NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CỦA NGHỀ CÁ QUY MÔ NHỎ VÙNG BIỂN VEN BỜ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Nghiên cứu hoạt động khai thác của nghề cá quy mô nhỏ vùng biển ven bờ thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và đề xuất giải pháp quản lý":

Tiểu luận phát triển cộng đồng

TIỂU LUẬN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

VD: “Quản lý tài nguyên biển dựa vào cộng đồng” ở Khánh Hòa nhằm với mục tiêu quản lý vùng tài nguyên ven bờ, quản lý nghề cá quy mô nhỏ, du lịch, sinh thái, gắn với bảo tồn biển, nguồn [r]

29 Đọc thêm

Nghiên cứu thực trạng nghề lưới kéo hoạt động khai thác thuỷ sản tại vùng biển ven bờ huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NGHỀ LƯỚI KÉO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THUỶ SẢN TẠI VÙNG BIỂN VEN BỜ HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH

Là lưới kéo truyền thống được ngư dân lắp đặt thêm bộ công cụ kích điện gồm: Bình
ắc quy 12V kết nối với kích điện tạo ra điện áp cao qua hệ thống dây điện kéo dài từ tàu đến giềng chì; quá trình hoạt động dòng điện phát ra dưới dạng xung làm cho các loài hải sản mà miệng lưới quét qua hoặc vùi mình dưới nền đáy bật lên hướng vào miệng lưới và được giữ lại ở phần đụt lưới kéo; hiệu suất phát xung điện được tính bằng số lượng mạch khuếch đại (IC). Số lượng IC càng nhiều thì khả năng gây hủy diệt nguồn lợi thuỷ sản càng lớn. Kết quả điều tra số lượng IC của tàu lưới kéo hoạt động tại VBNC trình bày tại bảng 8.
Xem thêm

11 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NHIỄM THUỐC TRỪ SÂU GỐC CLO TRÊN HẢI SẢN KHAI THÁC TẠI KHÁNH HÒA, ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NHIỄM THUỐC TRỪ SÂU GỐC CLO TRÊN HẢI SẢN KHAI THÁC TẠI KHÁNH HÒA ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

3.2.3. Công tác quản lý
+ Tổ chức quản lý còn nhiều bất cập:
Việc quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam hiện nay vẫn còn tồn tại rất nhiều bất cập như: Đối với công tác quản lý còn thiếu cán bộ chuyên trách, cụ thể như trong khoảng 9-10 triệu người phun thuốc nhưng chỉ có 4.000 cán bộ BVTV, như vậy mỗi người phải kiểm tra, giám sát cho 3.000 người phun thuốc trừ sâu. Bên cạnh đó, vai trò chính quyền địa phương gần như là đứng ngoài cuộc. Hiện đã có quy định nhưng ở cấp xã họ xem công việc này như là việc của ngành BVTV chứ không phải là nhiệm vụ của họ [39]. Ngoài ra, các ban ngành liên quan chưa có sự thống nhất trong việc phân công trách nhiệm đối với vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường do thuốc BVTV tồn dư. Cụ thể, các cơ quan nhà nước vẫn chưa xác định được Bộ Tài nguyên Môi trường hay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ là cơ quan chủ trì xây dựng và ban hành các quy định và xử lý hóa chất BVTV tồn dư [38].
Xem thêm

93 Đọc thêm

Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AAS (Khóa luận tốt nghiệp)

Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AAS (Khóa luận tốt nghiệp)

Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) ở khu vực thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F AAS
Xem thêm

Đọc thêm

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI NGHỀ LƯỚI KÉO CỦA HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI VÙNG BIỂN VEN BỜ SANG NGHỀ NUÔI BIỂN

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI NGHỀ LƯỚI KÉO CỦA HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI VÙNG BIỂN VEN BỜ SANG NGHỀ NUÔI BIỂN

Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra trực tiếp từ các chủ tàu lưới kéo và chủ hộ nuôi biển; đánh giá các chỉ số kinh tế như vốn đầu tư, chi phí sản xuất, doanh thu, lợi nhuận... của nghề nuôi biển so với và nghề lưới kéo hoạt động tại vùng biển ven bờ huyện Vân Đồn giai đoạn 2014 ÷ 2016; triển khai mô hình thử nghiệm chuyển đổi 01 chủ tàu lưới kéo ven bờ sang nuôi cá lồng bè tại xã Thắng Lợi huyện Vân Đồn năm 2017 cho thấy: Nuôi cá lồng bè có mức đầu tư bằng 1,63 lần nhưng lợi nhuận bằng 4,69 lần so với nghề lưới kéo; lợi nhuận trên vốn đầu tư của nuôi cá lồng bè bằng 2,88 lần và tiền công của người lao động trong 1 giờ làm việc của nuôi cá lồng bè bằng 1,83 lần so với nghề lưới kéo.
Xem thêm

Đọc thêm

Kết quả nghiên cứu xây dựng giải pháp chuyển đổi nghề lưới kéo của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ sang nghề nuôi biển

Kết quả nghiên cứu xây dựng giải pháp chuyển đổi nghề lưới kéo của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ sang nghề nuôi biển

Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra trực tiếp từ các chủ tàu lưới kéo và chủ hộ nuôi biển; đánh giá các chỉ số kinh tế như vốn đầu tư, chi phí sản xuất, doanh thu, lợi nhuận... của nghề nuôi biển so với và nghề lưới kéo hoạt động tại vùng biển ven bờ huyện Vân Đồn giai đoạn 2014 ÷ 2016; triển khai mô hình thử nghiệm chuyển đổi 01 chủ tàu lưới kéo ven bờ sang nuôi cá lồng bè tại xã Thắng Lợi huyện Vân Đồn năm 2017 cho thấy: Nuôi cá lồng bè có mức đầu tư bằng 1,63 lần nhưng lợi nhuận bằng 4,69 lần so với nghề lưới kéo; lợi nhuận trên vốn đầu tư của nuôi cá lồng bè bằng 2,88 lần và tiền công của người lao động trong 1 giờ làm việc của nuôi cá lồng bè bằng 1,83 lần so với nghề lưới kéo.
Xem thêm

Đọc thêm

Đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH

CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ Thành phố Đồng Hới đã cùng với các cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Bình tích cực thực hiện về cũng cố và phát triển hệ thống các CSDN và làng ngh[r]

26 Đọc thêm

CHUYEN DOI CO CAU NGHE KHAI THAC HAI SAN

CHUYEN DOI CO CAU NGHE KHAI THAC HAI SAN

TRANG 1 CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU NGHỀ KHAI THÁC HẢI SẢN VEN BỜ HẢI PHÒNG VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Xuất phát từ thực tiễn nhu cầu tổ chức sản xuất khai thác hải sản ven bờ bền vững và hiệu[r]

3 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NGHỀ LƯỚI KÉO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI VÙNG BIỂN VEN BỜ HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NGHỀ LƯỚI KÉO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI VÙNG BIỂN VEN BỜ HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH

Đặc điểm về trang bị động lực tàu thuyền _ Chất lượng máy động lực trang bị cho tàu được đánh giá thông qua các thông số về chủng loại, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất… Kết qu[r]

11 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NGHỀ LƯỚI KÉO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI VÙNG BIỂN VEN BỜ HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NGHỀ LƯỚI KÉO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI VÙNG BIỂN VEN BỜ HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH

Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra và khảo sát trực tiếp trên tàu lưới kéo hoạt động khai thác tại vùng biển ven bờ huyện Vân Đồn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong vùng biển nghiên cứu có 3 phương thức: Lưới kéo truyền thống, lưới kéo kết hợp xung điện và lưới kéo biến tướng. Giai đoạn 2013 ÷ 2017, một lượng lớn tàu lưới kéo hoạt động trong vùng biển nghiên cứu (721 tàu). Hàng năm số tàu lưới kéo có xu hướng giảm nhưng không đáng kể (giảm 1,8%), đặc biệt ngư dân đã chuyển lưới kéo truyền thống (giảm 27,0%) sang lưới kéo biến tướng (tăng 21,1%) và lưới kéo kết hợp xung điện (tăng 29,3%). Tàu lưới kéo 100% là vỏ gỗ, có chiều dài chủ yếu dưới 12 m (chiếm 73,8%), máy động lực chủ yếu là máy cũ (chiếm 92,2%); thiết bị khai thác, hàng hải, phòng nạn thô sơ và trang bị chưa đầy đủ. Lao động có học vấn thấp, chủ yếu là trình độ tiểu học (chiếm 51,5%), thậm chí không biết chữ (chiếm 7,4%) đã hình thành tập quán, thói quen hoạt động gần bờ sáng đi chiều về hoặc ngược lại. Hải sản con chiếm tỷ lệ lớn (chiếm 42%), trong đó mực con có tỷ lệ lớn nhất (chiếm 73,0%) trong cơ cấu sản lượng của nghề; ngư cụ có kích thước mắt lưới nhỏ, kết hợp sử dụng xung điện để tận thu nguồn lợi thuỷ sản nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho chủ tàu lưới kéo điều đó làm tổn hại nghiêm trọng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản. Từ khóa: Nghề lưới kéo, Khai thác, Vùng biển ven bờ, Vân Đồn.
Xem thêm

Đọc thêm

Nghiên cứu thực trạng nghề lưới kéo hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu thực trạng nghề lưới kéo hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra và khảo sát trực tiếp trên tàu lưới kéo hoạt động khai thác tại vùng biển ven bờ huyện Vân Đồn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong vùng biển nghiên cứu có 3 phương thức: Lưới kéo truyền thống, lưới kéo kết hợp xung điện và lưới kéo biến tướng. Giai đoạn 2013 ÷ 2017, một lượng lớn tàu lưới kéo hoạt động trong vùng biển nghiên cứu (721 tàu). Hàng năm số tàu lưới kéo có xu hướng giảm nhưng không đáng kể (giảm 1,8%), đặc biệt ngư dân đã chuyển lưới kéo truyền thống (giảm 27,0%) sang lưới kéo biến tướng (tăng 21,1%) và lưới kéo kết hợp xung điện (tăng 29,3%). Tàu lưới kéo 100% là vỏ gỗ, có chiều dài chủ yếu dưới 12 m (chiếm 73,8%), máy động lực chủ yếu là máy cũ (chiếm 92,2%); thiết bị khai thác, hàng hải, phòng nạn thô sơ và trang bị chưa đầy đủ. Lao động có học vấn thấp, chủ yếu là trình độ tiểu học (chiếm 51,5%), thậm chí không biết chữ (chiếm 7,4%) đã hình thành tập quán, thói quen hoạt động gần bờ sáng đi chiều về hoặc ngược lại. Hải sản con chiếm tỷ lệ lớn (chiếm 42%), trong đó mực con có tỷ lệ lớn nhất (chiếm 73,0%) trong cơ cấu sản lượng của nghề; ngư cụ có kích thước mắt lưới nhỏ, kết hợp sử dụng xung điện để tận thu nguồn lợi thuỷ sản nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho chủ tàu lưới kéo điều đó làm tổn hại nghiêm trọng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản. Từ khóa: Nghề lưới kéo, Khai thác, Vùng biển ven bờ, Vân Đồn.
Xem thêm

Đọc thêm

Quản lý khai thác hải sản ven bờ trên địa bàn huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Quản lý khai thác hải sản ven bờ trên địa bàn huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Luận văn thạc sĩ - Quản lý khai thác hải sản ven bờ trên địa bàn huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
Mục tiêu: Nghiên cứu thực trạng quản lý khai thác hải sản ven biển trên địa bàn huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, từ đó đề xuất một số định hướng và giải pháp quản lý phù hợp.

Đọc thêm

giải pháp phát triển kinh tế biển việt nam

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM

TRANG 20 Xuất phát từ nguồn tài nguyên thuỷ sản ven bờ đã khai thác tới hạn, trong khi tiềm năng nguồn lợi xa bờ chưa được khai thác, để bảo đảm phát triển nghề cá bền vững, Nhà nước đã [r]

41 Đọc thêm

Hiện trạng khai thác và quản lý nghề lưới kéo đơn ven bờ ở tỉnh Sóc Trăng và Bến Tre

Hiện trạng khai thác và quản lý nghề lưới kéo đơn ven bờ ở tỉnh Sóc Trăng và Bến Tre

Nghiên cứu hiện trạng khai thác và quản lý nghề lưới kéo đơn ven bờ được thực hiện từ tháng 10/2017 đến tháng 5/2018 ở tỉnh Sóc Trăng và Bến Tre thông qua phỏng vấn trực tiếp 90 hộ làm nghề đánh bắt bằng lưới kéo về khía cạnh kỹ thuật và tài chính.

Đọc thêm

XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU ĐỘI TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN HỢP LÝ VÙNG BIỂN VỊNH BẮC BỘ

XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU ĐỘI TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN HỢP LÝ VÙNG BIỂN VỊNH BẮC BỘ

MỞ ĐẦU
1. Lý do lự họn đề tài
Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, nghề cá khu vực vịnh Bắc Bộ trong những năm
qua đã có những bƣớc phát triển mạnh trong sự phát triển chung của kinh tế - xã hội
khu vực. Trong đó, lĩnh vực khai thác hải sản có vai trò rất quan trọng trong sự phát
triển nghề cá. Khai thác hải sản đã tạo ra việc làm và thu nhập cho hàng triệu lao động,
góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo cho đất nƣớc và bảo vệ an ninh chủ
quyền trên các vùng biển.
Trong những năm qua, khai thác hải sản ở vùng biển vịnh Bắc Bộ đã có những
bƣớc phát triển khá mạnh, đƣợc thể hiện qua sự tăng trƣởng hàng năm về số lƣợng tàu
thuyền, chất lƣợng tàu công suất máy tàu và sản lƣợng khai thác. Tuy nhiên, hiện trạng
ngành khai thác hải sản ở vùng biển này đang phải đối mặt với những thách thức lớn
nhƣ: nguồn lợi hải sản ven bờ đang bị khai thác quá mức cho phép, ngƣ cụ đánh bắt
mang tính huỷ diệt vẫn đang tồn tại và phát triển, cơ cấu nghề nghiệp phân bố chƣa
hợp lý, rủi ro cao trong quá trình lao động sản xuất trên biển, sự cạnh tranh giữa các
tàu khai thác hải sản ngày càng khốc liệt nên hiệu quả hoạt động của các đội tàu ngày
một suy giảm,… Trong khi đó nghề cá xa bờ đang gặp những khó khăn về trình độ
khoa học công nghệ và ngƣ trƣờng khai thác, nên hiệu quả mang lại chƣa cao.
Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do chƣa kiểm soát đƣợc các hoạt
động khai thác, chƣa có quy hoạch cụ thể cho các đội tàu tham gia khai thác tƣơng ứng
với khả năng nguồn lợi, điều kiện kinh tế - xã hội nghề cá và quan trọng là chƣa xác
định đƣợc cƣờng lực và sản lƣợng khai thác hợp lý cho các đội tàu ở từng vùng biển
để đƣa ra đƣợc các giải pháp quản lý phù hợp.
Để đảm bảo cho nghề cá nói chung và nghề khai thác hải sản nói riêng ở vùng
biển vịnh Bắc Bộ phát triển một cách bền vững, cần thiết phải xác định đƣợc cƣờng
lực và sản lƣợng khai thác của các đội tàu phù hợp với khả năng nguồn lợi. Việc xác
định đƣợc cƣờng lực và sản lƣợng khai thác phù hợp sẽ là cơ sở khoa học giúp cho các
nhà quản lý đƣa ra đƣợc những định hƣớng hoạt động nhằm đảm bảo cho nghề khai
thác hải sản phát triển bền vững.
Việc thực hiện đề tài luận án nghiên cứu X định số lƣ ng và ơ ấu đội tàu
kh i th hải sản h p lý v ng iển vịnh Bắ Bộ sẽ đƣa ra đƣợc số lƣợng tàu và cơ
cấu nghề hợp lý nhằm phát triển nghề cá vùng biển vịnh Bắc Bộ theo hƣớng bền vững.

2. Mụ tiêu ủ luận n
Xác định đƣợc số lƣợng và cơ cấu đội tàu khai thác hải sản hợp lý ở vùng biển
vịnh Bắc Bộ.
3. Đối tƣ ng nghiên ứu
Các đội tàu của Việt Nam tham gia khai thác hải sản ở vùng biển vịnh Bắc Bộ.
4. Phạm vi nghiên ứu
- Không gian: Toàn bộ vùng biển vịnh Bắc Bộ của Việt Nam (hình 2.1).
- Thời gian: Các nguồn số liệu đƣợc thu thập trong giai đoạn từ 2007 - 2014.
5. Ý nghĩ kho họ và ý nghĩ thự tiễn ủ luận n
5.1. Ý nghĩa khoa học
- Bổ sung nguồn dữ liệu nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khai thác thuỷ sản
Việt Nam.
- Bổ sung phƣơng pháp khoa học hiện đại để xác định sản lƣợng, cƣờng lực khai
thác bền vững tối đa trong lĩnh vực khai thác thuỷ sản, phƣơng pháp xác định số lƣợng
tàu thực tế hoạt động trong vùng biển nghiên cứu.
5.2. Ý nghĩa thực tiễn
Đƣa ra đƣợc số lƣợng tàu thuyền và cơ cấu đội tàu khai thác hải sản hợp lý cho
vùng biển vịnh Bắc Bộ làm cơ sở khoa học cho việc đƣa ra các quyết định, chính sách
phù hợp cho việc điều chỉnh cơ cấu đội tàu cũng nhƣ các vấn đề khác liên quan đến
nghề cá nhằm phát triển nghề cá một cách bền vững.
Xem thêm

Đọc thêm

Bàn về điều tra nghề cá thương phẩm ở biển Việt Nam

Bàn về điều tra nghề cá thương phẩm ở biển Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hải sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
E-mail: havuviet@gmail.com
Ngày nhận bài: 31-8-2016 / Ngày chấp nhận đăng: 5-10-2016
TÓM TẮT: Trong đánh giá nguồn lợi, hai tiếp cận thu thập thông tin đƣợc sử dụng hiện nay là: điều tra độc lập nghề và điều tra nghề . Điều tra độc lập nghề cung cấp các thông tin khoa học về hiện trạng nguồn lợi ở vùng biển nghiên cứu. Điều tra nghề cung cấp các thông tin về hoạt động khai thác hải sản. Ở nƣớc ta, tiếp cận điều tra nghề đƣợc thiết kế và thí điểm triển khai thực hiện bởi dự án đánh giá nguồn lợi sinh vật biển Việt Nam với sự hỗ trợ từ Chính phủ Đan Mạch từ năm 1998, áp dụng cho 11 tỉnh ven biển. Hệ thống này đƣợc nhân rộng ra toàn bộ 28 tỉnh ven biểnhoạt động khá hiệu quả từ năm 2000 nhƣng đến 2006 thì dừng hoạt động do dự án kết thúc. Từ tháng 7/2014, công tác điều tra thu thập số liệu nghề đƣợc khôi phục và hoạt động dƣới dạng mạng lƣới công tác viên thu mẫu. Hoạt động này là sự phối hợp giữa Tổng cục Thủy sản, Viện Nghiên cứu Hải sản và các chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở các địa phƣơng. Thiết kế điều tra áp dụng tiếp cận ghi sổ nhật ký khai thác và áp dụng phƣơng pháp thu mẫu theo không gian và thời gian. Bài viết này trình bày tổng quan về phƣơng pháp thu mẫu nghề ở nƣớc ta hiện nay cùng những hạn chế, thách thức tồn tại.
Xem thêm

Đọc thêm

Bộ đề thi giữa HK2 môn Địa lý lớp 9 (có đáp án)

BỘ ĐỀ THI GIỮA HK2 MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 (CÓ ĐÁP ÁN)

- Cải tạo đất phèn, đất mặn sẽ làm thay đổi cảnh quan thiên nhiên, giúp khai thác hợp lý hơn nguồn tài nguyên và tạo sự phát triển đồng đều, bền vững giữa các vùng.
3. Điều tra đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu. Đầu tư để chuyển biến khai thác hải sản từ vùng biển ven bờ sang vùng nước sâu xa bờ.

7 Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý quy hoạch xây dựng tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý quy hoạch xây dựng tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu thực trạng công tác quản lý quy hoạch xây dựng ở thành phố Đồng Hới theo quy hoạch chung thành phố Đồng Hới và quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Đồng Hới; Nghiên cứu một số kinh nghiệm, mô hình quản lý đã được áp dụng tại một số đô thị du lịch ven biển trong phạm vi quốc gia và trên th giới; Đề xuất giải pháp nhằm quản lý tốt hơn công tác quy hoạch xây dựng tại thành phố Đồng Hới theo định hướng quy hoạch chung thành phố Đồng Hới đã được phê duyệt.
Xem thêm

Đọc thêm

TỔNG QUAN NUÔI CÁ KÈO (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS, CUVIER 1816) Ở TỈNH SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU doc

TỔNG QUAN NUÔI CÁ KÈO (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS, CUVIER 1816) Ở TỈNH SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU DOC

Nhằm quản lý nguồn lợi và phát triển nghề nuôi cá kèo ở các tỉnh ven biển ĐBSCL, một số giải pháp được đề xuất là: 1 nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá kèo để cung cấp nguồn [r]

9 Đọc thêm

Giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học cơ sở thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HÀ XUÂN TÝ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC[r]

114 Đọc thêm

Cùng chủ đề