SKKN: PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC SINH QUA VIỆC KHAI THÁC BÀI TOÁN TỈ LỆ THỂ TÍCH KHỐI CHÓP TAM GIÁC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "SKKN: Phát triển tư duy học sinh qua việc khai thác bài toán tỉ lệ thể tích khối chóp tam giác - Trường Đại Học Y Khoa Vinh":

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12
Xem thêm

Đọc thêm

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gian

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gian

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gianSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phát triển tư duy cho học sinh lớp 12 qua các bài toán ứng dụng tỉ số thể tích trong hình học không gian
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án mới

GIÁO ÁN MỚI

A và AB=a. Trên đường thẳng đi qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABC) lấy điểm D sao cho CD=a. Mặt phẳng qua C vuông góc với BD, cắt BD tại F và cắt AD tại E. Tính thể tích khối tứ diện CDEF theo a.

5 Đọc thêm

Thể tích khối đa diện mặt tròn xoay ppt

THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN MẶT TRÒN XOAY PPT

Thể Tích Khối Đa Diện Mặt Tròn Xoay
Phần I. THỂ TÍCH KHỐI CHÓPKHỐI LĂNG TRỤ
Trong trường phổ thông , Hình học Không gian là một bài toán rất khó đối với học sinh , do đó học sinh phải đọc thật kỹ đề bài và từ đó xác định giả thuyết bài toán, vẽ hình rồi tiến hành giải bài toán.

16 Đọc thêm

DAP AN CHON HSG 12 HA TINH

DAP AN CHON HSG 12 HA TINH

Tính thể tích khối chóp A.BCD theo a và .. Hỏi tam giác ABC là tam giác gì?.[r]

1 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2012-2013 MÔN THI: TOÁN, KHỐI A,B,A1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2012-2013 MÔN THI: TOÁN, KHỐI A,B,A1

.
Câu IV : ( 1,0 điểm ) Cho hình chóp tam giác đều S ABC . có cạnh bên bằng a , góc tạo bởi mặt bên và
mặt đáy bằng 45 . Tính thể tích khối chóp . 0
Câu V : ( 1,0 điểm ).Cho a,b,c dương thỏa mãn : ab + bc + ca = 2abc.

6 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN, KHỐI A,B,A1 TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2012 2013 MÔN TOÁN KHỐI A B A1 TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

.
Câu IV : ( 1,0 điểm ) Cho hình chóp tam giác đều S ABC . có cạnh bên bằng a , góc tạo bởi mặt bên và
mặt đáy bằng 45 . Tính thể tích khối chóp . 0
Câu V : ( 1,0 điểm ).Cho a,b,c dương thỏa mãn : ab + bc + ca = 2abc. Chứng minh rằng:

6 Đọc thêm

Tuyen tap de thi thu dai hoc 2014 mon toan laisac de44 2014

TUYEN TAP DE THI THU DAI HOC 2014 MON TOAN LAISAC DE44 2014

.
Câu IV : ( 1,0 điểm ) Cho hình chóp tam giác đều S ABC . có cạnh bên bằng a , góc tạo bởi mặt bên và
mặt đáy bằng 45 . Tính thể tích khối chóp . 0
Câu V : ( 1,0 điểm ).Cho a,b,c dương thỏa mãn : ab + bc + ca = 2abc. Chứng minh rằng:

6 Đọc thêm

HH12 C2 KHOI TRÒN XOAY

HH12 C2 KHOI TRÒN XOAY

- Nhận biết được các đa diện và khối đa diện, lắp ghép và phân chia khối đa diện, vận dụng được công thức thể tích khối lăng trụ, khối hộp, khối chóp vào các bài toán thể tích.. Giải đượ[r]

6 Đọc thêm

THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
Thể tích khối chóp:
 : Diện tích mặt đáy.
 : Độ dài chiều cao khối chóp.
Thể tích khối lăng trụ:
 : Diện tích mặt đáy.
 : Độ dài chiều cao khối lăng trụ.
Lưu ý: Lăng trụ đứng có chiều cao chính là cạnh bên.

Thể tích khối hộp chữ nhật:


Thể tích khối lập phương:* Chú ý:
• Đường chéo của hình vuông cạnh là .
• Đường chéo của hình lập phương cạnh là .
• Đường chéo của hình hộp chữ nhật có ba kích thước , , là .
• Đường cao của tam giác đều cạnh là .
Câu 1:Khối đa diện nào sau đây có công thức tính thể tích là ( là diện tích đáy; là độ dài chiều cao).
A. Khối lăng trụ.B. Khối chóp.C. Khối lập phương.D. Khối hộp chữ nhật.
Câu 2:Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối hộp chữ nhật lên gấp đôi thì thể tích khối hộp tương ứng sẽ tăng lên bao nhiêu lần?
A. 2 lần.B. 4 lần.C. 6 lần.D. 8 lần.
Câu 3:Cho hình chóp tam giác có đường cao bằng cm và các cạnh đáy có độ dài lần lượt là . Thể tích của khối chóp là:
A. .B. .C. .D.
Câu 4:Cho hình lập phương có . Thể tích của khối lập phương đó là:
A. .B. .C. .D.
Câu 5:Cho hình chóp tam giác có đáy là tam giác vuông cân tại , mặt bên là tam giác đều cạnh và vuông góc với mặt đáy. Thể tích khối chóp đó là:
A. . B. .C. .D. .
Câu 6:Khối lăng trụ tam giác đều cạnh ,chiều cao có thể tích là:
A. .B. .C. .D. .
Câu 7:Cho hình vẽ:

Khối chóp trên có thể tích là:
A. .B. .C. .D. .
Câu 8:Cho hình chóp có , . Thể tích khối chóp là:
A. .B. .C. .D. .
Câu 9:Cho là hình vuông cạnh , gọi là trung điểm của . Qua điểm dựng đường thẳng vuông góc và trên đó lấy điểm sao cho . Thể tích khối chóp , khối chóp và khối chóp lần lượt là . Giá trị là:
A. .B. .C. .D. .
Câu 10:Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông tại , cạnh , . Hình chiếu vuông góc của lên là trọng tâm tam giác , gọi là trung điểm của , góc giữa và mặt đáy là . Thể tích khối chóp là:
A. .B. .C. .D. .
Câu 11:Cho hình chóp như hình vẽ, đáy là hình vuông.

A. .B. .C. .D. .
Câu 12:Cho hình chóp có đáy là hình thoi cạnh , . Hình chiếu vuông góc của trên mặt đáy trùng với trong tâm tam giác . Mặt phẳng hợp với đáy một góc . Gọi là thể tích khối chóp . Giá trị là:
A. .B. .C. .D. .
Câu 13:Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật cạnh . Hình chiếu vuông góc của trên là trung điểm của đoạn , tạo với đáy một góc . Thể tích khối chóp là thì tỉ số gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau:
A. .B. .C. .D. .
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI TẬP THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

BÀI TẬP THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

TÍNH GIÁN TIẾP Nghĩa là ta sử dụng phân chia lắp ghép khối đa diện, để đưa về bài toán áp dụng tính thể tích theo công thức hoặc dùng bài toán tính tỉ lệ hai khối tứ diệnchóp tam giác Ch[r]

28 Đọc thêm

20 De on THTHPT theo cau truc BGD(HOT)

20 DE ON THTHPT THEO CAU TRUC BGD(HOT)

Câu III.(1 điểm). Cho hình lăng trụ ABC. A’B’C’ có đáy là tam giác
đều cạnh a, cạnh bên bằng a 3 và hình chiếu của A’ lên mp(ABC) trùng với trung điểm của BC. Tính thể tích của khối lăng trụ đó.
II. PHẦN CHUNG. (3 điểm) 1. Theo chương trình chuẩn. Câu IV a.(2 điểm).

21 Đọc thêm

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội – Lần 2 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội – Lần 2 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

Câu 18: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABC..[r]

Đọc thêm

decuong on tap ky I toan 12

decuong on tap ky I toan 12

aTính thể tích khối chóp S.ABC bTính diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S, đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.. Tính tỉ số thể tích của khối chóp S.ABC với khối nón đỉnh S, đá[r]

Đọc thêm

TẢI GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 BÀI 3: KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN - GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG 1 BÀI 1

TẢI GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 BÀI 3: KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN - GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG 1 BÀI 1

Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng các công thức tính thể tích để tính được thể tích khối hộp chữ nhật, khối chóp, khối lăng trụ. Về tư duy, thái độ: Vận dụng linh hoạt các công thứ[r]

Đọc thêm

Đề thi HSG trung học cơ sở Hà Tĩnh môn toán pdf

ĐỀ THI HSG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀ TĨNH MÔN TOÁN PDF

Bài 4. Hình chóp A.BCD có ACB  ADB  90 0 . AB = 2a. Đáy BCD là tam giác cân tại B, có
CBD   2 và CD = a. Tính thể tích khối chóp A.BCD theo a và  .
Bài 5. Tam giác ABC không nhọn có các góc thoả mãn đẳng thức:
sin B sin A sin C

1 Đọc thêm

BÀI TOÁN VỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

BÀI TOÁN VỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓP


DANG 2. KHỐI CHÓP CÓ MẶT BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY
Ví d ụ 1: Cho hình chóp S.ABC có đ áy ABC là tam giác đề u c ạ nh a. G ọ i I là m ộ t đ i ể m trên c ạ nh BC sao cho
2 IB + IC = 0
. Hình chi ế u vuông góc c ủ a đỉ nh S lên m ặ t ph ẳ ng (ABC) là trung đ i ể m H c ủ a AI. Tính th ể tích

7 Đọc thêm

GA HHCB12

GA HHCB12

- Rèn luyện kỹ năng vận dụng các công thức tính thể tích để tính được thể tích khối hộp chữ nhật, khối chóp.. Về tư duy, thái độ:1[r]

Đọc thêm

Giao an tc 12

GIAO AN TC 12

Củng cố - Dặn dò: + Nắm vững các công thức thể tích + Khi tính thể tích của khối chóp tam giác ta cần xác định mặt đáy và chiều cao để bài toán đơn giản hơn Bài 1: Hãy chia một khối tứ d[r]

37 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TOÁN LỚP 12 TRƯỜNG THPT VINH XUÂN - đề 2 pdf

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 2011 MÔN TOÁN LỚP 12 TRƯỜNG THPT VINH XUÂN ĐỀ 2 PDF

Câu 9 : Nh ận biết được định nghĩa h ình nón và công th ức tính diện tích xung quanh của h ình nón.
Câu 10 : Nh ận biết được một h ình chóp có m ặt cầu ngoại tiếp khi h ình chóp đó có đáy nội tiếp đường tr òn.
Câu 11 : Hi ểu được các điểm cực trị của đồ thị h àm s ố y  ax 4  bx 2  c t ạo th ành m ột tam giác đặc

4 Đọc thêm