QUAN HỆ SX PHÙ HỢP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Quan hệ SX phù hợp":

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT (HAY QUY LUẬT QHSX PHẢI PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LLSX). SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC NHƯ THẾ NÀO?

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT (HAY QUY LUẬT QHSX PHẢI PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LLSX). SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC NHƯ THẾ NÀO?

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (hay quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX). Sự vận dụng quy luật này trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước như thế nào?

33 Đọc thêm

 1PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUY LUẬT QHSXPHẢI PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤTTRÌNH ĐỘ CỦA LLSX

1PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUY LUẬT QHSXPHẢI PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤTTRÌNH ĐỘ CỦA LLSX

Bộ môn: Mác-LêninMôn học: Nguyên lý 1PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUY LUẬT QHSXPHẢI PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤTTRÌNH ĐỘ CỦA LLSXGVHD: Ths.Lê Thị NgaNhóm sinh viên thực hiện:Nhóm 1NỘI DUNGI. KHÁI NIỆM LLSX & QHSX1.LỰC LƯỢNG SẢN XUẤTa) Khái niệmb) Kết cấuc) Đặc điểm2. QUAN HỆ SẢN XUẤTa) Khái niệ[r]

30 Đọc thêm

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Bài tập học kỳ Mác Lênin
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin
Nền văn minh nhân loại suy cho cùng là do sự phát triển đúng hướng của lực lượng sản xuất quyết định. Do đó việc nghi[r]

18 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC ĐỀ BÀI PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUY LUẬT VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC ĐỀ BÀI PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUY LUẬT VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

tăng cờng phát triển nhằm giữ vững vai trò chủ đạo đối với các thành phần kinh tếkhác. Và luôn luôn phải đề cao tính định hớng xã hội chủ nghĩa cho tất cả các thànhphần kinh tế.Đi cùng với tất cả các giải pháp trên cần phải thực hiện xoá bỏ một cách triệt đểcơ chế tập trung, chỉ huy, quan liêu bao c[r]

18 Đọc thêm

VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI LLSX VÀ QHSX TRONG QUÁ TRÌNH CNH HĐH Ở VN

VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI LLSX VÀ QHSX TRONG QUÁ TRÌNH CNH HĐH Ở VN

MỞ ĐẦUNền văn minh nhân loại suy cho cùng là do sự phát triển của lựclượng sản xuất quyết định. Do đó việc nghiên cứu quy luật vận động vànhững hình thức phát triển của lực lượng sản xuất là một vấn đề hết sứcquan trọng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.Đối với nước ta, trong thời kỳ quá độ lên[r]

23 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCS VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCS VIỆT NAM

- Đại hội VIII tháng 6 – 1996 nhìn lại đất nước sau mười năm đổi mới, và nhận định nước tađã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhiệm vụ nêu ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ làchuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa cơ bản hoàn thành để chuyển sang thời kỳ đẩy mạnhCNH,HĐH đất nước. Đại hội[r]

35 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT CƠ SỞ HẠ TẦNG, KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT CƠ SỞ HẠ TẦNG, KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG

Mỗi xã hội trong lịch sử có một kiểu quan hệ vật chất cơ bản nhất định, ứng với những lực lượng sản xuất( LLSX) nhất định đó là những kiểu quan hệ sản xuất( QHSX). Phù hợp với kiểu QHSX đó là một hệ thống những quan điểm về chính trị, pháp quyền, đạo đức, nghệ thuật...những quan hệ chính trị tinh th[r]

15 Đọc thêm

BÀI THUYẾT TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ LÀM RÕ NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN TRONG ĐƯỜNG LỐI CNH HĐH CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1986 2011 LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN NGÀNH LĨNH VỰC MÌNH THEO HỌC

BÀI THUYẾT TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ LÀM RÕ NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN TRONG ĐƯỜNG LỐI CNH HĐH CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1986 2011 LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN NGÀNH LĨNH VỰC MÌNH THEO HỌC

Cơ cấu kinh tế hợp lý để phát triển sản xuất; củng cố quốcphòng và an ninh.Ba chương trình mục tiêu: lương thực-thực phẩm, hàng tiêudùng, hàng xuất khẩu.Đại hội VII:Chiến lược đến năm 2000: ra khỏi khủng hoảng, ổn định tìnhhình kinh tế - xã hội, vượt qua tình trạng nước nghèo và kémphát triển, cải t[r]

47 Đọc thêm

81CAU HOI MAC LENIN

81CAU HOI MAC LENIN

Thời đại ngày nay là thời đại của những biến động sâu sắc. Quá trình tạo ra những tiền đềcho chủ nghĩa xã hội đang diễn ra trong xã hội tư bản phát triển là một xu hướng kháchquan. Thời đại ngày nay cho thấy vai trò hết sức to lớn của lý luận, của khoa học trong sựphát triển của xã hội. Những điều đ[r]

163 Đọc thêm

CAU HOI DAP AN NHUNG NGUYEN LY CO BAN CUA CHUNGHIA MACLENIN

CAU HOI DAP AN NHUNG NGUYEN LY CO BAN CUA CHUNGHIA MACLENIN

trở thành vật cản của sự phát triển đó thì xẩy ra mâu thuẫn giữa chúng với nhau. Trong xã hội cóđối kháng giai cấp, do lợi ích giai cấp, giai cấp thống trị bằng mọi cách để bảo vệ, duy trì quan hệsản xuất đang mang lại lợi ích cho mình, nên giai cấp đó dùng mọi biện pháp, trong đó có biệnpháp sử dụn[r]

29 Đọc thêm

QUÁ ĐỘ LÊN CNXH VÀ NỀN KINH TẾ NHIỀUTHÀNH PHẦN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊNCNXH Ở VIỆT

QUÁ ĐỘ LÊN CNXH VÀ NỀN KINH TẾ NHIỀUTHÀNH PHẦN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊNCNXH Ở VIỆT

nhân dân.+ Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần tạo ra môi trườngcạnh tranh, thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, phát triển kinh tếnăng động và tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.+ Tạo điều kiện thực hiện và mở rộng các hình thứckinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội.5+ Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần là đáp[r]

10 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI CÁC CHỈ TIÊU TIẾN BỘ XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 20042014 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CHÍNH SÁCH CHO PHÙ HỢP

NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI CÁC CHỈ TIÊU TIẾN BỘ XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 20042014 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CHÍNH SÁCH CHO PHÙ HỢP

NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI CÁC CHỈ TIÊU TIẾN BỘ XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 20042014 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC
CHÍNH SÁCH CHO PHÙ HỢPNGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI CÁC CHỈ TIÊU TIẾN BỘ XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 20042014 VÀ ĐỀ XUẤT CÁ[r]

58 Đọc thêm

Nêu mối quan hệ giữa pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

NÊU MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Câu 1: Nêu mối quan hệ giữa pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động?
Trả lời:
I. Khái quát chung thỏa tước lao động tập thể và hợp đồng lao động.
Các quan hệ lao động nói chung và quan hệ pháp luật lao động nói riêng được điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật lao động trong đó[r]

15 Đọc thêm

TUAN10 NGU CANH73

TUAN10 NGU CANH73

TIẾNG VIỆT 11NGỮ CẢNH.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS:1-Về kiến thức:a. Bộ môn :Nắm được khái niệm ngữ cảnh, các yếu tố của ngữ cảnh và vai trò củangữ cảnh trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.b. GD kĩ năng sống :- Sử dụng từ ngữ và tạo lập lời nói ,lĩnh hội lời nói phù hợp bối cảnh vàmục đích g[r]

14 Đọc thêm

MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

khai thác mọi tiềm năng sản xuất, phát huy nội lực, tính chủ động sáng tạo14của các thành phần kinh tế trong nền kinh tế nhiều thành phần. Kinh tế quốcdoanh phải phát triển mạnh mẽ và có hiệu quả để thực sự đóng vai trò chủ đạotrong nền kinh tế nớc ta.Để thực hiện đợc điều đó chúng ta phải khắc phục[r]

18 Đọc thêm

QUAN HỆ GIỮA MỸ VÀ TRUNG QUỐC THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI

QUAN HỆ GIỮA MỸ VÀ TRUNG QUỐC THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI

Sau một thời gian khá dài các lực lượng TBCN xâu xé và bóc lột, bị chiếntranh tàn phá nặng nề, đất nước luôn trong tình trạng mất ổn định thì nay TrungQuốc đã bắt đầu bước sang một trang sử mới độc lập và tự chủ - ngày 1/10/1949,nước CHND Trung Hoa ra đời.Lúc này trên thế giới, tình hình đang có nhữ[r]

61 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG HỎI ĐÁP CHI TIẾT PHẦN PHÁP LUẬT - MÔN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

ĐỀ CƯƠNG HỎI ĐÁP CHI TIẾT PHẦN PHÁP LUẬT - MÔN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Cùng với nhà nước, pháp luật có nguồn gốc từ sự hình thành và phát triển của chế độ tư hữu, khi xã hội có sự phân chia thành giai cấp, có sự xung đột, đối kháng về lợi ích giai cấp. Trong điều kiện đó, những quy phạm xã hội thể hiện ý chí chung của cộng đồng thị tộc, bộ lạc dùng để điều chỉnh hành v[r]

68 Đọc thêm

QUAN HỆ SẢN XUẤT

QUAN HỆ SẢN XUẤT

  Quan hệ sản xuất là mối liên hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất (sản xuất và tái sản xuất xã hội).  Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ thống nhất biện chứng, trong đó lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất và quan hệ sản xuất tác động trở l[r]

21 Đọc thêm

TIỂU LUẬN QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

TIỂU LUẬN QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trở nên gay gắt, đưa đấtnước lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội. Chúng ta đã có những biểu hiện nóngvội muốn xóa bỏ ngay các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa, nhanh chóngbiến kinh tế tư bản tư nhân thành quốc doanh; mặt khác, duy[r]

41 Đọc thêm

Cùng chủ đề