LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 107 PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 107 PDF":

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 107 pdf

LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 107 PDF

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 107 : Preparation date :19 /3/2011 Unit 13: Lesson : listening I. Aims : - By the end of the lesson, the students are able to listen for specific information - By the end of the lesson, the students are able to listen and understand the message - By the end of the lesson, the students are able to learn more about hobbies. II. Lexical items : -ball -marquee -weave III. Structures : -Some students at the back may have difficulty listening in a large class . IV. Teaching aids: - textbook - CD player - Sheet of paper - chalk an board - cards - Handouts V. Techniques : - skill-based ( listening, speaking) VI. Procedures : State/time Teacher’s and students’ activities Blackboard Materials 1. warm-up (7’)
Xem thêm

8 Đọc thêm

Giáo án Anh văn lớp 11 - Unit 13 - Period 107 ppt

GIÁO ÁN ANH VĂN LỚP 11 - UNIT 13 - PERIOD 107 PPT

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 107 : Preparation date :19 /3/2008 Unit 13: Lesson : listening I. Aims : - By the end of the lesson, the students are able to listen for specific information - By the end of the lesson, the students are able to listen and understand the message - By the end of the lesson, the students are able to learn more about hobbies. II. Lexical items : -ball -marquee -weave III. Structures : -Some students at the back may have difficulty listening in a large class . IV. Teaching aids: - textbook - CD player - Sheet of paper - chalk an board - cards - Handouts V. Techniques : - skill-based ( listening, speaking) VI. Procedures : State/time Teacher’s and students’ activities Blackboard Materials 1. warm-up (7’)
Xem thêm

5 Đọc thêm

Báo cáo khoa học: A novel inhibitor of indole-3-glycerol phosphate synthase with activity against multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis pptx

BÁO CÁO KHOA HỌC: A NOVEL INHIBITOR OF INDOLE-3-GLYCEROL PHOSPHATE SYNTHASE WITH ACTIVITY AGAINST MULTIDRUG-RESISTANT MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS PPTX

concentrations. After 3 weeks of incubation, the cultures werediluted and plated on agar plates for CFU determination. The resultsshow that tryptophan at high concentrations had definite inhibitoryactivity against M. tuberculosis but did not antagonize the activityof ATB107. The tests were repeated three times.Inhibitor of indole-3-glycerol phosphate synthase H. Shen et al.150 FEBS Journal 276 (2009) 144–154 ª 2008 The Authors Journal compilation ª 2008 FEBSMolecular dynamics simulationsNanosecond timescale molecular dynamics simulation withexplicit solvent representation was performed with thegromacs suite of programs (Version 3.3) [22,23], using theall-hydrogen force fields OPLS-AA [24]. A simulation sys-tem was built for mIGPS. The mIGPS was solvated withTIP4P [25] water molecules in a rectangular box, with thethickness of the water layer between the protein and theclosest box boundary being 1.5 nm. Counterpart ions wereplaced into the box to make the system neutral. The simu-lation was performed using an ensemble of constant num-ber of molecules, pressure, and temperature (N–P–Tensemble), with the pressure P = 1 bar and the tempera-ture T = 300 K. The Berendsen temperature couplingmethod [26] was used, with a constant coupling of 0.1 ps.The cutoff distance for van der Waals forces was 1.0 nm.Electrostatic forces were treated with the particle meshEwald method [27]. The lincs algorithm [28] was used toconstrain the bonds containing hydrogen. The simulationwas run under periodical boundary conditions, using a timestep of 2 fs. The period for each simulation run was 10 ns.The simulation was completed on the Lenovo Shenteng1800computer with 32 Intel 2.8 GHz Xeon CPUs in the State
Xem thêm

11 Đọc thêm

GA 11-TIET 106-107

GA 11-TIET 106-107

Tuần 29- Tiết 106-107Ngày 26-03-2010BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁCA - MỤC TIÊU BÀI HỌC:Giúp HS: - Nhận thức được những đóng góp quan trọng của C.mác với lịch sử nhân loại- Hiểu được nghệ thuật lập luận của Ăng-ghen- Tỏ lòng biết ơn và biết q trọng những cống hiến của các nhà tư tưởng vĩ đại để lại.B - PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:- SGK, SGV- Sách thiết kế bài soạn ngữ vănC - CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:Giáo viên tổ chức giờ dạy học theo phương pháp: đọc sáng tạo, nghiên cứu kết hợp phương pháp gọitên, đặt câu hỏi.D - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:I-Ổn định tổ chứcII-Kiểm tra bài cũ-Tác giả Nguyễn An Ninh đã phê phán điều gì? Vì sao?-Tác phẩm của Nguyễn An Ninh đến nay còn giá trị thời sự khơng? Chứng minhIII-Giới thiệu bài mới: Trong lịch sử CM thế giới đã xuất hiện hai nhà tư tưởng vị đại đó là C.Mác vàĂng-ghen. Cống hiến của các bậc vĩ nhân ấy đối với lịch sử nhân loại là vơ cùng to lớn và quan trọng.Trong tiết học này, chúng ta sẽ biết được ba cống hiến vĩ đại của C.Mác do Ăng-ghen viết để đọc trướcmộ C.Mác. Bài điếu văn thể hiện sự tiết thương vơ hạn trước tổn thất khơng thể bù đắp được của CM thếgiới.Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạtGV gọi 1 HS đọc to rõ phần tiểu dẫn trongSGK/92 Giới thiệu tác giả và C.Mác?*Giảng: Ăng-ghen người Đức con một kó nghệ gia giàu có, ông học đại học ở Béc-lin, quen biết Mác năm 1844 ở Pari, sau đó
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐLVN 107:2002 pptx

ĐLVN 107:2002 PPTX

Tổng cục Tiêu chuẩn- Đo lờng -Chất lợng chịu All rights reserved. No part of this publication may be trách nhiệm xuất bản , phát hnh v giữ bản quyền reproduced or utilized in any form or by any means Văn bản kỹ thuật đo lờng Việt Nam. Không đợc electronic or mechanical, including photocopying and In, sao, chụp lại nếu cha đợc phép của tổng cục microfilm, without permission in writing from the Tiêu chuẩn -Đo lờng -Chất lợng. Directorate for Standards and Quality. Địa chỉ : 70 Trần Hng Đạo -H Nội Address : 70 Tran Hung Dao - Hanoi ĐT: (84-4) 9423975; Fax: (84-4) 8267418 Tel: (84-4) 9423975; Fax: (84-4) 8267418 11
Xem thêm

11 Đọc thêm

Tiết 107: HOÁN DỤ

TIẾT 107: HOÁN DỤ

LẤY BỘ PHẬN ĐỂ GỌI TOÀN THỂ LẤY VẬT CHỨA ĐỰNG ĐỂ GỌI VẬT BỊ CHỨA ĐỰNG LẤY DẤU HIỆU CỦA SỰ VẬT ĐỂ GỌI SỰ VẬT TRANG 11 Bài tập thảo luận 01’ Hoán dụ có gì giống và có gì khác ẩn dụ?. Cho v[r]

13 Đọc thêm

107_3_SILICAT

107_3_SILICAT

chất kết dính 1 1070423 Công nghệ Sản xuất chất kết dính 5 Công nghệ Sản xuất gốm sứ 4 1070433 Hóa lý silicát 2, Hóa vô cơ6Thí nghiệm Công nghệ Sản xuất gốm sứ1 1070443 Công nghệ Sản xuất gốm sứ7 Phân tích silicat 1 1070503 Hóa silicát 2, Hóa phân tích 8 Thí nghiệm Phân tích silicat 1.5 1070513 Phân tích silicat9 Thiết bị nhiệt 2 3 1070493 Thiết bị nhiệt 11 Đồ án Công nghệ 2 2 1071743 Đồ án Công nghệ 12 Đồ án Công nghệ 3 2 1071753 Đồ án Công nghệ 23 Thực tập tốt nghiệp 3 1070323Hóa lý silicát 2, CNSX chất kết dính, CNSX gốm sứ, Thực tập công nhân4Công nghệ sản xuất Vật liệu chịu lửa3 1070473 Hóa lý silicát 25Thí nghiệm Công nghệ sản xuất Vật liệu chịu lửa1 1072173 CN Sản xuất Vật liệu chịu lửa6 Chuyên đề bê tông 2 1071113 Công nghệ Sản xuất chất kết dính 7 Thí nghiệm Chuyên đề bê tông 1 1072203 Chuyên đề bê tông10 1 Đồ án tốt nghiệp 10 1070333 Thực tập tốt nghiệpĐồ án công nghệ 2, Đồ án công nghệ 3Cần thỏa mãn
Xem thêm

3 Đọc thêm

120 TÍNH TỪ MÔ TẢ VỀ NGƯỜI

120 TÍNH TỪ MÔ TẢ VỀ NGƯỜI

DISHONEST: BẤT LƯƠNG, KHÔNG THẬT THÀ 107.. FRIENDLY: THÂN THIỆN 114.[r]

4 Đọc thêm

BÀI 11 TRANG 107 - SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 6 TẬP 1

BÀI 11 TRANG 107 - SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 6 TẬP 1

Bài 11 Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sauBài 11 Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:1. Điểm …nằm giữa hai điểm M và N.2. Hai điểm R và N nằm … đối với điểm M.3. Hai điểm … nằm khác phía đối với …Giải:a, Rb, cùng phíac, M và N,R

1 Đọc thêm

The Elements of Investing_1 doc

THE ELEMENTS OF INVESTING_1 DOC

ContentsAsset Allocation Ranges 107Investing in Retirement 112Getting Specifi c 114A Super Simple Summary: KISS Investing 125Appendix: Save on Taxes Legally 127Individual Retirement Accounts (IRAs) 128Roth IRAs 130Pension Plans 132Tax-Advantaged Saving for Education 135Recommended Reading 139Acknowledgments 141About the Authors 143Index 145ftoc.indd ixftoc.indd ix 10/31/09 6:07:14 PM10/31/09 6:07:14 PMftoc.indd xftoc.indd x 10/31/09 6:07:14 PM10/31/09 6:07:14 PMxiFOREWORDIn The Elements of Investing, Charley Ellis and Burt Malkiel, two of the investment world’s greatest thinkers, combine their talents to produce a remarkable guide to personal fi nance. Having already written two of the fi n-est books on fi nancial markets, Ellis’s Winning the Loser’s Game and Malkiel’s A Random Walk Down Wall Street, why should the authors revisit the subject of their already classic volumes? The sad fact is that in the cacophony of advice for individual investors, few sane voices are raised. In writing The Elements of Investing, the authors provide an important service to the lay reader, honing their mes-
Xem thêm

18 Đọc thêm

PHP 5 e-commerce Development- P2 doc

PHP 5 E-COMMERCE DEVELOPMENT- P2 DOC

Uploads 105Custom text 105Maintaining uploads 106Security considerations 107Database changes 107Extending our products table 107Template switching 108Shopping basket preparation 110Stock control 110Product variations 111Product customizations 111Basket templates 111Product subtotals 111Summary 112Chapter 5: Enhancing the User Experience 113Juniper Theatricals 113The importance of user experience 114Search 114Finding products 114This material is copyright and is licensed for the sole use by jackie tracey on 23rd February 2010953 Quincy Drive, , Brick, , 08724Table of Contents[ iv ]Search box 115Controlling searches with the products controller 115Search results 117Improving searches 118Filtering products 119Product attributes 120Filter options 122
Xem thêm

5 Đọc thêm

107

107

23Câu 11 : Quan h tri, ln ca cỏc alen mi gen nh sau: gen I : A1>A2> A3 ; gen II: B1=B2>B3>B4; gen III: C1=C2=C3=C4>C5. Gen I v II cựng nm trờn mt cp NST thng, gen III nm trờn NST X on khụng tng ng vi Y. S kiu gen v kiu hỡnh nhiu nht cú th cú trong qun th vi 3 locus núi trờnA. 1.560 KG v 165 KH B. 560 KG v 88 KHC. 560 KG v 176 KH D. 1.560 KG v 88 KH Câu 12 : iu no khụng ỳng khi gii thớch sự song song tồn tại của các nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật có tổ chức cao?A.Tần số phát sinh đột biến có thể khác nhau tùy từng gen, từng kiểu gen.B.Tổ chức cơ thể có thể giữ nguyên trình độ nguyên thủy hoặc đơn giản hóa, nếu thích nghi với hoàn cảnh sống thì tồn tại và phát triển.C.Trong iu kin mụi trng n nh thỡ nhịp độ tiến hóa ng đều giữa các nhóm.1 THI TH I HC, CAO NG NM 2011 2012MễN: SINH HC Ln 2Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt D.p lực của chọn lọc tự nhiên có thể thay đổi theo hoàn cảnh cụ thể trong từng thời kỳ đối với từng nhánh phát sinh trong cây tiến hóa.Câu 13 : Mt cõy a b cú kiu gen BBbbbb khi gim phõn cho cỏc loi giao t BBb/Bbb/bbb vi t l:A. 2/5/2 B. 1/5/1 C. 3/8/3 D. 1/3/1Câu 14 : Xột s di truyn mt cn bnh him gp ngi ti mt gia ỡnh theo
Xem thêm

4 Đọc thêm

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SỬA CHỮA CHAI CHỨA LPG pot

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SỬA CHỮA CHAI CHỨA LPG POT

Địa chỉ: Điện thoại: ………………………………………… Fax: Giấy đăng ký kinh doanh số …… do ……………………. (2) cấp ngày … tháng … năm … Đủ điều kiện để sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG. Điều 2. …………………………………………………. (1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, Thông tư số …/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 3. Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày … tháng … năm …./. Nơi nhận: - ………. (1); - Cục QLTT, Vụ TTTN; - Sở Công Thương ……(3); - Lưu: VT, ATMT. BỘ TRƯỞNG (Ký tên và đóng dấu) Chú thích: (1) Tên cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 107 SGK HOÁ HỌC 11

BÀI 5 TRANG 107 SGK HOÁ HỌC 11

Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của các đồng đẳng của ancol etylic có công thức phân tử C3H8O và C4H10O.[r]

1 Đọc thêm

BÀI 3 TRANG 107 SGK HOÁ HỌC 11

BÀI 3 TRANG 107 SGK HOÁ HỌC 11

VIẾT CÔNG THỨC CẤU TẠO CỦA CÁC CHẤT CÓ CÔNG THỨC PHÂN TỬ SAU Bài 3.[r]

1 Đọc thêm

BÀI 2 TRANG 107 SGK HOÁ HỌC 11

BÀI 2 TRANG 107 SGK HOÁ HỌC 11

Bài 2. Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế đượcmetylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ côn trùng.Bài 2. Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụcôn trùng. Kết quả phân tích nguyên tố của metylơgenol cho thấy: %C = 74,16%; %H = 7,86%, còn lại làoxi.Lập công thức đơn giản nhất, công thức phân tử của metylơgenol.Lời giải:Xác định thành phần % các nguyên tố trong metylơgenol.%C, %H (đã biết) => %O = 100% - (%C + %H) => CTPT là CxHyOzx:y:z==x : y : z = 6,18:7,86 :1,12 = 5.5 : 7:1 = 11:14:2 => CTĐGN : C11H14O2.=> CTPT có dạng : (C11H14O2)nLập CTPT của metylơgenol. 178n = 178 => n = 1Vậy CTPT của metylơgenol là C11H14O2.
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÀI 1 TRANG 107 SGK HOÁ HỌC 11

BÀI 1 TRANG 107 SGK HOÁ HỌC 11

CHẤT NÀO SAU ĐÂY LÀ HIĐROCACBON?. LÀ DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON?[r]

1 Đọc thêm

A Practical Guide to Particle Counting for Drinking Water Treatment - Chapter 11 doc

A PRACTICAL GUIDE TO PARTICLE COUNTING FOR DRINKING WATER TREATMENT - CHAPTER 11 DOC

TRANG 1 107 CHAPTER 11 COMPUTERIZED DATA COLLECTION Most particle counting systems utilize some type of computer interface, either the plant SCADA system or the software and computer pro[r]

14 Đọc thêm

TIẾT 1-2 HINH6

TIẾT 1-2 HINH6

-HS đọc thông tin trong SGK và trả lời- Nhận xét về quan hệ giữa ba điểm A, B, C- Trong ba điểm thẳng hàng có thể có mấy điểm nằm giữa hai điểm còn lại ?- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm bàn và làm bài tập 11 SGKBài tập 11.(SGK-trang107)1.Thế nào là ba điểm thẳng hàngA B D H8aKhi ba điểm A, B, D cùng nằm trên một đờng thẳng ta nói, chúng thẳng hàngBAC H8b Khi ba điểm A, B, C không cùng thuộc bất cứ đờng thẳng nào,ta nói chúng không thẳng hàng2. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàngMN O H9ở hình 9, ta có:- Điểm C nằm giữa điểm A và B- Điểm A và B nằm lhác phía đối với GV soạn bài: lê Thị TuyếtBài soạn hình học lớp 6 Năm học 2010 - 2011- Điểm R nằm giữa điểm M và N
Xem thêm

4 Đọc thêm