SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY":

ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY DỆT NHUỘM MÃ CHÂU

ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY DỆT NHUỘM MÃ CHÂU

Đề cương dự án đầu tư xây dựng nhà máy dệt nhuộm mã châu

72 Đọc thêm

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2014

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2014

- Có sự khác nhau về đơn vị đo năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình với đơn vị đosử dụng trong danh mục được công bố.- Sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư cho các công trình mở rộng,nâng cấp cải tạo hoặc công trình có yêu cầu đặc biệt về công nghệ.- Có những yếu tố đặc biệt về địa điểm xây dựng, địa chất nền móng công trình.- Dự án đầu tư công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cónhững nội dung chi phí được quy định khác với những nội dung chi phí nêu trong công bố.- Mặt bằng giá xây dựng ở thời điểm xác định chi phí đầu tư xây dựng có sự khác biệt đángkể so với thời điểm công bố suất vốn đầu tư.3.1.3 Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư đã công bố về thời điểm tính toán- Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư đã được công bố về thời điểm tính toán có thể sử dụngchỉ số giá xây dựng được công bố theo quy định.- Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư về địa điểm tính toán được xác định bằng kinhnghiệm/phương pháp chuyên gia trên cơ sở phân tích, đánh giá so sánh các yếu tố về địa chất, địahình, thủy văn, mặt bằng giá khu vực.3.2 Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tưTại phần 4 hướng dẫn phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng công trình, các cơquan, tổ chức, cá nhân có thể tham khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình.2II Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình1 Thuyết minh chung1.1 Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình (viết tắt là giá bộ phận kết cấu) baogồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơnvị kết cấu hoặc bộ phận công trình xây dựng.1.2 Giá bộ phận kết cấu là một trong những cơ sở để lập tổng mức đầu tư dự án, dự toán xâydựng công trình, quản lý và kiểm soát chi phí xây dựng công trình.
Xem thêm

113 Đọc thêm

BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ

BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT CÁ ƯỚT CẦN THƠ

BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ
Xem thêm

116 Đọc thêm

QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN CÔNG SUẤT 150MW TẠI KCN NHƠN TRẠCH III, HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI

QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN CÔNG SUẤT 150MW TẠI KCN NHƠN TRẠCH III, HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI

Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa là một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với tổng vốn đầu tư ban đầu là 270 triệu USD năm 2001. Đến cuối năm 2003, Công ty đã tăng vốn đầu tư thêm 212 triệu USD nâng tổng số vốn đầu tư lên 482 triệu USD và đến tháng 42007 Công ty tiếp tục tăng vốn đầu tư lên tổng cộng 691,219 triệu USD. Công ty đã đầu tư xây dựng các nhà máy: nhà máy nhiệt điện, các nhà máy sản xuất sợi, hạt nhựa, dệt nhuộm và kinh doanh hạ tầng. Các loại hình công nghiệp thu hút đầu tư của Công ty như sau:
Xem thêm

210 Đọc thêm

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất viên gỗ nén

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT VIÊN GỖ NÉN

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất viên gỗ nén

62 Đọc thêm

BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY NƯỚC SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC MĂT SÔNG HỒNG CÔNG SUẤT ĐỢT 1 150000 M3NGÀY

BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY NƯỚC SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC MĂT SÔNG HỒNG CÔNG SUẤT ĐỢT 1 150000 M3NGÀY

BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY NƯỚC SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC MĂT SÔNG HỒNG CÔNG SUẤT ĐỢT 1 150000 M3NGÀY BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY NƯỚC SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC MĂT SÔNG HỒNG CÔNG SUẤT ĐỢT 1 150000 M3NGÀY BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY NƯỚC SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC MĂT SÔNG HỒNG CÔNG SUẤT ĐỢT 1 150000 M3NGÀY BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY NƯỚC SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC MĂT SÔNG HỒNG CÔNG SUẤT ĐỢT 1 150000 M3NGÀY

13 Đọc thêm

Đồ án tốt nghiệp: Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1200MW

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 1200MW

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năng lượng là một trong những ngành kinh tế không thể thiếu được, là điều kiện cần để phát triển các ngành sản xuất dịch vụ khác cho nền kinh tế quốc dân. Năng lượng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam, vì vậy nó còn là một yếu tố quan trọng trong chính sách mở cửa.Trên thế giới cùng với nền công nghiệp ô tô, điện tử, năng lượng là ngành có khả năng sinh lời nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của nền kinh tế quốc gia.Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập với chính sách đa dạng đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế, năng lượng là một bộ phận quan trọng của cơ sở hạ tầng cần thiết thực hiện chính sách này. Với tốc độ phát triển và nhu cầu điện ngày càng gia tăng, chúng ta phải đáp ứng đủ nhu cầu điện năng để đảm bảo cho sự phát triển của quốc gia. Vì vậy việc đầu tư xây dựng các nhà máy điện trong giai đoạn này là cần thiết.Là sinh viên trường đại học điện lực – khoa quản lý năng lượng, được học về lập và phân tích dự án đầu tư. Em mạnh dạn chọn đề tài tốt nghiệp: “ Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1200MW.”
Xem thêm

57 Đọc thêm

Đồ án đầu tư xây dựng nhà máy chè tại Đắc Lắc

ĐỒ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHÈ TẠI ĐẮC LẮC

Cùng với sự tăng trưởng của giá Cà phê hiện nay đã đem lại nguồn thu ngân sách đáng kể trong việc xuất khẩu mặt hàng nông sản. Để nâng cao tính cạnh tranh về chất lượng sản phẩm cũng như tăng tính bền vững trong việc đảm bảo dự trữ nguồn Cà phê trước và sau khi thu hoạch. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến Cà phê chất lượng cao là đúng với chủ trương nói riêng của Tổng công ty Cà phê và tình hình phát triển chung của thị trường. Việc xây dựng nhà máy còn đem lại việc làm cho nhân dân vùng xung quanh nhà máy. Xây dựng một nơi có công nghệ chế biến sau thu hoạch hàng đầu của Tỉnh Bắc Ninh cũng như của Tổng công ty Cà phê. Nhà máy sẽ là một trong các đơn vị đi đầu trong việc thay đổi hình thức tổ chức sản xuất, chế biến theo tiêu chuẩn mới của nghành Cà phê, xuất khẩu hàng theo phương thức mới. Xây dựng một mẫu điểu hình trong công tác chế biến, dự trữ và bảo quản Cà phê. Tạo sự chủ động nguồn hàng trong xuất khẩu.
Xem thêm

58 Đọc thêm

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 4 I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 4 I.2. Mô tả sơ bộ dự án 4 I.3. Các văn bản pháp quy về quản lý đầu tư 4 I.4. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng 5 CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 7 II.1. Tổng quan nền kinh tế Việt Nam 7 II.1.1. Tổng quan về nền kinh tế vĩ mô Việt Nam 7 II.1.2. Những thách thức của kinh tế Việt Nam năm 2011 10 II.2. Tổng quan ngành công nghiệp giấy Việt Nam. 11 CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 14 III.1. Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư 14 III.2. Sự cần thiết phải đầu tư 15 CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 16 IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng 16 IV.1.1.Vị trí địa lý tỉnh Quảng Nam 16 IV.1.2. Vị trí địa lý khu vực dự án 16 IV.2. Điều kiện tự nhiên chung của khu vực dự án 17 IV.2.1. Địa hình 17 IV.2.2. Khí hậu 17 IV.2.3. Tài nguyên rừng 17 IV.3. Hiện trạng sử dụng đất 17 IV.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 17 IV.4.1. Đường giao thông 17 IV.4.2. Hệ thống thoát nước mặt 18 IV.4.3. Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường 18 IV.4.4. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng 18 IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng vị trí đầu tư dự án 18 CHƯƠNG V : QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN 19 V.1. Phạm vi và thế mạnh của dự án 19 V.2. Mô hình các hạng mục đầu tư xây dựng 19 V.3. Quy trình công nghệ 20 CHƯƠNG VI: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG. PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH 22
Xem thêm

48 Đọc thêm

Báo cáo tổng hợp về nhà máy bia dung quất quảng ngãi và quy trình công nghệ sản xuất bia

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT QUẢNG NGÃI VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA

Nhà máy bia Dung Quất được thành lập vào ngày 1341991 với diện tích xây dựng 10.800m2 tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng Việt Nam. Đây là nhà máy bia hiện đại quy trình theo ông nghệ của Tiệp Khắc và được xây dựng đầu tiên tại tỉnh Quảng Ngãi với cơng suất ban đầu là 3 triệu litnăm. Sau 3 năm xây dựng, đến tháng 61993 nhà máy chính thức đi vào sản xuất. Tháng 71995 nhà máy bia được bàn giao cho Công Ty Đường Quảng Ngãi. Và từ khi khu kinh tế Dung Quất được thành lập thì thương hiệu bia chai Dung Quất khai sinh từ đây, và từ đây nhà máy đã vươn lên chiếm lĩnh nhiều thị phần và thị trường tiêu thụ trong và ngoài khu vực. Ngày 22062001 nhà máy bia Quảng Ngãi đổi tên thành Nhà Máy Bia Dung Quất. Năm 2004 vừa qua, nhà máy đã đầu tư thêm 10 tỷ đồng để cải tiến hàng loạt các trang thiết bị như: máy kiểm tra chất lượng, máy kiểm soát quá trình chế biến, máy kiểm tra phân tích bia, máy đo CO2, máy đo độ trong, robot gắp chai… Ngoài ra nhà máy còn thay hơn 1.000 m đường ống dẫn bằng kẽm bằng inox. Nhà máy luôn thay đổi cải tiến mẫu mã, nhãn mác, bao bì phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Nhờ thiết bị và dây chuyền hiện đại, hương liệu cao cấp được nhập từ Đức, kết hợp với nguồn nước sạch có chất lượng đã tạo cho bia Dung Quất có một hương vị đặc biệt hấp dẫn người tiêu dùng. Mặc khác, nhà máy có một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, chuyên viên giỏi tiếp cận với thị trường, nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng và đưa ra nhiều sản phẩm đúng thời điểm. Cũng với năm 2004, nhà máy đã sản xuất 28,198 triệu lit bianăm và đã tiêu thụ trên 28 triệu lit, doanh thu đạt 227 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước trên 83 tỷ đồng.
Xem thêm

38 Đọc thêm

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty đường sản xuất đường và cồn từ mật rỉ

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY ĐƯỜNG SẢN XUẤT ĐƯỜNG VÀ CỒN TỪ MẬT RỈ

Ngày nay, nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật mà con người đã đạt được nhiều thành công to lớn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp. Song song với sự phát triển đó là việc xây dựng nhiều nhà máy, xí nghiệp mà kèm theo đó là các chất thải khác nhau như: khí thải, chất thải rắn, nước thải,…thải ra ngày càng nhiều và là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy mà vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái cho con người đã và đang được nhiều quốc gia quan tâm. Ở nước ta, lượng nước sinh hoạt và công nghiệp thải ra nhiều mà không được xử lý một cách thích hợp, đã làm ô nhiễm nguồn nước tự nhiên, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và hệ sinh thái. Do đó, vấn đề xử lý nước thải trở thành nhiệm vụ hàng đầu. Các khu công nghiệp và các nhà máy xí nghiệp sản xuất, cần phải đầu tư và tính đến việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường ở vùng sản xuất nói riêng và môi trường sống nói chung. Ngành sản xuất đường mía là ngành có tiềm năng lớn ở nước ta. Nhiều nhà máy sản xuất đường đã được xây dựng. Việc phát triển đường mía ở nước ta là một định hướng đúng đắn, quan trọng. Tuy nhiên, sản xuất đường sử dụng một lượng lớn nước và cũng thải ra một lượng không nhỏ nước thải giàu chất hữu cơ dễ chuyển hóa, gây ô nhiễm môi trường nhất là môi trường nước. Đặc biệt, nếu kết hợp sản xuất cồn từ mật rỉ thì càng gây ô nhiễm hơn. Vì vậy, việc đề ra biện pháp xử lý thích hợp đối với tính chất nước thải nhà máy đường có sản xuất cồn từ mật rỉ là rất cần thiết. Với việc được giao đề tài: “Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty đường sản xuất đường và cồn từ mật rỉ”, tôi hy vọng mình sẽ đưa ra một phương án xử lý hiệu quả loại nước thải này. Và tôi đã chọn nhà máy đường và cồn Quảng Phú thuộc Công ty đường Quảng Ngãi để tham khảo dây chuyền sản xuất và thành phần tính chất nước thải, từ đó đưa ra biện pháp xử lý một cách có hiệu quả nhất.
Xem thêm

89 Đọc thêm

CÂU HỎI 1 - (MỤC I BÀI 6 - SGK TRANG 39) LỊCH SỬ 8

CÂU HỎI 1 - (MỤC I BÀI 6 - SGK TRANG 39) LỊCH SỬ 8

Vì sao giai cấp tư sản Anh chú trọng vào các nước thuộc địa? Vì sao giai cấp tư sản Anh chú trọng vào các nước thuộc địa? Hướng dẫn giải: Giai cấp tư sản Anh chú trọng vào các nước thuộc địa vì các nước thuộc địa đều là những thị trường thuộc địa, để phát triển kinh tế Anh cần đầu tư nhiều vào các nước thuộc địa của mình như: đầu tư xây dựng nhà máy, xây dựng đường xá, phương tiện lưu thông hàng hóa...

1 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tại nhà máy đạm phú mỹ

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ

Nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc PVFCCo (Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) được đặt tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.Nhà thầu : Technip Italia và Samsung Engineering Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư là 370 triệu USD và công suất thiết kế ban đầu là 740.000 tấn urenăm, với diện tích khuôn viên 63 ha.Nhà máy sử dụng công nghệ Haldor Topsoe Đan Mạch sản xuất ammoniac với công suất là 1350 tấnngày và công nghệ Snampogrety Italia sản xuất ure với công suất 2200 tấnngày. Đây là các công nghệ hàng đầu trên thế giới về sản xuất phân đạm với dây chuyền khép kín, nguyên liệu chính đầu vào là khí tự nhiên, không khí, nước và đầu ra là ammoniac và ure. Với chu trình công nghệ khép kín cùng với việc tự tạo điện năng và hơi nước giúp nhà máy hoàn toàn chủ động trong sản xuất.Nhà máy được khởi công xây dựng theo hợp đồng EPCC giữa Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và tổ hợp nhà đầu tư TechnipSamsung. Khởi công xây dựng nhà máy: 32001.Ngày nhận khí vào nhà máy: 24122003.Ngày ra sản phẩm ammonia đầu tiên 42004.Ngày ra sản phẩm ure đầu tiên: 462004.
Xem thêm

110 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC (HOSE)

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC (HOSE)

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC (HOSE) Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà đất Cotec (COTECLAND) được thành lập từ Nhà máy Coterraz, Trung tâm Kinh doanh Bất động sản và hai Xí nghiệp Xây lắp, là một trong những đơn vị trực thuộc Công ty Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (COTEC) tức COTEC GROUP ngày nay, được cổ phần hoá theo Quyết định số 2013QĐBXD ngày 17122004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

20 Đọc thêm

HÃY TRÌNH BÀY MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG CHÍNH ĐỂ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU TRONG CÔNG NGHIỆP CỦA VÙNG.

HÃY TRÌNH BÀY MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG CHÍNH ĐỂ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU TRONG CÔNG NGHIỆP CỦA VÙNG.

Giải quyết vấn đề về cơ sở năng lượng: Cơ sở năng lượng của vùng đã từng bước được giải quyết. - Giải quyết vấn đề về cơ sở năng lượng: Cơ sở năng lượng của vùng đã từng bước được giải quyết nhờ phát triển nguồn điện và mạng lưới điện. + Một số nhà máy thủy điện được xây dựng trên hệ thống sông Đồng Nai như nhà máy thủy điện Trị An trên sông Đồng Nai (400MW), thủy điện Thác Mơ (150MW) và nhà máy thủy điện Cần Đơn trên sông Bé. Dự án thủy điện Thác Mơ mở rộng (75MW) dự kiến hoàn thành vào năm 2010. + Các nhà máy điện tuôc bin khí được xây dựng và mở rộng, gồm Trung tâm điện tuồc bin khí Phú Mỹ (Phú Mỹ 1,2, 3, 4), nhà máy điện Bà Rịa..., trong đó lớn nhất là Trung tâm điện tuôc bin khí Phú Mỹ, với tổng công suất thiết kế hơn 4.000MW. + Một số nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu phục vụ cho các khu chế xuất được đầu tư xây dựng. + Đường dây cao áp 500KV Hòa Bình - Phú Lâm (TP. Hồ Chí Minh) được đưa vào vận hành từ giữa năm 1994 đã có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nhu cầu năng lượng cho vùng. Các trạm biến áp 500KV và một số mạch 500 kV được tiếp tục xây dựng như tuyến Phú Mỹ - Nhà Bè, Nhà Bè - Phú Lâm. Hàng loạt công trình 220KV, các công trình trung thế và hạ thế được xây dựng theo quy hoạch. -  Mở rộng quan hệ đầu tư với nước ngoài, chú trọng đầu tư vào những ngành công nghiệp trọng điểm, những ngành công nghệ cao. -  Chú trọng giảm thiểu tác động môi trường do phát triển công nghiệp. Có các biện pháp chống ô nhiễm môi trường do các chất thải công nghiệp.   >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.
Xem thêm

1 Đọc thêm

năng lượng thủy điện ở lào cai

NĂNG LƯỢNG THỦY ĐIỆN Ở LÀO CAI

1. Tiềm năng phát triển thủy điện tỉnh Lào Cai Công nghệ sử dụng trong nhà máy thuỷ điện 4.Vấn đề còn tồn tại Hiện trạng các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lào Cai biện pháp Tỉnh khuyến khích đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện để có điện phục vụ phát triển cho nhu cầu của tỉnh Các giải pháp tiết kiệm điện: Lựa chọn thiết bị tiết kiệm điện

20 Đọc thêm

Cùng chủ đề