CHUYEN DE 3 HỖN HỢP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI HCL, H2SO4(L)

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYEN DE 3 HỖN HỢP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI HCL, H2SO4(L) ":

TUYỂN VÀO 10 ĐHSP HÀ NỘI

TUYỂN VÀO 10 ĐHSP HÀ NỘI

2. Chỉ đợc dùng thêm 1 thuốc thử và các ống nghiệm, h y trình bày ph ã ơng pháp hóa học nhận ra các dung dịch bị mất nh n NaHSO ã 4 , Na 2 CO 3 , NaCl, BaCl 2 , Na 2 S.
Câu3 (2,0 điểm)
Hỗn hợp 2 kim loại kiềm tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ rồi cô cạn thì nhận đợc m 1 gam muối khan . Cùng l- ợng hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 vừa đủ rồi cô cạn dung dịch thì nhận đợc m 2 gam muối khan. Thiết lập biểu thức tính tổng số mol 2 kim loại kiềm theo m 1 .
Xem thêm

4 Đọc thêm

hóa9 HKI

HÓA9 HKI

NẾU CHỈ DÙNG DUY NHẤT DUNG DỊCH NÀO CÓ THỂ NHẬN RA CÁC KIM LOẠI TRÊN: A/ DD HCL B/ DD NAOH C/ DD H2SO4 L D/ KHÔNG XÁC ĐỊNH.. TÍNH KHỐI LƯỢNG MỖI CHẤT TRONG HỖN HỢP ĐẦU?[r]

1 Đọc thêm

Tài liệu Tuyển tập công thức và kỹ xảo tính nhanh trong hóa học phổ thông pot

TÀI LIỆU TUYỂN TẬP CÔNG THỨC VÀ KỸ XẢO TÍNH NHANH TRONG HÓA HỌC PHỔ THÔNG POT

g _Công thức tính nhanh khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng vớI ACID: _ Acid điển hình Loại axit Với H2SO4 loãng Với HCl Acid loại I HCl, H2SO4 loãng.... Chú ý : Đây là 3 trường hợp thông [r]

8 Đọc thêm

Tuyển tập công thức và kỹ xảo tính nhanh trong hóa học phổ thông pdf

TUYỂN TẬP CÔNG THỨC VÀ KỸ XẢO TÍNH NHANH TRONG HÓA HỌC PHỔ THÔNG PDF

g _Công thức tính nhanh khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng vớI ACID: _ Acid điển hình Loại axit Với H2SO4 loãng Với HCl Acid loại I HCl, H2SO4 loãng.... Chú ý : Đây là 3 trường hợp thông [r]

8 Đọc thêm

kỹ xảo và công thức giải cực nhanh bài tập hóa đại học

KỸ XẢO VÀ CÔNG THỨC GIẢI CỰC NHANH BÀI TẬP HÓA ĐẠI HỌC

g _CÔNG THỨC TÍNH NHANH KHI CHO HỖN HỢP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI ACID: _ Acid điển hình Loại axit Với H2SO4 loãng Với HCl Acid loại I HCl, H2SO4 loãng.... Chú ý : Đây là 3 trường hợp thông [r]

8 Đọc thêm

Tuyển tập công thức và kỹ xảo tính nhanh trong hóa học phổ thông pps

TUYỂN TẬP CÔNG THỨC VÀ KỸ XẢO TÍNH NHANH TRONG HÓA HỌC PHỔ THÔNG PPS

g _Công thức tính nhanh khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với acid: _ Acid điển hình Loại axit Với H2SO4 loãng Với HCl Acid loại I HCl, H2SO4 loãng.... Chú ý : Đây là 3 trường hợp thông [r]

8 Đọc thêm

đề thi chuyên 1

ĐỀ THI CHUYÊN 1

CÂU3 2,0 điểm Hỗn hợp 2 kim loại kiềm tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ rồi cô cạn thì nhận đợc m1 gam muối khan.. Cùng l-ợng hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch H2SO4 vừa đủ rồi cô cạn [r]

7 Đọc thêm

de vao 10 DHSP HN

DE VAO 10 DHSP HN

CÂU3 2,0 điểm Hỗn hợp 2 kim loại kiềm tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ rồi cô cạn thì nhận đợc m1 gam muối khan.. Cùng l-ợng hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch H2SO4 vừa đủ rồi cô cạn [r]

5 Đọc thêm

ANCOL CỰC HAY

ANCOL CỰC HAY

c) Cho 2,28 gam rợu X ở trên tác dụng với 3 gam axit axetic có H 2 SO 4 đặc làm xúc tác. Tính tổng khối lợng este tạo thành. Giả thiết hiệu suất phản ứng este hoá đạt 100%.
Bài 32: Ngời ta oxi hoá một rợu no, đơn chức thành một axit hữu cơ tơng ứng. Do phản ứng xảy ra
không hoàn toàn thu đợc 41,6 gam hỗn hợp gồm có rợu và axit (giả thiết trong hỗn hợp không có tạp chất khác). Chia hỗn hợp làm 2 phần bằng nhau. Phần thứ nhất tác dụng với lợng d Na sinh ra 3,36 lít khí (đktc). Để trung hoà phần 2 phải dùng 400ml dung dịch NaOH 0,5M.
Xem thêm

15 Đọc thêm

18 de dh_008

18 DE DH 008

Xác định công thức cấu tạo đúng của các olepin, biết rằng hỗn hợp X hợp nớc có xúc tác H2SO4 cho hỗn hợp rợu trong đó có rợu bậc 3..[r]

7 Đọc thêm

LTDH ĐẲNG CẤP ĐỀ 008

LTDH ĐẲNG CẤP ĐỀ 008

Câu 4. Một hỗn hợp gồm hai anđêhit A và B kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđêhit fomic. Cho
1,02 gam hỗn hợp trên phản ứng với Ag 2 O trong dung dịch NH 3 thu đợc 4,32 gam bạc kim loại. Viết công thức cấu tạo của A và B biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. (chọn đáp án đúng)
A. HCHO, CH 3 CHO B. CH 3 CHO, C 2 H 5 CHO

7 Đọc thêm

Kiểm tra học kì 1 Hóa 11 cơ bản

KIỂM TRA HỌC KÌ 1 HÓA 11 CƠ BẢN

P có thể tác dụng với oxi. P có thể tác dụng với kim loại.
P có số oxi hóa 0 trung gian giữa -3 và +3, +5. P có thể tác dụng với các hợp chất có tính oxh khác.
Thêm 250 ml dung dịch NaOH 2M vào 200ml dung dịch H 3 PO 4 1,5M. Muối tạo thành có khối lượng tương ứng là (Na=23;P=31;O=16)

2 Đọc thêm

De KT hoc ki I Hoa 9 (co dap an)

DE KT HOC KI I HOA 9 CO DAP AN

a Viết PTHH b Tính khối lợng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp đầu.. c Tính CM của dung dịch H2SO4 đã dùng.[r]

3 Đọc thêm

BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 (3)

BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 (3)

Tính phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp và khối lượng dung dịch H2SO4 20% của TRANG 3 Bài 19.. Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu.[r]

13 Đọc thêm

CÁC KỸ XẢO TRONG HÓA HỌC

CÁC KỸ XẢO TRONG HÓA HỌC

Chú ý : Đây là 3 trường hợp thông dụng nhất nhưng biết đâu đề lại cho tác dụng với acid H 3 PO 4 .
Công thức tính : m Muối = m oxit + 71. 3 4
Công thức tính khi nhiệt phân hoàn toàn muối nitrat của hỗn hợp kim loại. ( Ngoại trừ Fe 2+ , NH 4 + ) được A gam chất rắn X

8 Đọc thêm

ĐỀ THI HSG 12 MÔN HÓA

ĐỀ THI HSG 12 MÔN HÓA

Nếu cho hỗn hợp chất rắn D tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, rồi chưng cất thì được 3 chất hữu cơ X, Y, Z chỉ chứa các nguyên tố C, H, O.. Biết tỉ khối của khí B đối với hiđro là 19[r]

5 Đọc thêm

Đề đẳng cấp Hóa ĐH_8

ĐỀ ĐẲNG CẤP HÓA ĐH_8

Xác định công thức cấu tạo đúng của các olepin, biết rằng hỗn hợp X hợp nớc có xúc tác H2SO4 cho hỗn hợp rợu trong đó có rợu bậc 3.. chọn đáp án đúng A..[r]

7 Đọc thêm

ĐỀ SỐ 9

ĐỀ SỐ 9

1. Cho hỗn hợp A gồm Al và 1 oxit sắt tác dụng với 200ml dung dịch HNO 3 3,4M thấy sinh ra 2,464 lit khí NO duy nhất và dung dịch B chỉ chứa 2 muối. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH d, lọc lấy kết tủa, rửa sạch, sấy khô rồi đem nung trong chân không thu đợc 7,2gam chất rắn. xác định công thức phân tử của oxit trên. Tính % khối lợng của các chất trong A?

1 Đọc thêm

ĐỀ - ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH 2010 HÓA _ 3

ĐỀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH 2010 HÓA 3

Xác định công thức cấu tạo đúng của các olepin, biết rằng hỗn hợp X hợp nớc có xúc tác H2SO4 cho hỗn hợp rợu trong đó có rợu bậc 3.. chọn đáp án đúng A..[r]

6 Đọc thêm