ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 HÓA 9

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 HÓA 9":

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Hóa năm 2013 (Phần 1)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN HÓA NĂM 2013 (PHẦN 1)

Cập nhật đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Hóa năm 2013 - 2014 phần 1 gồm 5  đề (từ đề số 1 - đề số 5), ngày 2/12/2013. Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 9 - đề số 1 Dạng bài đề số 1: I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng. II. Tự luận (6 điểm) Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy biến đổi hoá học theo sơ đồ Lấy 5 gam hỗn hợp hai muối là CaCO3 và CaSO4 cho tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl tạo thành 448 ml khí (đktc). Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.  Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 9 - đề số 2 Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 9 - đề số 3 Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 9 - đề số 4 Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 9 - đề số 5 Trên đây là 5 đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 9 phần 1 cùng Tuyensinh247 chia sẻ đáp án ở bên dưới để cùng so sánh kết quả nhé Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 9 phần 2 các em thường xuyên theo dõi tại đây:     
Xem thêm

11 Đọc thêm

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn vật Lý năm 2013 (Phần 1)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN VẬT LÝ NĂM 2013 (PHẦN 1)

Cập nhật đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn vật Lý năm 2013 - 2014 phần 1 gồm 3  đề (từ đề số 1 - đề số 3), ngày 2/12/2013. Đề kiểm tra học kì 1 môn Lý lớp 9 - đề số 1 I/ TRẮC NGHIỆM: (4đ) Chọn câu trả lời đúng nhất: Câu 1: Đặt hiệu điện thế U=12V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R1 =40W và R2=80W mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là: A. 0,1A                B. 0,15A                     C. 0,45A                   D. 0,3A Câu 2: Cho hai điện trở R1=30W, R2=20W mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch là: A. 10W                    B. 50W                      C. 12W                       D. 600W Câu 3: Chiều đường sức từ của ống dây phụ thuộc vào: A. Chiều dòng điện B. Chiều lực điện từ C. Chiều quay của nam châm D. Chiều ống dây. Câu 4: Một bóng đèn điện có ghi 220V-100W được mắc vào hiệu điện thế 220V. Biết đèn sử dụng 4 giờ trong 1 ngày. Điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong 30 ngày là: A. 12kW.h                                   B. 43200kW.h C. 4320000J                                D. 1440kW.h Câu 5: Công suất điện cho biết: A. Khả năng thực hiện công của dòng điện B. Năng lượng của dòng điện C. Lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian D. Mức độ mạnh, yếu của dòng điện. Câu 6: Cách làm nào sau đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng? A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn. B. Nối hai cực của nam châm vào hai đầu cuộn dây dẫn. C. Đưa một cực của ăc quy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín. D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín. Câu 7: Công thức nào sau đây không phải công thức tính công của dòng điện? A. A= UIt                                   B. I2Rt C.A= IRt                                         D. Câu 8: Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch không có đặc điểm nào dưới đây? A. Cường độ dòng điện là như nhau tại mọi vị trí của đoạn mạch. B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mối điện trở  mắc trong đoạn mạch. C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng các hiệu điện thế giữa hai đầu mối điện trở  mắc trong đoạn mạch. D. Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng các điện trở thành phần. II/ TỰ LUẬN( 6đ) Câu 1: (1đ) Xác định các yếu tố còn lại trong hình vẽ. Câu 2: (2,5đ) Cho đoạn mạch có sơ đồ như hình vẽ trong đó R1=9W, R2=15W, R3=10W. Dòng điện đi qua R3 có điện trở I3=0,3A  a) Tính cường độ dòng điện I1, I2 đi qua các điện trở R1, R2. b) Tính hiệu điện thế hai đàu đoạn mạch AB  Câu 3:  (2,5đ) Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R=80W và cường độ dòng điện qua bếp khi đó I=2,5A. a) Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1 giây. b) Dùng bếp để đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu là 250C thì thời gian đun sôi nước là 20 phút. Tính hiệu suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng của nước c= 4200J/kg.K c) Mỗi nhày sử dụng bếp trong 3 giờ. Tính tiền điện phải trả trong 30 ngày, nếu giá 1kW.h là 900 đồng. Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Lý lớp 9 - đề số 1 I/ TRẮC NGHIỆM (4đ) - Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ. CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 ĐÁP ÁN A C A A C D C C  II/ TỰ LUẬN (6đ) Câu 1: (1đ) - Xác định được các yếu tố trong một hình được 0,5đ   Câu 2: (2,5đ) R1nt(R2//R3)  a) R23=  U3=I3.R3= 0,3.10=3V  Vì R2//R3 ®U23=U2=U3=3V  ®I2=  ® I23=  Vì R1 nt R23 ®I1=I23=IAB =0,5A  b)  RAB=R1+R23=9+6=15W  ®UAB=IAB.RAB=0,5.15=7,5V  Câu 3: (2,5đ)  Tóm tắt:  - R=80W  I=2,5A  a, t=1s. Tính Qtỏa  b, m=1,5kg  t10=200C  t20=1000C  t=20 phút  c=4200J/kg.K  Tính H  c, A=?  Giải:  a, Nhiệt lượng tỏa ra trong 1s:  Q= I2Rt=2,52.80.1=500J  b, Nhiệt lượng bếp thu vào:  Q1= mc(t2- t1)      = 1,5.4200.(100-20)=472500J  - Nhiệt lượng tỏa ra trong 20 phút:  Q = I2Rt=2,52.80.20.60=600000J  ® Hiệu suất của bếp:  %  C, Điện năng tiêu thụ trong 30 ngày, mỗi ngày 3 giờ:  A= I2Rt=2,52.80.30.3.3600     =162 000 000J= 45kW.h  ®Tiền điện phải trả:  45.900=40500 đồng. Đề kiểm tra học kì 1 môn Lý lớp 9 - đề số 2 Đề kiểm tra học kì 1 môn Lý lớp 9 - đề số 3  Trên đây là 3 đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý lớp 9 phần 1 cùng Tuyensinh247 chia sẻ đáp án ở bên dưới để cùng so sánh kết quả nhé  Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề đề kiểm tra học kì 1 môn Lý lớp 9 phần 2 các em thường xuyên theo dõi tại đây:      
Xem thêm

10 Đọc thêm

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Lý năm 2013 (Phần 2)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 10 MÔN LÝ NĂM 2013 (PHẦN 2)

Cập nhật Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Lý năm 2013 phần 2 gồm 3 đề có đáp án (đề số 4 - đề số 6) ngày 13/12/2013  Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Lý - đề số 4 A/ Phần chung (6,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) a/Tốc độ góc là gì? b/ Viết công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều. c/ Chu kì của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tần số. Câu 2: (1,0 điểm) Phát biểu và viết biểu thức định luật  định luật vạn vật hấp dẫn?    Câu 3: (1,0 điểm) Nêu định nghĩa và các tính chất của khối lượng.? Câu 4: (2,0 điểm) Vật có khối lượng  2 kg đặt trên mặt bàn nàm ngang .Hệ số ma sát trượt giữa vật và bàn là 0.25. Tác dụng một lực 6 N song song mặt ban lên vật làm vật chuyển động từ trạng thái nghỉ đi được đoạn đường 100m .Cho g= 10 m/s2. Tính tốc độ chuyển động của vật ? B/ Phần riêng (4,0 điểm) I. Phần dành cho chương trình chuẩn Câu 5: (1điểm) Một vật nhỏ rơi tự do từ một quả khí cầu ở độ cao 125m xuống đất. Sau 5s nó rơi xuống đất. Tính gia tốc rơi tự do Câu 6 :(1điểm)  Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 18km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 2m/s. Tính vận tốc của thuyền đối với bờ ?                                                                 Câu 7 : (1điểm) Một lò xo có chiều dài tự nhiên 15cm và có độ cứng 100N/m.Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 10N để nén lò xo.Khi ấy,chiều dài của lò xo là bao nhiêu?                                Câu 8 :(1điểm) Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực F1= 4N, F2= 5N và       F3=6N.Trong đó F1, F2 cân bằng với F3 .Hợp lực của hai lực  F1, F2  bằng bao nhiêu ? II. Phần dành cho chương trình nâng cao Câu 5 (1điểm): Một ôtô từ Hà nội đến Hải phòng với tốc độ trung bình là 40km/h, sau đó đi từ Hải Phòng về Hà Nội với tốc độ trung bình là 60km/h.Tính tốc độ trung bình của ôtô trong cả hành trình đó ?                Câu 6 :(1điểm) Một chất điểm chuyển động dọc theo trục ox, theo phương trình x=2t+3t2 trong đó x(m),t(s). Tính vận tốc tức thời của chất điểm lúc 3s? Câu 7 :(1điểm) Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 12N. Góc hợp giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực có độ lớn bằng 12N? Câu 8 :(1điểm) Một xe có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt (xem như một cung tròn) với tốc độ dài 36km/h. Biết bán kính cong của cầu vượt là 50m. Hãy xác định áp lực của xe vào mặt đường tại điểm cao nhất. Lấy g = 10m/s2.  Đáp án đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Lý - đề số 4  Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Lý - đề số 5  Đáp án đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Lý - đề số 5  Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Lý - đề số 6  Đáp án đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Lý - đề số 6   Trên đây là tổng hợp 3 đề kiểm tra và đáp án môn Lý lớp 10 phần 2, Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật phần 3 các em thường xuyên theo dõi tại đây:    
Xem thêm

11 Đọc thêm

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2014 - THCS Yên Mỹ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN TOÁN NĂM 2014 - THCS YÊN MỸ

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán trường THCS Yên Mỹ năm 2014 Bài 1:  (1 đ) : Tìm điều kiện của x để các căn thức sau có nghĩa.   a)  Rút gọn  A   b)  Tìm x để A = 5/3 Bài 6 (3 đ): Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn : BH = 4 cm và HC = 6 cm. a) Tính độ dài các đoạn AH, AB, AC. b) Gọi M là trung điểm của AC. Tính số đo góc AMB (làm tròn đến độ). c) Kẻ AK vuông góc với BM (K ∈ BM). Chứng minh : ∆BKC ⊥ ∆BHM. Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán trường THCS Yên Mỹ năm 2014 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Toán được cập nhật liên tục, các em thường xuyên theo dõi trang Tin.Tuyensinh247.com để nhận đề thi và đáp án nhanh nhất. Nguồn
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Địa lý năm 2013 (Phần 1)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 6 MÔN ĐỊA LÝ NĂM 2013 (PHẦN 1)

Cập nhật đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Địa  lý năm 2013 phần 1 gồm 3  đề (từ đề số 1 - đề số 3), ngày 28/11/2013. Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 6 - đề số 1 I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Câu 1 ( 2 điểm) Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng ở đầu ý đúng trong các câu sau: a) Mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm do: A. Mặt trời mọc ở đằng Đông, lặn ở đằng Tây. B. Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Đông sang Tây. C. Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. D. Trái Đất chuyển động từ Đông sang Tây. b) Việt Nam ở khu vực giờ thứ 7, khi Luân Đôn là 2 giờ thì ở Hà Nội là: A. 5 giờ. B. 7 giờ. C. 9 giờ. D. 11giờ. c) Đại dương chiếm khoảng mấy phần diện tích bề mặt Trái Đất? A. 1 phần 3. B. 2 phần 3. C. 2 phần 4. D. 3 phần 4. d) Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt đất là: A. tạo ra các nếp uốn. B. tạo ra các đứt gãy. C. làm cho địa hình bề mặt đất thêm gồ ghề. D. san bằng, hạ thấp địa hình. Câu 2 ( 1 điểm) Chọn các cụm từ cho trước trong ngoặc (đỉnh nhọn, đỉnh tròn, trên 500m, 200m, nhô cao, mực nước biển) điền vào những chỗ chấm (…) để có khái niệm đúng về núi. Núi là một dạng địa hình ........(1)............rõ rệt trên mặt đất. Độ cao của núi thường trên......(2)….so với............(3).................., có…….(4)……., sườn dốc.   II. Tự luận ( 7 điểm) Câu 3: (4,5 điểm) Dựa vào hình vẽ dưới đây và kiến thức đã học:   Hãy cho biết: a) Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng nào? Nhận xét về độ nghiêng và hướng nghiêng của trục Trái Đất vào các ngày hạ chí, đông chí, xuân phân và thu phân. b) Nguyên nhân của hiện tượng mùa và sự hình thành mùa nóng, mùa lạnh trên Trái Đất. Câu 4 (2,5 điểm) a) Sự khác nhau giữa hiện tượng núi lửa và hiện tượng động đất? b) Con người đã có những biện pháp gì để hạn chế bớt những thiệt hại do động đất gây ra? Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 6 - đề số 2 I . Trắc nghiệm khách quan ( 4 điểm) Câu 1 (2 điểm) Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng ở đầu ý đúng trong các câu sau: a) Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là: A. 365 ngày.   B. 366 ngày. C. 365 ngày 6 giờ. D. 366 ngày 6 giờ. b) Vào những ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau?   A. 21 tháng 3 và 22 tháng 6. B. 21 tháng 3 và 23 tháng 9.   C. 23 tháng 9 và 22 tháng 12. D. 22 tháng 6 và 22 tháng 12.   c) Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương phân bố ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam là A. bằng nhau. B. tỉ lệ diện tích lục địa ở nửa cầu Nam lớn hơn ở nửa cầu Bắc. C. tỉ lệ diện tích đại dương ở nửa cầu Nam lớn hơn ở nửa cầu Bắc. D. tỉ lệ diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc lớn hơn ở nửa cầu Nam. d) Đặc điểm hình thái của núi trẻ là A. đỉnh nhọn, sườn dốc. B. đỉnh tròn, sườn thoải. C. đỉnh nhọn, sườn thoải. D. đỉnh tròn, sườn dốc. Câu 2 (2 điểm) Ghép mỗi ý bên trái với một ý bên phải cho phù hợp: 1. Nội lực và ngoại lực           a. do nội lực sinh ra 2. Núi lửa và động đất           b. là hai lực đối nghịch nhau 3. Núi lửa                    c. là hiện tượng các lớp đất đá gần mặt đất bị rung chuyển 4. Động đất             d. do nội và ngoại lực sinh ra   II . Tự luận ( 6 điểm) Câu 3: (3 điểm): Dựa vào hình vẽ dưới và kiến thức đã học, hãy cho biết: a) Vì sao có hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất? b) Vì sao ở mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm? Câu 4 (3 điểm)    a) Quan sát hình vẽ bên và mô tả cấu tạo của Trái Đất. b) Vì sao nói lớp vỏ Trái Đất có vai trò quan trọng đối với tự nhiên và với đời sống của con người? Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 6 - đề số 3 I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu 1. (2 điểm) Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa ở đầu ý đúng hoặc đúng nhất trong các câu sau: a) Hai nửa cầu Bắc và Nam nhận được ánh sáng như nhau vào những ngày nào? a. 22- 6 và 22-12. b. 21- 3 và 23- 9. c. 23- 9 và 22- 12.  d. 21- 3 và 22- 6. b) Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời, trục của Trái Đất luôn: A. giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng không đổi. B. giữ nguyên độ nghiêng và đổi hướng. C. thay đổi độ nghiêng và hướng. D. không nghiêng và không đổi hướng. c) Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là:  A. 365 ngày. B. 366 ngày. C. 366 ngày 6 giờ. D. 365 ngày 6 giờ. d) Địa hình là kết quả tác động của: A. Nội lực. B. Ngoại lực. C. Nội lực và ngoại lực. D. Vận động nâng lên của Trái Đất. Câu2. (1 điểm) Hãy nối ý ở các ô bên trái và bên phải để nêu đúng đặc điểm của từng lớp cấu tạo của Trái Đất: 1. Lớp trung gian          a. Dày gần 3000 km. Trạng thái vật chất: từ quánh dẻo                                        đến lỏng. 2. Lõi Trái Đất              b. Dày trên 3000 km. Trạng thái vật chất: lỏng ở ngoài,                                        rắn ở trong.    3. Lớp vỏ Trái Đất          c. Dày từ 5- 70 km. Vật chất ở trạng thái rắn chắc Câu 3 (1,0 điểm). Hãy chọn dấu nhỏ hơn (<) hoặc lớn hơn (>) điền vào ô trống giữa các tỉ lệ bản đồ sau cho đúng:                            A………………………………..                                  B…………………………………. Câu 5 (5 điểm). Dựa vào hình vẽ dưới đây và kiến thức đã học. Hãy: a. Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt trời. b. Giải thích sự hình thành mùa nóng và mùa lạnh ở các nửa cầu trên Trái Đất. Trên đây là 3 đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 6 phần 1 Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 6 phần 2 các em thường xuyên theo dõi tại đây:
Xem thêm

7 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 8 NĂM HỌC 2015 - 2016 TRƯỜNG TH&AMP;THCS HƯƠNG NGUYÊN, THỪA THIÊN HUẾ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 8 NĂM HỌC 2015 - 2016 TRƯỜNG TH&AMP;THCS HƯƠNG NGUYÊN, THỪA THIÊN HUẾ

ĐỀ ĐỀ XUẤTCâu 1. (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính:a. x(x2 – 2xy + 1);b. x2(x+y) + 2x(x2 +y).Câu 2. (1 điểm) Tính nhanh:a. 1052 – 25;b. 142 – 8.14 + 42.Câu 3. (1 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:b. x2 – y2 +5x – 5y.a. 2xy + 2x;Câu 4. (1 điểm) Làm tính chia: (x4 – 2x3 + 2x -1): (x2 – 1).Câu 5: (1 điểm) Rút gọn phân thức:3x  3.2 x( x  1)Câu 6. (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính:a)63

4 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ LỚP 9

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ LỚP 9

Câu 3 (3,0đ)Tại sao nói : Hòa bình ,ổn định, hợp tác , phát triển vừa là thời cơ vừa làthách thức đối với các dân tộc khi bước vào TK XXI ?Đề số 2Câu 1 (3,5đ)Hãy nêu những biểu hiện và hậu quả của chiến tranh lạnh ?Câu 2 (3,5đ)Xu thế chung của thế giới khi bước vào thế kỉ XXI là gì ? Nhiệm vụ to lớnnhất của nhân dân ta hiện nay là gì ?Câu 3 (3,0đ)Phân tích ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật từnăm 1945 đến nay .Phòng GD-ĐT Bố Trạch ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ ITrường THCS Đại TrạchMôn : Lịch sử Khối 9Thời gian : 45 PhútĐề số 1Câu123Đáp ánĐiểm
Xem thêm

7 Đọc thêm

đề kiểm tra học lì I môn vật lí khối 7 và 8

đề kiểm tra học lì I môn vật lí khối 7 và 8

đề kiểm tra học kì 1. khối 7,8 có đáp án rõ ràng, gồm 2 khối 7,8 mỗi đề kiểm tra của mỗi khối gồm 2 đề . Mức độ kiến thức của hai đề như nhau . THích hợp phân loại học sinh khá giỏi và trung bình. Chúc các em thi tốt

Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 LỚP 5 MÔN TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 LỚP 5 MÔN TOÁN

Phần 2 :1. Viết các số sau:a- Năm phần mười ................................b- Sáu mươi chín phần trăm...................c- Hai và bốn phần chín.........................d- Bảy và năm phần tám........................2. Viết vào chỗ chấm:a) 5đọclà ...................................................................................................................................b) 302,008 đọclà .............................................................................................................................3. Điền dấu &gt;; a) 83,2 ... 83,19c) 7,843 ... 7,85b) 48,5 ... 48,500d) 90,7 ... 89,74. Viết số thích hợp.a) 9m 6dm = ........ m c) 5 tấn 652 kg = .......... tấnb) 2=...............d) 57cm 9mm =............. cm5. Tính.a) 286,34 + 521,85..............................................................................
Xem thêm

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN MỸ THUẬT 9 (TỈNH HÀ NAM)

GIÁO ÁN MỸ THUẬT 9 (TỈNH HÀ NAM)

ứng dụng, mục đích của việc trang trí là làm đẹp thêm cho cuộc sống.2. Kĩ năng: - Học sinh biết tạo dáng và trang trí một chiếc túi xách theo ý thích.3. Thái độ: - Học sinh hiểu thêm về vai trò của trang trí trong đời sống hàng ngày.II. Chuẩn bị1. Giáo viên- SGK, SGV.- Một số hình cách chép các họa tiết bộ ĐDDH.- Một số họa tiết phóng to,..2. Học sinh- SGK, tranh ảnh và túi, hoa văn trang trí. - Vở ghi bài, vở A4.iii. Phơng pháp dạy- học- Sử dụng phơng pháp quan sát, gợi mở, vấn đáp và luyện tập.IV. Tiến trình dạy họcA - ổn định tổ chức.- Kiểm tra sĩ số:Lớp 9A Có mặt:; Vắng:Lớp 9BCó mặt:; Vắng:B - Kiểm tra bài cũ: Chấm điểm tranh Tĩnh vật màu (5p)C - Bài mới Giới thiệu bài: Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta gặp rất nhiều loại túi xách cóhình dáng và đợc trang trí đẹp. Hôm nay qua bài học thầy sẽ hớng dẫn các em cáchtạo dáng và trang trí một số loại túi xách.GV giới thiệu một số hình ảnh túi xách đợc trang trí để HS so sánh.Hoạt động của ThầyHoạt động của TròNội dung ghi bảnga) Hoạt động 1: HD quan1. Quan sát - Nhận xét
Xem thêm

50 Đọc thêm

BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2

BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2

BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2BÀI KIỂM TRA VIẾT LỚP 1 HỌC KÌ 2
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2013 (Phần 2)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 12 MÔN TOÁN NĂM 2013 (PHẦN 2)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm học 2013 - 2014 phần 2, gồm 5 đề ( đề số 6 -đề số 10) ngày 27/11/2013. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2013 - Đề Số 6 Dạng bài đề số 6   1. Tìm tập các giá trị thực của hàm số đi qua 1 điểm, khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 2. Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số 3. Tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 4. Tính Log 5. Giải phương trình, bất phương trình 6. Tìm tập xác định và tính đạo hàm của các hàm số 7. Tính thể tích khối chóp 8. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón Thời gian làm bài 90 phút Hãy bấm Để nhận tin tức, đề thi đáp án mới nhất và cùng ôn luyện thi đại học năm 2014 nhé! Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2013 - Đề Số 7 Dạng bài đề số 7  1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 2. Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số  3. Xác định giá trị thực của tham số m để hàm số có 3 cực trị 4. Tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 5. Tính giá trị của biểu thức 6. Giải phương trình, bất phương trình 7. Tìm tập xác định và tính đạo hàm của các hàm số 8. Tính thể tích khối chóp  9. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón Thời gian làm bài 90 phút Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2013 - Đề Số 8 Dạng bài đề số 8   Thời gian làm bài 90 phút Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2013 - Đề Số 9 Dạng bài đề số 9   Thời gian làm bài 90 phút Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2013 - Đề Số 10 Dạng bài đề số 10  1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 2. Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số 3. biện luận theo tham số thực k số nghiệm của phương trình  4. Tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 5. Tính Log 6. Giải phương trình, bất phương trình 7. Tìm tập xác định và tính đạo hàm của các hàm số 8. Tính thể tích khối chóp, Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón Thời gian làm bài 90 phút Trên đây là 5 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 phần 2 cùng Tuyensinh247 chia sẻ đáp án ở bên dưới để so sánh kết quả nhé. Tuyensinh247 đã cập nhật đề thi phần 3 các em xem thêm tại đây:  
Xem thêm

6 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN 9

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN 9

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I A. Mục tiêu cần đạt Kiến thức: Giúp học sinh nắm lại kiến thức cơ bản về cả ba phần : đọc hiểu vb,tiếng việt,tập làm văn trong sách ngữ văn tập 1 Kĩ năng :Qua bài kiểm tra vận dụng được kiến thứcvà kĩ năng đã học một cách tổng hợp,toàn diện B.Chuẩn bị: + Thày: ra đề và phát đề cho học sinh + Trò: chuẩn bị giấy kiểm tra C. Tổ chức các hoạt động dạy học HĐ1. Tổ chức: HĐ2 .Kiểm tra giấy của học sinh. HĐ3.Bài mớ

3 Đọc thêm

Đề kiểm tra Hóa 9 có lời giải và đáp án

ĐỀ KIỂM TRA HÓA 9 CÓ LỜI GIẢI VÀ ĐÁP ÁN

Cùng tham khảo 2 đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa lớp 9 giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị kì thi được TÔT HƠN VỚI Đề kiểm tra Hóa 9 có lời giải và đáp án

2 Đọc thêm

de kiem tra hoc ki 2 toan 8 nam hoc 2015 2016

DE KIEM TRA HOC KI 2 TOAN 8 NAM HOC 2015 2016

Đề thi chất lượng học kì 2 môn toán lớp 8 tỉnh Bắc Giang năm học 2015 2016. đề kiểm tra cuối năm học môn toán 8, đề thi, đề khảo sát chất lượng học kì 2 toán lớp 8. Đề thi chất lượng học kì 2 môn toán lớp 8 tỉnh Bắc Giang năm học 2015 2016. đề kiểm tra cuối năm học môn toán 8, đề thi, đề khảo sát chất lượng học kì 2 toán lớp 8.

1 Đọc thêm

Bộ đề ôn luyện kiểm tra môn Toán lớp 3

BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 môn ToánĐề kiểm tra cuối học kì IIMôn: Toán lớp 3Năm học 2014 2015(Thời gian làm bài: 40 phút)Họ và tên :.........................................................................Lớp:36I. PHẦN TRẮC NGHIỆM :Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.Bài 1. Trong các số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42109, 43 000. Số lớn nhất là:A. 42 099 B. 43 000 C. 42 075 D. 42 090Bài 2. Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là:A. 4660 B. 4760 C. 4860 D 4960Bài 3. Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là:A. 6cm2 B. 9cm C. 9cm2 D. 12cmBài 4. Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền Xem nội dung đầy đủ tại: http:123doc.orgdocument3518907dekthk2montoanlop3thamkhao.htm
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2013 (Phần 2)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 3 MÔN TOÁN NĂM 2013 (PHẦN 2)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2013 -2014  phần 2 gồm 3 đề thi và đáp án (từ đề số 3 - đề số 5), ngày 18/12/2013. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - đề số 3 Bài 1: (2điểm)  Tính nhẩm:        9  x  8 = ....    ;  16  :  2= .... ;  4  x  9= ... ; 5  x  6 = ....                                 2  x  8 = ...   ;  28  :  4 = ... ; 54   :  9= ... ; 72 :  9= ...       Bài 2: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:       480  :  8    ;      562  :  2        ;        243  :  6     ;           848  :  4 Bài 3: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức:     89  +  10  x  2                                          100  +  36  :  6     Bài 4: (1 điểm)   Điền dấu  <; >; = vào bài tính sau:                                    1kg . . .  850g  +  150g        ;        450g . . .  500g  -  60g Bài 5: (2điểm) Tìm X:                X  :  3  =  282 ;                     X  :  8  =  101 Bài 6: (1 điểm)  Tính chu vi hình chữ nhật và khoanh vào kết quả đúng:    * Chu vi hình chữ nhật là:                A.  15cm                B.  20 cm                C.  25cm Bài 7: (2điểm)  * Khoanh vào kết quả đúng như sau:          Một vườn trường hình chữ nhật có chiều dài là 36m, chiều rộng bằng chiều dài. Vườn trường hình chữ nhật có chiều rộng là:             A. 18m                  B. 9m                  C. 16m b.   Vườn trường hình chữ nhật có chu vi là:             A. 234m                          B.  90m          C.  423m Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - đề số 3  Bài 1:  (2điểm)                   Học sinh tính nhẩm đúng một bài đạt 0,25 điểm.              9    x  8 = 72     16  :  2 = 8               4  x  9 = 36           5  x  6 = 30                    2  x  8 = 16         28  :  4 = 7             54   :  9 = 6           72   :  9 = 8  Bài 2 : (1 điểm)      HS  đặt tính đúng và tính đúng mỗi phép tính đạt 0,25 điểm  Bài 3: (1 điểm)             Học sinh thực hiện đúng mỗi phép tính được 0,5đ                89  +  10  x  2 =  109      100  +  36  :  6 = 106                                       Bài 4: (1 điểm)             Học sinh điền dấu đúng mỗi bài tính được 0,5đ.               1kg  =  850g  +  150g              450g  > 500g  -  60g     Bài 5: (2 điểm).            Học sinh thực hiện đúng mỗi phép tính được 1 điểm.                       X  :  3  =  282 ;                             X  :  8  =  101                       X         =  282  x  3                       X         =   101   x  8                       X         =      846                            X        =       808   Bài 6: (1 điểm).  Học sinh tính và khoanh đúng vào kết quả:   B. 20cm  Bài 7 :(2 điểm)  -       Học sinh khoanh đúng kết quả như sau:  Chiều rộng: B. 9m -  đạt 1 điểm Chuvi hình chữ nhật: B. 90m - đạt 1 điểm  Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - đề số 4 Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - đề số 4 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - đề số 5 Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - đề số 5 Trên đây là 3 đề thi và đáp án học kì 1 môn Toán lớp 3 phần 2 Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 phần 3 các em thường xuyên theo dõi tại đây:  
Xem thêm

6 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2013 (Phần 2)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 11 MÔN TOÁN NĂM 2013 (PHẦN 2)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2013 - 2014 phần 2, gồm 5 đề ( đề số 3 - đề số 7) có lời giải chi tiết ở phía dưới, ngày 27/11/2013. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 3 Dạng bài đề số 3 1. Tìm tập xác định của hàm số  2. Giải phương trình 3. Tìm số hạng chứa x 4.  Tính xác suất 5. Tìm ảnh của đường thẳng 6. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng  7. Xác định thiết diện của hình chóp  8. Lập số tự nhiên 9. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  Thời gian làm bài 90 phút Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 3 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 4   Thời gian làm bài 90 phút Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 5 Thời gian làm bài 90 phút Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 5 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 6 Thời gian làm bài 90 phút Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 6 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 7 Thời gian làm bài 90 phút Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 7 Trên đây là 5 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 phần 2 Tuyensinh247 đã cập nhật đề thi phần 3 các em theo dõi tại đây:
Xem thêm

15 Đọc thêm

Ôn thi lý 12: thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

ÔN THI LÝ 12: THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

Lời nói đầu Phần thứ nhất: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRỨC NGHIỆM KHÁCH QUAN VÀ TỰ LUẬN MÔN VẬT LÍ LỚP 12 I Trắc nghiệm khách quan và tự luận II Những định hướng cơ bản về kiểm tra đánh giá Phần thứ hai: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Chương I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC 1 Hệ thống kiến thức trong chương 2 Câu hỏi và bài tập Hướng dẫn giải và trả lời Chương II: SỐNG CƠ VÀ SÓNG ÂM 1 Hệ thống kiến thức trong chương 2 Câu hỏi và bài tập Hướng dẫn giải và trả lời Chương III: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 Hệ thống kiến thức trong chương 2 Câu hỏi và bài tập Hướng dẫn giải và trả lời Chương IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 1 Hệ thống kiến thức trong chương 2 Câu hỏi và bài tập Hướng dẫn giải và trả lời Chương V: SÓNG ÁNH SÁNG 1 Hệ thống kiến thức trong chương 2 Câu hỏi và bài tập Hướng dẫn giải và trả lời Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 1 Hệ thống kiến thức trong chương 2 Câu hỏi và bài tập Hướng dẫn giải và trả lời Chương VII: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 1 Hệ thống kiến thức trong chương 2 Câu hỏi và bài tập Hướng dẫn giải và trả lời Chương VIII: TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ 1 Hệ thống kiến thức trong chương 2 Câu hỏi và bài tập Hướng dẫn giải và trả lời Phần thứ ba: GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA I. Đề kiểm tra 45 phút II. Đề kiểm tra học kì I III. Đề kiểm tra học kì II IV. Hướng dẫn, gợi ý cách giải, đáp án một số đề kiểm tra Tài liệu tham khảo
Xem thêm

151 Đọc thêm

DOI MOI KIEM TRA DANH GIA KI NANG DOC HIEU TIENG ANH LOP 7

DOI MOI KIEM TRA DANH GIA KI NANG DOC HIEU TIENG ANH LOP 7

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI KIỂM TRA KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH 7 Để biên soạn một đề kiểm tra đọc hiểu theo hướng kiểm tra đánh giá năng lực, theo tôi, chúng ta cần tiến hành như sau: 1. Xác định chủ đề, kiến thức cần kiểm tra. Đề kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong một chủ đề, một chương hay một học kì nên người kiểm tra cần biên soạn đề kiểm tra cần căn cứ vào mục đích yêu cầu cụ thể của việc kiểm tra, căn cứ vào chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và thực tế học tập của học sinh để xác định chủ đề, kiến thức cần kiểm tra cho phù hợp. Khi chúng ta soạn đề đọc hiểu cho bài kiểm tra một tiết số 1 lớp 7, chúng ta cần xác định các chủ đề của phần này là “Friends”, “Oneself and others”, “House and home”. Vì vậy nội dung và các từ vựng thể hiện trong đề cần xoay quanh các chủ đề trên. Bên cạnh đó, các kiến thức về ngữ pháp cần được vận dụng để học sinh có thể trả lời các câu hỏi gồm có: thì hiện tại đơn, thì tương lai đơn và Whquestions. Hãy xem đề kiểm tra đọc hiểu số 1.
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề