời- Người sáng lậpĐạo Bửu Sơn Kỳ Hương (còn được gọi là đạo Lành), được khai sángnăm 1849 bởi một người tục danh Đoàn Minh Huyên (1807-1856)Năm 1849, ở Nam Kỳ xảy ra vụ mất mùa và đại dịch (kéo dài đến 1850),đã làm nhân dân lâm vào cảnh cùng cực, khổ đau và chết chóc. Tronghoàn cảnh ấy[r]

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề