HỆ THỐNG PHÁP LUẬT KẾ TOÁN VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HỆ THỐNG PHÁP LUẬT KẾ TOÁN VIỆT NAM":

BÀI GIẢNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

BÀI GIẢNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

1.1 KHÁI NIỆM ĐƠN VỊ KẾ TOÁN
Theo Điều 4 Luật kế toán Việt Nam ban hành ngày 17062003: “Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính dưới hình thức giá trị, thời gian và hiện vật lao động”. Kế toán đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động kin[r]

99 Đọc thêm

Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau khi kết thúc chiến tranh, Đảng và Nhà nước đã nhanh chóng dẫn dắt toàn dân xây dựng đất nước theo hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; thể hiện lần lượt qua Nghị Quyết Đại hội Đảng lần thứ VI, VII với chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa;[r]

119 Đọc thêm

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KẾ TOÁN TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI KẾ TOÁN VIỆT NAM TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KẾ TOÁN TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM. CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI KẾ TOÁN VIỆT NAM TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

TRANG 10 THỰC TRẠNG KẾ TOỎN VIỆT NAM: Sau 15 năm đổi mới, bên cạnh những mặt đó đạt được, hệ thống kế toán, kiểm toỏn Việt Nam cũn nhiều tồn tại cần khắc phục: Hệ thống văn bản pháp luật[r]

18 Đọc thêm

Pháp luật về kế toán kiểm toán 2014

PHÁP LUẬT VỀ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN 2014

Tài liệu pháp luật về kiểm toán, kế toán của trường đại học kinh tế luật.
Khuôn khổ kiểm toán
tại Việt Nam
 Khuôn khổ kiểm toán?
 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA):
37 chuẩn mực kiểm toán.
Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán và
kiểm toán
 Hệ thống văn bản pháp lý

241 Đọc thêm

NHỮNG ĐIỂM HẠN CHẾ CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

NHỮNG ĐIỂM HẠN CHẾ CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Về phương diện hình thức, tính thống nhất của hệ thống pháp luật còn được thể hiệnqua cấu trúc, cách sắp xếp, phân loại thứ bậc, hiệu lực của quy phạm pháp luật.Cũng là các quy phạm cùng điều chỉnh về một quan hệ, nhưng tính thống nhất đòihỏi những quy phạm pháp luật được[r]

4 Đọc thêm

HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM

HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM

Tên chứng từSố hiệu, ngày tháng chứng từTên, địa chỉ của đơn vị/cá nhân có liên quanNội dung kinh tế của nghiệp vụQuy mô nghiệp vụ (số lƣợng, đơn giá, số tiền)Chữ ký của những ngƣời thực hiện/phê duyệtNội dung không bắt buộc (tùy thuộc mục đích sử dụngcủa đơn vị)Định khoản nghiệp vụ Quy mô, định[r]

39 Đọc thêm

Thực trạng công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh, kế toán tại Công ty TNHH Fuji Việt Nam

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SẢN XUẤT, KINH DOANH, KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH FUJI VIỆT NAM

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 4
DANH MỤC SƠ ĐỒ 5
DANH MỤC BẢNG BIỂU 5
LỜI MỞ ĐẦU 6
PHẦN THỨ NHẤT 7
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH FUJI VIỆT NAM 7
1.Tổ chức quản lý: 7
1.1Lịch sử hình thành Công ty TNHH Fuji Việt Nam: 7
1.2 Nhiệm vụ của công ty: 7
1.3 Một số chỉ tiêu kinh tế của đơn vị 9
1.4 Mô h[r]

71 Đọc thêm

Nghiên cứu về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế và việt nam, sự hòa hợp của chuẩn mực kế toán việt nam với chuẩn mực kế toán quốc tế

NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM, SỰ HÒA HỢP CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Nghiên cứu về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế và việt nam, sự hòa hợp của chuẩn mực kế toán việt nam với chuẩn mực kế toán quốc tế

22 Đọc thêm

TIN HỌC HÓA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

TIN HỌC HÓA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

TIN HỌC HÓA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM
CHƯƠNG 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG.
CHƯƠNG 2: THƯC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN[r]

128 Đọc thêm

TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH HÀ GIANG

TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH HÀ GIANG

MỤC LỤC
MỤC LỤCChương I 2
Chương I 2
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – chi nhánh Hà Giang 2
1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Vietin bank – chi nhánh Hà Giang 3
1.2.1 Chức năng nhiệm vụ hoạt động của chi nhánh 3
1.3. Tổ chức bộ máy quản[r]

35 Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Đặc điểm của pháp luật trong nhà nước pháp quyền và định hướng phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC: ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÁP LUẬT TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Đặc điểm của pháp luật trong nhà nước pháp quyền và định hướng phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam với mục tiêu nhiên cứu lý luận và thực tiễn xây dựng pháp luật của Việt Nam trong những năm qua, tác giả đề tài đề xuất giải pháp cơ bản để góp phần phát triển phá[r]

14 Đọc thêm

Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH SC Việt Nam

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SC VIỆT NAM

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: Tổng quan về đặc điểm kinh tế _kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH SC Việt Nam 2
1.1 Lịch sự hình thành và phát triển của Công ty TNHH SC Việt Nam 2
1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH SC Việt Nam 2
1.2.1Chức n[r]

52 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC HIVAIDS

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC HIVAIDS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKHOA XÃ HỘI HỌC – CÔNG TÁC XÃ HỘI – ĐÔNG NAM ÁTÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRAMÔN: CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC HIV/AIDSMục đíchTài liệu này nhằm hỗ trợ cho học viên hình thức giáo dục từ xa nắm vững nội dung ôn tậpvà làm bài kiểm tra hết môn hiệu quả.Tà[r]

11 Đọc thêm

giáo trình kế toán ngân hàng

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Chương thứ nhất
TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Mục tiêu: Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt N[r]

176 Đọc thêm

Thực trạng hạch toán kế toán tại công ty Cổ phần HPEC Việt Nam

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HPEC VIỆT NAM

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 4
DANH MỤC VIẾT TẮT 6
PHẦN 1- TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HPEC VIỆT NAM 7
1.1.Sự hình thành và phát triển của đơn vị 7
1.1.1.Giới thiệu về công ty cổ phần H-PEC Việt Nam 7
1.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần HPEC Việt Nam.9
1.3.Đặc điểm tổ ch[r]

99 Đọc thêm

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH YÊN HƯNG ÂN THI

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH YÊN HƯNG ÂN THI

Trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, chức năng kiểm tra kiểm soát luôn giữ vai trò quan trọng trong quá trình quản lý và được thực hiện chủ yếu bởi hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
Thiết lập hệ thống KSNB thực chất là việc xây dựng hệ thống các quy định, cơ chế quản lý (cơ chế kiểm soát)[r]

103 Đọc thêm

Bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu về hiến pháp việt nam 2015

BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ HIẾN PHÁP VIỆT NAM 2015

Bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu về hiến pháp việt nam 2015
Bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp Việt Nam
(Đáp án đúng được đánh dấu Đ)
Theo bạn, đâu là phương án đúng nhất trong các phương án sau:
Câu 1. Trong hệ thống pháp luật của nước ta hiện nay, Hiến[r]

16 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT TRONG THỜI KỲ CNH-HĐH Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

TIỂU LUẬN CAO HỌC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT TRONG THỜI KỲ CNH-HĐH Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Hoạt động xây dựng pháp luật là hoạt động tất yếu, khách quan của bất kỳ một Nhà nước nào. Thông qua hệ thống pháp luật, người ta có thể đánh giá được trình độ văn minh và giá trị văn hoá của mỗi Quốc gia dân tộc.
Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay việc xây dựng và[r]

15 Đọc thêm

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CÁC ðƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CÁC ÐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU

VAI TRÒ VÀ YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CÁC ðƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU.................................................7 1.1.1. Khái niệm hệ thống thông tin kế toán ......................................................7 1.1.2. Khái niệm và ñặc ñiểm của các ñơn vị sự nghiệp có thu .....[r]

228 Đọc thêm