NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ":

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU61. Tính cấp thiết của đề tài62. Tổng quan các nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ73. Đối tượng nghiên cứu154. Phạm vi nghiên cứu155. Mục tiêu và ý nghĩa nghiên cứu của đề tài156. Phương pháp nghiên cứu của đề tài167.Những đóng góp mới của Luận án178.Kết cấu, bố cục của đề tài n[r]

122 Đọc thêm

THIẾT LẬP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

THIẾT LẬP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

- Văn bản hướng dẫn kiểm toán quốc tế số 6 được Hội đồng Liên hiệp các nhà kế toán Malaysia (MACPA) và Viện kế toán Malaysia (MIA) đưa ra như sau : “Hệ thống kiểm soát nội bộ là cơ cấu tổ chức cộng với những biện pháp, thủ tục do Ban quản trị của một tổ chức thực thể chấp nhận,[r]

41 Đọc thêm

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc kiểm soát chi phí tại Công ty Cổ phần LICOGI 15

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỚI VIỆC KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 15

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Toàn cầu hóa, mở cửa kinh tế là nhân tố khách quan tạo ra cơ hội phát triển nhanh chóng cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên cùng với sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp xây dựng đặt ra cho các nhà[r]

126 Đọc thêm

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Hệ thống kiểm soát nội bộ

31 Đọc thêm

 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

sát và kiểm soát các rủi ro này nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm giám sát trực tiếp củabản thân. Đối với những công ty mà có sự tách biệt lớn giữa người quản lý và cổđông, một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh sẽ góp phần tạo nên sự tin tưởngcao của cổ đông. Xét về điểm này,[r]

17 Đọc thêm

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM

Các lý thuyết về các CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM, các mô hình nghiên cứu về CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM, thực tế về CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRÊN[r]

65 Đọc thêm

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc tổng công ty công nghiệp xi măng việt nam

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG THUỘC TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

Mở đầu

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Nền kinh tế nước ta đang vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng x• hội chủ nghĩa. Việc định hướng x• hội chủ nghĩa được thực hiện thông qua vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước và vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước[r]

201 Đọc thêm

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT nội bộ

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

, Những vấn đề cơ bản về HTKSNB
Trao đổi những khiếm khuyết trong KSNB với BQT và BGĐ đơn vị được kiểm toán
Liên hệ mô hình hệ thống KSNB phù hợp trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay.
Ra đời năm, Đạo luật SarbanesOxley (Đạo luật Sarbox ) của Hoa Kỳ có một đoạn văn nổi tiếng chỉ có vỏn vẹn 169 từ nhưn[r]

31 Đọc thêm

BÀI 2 tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2014

BÀI 2 TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NĂM 2014

MỤC LỤCDANH SÁCH NHÓMMỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ31.1 Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ31.1.1 Bản chất của hệ thống kiểm soát nội bộ31.1.1.1 Khái niệm:31.1.2. Các yếu tố cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ41.1.2.1 Môi trường kiểm soát:51.1.2.2. Hệ thống[r]

33 Đọc thêm

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, mục tiêu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp là đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và giành lợi nhuận cao nhất. Nói một cách khác, các doanh nghiệp cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa đầu ra và đầu vào, giữa sản xuất và tiêu thụ. Muốn làm được điều đó, do[r]

73 Đọc thêm

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Trên thế giới, khái niệm kiểm soát nội bộ ra đời đã lâu và đặc biệt phát-2-Trong một doanh nghiệp bất kỳ, sự xung đột giữa lợi ích chung và lợiích riêng luôn luôn tồn tại. Nếu không có hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ khôngcó qui đònh để hướng người lao động hành động[r]

47 Đọc thêm

hệ thống kiểm soát nội bộ tại 2 doanh nghiệp bất kỳ năm 2014

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI 2 DOANH NGHIỆP BẤT KỲ NĂM 2014

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG MỘT CÔNG TY. 2
1.1. BẢN CHẤT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ (HTKSNB) 2
1.1.1. Bảo vệ tài sản của đơn vị. 2
1.1.2. Bảo đảm độ tin cậy của các thông tin: 2
1.1.3. Bảo đảm việc thực hiện các chế độ[r]

39 Đọc thêm

Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Ở Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Ở TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

Bài luận án Kinh tế ĐỘC QUYỀN gồm 232 trang, bản đẹp, dễ dàng chỉnh sửa và tách trang làm tài liệu tham khảo bằng Adobe pro DC.
MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................... ..í LỜI CẢM ƠN ................................[r]

232 Đọc thêm

BÀI 1 tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2014

BÀI 1 TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NĂM 2014

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ (KSNB) 2
1.1. Khái niệm về hệ thống kiểm soát nội bộ: 2
1.2. Lý do tại sao phải xây dựng hệ thống KSNB: 2
1.3. Thực tế triển khai hệ thống KSNB hiện nay: 3
CHƯƠNG 2; NỘI DUNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 4
2.1. Các mục tiêu của[r]

19 Đọc thêm

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH YÊN HƯNG ÂN THI

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH YÊN HƯNG ÂN THI

Trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, chức năng kiểm tra kiểm soát luôn giữ vai trò quan trọng trong quá trình quản lý và được thực hiện chủ yếu bởi hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
Thiết lập hệ thống KSNB thực chất là việc xây dựng hệ thống các quy định, cơ chế quản lý (cơ chế kiểm soát)[r]

103 Đọc thêm

Hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ RỦI RO KIỂM SOÁT

Tài liệu này dành cho sinh viên, giảng viên viên khối ngành tài chính ngân hàng tham khảo và học tập để có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành tài chính ngân hàng

19 Đọc thêm

Cùng chủ đề