HĐ 3 LUYỆN TẬP 8P

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HĐ 3 LUYỆN TẬP 8P":

ĐỀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP TIẾNG ANH LỚP 8 PHẦN 3

ĐỀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP TIẾNG ANH LỚP 8 PHẦN 3

Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 3Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 3Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 3Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 3Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 3Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 3Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 3Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 3Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 3Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 3Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 3Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 3Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 3Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 3Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 3
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 137: LUYỆN TẬP CHUNG pptx

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 - TIẾT 137: LUYỆN TẬP CHUNG PPTX

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 137: LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: Giúp HS: - Rèn luyện kĩ năng tính vận tốc, quãng đường, thời gian. - Làm quen với bài toán chuyển động ngược chiều trong cùng một thời gian. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs giải bài toán sau: Một ô tô đi từ thành phố A lúc 10h35’ và đến thành phố B lúc 15h57’. Dọc đường, lái xe nghỉ ăn trưa mất 1h22’. Biết rằng 2 thành phố cách nhau 180 km. Tính vận tốc của ô tô. - Sửa bài, ghi điểm, nhận xét việc kiểm tra bài cũ. 2. Luyện tập: * Giới thiệu bài mới: (1’) T.gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 14’
Xem thêm

6 Đọc thêm

ĐỀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP TIẾNG ANH LỚP 8 PHẦN 1

ĐỀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP TIẾNG ANH LỚP 8 PHẦN 1

Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 1Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 1Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 1Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 1Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 1Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 1Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 1Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 1Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 1Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 1Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 1Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 1Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 1Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 1Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 1Đề luyện tập tổng hợp Tiếng Anh lớp 8 phần 1
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án toán lớp 5 -: Tiết 103: LUYỆN TẬP CHUNG ppt

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 -: TIẾT 103: LUYỆN TẬP CHUNG PPT

-Làm bài vào vở. -Nhận xét. 10’ 02’ -GV yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Chấm, sửa bài, nhận xét. 3: Rèn kĩ năng tính chu vi hình tròn. Bài 3/106: -Gọi Hs đọc đề. -Hướng dẫn Hs nhận biết độ dài sợi dây chính là tổng độ dài của 2 nửa đường tròn cộng với hai lần khoảng

6 Đọc thêm

Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8

Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8

Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8 Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 109: LUYỆN TẬP CHUNG potx

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 - TIẾT 109: LUYỆN TẬP CHUNG POTX

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 109: LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: Giúp HS: - Hệ thống và củng cố các quy tắc tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. - Vận dụng các quy tắc tính diện tích để giải một số bài tập có yêu cầu tổng hợp liên quan đến hình lập phương và hình hộp chữ nhật. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’)Yêu cầu Hs giải bài tập sau: Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất là 54cm2, diện tích toàn phần của hình lập phương thứ hai là 216cm2. Hỏi cạnh của hình lập phương thứ hai dài gấp mấy lần cạnh của hình lập phương thứ nhất. - Sửa bài, nhận xét việc kiểm tra bài cũ. 1. Luyện tập: * Giới thiệu bài mới: (1’) T.gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 08
Xem thêm

6 Đọc thêm

ĐỀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP TIẾNG ANH LỚP 8 PHẦN 2

ĐỀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP TIẾNG ANH LỚP 8 PHẦN 2

North Thoresby .............A. is a cityB. is a villageC. is the place where the author of the passage livesD. b & c are correct2.Nowadays, .............A. only about four hundred people live in North ThoresbyB. North Thoresby is a big villageC. North Thoresby is a small villageD. A & C are correct3.What does the word ‘they’ in line 3 refer to?A. villages4.C. peopleD. familiesWe can replace the word ‘quiet’ in line 6 with...........A. ‘peaceful’5.

6 Đọc thêm

Bài luyện tập 3 - Hóa học 8

BÀI LUYỆN TẬP 3 - HÓA HỌC 8

NNH HHHH HBài tập 2: Quan sát sơ đồ phản ứng :Điền từ thích hợp vào chỗ trống:Điền từ thích hợp vào chỗ trống:- Trong phản ứng hoá học, chỉ xảy ra sự thay đổi ...........(1) giữa - Trong phản ứng hoá học, chỉ xảy ra sự thay đổi ...........(1) giữa các nguyên tử làm cho ..............(2) biến đổi, kết quả là các nguyên tử làm cho ..............(2) biến đổi, kết quả là chất ...........(3). còn số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau chất ...........(3). còn số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng ............(4) .phản ứng ............(4) .- Trong một phản ứng hoá học, .............................(5) của các chất - Trong một phản ứng hoá học, .............................(5) của các chất sản phẩm .......(6) tổng khối lượng của các chất.............(7) phản sản phẩm .......(6) tổng khối lượng của các chất.............(7) phản ứng.ứng.liên kết phân tử biến đổigiữ nguyên tổng khối lượng bằng tham gia
Xem thêm

13 Đọc thêm

ÔN TẬP CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 9 (tt) ppt

ÔN TẬP CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 9 TT

 vuông là trung điểm của cạnh huyền Đ d. Nếu 1 đường thẳng đi qua 1 điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn Đ 2 : Luyện tập : GV đọc đề , HS vẽ hình , một em vẽ trên bảng . Viết giả thiết kết luận Bài tập 42 : (O)tiếp xúc (O’),tt quaAcắt BC tại m G t OB BC , OM AB = E OC BC , O’M

5 Đọc thêm

Mỹ thuật 6 - Vẽ trang trí Trang trí chiếc khăn để đặt lọ hoa ppt

MỸ THUẬT 6 - VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ CHIẾC KHĂN ĐỂ ĐẶT LỌ HOA PPT

Tiết 31 - Vẽ trang trí Trang trí chiếc khăn để đặt lọ hoa I/ Mục tiêu bài học: - HS biết cách vận dụng các cách vẽ trang trí đường diềm và hình vuông, hình tròn đã học để trang trí chiếc khăn. - HS được rèn luyện kĩ năng thực hành trang trí, vẽ họa tiết. - Bài vẽ thể hiện được 1 chiếc khăn có hình dạng bất kì, vuông, tròn, tam giác… có họa tiết phù hợp, màu sắc rõ ràng. II/ Chuẩn bị: 1) Đồ dùng: - Khăn đổ đặt lọ hoa. Lọ hoa. - Tranh minh họa 1 số họa tiết. - Tranh vẽ hình vuông, tròn ( bài trang trí đã học) - Bài vẽ, tranh ảnh sưu tầm của h/s. 2) Phương pháp: Trực quan, giảng giải, luyện tập, thực hành, nhóm làm việc III/ Tiến trình dạy - học: Thời gian Hoạt động của giáo viên Minh họa Hoạt động của học sinh Hoạt
Xem thêm

5 Đọc thêm

tuần 16 NV8tap1

TUẦN 16 NV8TAP1

tậpGV; Dựa vào đặc điểm chính cỉa truyệnn ngắn hãy thuyết minh các truyện đã học?HS làm bài - :2 hướng dẫn HS luyện tập- Cho HS làm bài 10 phút4:củng cốb,Thân bài :2câu thực và 2câu luậnc,Kết bài: 2câu kết- Ghi nhớ SGKII.Luyện tập- Bài tập thuyết minh về đặc điểm truyện ngắn mà em đã học- Bài 1 định nghĩa được truyện ngắn là gì- Bài 2:Giải thích các yếu tố truyện ngắn- Tự sự , sự việc, nhân vật chính….- Miêu tả, biểu cảm ,đánh giá . ( là các yếu tố bổ trợ, thường đan xen vào các yếu tố tự sự)- Bố cục,lời văn, chi tiết.- (Bố cục chặt chẽ hợp lý, lời văn trong sáng,giàu hình ảnh chi tiết bất ngờ độc đáo).
Xem thêm

2 Đọc thêm

bai soan phan mem moi 2010

BAI SOAN PHAN MEM MOI 2010

- Các nhóm lần lợt biểu diễn trớc lớp.- H vừa hát vừa gõ đệm. 3 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảngTập kẻ khuông nhạc và viết khoá son.- G hớng dẫn cho H kẻ khuông nhạc.- Vẽ mẫu khoá son. - H kẻ khuông nhạc.- H theo dõi. - Nghe nhạc.( 7 phút )3.3 Củng cố dặn dò: 4 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng ( 2 phút ) - Dặn dò H chuẩn bị bài sau. - H thực hiện.Bài soạn lớp 4 Thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2010Tiết 28Học hát bài: Thiếu nhi thế giới liên hoan. Nhạc và lời: Lu Hữu Phớc.1. MụC TIÊU BàI DạY: - Hát đúng giai điệu và lời ca. - Tập trình bày bài hát theo hình thức đối đáp và hoà giọng, thể hiện sự nhiệt tình, sôi nổi.2. CHUẩN Bị (Tài liệu và phơng tiện): - Hát chuẩn xác bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan. - Đàn Organ, nhạc cụ gõ đệm. Bảng phụ lời ca bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan.
Xem thêm

26 Đọc thêm

Tuan 16 KNS

TUAN 16 KNS

cao ( 1 lần ) bằng cỡ chữ nhỏ.*HS khá ,giỏi viết đúng và đủ các dòng trongvở tập viết.-Chấm, chữa bài.*Viết đúng và đủ các dòng trong vở tập viết.Hs nộp vở5pHđ 3 : kết thúcGv yêu cầu hs viết tên 1 người bạn bắt đầubằng chư õM - Nhận xét tiết họcHs viết vào bảng con Mai, MẫnNgheChiều thứ ba ngày 07 tháng 12 năm 2010TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘIHOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI ( LG MT )I. M ụ c tiêu 1.Kể tên một số hoạt động công nghiệp, thương mại mà em biết.* Kể được một hoạt động công nghiệp hoặc thương mại2.1Nêu ích lợi của hoạt đông thương nghiệp, thương mại.2.2 Biết kể tên một số chợ, siêu thị có ở địa phương3.Có ý thức trân trọng, giữ gìn các sản phẩm.**KNS: Kĩ năng tìm kiếm và sử lý thông tin, tổng hợp sắp xếp các thông tin về hoạt động công nghiệp và thương mại nơi mình sống.II/ Phương tiện Sách, vở, bảng, Tranh ảnh về các hoạt động của các HĐNN.III. Phương pháp kĩ thuật HS làm việc cá nhân, nhóm, trò chơi.IV Kế hoạch dạy họcHĐ 1 : Nhằm đạt MT 1*, lựa chọn : Thảo luận cặp đôi. HTTC : nhóm + lớp
Xem thêm

22 Đọc thêm

Tuan 16. CKTKN

TUAN 16. CKTKN

- Đọc ĐT- CN- HS đọc thầm, đọc cá nhân- HS theo dõi.- HS viết bài trong vở tập viết.- Điểm mười.- Quan sát tranh, nói trong nhóm đôi. - Một số em nói trước lớp .- Các bạn học sinh rất vui khi được cô giáo cho điểm mười. 4 . Củng cố dặn dò 4/ - Yêu cầu HS đọc lại toàn bài. - Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo. - Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.-----------------------------------------------------------------------------ToánLuyện tậpI. Mục tiêu - Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10.. - Viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh.II. Đồ dùng dạy học GV : Bảng phụ, phiếu bài 2 HS : Bảng con, SGKIII.Các hoạt động dạy học 1. ổn định tổ chức 1/ 2. Kiểm tra 4/ Tính : 10 - 1 = 9 10 - 2 = 8 10 - 3 = 7 3.Bài mới 27
Xem thêm

18 Đọc thêm

giao an lơp 3 cưc hot t24

GIAO AN LƠP 3 CƯC HOT T24

đo chiều rộng rồi nhân với hai.- 1 em lên bảng làm bài, cả lớp làmbài vào vở. Bài giải Chiều rộng sân vân động đó là: 95 x 3 = 285 (m) Chu vi sân vận động đó là: (285 + 95) x 2 = 760 (m) Đáp số: 760 mIVCỦNG CỐ-DẶN DÒ- Nêu cách tính chu vi hình chữ nhật?- Về nhà luyện tập thêm về phép nhân và phép chia.- Xem trước bài : Làm quen với số La Mã.- Nhận xét tiết học. Tiết 2 Chính tảĐỐI ĐÁP VỚI VUAI .MỤC TIÊU -Nghe- viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xi. -L mà đúng BT(2) a/ b, hoặc BT(3) a/b. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Bút dạ, giấy khổ to cho các nhóm làm bài 3bIII. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCA. KIỂM TRA BÀI CŨ: GV mời 1 HS đọc cho các ban viết 4 từ chứa tiếng bắt đầu bằng l/n GV theo dõi, nhận xétB.GIỚI THIỆU BÀI MỚI: Tiết chính tả hôm nay các em sẽ nghe viết một đoạn trong bài Đối đáp với vua và Tìm đúng, viết đúng các từ chứa tiếng bắt đầu bằng s/xhoặc có thanh hõi thanh ngã theo nghóa đã cho.
Xem thêm

33 Đọc thêm

Tài liệu Tiếng việt lớp 1 - Bài 51: ÔN TậP ppt

TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT LỚP 1 BÀI 51 ÔN TẬP PPT

ơ u b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cuồn cuộn con vượn thôn bản Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) cuồn cuộn, con vượn 3,Luyện tập HS: Đọc( cá nhân, đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp, nhóm, cả lớp) GV: Lắng nghe, sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát, uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng , quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh, giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng, đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết a-Luyện đọc bảng, Sgk: (16 phút) Gà mẹ dẫn gà con ra bãi cỏ. Gà con vừa
Xem thêm

7 Đọc thêm

GAN L4 TUAN 10 CKT

GAN L4 TUAN 10 CKT

- Về đọc các bai TĐ và HTL để chuẩn bò bài sau.- Lắng nghe- 1HS đọc, cả lớp lắng nghe.- Đọc phần Chú giải trong SGK.- Các từ: Ngẩng đầu, trận giả, trung só.- HS nghe -viết bài vào vở.- Dò bài, soát lỗi.2/ 2HS đọc thành tiếng.- 2HS ngồi cùng bàn trao đổi thảo luận.+ Em được giao nhiệm vụ gác kho đạn.+ Em không về vì đã hứa không bỏ vò trí gác khi chưa có người đến thay...3/ 1 HS đọc thành tiếng yêu cầu trong SGK.- Yêu cầu HS trao đổi hoàn thành phiếu.- Sửa bài (nếu sai).- HS nghe thực hiện ở nhà.TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNGI.Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: - Thực hiện được cộng, trừ các số có sáu chữ số. - Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc. - Giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó có liên quan đến hình chữ nhật.II. Đồ dùng dạy học: Thước có vạch chia xăng- ti- mét và ê ke (cho GV và HS).III.Hoạt động trên lớp: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC1. KTBC: - GV gọi 3 HS lên bảng yêu cầu HS làm 3 phần của BT hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 47. - GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.2. Bài mới: a.Giới thiệu bài:
Xem thêm

23 Đọc thêm

GIÁO ÁN MÔN CHÍNH TẢ LỚP 3 - TUẦN 19

GIÁO ÁN MÔN CHÍNH TẢ LỚP 3 - TUẦN 19

- Phương pháp: Luyện tập, thực hành. - GV yêu cầu HS nêu từ khó viết. - GV hướng dẫn HS luyện bảng con. - Yêu cầu HS đọc. - Hướng dẫn cách trình bày. + Các chữ Hai và Bà trong Hai Bà Trưng được viết như thế nào? * GV: Viết hoa như thế để tỏ lòng tôn kính, lâu dần, Hai Bà Trưng được - 1 HS đọc, lớp theo dõi.- HS trao đổi. + ... thành trì của giặc lần lượt sụp đỗ, Tô Đònh ôm đầu chạy về nước, đất nước ta sạch bóng quân thù.- HS nêu từ, phần lưu ý.- HS viết bảng con: lần lượt, sụp đỗ, khởi nghóa, lòch sử ...- HS đọc từ trên bảng.- HS trả lời. + Viết hoa cả chữ Hai và Bà.STVBảng condùng như tên riêng. + Tìm các tên riêng trong bài chính tả. Các tên riêng đó viết như thế nào? - GV đọc chậm, HS viết bài. - Chữa lỗi. - GV chấm vở. - Nhận xét bài viết HS.
Xem thêm

4 Đọc thêm

giao an lop 5 tuan 18

GIAO AN LOP 5 TUAN 18

-Đại diện các nhóm dán phiếu bài làm lên bảng lớp.-Lớp nhận xét.-1 HS đoc to, lớp lắng nghe.-HS đọc thầm lại 2 bài thơ=> làm bài.-Một số HS phát biểu về những câu thơ mình chọn và chỉ ra được những cái hay của các câu thơ đó.-Lớp nhận xét, bổ sung ý kiến Thứ ba ngày 2 tháng 1 năm 2007TOÁNBÀI : LUYỆN TẬPI/Mục tiêuGiúp học sinh:- Củng cố công thức tính diện tích hình tam giác.-Rèn kó năng tính diện tích hình tam giác .- Giới thiệu cách tính diện tích hình tam giác vuông (biết độ dài hai cạnh góc vuông).II/ Đồ dùng học tập-HS : Bảng conIII/ Các hoạt động dạy – họcHoạt động Giáo viênHĐ1: Bài cũHĐ2: Bài mớiGTBHĐ 1: Luyện tập các yếu tố trong tam giác và kó
Xem thêm

25 Đọc thêm

Giáo án lớp 4 chiều tuần 14-15 (2 cột)

GIÁO ÁN LỚP 4 CHIỀU TUẦN 14-15 (2 CỘT)

-Lớp nhận xét bổ sung.-Lơp9s làm bài.-Tiếp nối nêu kết quả.-Lớp nhận xét bổ sung. -Nghe.HD lịch sử-địa lýNgời dân ở đồng bằng bắc bộNhà trần thành lập-HĐSX của ngời dân ở đồng bằng bắc bộA-mục tiêu Giúp HS-Củng cố nguyên nhân làm cho đoòng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nớc.-Nguyên nhân nhà Trần thành lập.B- các hoạt động dạy họcHĐ của giáo viên của học sinh 1-ổn định -Lớp hát tập thể. 2-Kiểm tra 3-Luyện tậpBài 1: (ĐL) Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn thứ mấy ở nớc ta?Hãy gạch dới những từ em cho là đúng. (VBT)-GV nhận xét chôt slại bài làm đúng.Bài 2:Xắp xếp các hình dới đây theo thứtự công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo rồi ghi vào ô trống (VBT)-GV nhận xét chốt lại bài làm đúng.-Cho học sinh nhắc lại thứ tự công việc phảI làm trong qúa trình sản xuất láu
Xem thêm

19 Đọc thêm