LLSX VÀ CÁC QUAN HỆ SX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LLSX và các quan hệ SX":

QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LLSX VÀ SỰ ĐA DẠNG HOÁ CÁC LOẠI HÌNH SỞ HỮU

QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LLSX VÀ SỰ ĐA DẠNG HOÁ CÁC LOẠI HÌNH SỞ HỮU

Giai đoạn phát triển tuần tự về mặt lợng tự nó không làm thay đổi chất lợng của LLSX mà chỉ tạo nên sự thay đổi những thuộc tính về lợng, chỉ là bớc chuẩn bị tiền đề để chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, cao hơn, mạnh hơn về chất . Sự phát triển có tính cách mạng của LLSX là bớc nhảy[r]

14 Đọc thêm

QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LLSX VÀ SỰ ĐA DẠNG HOÁ CÁC LOẠI HÌNH SỞ HỮU

QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LLSX VÀ SỰ ĐA DẠNG HOÁ CÁC LOẠI HÌNH SỞ HỮU

Nh vậy, nghiên cứu quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lợng sản xuất và đa dạng hoá các hình thức sở hữu ở Việt Nam là hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.Vì qua nghiên cứu đề tài này chúng ta thấy đ- ợc: Trong nền kinh tế thị trờng, sự phát triển của lực lợng s[r]

18 Đọc thêm

Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối đổi mới ở Việt Nam

QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM


C- KẾT LUẬN
Chúng ta cần phải hiểu và vận dụng một cách tốt nhất qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Trên thực tế bất cứ ở đâu và vào lúc nào cũng không thể có được sự phù hợp tuyệt đối giữa quan hệ sản xuất với tính chấ[r]

17 Đọc thêm

QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LLSX VÀ SỰ ĐA DẠNG HOÁ CÁC LOẠI HÌNH SỞ HỮU Ở VN

QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LLSX VÀ SỰ ĐA DẠNG HOÁ CÁC LOẠI HÌNH SỞ HỮU Ở VN


Cùng với quá trình đổi mới cơ chế kinh tế, cơ chế quản lý khoa học và công nghệ từng bớc đợc đổi mới theo hớng mở rộng liên kết giữa nghiên cứu với sản xuất, kinh doanh; nhờ đó đã nâng cao đợc hiêụ quả hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lợng và khả năng cạnh tranh[r]

39 Đọc thêm

QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP

QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP

- Trong quá trình CNH-HĐH, Việt Nam có thể tranh thủ cơ hội đi tắt đón đầu bằng việc nhập các thiết bị kĩ thuật tiên tiến để đổi mới thiết bị kĩ thuật đã lạc hậu.
- Quá trình CNH-HĐH ở Việt Nam được tiến hành trong môi trường hoà bình với xu hướng hoà hoãn và hợp tác quốc tế. Nhờ vậy, nước ta mở[r]

15 Đọc thêm

CON NGƯỜI VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ

CON NGƯỜI VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ


Phân bố dân số ảnh hởng đến hệ thống y tế . ở Các khu vực địa lý khác nhau , nh đồng bằng miền núi, thành thị, nông thôn có sự khác nhau về điều kiện tự nhiên , kinh tê xã hội lên có cơ cấu bệnh tật khác nhau.VD ở vùng đông bằng ,vùng ven biển Miền Bắc Việt Nam thì các bệnh về đờng tiêu hoá, bệ[r]

22 Đọc thêm

VAI TRÒ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA 2 NGUỒN VỐN TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI

VAI TRÒ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA 2 NGUỒN VỐN TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI


Chơng II
Thực trạng vốn đầu t trong nớc, nớc ngoài và mối quan hệ giữa chúng ở Việt Nam
Trong hơn một chục năm trở lại đây với việc chuyển sang hệ thống thị trờng mở của nền kinh tế thị trờng, nền kinh tế nớc ta đã thu đợc nhiều thành tựu đáng khích lệ.Từ chỗ khủng hoảng thiếu trầm tr[r]

34 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ

Các quan hệ kinh tế của các HTX và TĐSX trớc đây gắn liền với nhà n- ớc, còn các quan hệ kinh tế của các công ty , các hợp tác xã mới đợc hoạt động mấy năm qua gắn liền với cơ chế thị trờng.
HTX và TĐSX trớc đây là một bộ phận của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, quy định bởi nhà[r]

32 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

Thực trạng hoạt động của mô hình TCT những năm qua cho thấy : Cùng với qúa trình đổi mới các DNNN, cần thiết phải đổi mới và chấn chỉnh lại tổ chức, cơ chế hoạt động của các TCT với mục tiêu đa các doanh nghiệp này trở thành đầu tầu cho sự phát triển, là nòng cốt và động lực cho công cuộc[r]

22 Đọc thêm

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUAN HỆ PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM DOC

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUAN HỆ PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM DOC

Tuy nhiên Thái lan cung đạt đợc nhièu thành tựu trong việc cung cấp các dịch vụ cơ bản dới nhiều hình thức phong phú nh phúc lợi bằng tiền mặt , bằng hiện vật , phúc lợi trẻ em và thanh niên ,trợ giúp việc làm phúc lợi cho ngời có tuổi
Tóm lại các chiến lợc công nghiệp hoá thay thế nhập khẩ[r]

27 Đọc thêm

LÝ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TƯ BẢN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

LÝ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TƯ BẢN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG


Phần mở đầu
Trong xã hội t bản, mối quan hệ giữa t bản và ngời lao động là mối quan hệ cơ bản, sâu sắc nhất, xuyên qua tất cả quan hệ của xã hội đó. Giá trị thặng d, phần giá trị do lao động của công nhân làm thuê sáng tạo ra ngoài sức lao động và bị nhà t bản chiếm khôn[r]

12 Đọc thêm

VAI TRÒ VỊ TRÍ VÀ MỖI QUAN HỆ GIỮA GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

VAI TRÒ VỊ TRÍ VÀ MỖI QUAN HỆ GIỮA GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI


vật. Xã hội ( cơ thể ) lành mạnh tạo điều kiện cho các gia đình tiến bộ, gia đình (tế bào) hạnh phúc góp phần cho sự phát triển hài hoà của xã hội.
Trong mỗi quan hệ mật thiết ấy , trình độ phát triển về mọi mặt của quyết định đến hình thức , tính chất kết cấu và cả quy mô gia đình .C.M[r]

13 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TRIẾT HỌC MỐI QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VỚI MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

PHÂN TÍCH TRIẾT HỌC MỐI QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VỚI MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY


giải quyết vấn đề sinh thái của thời đại và trong điều kiện cụ thể của nớc ta đã nảy sinh nhu cầu cần thiết phải có một sự nhìn nhận chính xác về vai trò của con ngời trớc thực tại môi trờng sinh thái Việt Nam. Trong đó con ngời và xã hội là chủ thể có một vai trò ngày càng to lớn trong việc bi[r]

12 Đọc thêm

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VẬN DỤNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VẬN DỤNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA

Trớc năm 1986, đất nớc ta đã gặp rất nhiều khó khăn bởi một nền kinh tế trì trệ, một hệ thống quản lý yếu kém cũng là do một phần không nhận thức đúng và đầy đủ về mối quan hệ giữa vận chất và ý thức. Vấn đề này đã đợc nhận thực đúng sau đổi mới ở đại hội VI, và quả nhiên đã giành rất nh[r]

13 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ


Kết luận
Trên đây là những khái quát sơ bộ nhất về quan hệ năm thành phần kinh tế nớc ta hiện nay. Để thực hiện mục tiêu tổng quát của chiến lợc phát triển kinh tế năm 2001: ổn định tình hình kinh tế xã hội, phấn đấu vợt qua tình trạng nớc nghèo kém phát triển, cải thiện đời sốn[r]

21 Đọc thêm

PHÂN TÍCH NHỮNG MỐI QUAN HỆ PHÁP LÝ GIỮA CÁC BÊN TRONG QUAN HỆ THANH TOÁN THÔNG QUA THẺ NGÂN HÀNG

PHÂN TÍCH NHỮNG MỐI QUAN HỆ PHÁP LÝ GIỮA CÁC BÊN TRONG QUAN HỆ THANH TOÁN THÔNG QUA THẺ NGÂN HÀNG

Hay một vấn đề khác, có một số quy định của pháp luật còn chưa phù hợp. Ví dụ như quy định về điều kiện của chủ thẻ phụ khi tham gia các quan hệ chưa phù hợp. Mặc dù quy QĐ 20/2007 đã có những sửa đổi về điều kiện giữa chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ so với quy chế năm 371/1999 song còn tồn[r]

14 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ


ợng", đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ sẽ thực sự làm cho nền kinh tế mạnh lên, nhng cũng thực sự sẽ diễn ra 2 cuộc đấu tranh giữa hai định hớng phát triển kinh tế xã hội. Chính sách phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần đòi hỏi có sự khuyến khích kinh tế t nhân phát triển mạnh mẽ vì[r]

20 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI

Một số trào lu triết học khác lại giải thích bản chất con ngời từ góc độ những điểm chung của mọi sinh vật trên trái đất. Bản chất đó là bản tính tự nhiên, là những nhu cầu thuộc về sự duy trì thể xác và dục vọng để phát triển giống nòi; hoặc tìm kiếm bản chất con ngời trong khuôn khổ cá nhân riê[r]

18 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ GIỮA TIỀN TỆ VÀ LẠM PHÁT

MỐI QUAN HỆ GIỮA TIỀN TỆ VÀ LẠM PHÁT


MỐI QUAN HỆ GIỮA TIỀN TỆ VÀ LẠM PHÁT. 1.1 Môi quan hệ lý thuyết giữa tiền tệ và lạm phát
1.2 Khái niệm lạm phát
Trên thực tế có rất nhiều khái niệm khác nhau về lạm phát đã được đưa ra. Mac cho rằng: “lạm phát là sự phát hành tiền mặt quá lố”. Lênin cũng đưa ra: “lạm phát là sự[r]

17 Đọc thêm

MỘT SỐ QUAN HỆ GIỮA CÁC CLASS TRONG UML

MỘT SỐ QUAN HỆ GIỮA CÁC CLASS TRONG UML

• <<refine>> : chỉ rằng lớp gốc ở 1 mức độ tinh chế cao hơn từ lớp ngọn . Chẳng hạn 1 lớp lập ở giai đoạn thiết kế nhằn tinh chế cùng lớp đó lập ở giai đoạn phân tích
L u ý ư : Phân bi t gi a Dependency và Association ệ ữ • Association là quan hệ cấu trúc • Dependency là[r]

5 Đọc thêm