GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 1 MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TIẾT 1 BÀI DẠY: CẤU TẠO CỦA TIẾNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án lớp 4 Tuần 1 môn: Luyện từ và câu - Tiết 1 bài dạy: Cấu tạo của tiếng":

TẢI GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 TUẦN 1: LUYỆN TỪ VÀ CÂU - LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG - GIÁO ÁN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4

TẢI GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 TUẦN 1: LUYỆN TỪ VÀ CÂU - LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG - GIÁO ÁN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4

- HS tiếp nối nhau trả lời cho đến khi có lời giải đúng: 2 tiếng bắt vần với nhau là 2 tiếng có phần vần giống nhau – giống nhau hoàn toàn hoặc không hoàn toàn.. HS nào xong giơ tay, GV [r]

6 Đọc thêm

Giáo án Lớp 4 - Tuần 2 - Năm học 2012-2013 - Phan Thị Tuyết

Giáo án Lớp 4 - Tuần 2 - Năm học 2012-2013 - Phan Thị Tuyết

Giáo án môn : Tập đọc Tuần 2 Tiết 4 Tên bài dạy : TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH Người dạy : PhanThị Tuyết Lớp 4A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 29/8/2012 I/Mục tiêu: - Bước đầu biết đ[r]

Đọc thêm

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BÀI 42. LỚP MỘT LÁ MẦM VÀ LỚP HAI LÁ MẦM

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BÀI 42. LỚP MỘT LÁ MẦM VÀ LỚP HAI LÁ MẦM

Giáo án điện tử môn Sinh Học 6 bài Lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm cực chuẩn mới dùng cho các tiết thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi.
Giáo án điện tử môn Sinh Học 6 bài Lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm cực chuẩn mới dùng cho các tiết thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi.

Đọc thêm

Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 1 - Luyện tập về cấu tạo của tiếng

Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 1 - Luyện tập về cấu tạo của tiếng

- Ph©n tÝch cÊu t¹o cña tiÕng trong mét sè c©u nh»m cñng cè thªm kiÕn thøc đã học trong tiết trước - HiÓu nh­ thÕ nµo lµ hai tiÕng b¾t vÇn víi nhau trong th¬.. Các hoạt động dạy học.[r]

Đọc thêm

TOÁN 3

TOÁN 3

TRANG 1 PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN HÓC MÔN TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM KỲ KHỞI NGHĨA BÀI DỰ THI "GIÁO VIÊN DẠY TỐT LỚP 3" TRANG 2 GIÁO ÁN LỚP 3_ MÔN TOÁN GIÁO ÁN LỚP 3_ MÔN TOÁN Tiết 139 Tiết 139 BÀI [r]

29 Đọc thêm

TẢI LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4: LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG - GIẢI BÀI TẬP SGK TIẾNG VIỆT 4 TRANG 12

TẢI LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4: LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG - GIẢI BÀI TẬP SGK TIẾNG VIỆT 4 TRANG 12

TRANG 1 SOẠN BÀI: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG CÂU 1 TRANG 12 SGK TIẾNG VIỆT 4: Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong hai câu dưới đây Khôn ngoan đối đáp người ngoài [r]

2 Đọc thêm

SKKN KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC DẠY TỪ LOẠI TRONG PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4

SKKN KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC DẠY TỪ LOẠI TRONG PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4

SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án Luyện từ và câu 4 - Trường TH An Đức

Giáo án Luyện từ và câu 4 - Trường TH An Đức

2 DẠY HỌC BÀI MỚI: 1’ a Giới thiệu bài: Tiết luyện từ và câu này sẽ giúp các em hiểu về cấu tạo tiếng, phân tích cấu tạo tiếng và hiểu được các tiếng bắt vần với nhau trong thơ.. 12’ b T[r]

Đọc thêm

Giáo án Lớp 4 - Tuần 4 - Năm học 2012-2013 - Phan Thị Tuyết

Giáo án Lớp 4 - Tuần 4 - Năm học 2012-2013 - Phan Thị Tuyết

Giáo án môn : Tập đọc Tuần 4 Tiết 7 Tên bài dạy : Một người chính trực Người dạy : Phan Thị Tuyết Lớp 4/A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 10 /9 /2012 I/ Mục tiêu : -Biết đọc [r]

Đọc thêm

LỚP 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TUẦN 1: LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG

LỚP 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TUẦN 1: LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG

LUYỆN TỪ VÀ CÂU TRANG 4 TRANG 5 TIẾNG ÂM ĐẦU VẦN THANH KHÔN KH ÔN NGANG NGOAN NG OAN NGANG ĐỐI Đ ÔI SẮC ĐÁP Đ AP SẮC NGƯỜI NG ƯƠI HUYỀN NGOÀI NG OÀI HUYỀN GÀ G A HUYỀN TIẾNG ÂM ĐẦU VẦN T[r]

13 Đọc thêm

TO ĐÔNG NHI

TO ĐÔNG NHI


đ
đ iền dấu phẩy thích hợp vào trong câu: iền dấu phẩy thích hợp vào trong câu:
 Bà em Bà em , , mẹ em và chú em đều là giáo viên. mẹ em và chú em đều là giáo viên.  Hai bạn nũ học giỏi nhất lớp em đều xinh Hai bạn nũ học giỏi nhất lớp em đều xinh

4 Đọc thêm

UYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4: CÁCH ĐẶT CÂU KHIẾN

UYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4: CÁCH ĐẶT CÂU KHIẾN

GIÁO ÁN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4 CÁCH ĐẶT CÂU KHIẾN CÓ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC SÁNG TẠO.
DÙNG TRONG CÁC TIẾT THAO GIẢNG, CÁC TIẾT THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI.
GIÁO ÁN SOẠN CHI TIẾT 4 CỘT.
GIÁO ÁN CÓ NHIỀU HOẠT ĐỘNG TRÒ CHƠI PHONG PHÚ CHO QUÝ THẦY CÔ TRIỂN KHAI CHO HỌC SINH

Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 4

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 4

Mời các bạn tham khảo Giáo án Tin học lớp 4 Tuần 1 đến tuần 7 sau đây để biết cách biên soạn một bài giáo án môn Tin học lớp 4 theo chuẩn giáo dục kiến thức và kỹ năng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đọc thêm

TẢI PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HỌC KÌ 2 LỚP 3 MÔN TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI - KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 GIẢM TẢI

TẢI PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HỌC KÌ 2 LỚP 3 MÔN TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI - KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 GIẢM TẢI

TRANG 1 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 HỌC KÌ 2 GIẢM TẢI ĐỐI VỚI TRƯỜNG DẠY 4 TIẾT/TUẦN KHỐI LỚP TT TÊN BÀI SỐ TIẾT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH _Cắt giảm_ SỐ TIẾT[r]

5 Đọc thêm

Sáng kiến kinh nghiệm môn thủ công lớp 1 – bài 24 kiểm tra kỹ năng cắt pps

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN THỦ CÔNG LỚP 1 – BÀI 24 KIỂM TRA KỸ NĂNG CẮT PPS

_HS nắm đựơc mục đích, yêu cầu bài kiểm tra
_Yêu cầu thực hiện đúng quy trình: đường kẻ cắt thẳng, dán cân đối, phẳng đẹp _GV khuyến khích những em khá kẻ, cắt và dán một số hình tạo thành những hoạ tiết đơn giản nhưng đẹp mắt

3 Đọc thêm

slide bài dự thi môn đạo đức lớp 1 cấp thành phố HN

slide bài dự thi môn đạo đức lớp 1 cấp thành phố HN

slide bài dự thi môn đạo đức lớp 1 giáo án điện tử môn đạo đức lớp 1, bài giảng môn đạo đức lớp 1 cả năm dành cho giáo viên tiểu học dạy lớp 1, slide bài dự thi môn đạo đức lớp 1 giáo án điện tử môn đạo đức lớp 1, bài giảng môn đạo đức lớp 1 cả năm dành cho giáo viên tiểu học dạy lớp 1

Đọc thêm

TẢI GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 BÀI CẤU TẠO CỦA TIẾNG - GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 TUẦN 1 BÀI LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TẢI GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 BÀI CẤU TẠO CỦA TIẾNG - GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 TUẦN 1 BÀI LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Gv: Yêu cầu phân tích cấu tạo các tiếng - Hs theo dõi - Hs đọc câu tục ngữ và các yêu cầu - 14 tiếng + Hs đánh vần thầm - Hs đánh vần thành tiếng - Hs ghi cách đánh vần vào bảng con.. + [r]

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án Luyện từ và câu 4 tuần 1: Luyện tập cấu tạo của tiếng

Giáo án Luyện từ và câu 4 tuần 1: Luyện tập cấu tạo của tiếng

HS đọc yêu cầu cầu của bài tập HS các nhóm thì làm bài đúng, nhanh trên bảng lớp hoặc làm vaøo giaáy roài daùn baêng dính vaøo bảng lớp.. Sơ đồ caàu taïo cuûa tieáng..[r]

Đọc thêm

Lớp 4 - Luyện từ và câu - Tuàn 1: Cấu tạo của tiếng (Tiết 1)

LỚP 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TUÀN 1: CẤU TẠO CỦA TIẾNG (TIẾT 1)

KL : Trong mỗi tiếng bộ phận, vần và thanh bắt buộc phải có mặt. Bộ phận âm đầu không bắt buộc phải có mặt. VD: ơi
Lưu ý : Thanh ngang không được đánh dấu khi viết; VD: nhưng, thương…, còn các thanh khác đều được đánh dấu ở phía trên hoặc phía dưới âm chính của vần.

15 Đọc thêm