CHIẾN LƯỢC MARKETING 4P CỦA VINAMILK

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CHIẾN LƯỢC MARKETING 4P CỦA VINAMILK":

KHẢO SÁT VÀ NHẬN DẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY GSK TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 2008

KHẢO SÁT VÀ NHẬN DẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY GSK TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 2008

Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008 Khảo sát và nhận dạng chiến lược marketing của công ty GSK tại việt nam giai đoạn 2006 2008
Xem thêm

74 Đọc thêm

Báo cáo Chiến lược marketing truyền thông Highlands Cofee

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC MARKETING TRUYỀN THÔNG HIGHLANDS COFEE

Báo cáo Chiến lược marketing truyền thông Highlands CofeeBáo cáo Chiến lược marketing truyền thông Highlands CofeeBáo cáo Chiến lược marketing truyền thông Highlands CofeeBáo cáo Chiến lược marketing truyền thông Highlands CofeeBáo cáo Chiến lược marketing truyền thông Highlands CofeeBáo cáo Chiến lược marketing truyền thông Highlands CofeeBáo cáo Chiến lược marketing truyền thông Highlands CofeeBáo cáo Chiến lược marketing truyền thông Highlands Cofee

50 Đọc thêm

Tiểu luận marketing phân tích chiến lược marketing dịch vụ hãng du lịch saigontourist

TIỂU LUẬN MARKETING PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING DỊCH VỤ HÃNG DU LỊCH SAIGONTOURIST

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 2 I. Cơ sở lý thuyết 3 1. Marketing dịch vụ 3 2. Ngành du lịch và marketing dịch vụ trong lĩnh vực du lịch 4 II. Phân tích chiến lược marketing dịch vụ hãng du lịch Saigontourist 6 1. Tổng quan về Saigontourist 6 2. Phân tích marketing dịch vụ của công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist 8 2.1. Đặc điểm tour IKO Travel và nhu cầu khách hàng cần đáp ứng 9 2.2. Phân tích 7P trong chiến lược marketing dịch vụ đối với tour du lịch tiết kiệm “IKO TRAVEL” 9 2.2.1. Product 9 2.2.2. Price 11 2.2.3. Place 12 2.2.4. Promotion 13 2.2.5. People 15 2.2.6. Process 17 2.2.7. Physical evidence 19 III. Đề xuất giải pháp cho chiến lược marketing dịch vụ của Saigontourist 23 KẾT LUẬN 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO 27
Xem thêm

28 Đọc thêm

Xây dựng chiến lược PR_Kế hoạch PR cho cuốn sách Chuyện con mèo dạy hải âu bay

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PR_KẾ HOẠCH PR CHO CUỐN SÁCH CHUYỆN CON MÈO DẠY HẢI ÂU BAY

Khi nhắc đến một chiến lược kinh doanh (hay còn gọi là chiến lược marketing) hiệu quả, người ta thường nói đến bốn yếu tố: mục tiêu chiến lược, phạm vị chiến lược, lợi thế cạnh tranh, các hoạt động chiến lược và năng lực cốt lõi. Nhưng trên hết, một chiến lược marketing hiệu quả khi và chỉ khi có tạo ra được sự khác biệt và sự khác biệt đó phải mang lại thành công cho doanh nghiệp. Với hầu hết công ty, sự khác biệt được thể hiện theo cách mà khách hàng đánh giá cao. Và theo thời gian, thì sự khác biệt này sẽ tạo nên ấn tượng về nhãn hiệu của công ty đó trong tâm trí khách hàng mà không một ai có thể xóa bỏ “Một nhãn hiệu tồn tại trong tâm trí người sử dụng giống như một cái lỗ trên đất. Bạn có thể khoét sâu hay mở rộng cái lỗ, nhưng bạn không thể di chuyển nó. Một khi tên nhãn hiệu đã có vị trí chắc chắn trong tâm trí người dùng, rất khó có thể đẩy nó ra ngoài.” Ngày nay, theo quan điểm marketing hiện đại, khi nói đến một chiến lược marketing thì cũng đồng nghĩa với việc nói đến chiến lược marketing mix – gồm 4P: sản phẩm (product), giá cả (price), phân phối (place) và cổ động (promotion), trong đó cổ động bao gồm các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, bán trực tiếp và quan hệ công chúng (PR – public relation). Nói tóm lại, trong mỗi chiến lược marketing hiện nay, các nhà quản trị marketing đều chú ý đến vai trò của PR trong kế hoạch của mình. Có thể nói, việc xây dựng một kế hoạch truyền thông hiệu quả cũng phần nào xác định được mức độ thành công của chiến lược marketing.
Xem thêm

15 Đọc thêm

KHẢO SÁT CÁC CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING NHÓM THUỐC VITAMIN VÀ THUỐC BỔ

KHẢO SÁT CÁC CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING NHÓM THUỐC VITAMIN VÀ THUỐC BỔ

Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ Khảo sát các chính sách và chiến lược marketing nhóm thuốc vitamin và thuốc bổ
Xem thêm

83 Đọc thêm

Xây dựng chiến lược cho công ty vinamilk

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY VINAMILK

Xây dựng chiến lược cho công ty vinamilk

40 Đọc thêm

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING SẢN PHẨM BOGANIC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO NĂM 2007

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING SẢN PHẨM BOGANIC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO NĂM 2007

Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007 Hoạch định chiến lược marketing sản phẩm boganic của công ty cổ phần traphaco năm 2007
Xem thêm

82 Đọc thêm

Phân tích chiến lược marketing dịch vụ (7p) đối với tour IKO travel của saigontourist

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING DỊCH VỤ (7P) ĐỐI VỚI TOUR IKO TRAVEL CỦA SAIGONTOURIST

... Phân tích chiến lược marketing dịch vụ (7P) tour IKO Travel Saigontourist Bài phân tích gồm nội dung sau: • Đặc điểm ngành du lịch marketing du lịch • Phân tích chiến lược marketing dịch vụ. .. phù hợp với ngân sách” du khách • Phân tích Marketing dịch vụ tour IKO Travel công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist • Đặc điểm tour IKO Travel nhu cầu khách hàng cần đáp ứng IKO Travel tour du... trình tham quan, dịch vụ bản, điểm đến đa dạng, tour khởi hành theo chương trình, đầy đủ phí bảo hiểm du lịch… • Phân tích 7P chiến lược marketing dịch vụ tour du lịch tiết kiệm IKO TRAVEL • Product
Xem thêm

34 Đọc thêm

Chiến lược về nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk

CHIẾN LƯỢC VỀ NHÃN HIỆU SẢN PHẨM HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK

MỤC LỤCI.LÝ LUẬN CHUNG VỀ THƯƠNG HIỆU31.1. Thương hiệu là gì31.2. Tại sao doanh nghiệp phải xây dựng thương hiệu31.3. Doanh nghiệp cần làm gì để xây dựng quản trị thương hiệu31.4. Định hình chiến lược chung xây dựng thương hiệu3II. VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP42.1.Giới thiệu về công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk.42.2. Chiến lược xây dựng thương hiệu Vinamilk52.2.1.Chiến lược về bao gói và dịch vụ sản phẩm hàng hóa62.2.2.Chiến lược về chủng loại và danh mục sản phẩm hàng hóa72.2.3.Chiến lược về sản phẩm mới72.2.4. Chiến lược về nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa82.2.4.1. Thương hiệu Vinamil, sologan Vinamilk , logo Vinamilk.82.2.4.2. Một số chiến lược thương hiệu của Vinamikl9a. Chiến lược thương hiệu gia đình:9b. Chiến lược thương hiệu nguồn10c. Chiến lược thương hiệu sản phẩm112. 3. Đề xuất , kiến nghị và giải phát để phát triển chiến lược về nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa.12III. KẾT LUẬN14TÀI LIỆU THAM KHẢO15
Xem thêm

14 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA SẢN PHẨM SỮA ALOE VERA

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA SẢN PHẨM SỮA ALOE VERA

LỜI MỞ ĐẦU 1.SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY VINAMILK VÀ SẢN PHẨM SỮA ALOE VERA 1.1.Tổng quan về công ty Vinamilk 1.2.Giới thiệu về sản phẩm sữa Aloe Vera 1.3.Phân tích SWOT a.Điểm mạnh b.Điểm yếu c.Cơ hội d.Thách thức 2.PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA SẢN PHẨM SỮA ALOE VERA 2.1.Phân khúc thị trường sữa Aloe Vera 2.2.Các đối thủ cạnh tranh của sữa Aloe Vera 2.3.Thị trường mục tiêu 2.4.Định vị nhãn hiệu Aloe Vera 2.5.Chiến lược định giá sữa Aloe Vera 2.6.Chiến lược quảng bá (chiêu thị) sữa Aloe Vera 2.7.Chiến lược tung hành và phân phối sản phẩm KẾT LUẬN
Xem thêm

21 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MARKETING - CHIẾN LƯỢC MARKETING 4P CÔNG TY COCACOLA

TIỂU LUẬN MARKETING - CHIẾN LƯỢC MARKETING 4P CÔNG TY COCACOLA

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP ------------------------------------------------------ CHIẾN LƯỢC MAR 4P CHO SẢN PHẨM Ngk 7UP REVIVE CÔNG TY COCACOLA

30 Đọc thêm

Chiến lược xuất khẩu sữa của công ty cổ phần sữa việt nam – vinamilk sang thị trường campuchia

CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU SỮA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – VINAMILK SANG THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA

Khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO thì phải cam kết thực hiện những điều kiện đã cam kết bao gồm cắt giảm thuế, bãi bõ hàng rào phi thuế quan, thực hiện quy chế đối xử tối huệ quốc (MFN) và đối xử quốc gia (NT) đối với hàng hóa và dịch vụ của các nước thành viên xuất khẩu sang Việt Nam. Thị trường sữa ngày càng cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là với các hãng sữa nổi tiếng thế giới đến từ các quốc gia có nguồn nguyên liệu ổn định, công nghệ tiên tiến Thực tế hiện nay, Vinamilk đang cạnh tranh với nhiều đối ngoại nhập như: Abbott, Mead Johnson, Dutch Lady, Dumex, Nestle…Đây là những Công ty có tiềm lực về vốn, công nghệ, kinh nghiệp sản xuất nên gây không ít thách thức cho Vinamilk trong việc giữ vững ổn định thị trường nội địa và xuất khẩu sang nước ngoài. Lúc này, Vinamilk không chỉ cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước mà cả các công ty toàn cầu. Do vậy vấn đề cạnh tranh là vấn đề đáng được quan tâm. Chính vì vậy mà đề tài nghiên cứu về: “Chiến lược xuất khẩu sữa của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia” là hết sức cần thiết. Trước tiên, đề tài tập trung phân tích thực trạng về tình hình xuất khẩu ngành sữa của Việt Nam trong những năm qua. Tiếp theo, sử dụng phương pháp so sánh dựa trên những tiêu chí của công cụ PEST để so sánh về lợi thế kinh doanh; đồng thời ứng dụng marketing mix (4P) để tiến hành hoạch định về hoạt động xuất khẩu cho ngành. Áp dụng ma trận SWOT để phân tích ngành về yếu tố bên trong, yếu tố bên ngoài cũng như những thách thức và cơ hội để phát triển. Từ những bước trên, đưa ra những giải phát nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hiệu quả hơn.
Xem thêm

68 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC MARKETING SẢN PHẨM CỦA VINAMILK VÀ CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC MARKETING SẢN PHẨM CỦA VINAMILK VÀ CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

nhóm sữa bột và nhóm sữa nước nên Dutch Lady đã đang chiếm lợi thế.* TH True MilkVới việc đầu tư dự án xây dựng nhà máy sữa có vốn đầu tư 1,2 tỷUSD( một dự án có quy mô lớn nhất ngành sữa Việt Nam cũng như Đông NamÁ), cũng như với tiêu chí “100% sữa bò” TH đã đầu tư một đàn bò 10.000 con(dự99kiến lên đến 137.000 con bò vào năm 2017) đã mạnh dạn tạo cho TH xây dựngmột chiến lược về giá khá táo bạo đó là định giá sản phẩm sữa tươi cao trên thịtrường(giá sữa tươi bình quân của TH là 26,500/1lốc trong khi đó Vinamilk là22,500/1lốc). TH True Milk đã sử dụng chính sách đắt tiền hơn để có chất lượngtốt hơn.3. Chiến lược marketing về phân phốiVới một mạng lưới phân bố rộng lớn bao trùm tất cả các tỉnh thành đượccoi là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất mà Vinamilk đang có được mà các đốithủ khác phải dè chừng. Có 2 kênh phân phối bao phủ toàn quốc là các đại lý giántiếp và kênh phân phối trực tiếp.Kênh phân phối gián tiếp: Vinamilk đã xây dựng và duy trì hệ thống phânphối gián tiếp với 201 nhà phân phối và 141.000 nhà bán lẻ ở tất cả 64 tỉnh thành,tiêu thụ hơn 90% tổng sản lượng của công ty. Ở khu vực nông thôn, Vinamilk cóđại lý ở hầu hết các xã cũng như có mặt ở hầu hết các cửa hàng tạp hoá trênnhững tuyến đường chính. Công ty cũng đã thiết lập một hệ thống phân phối ởmột vài thj trường nước ngoài như Trung Đông, Campuchia và Maldives trongvài năm gần đây.Kênh phân phối trực tiếp: bao gồm siêu thị, cửa hàng giới thiệu sản phẩm.Đây là kênh phân phối hỗ trợ chỉ tiêu thụ 10% tổng sản lượng mỗi năm. Tuy
Xem thêm

13 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG VÀ CHIẾN LƯỢC MÔ HÌNH 7P TRONG MARKETING

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG VÀ CHIẾN LƯỢC MÔ HÌNH 7P TRONG MARKETING

đặc điểm chung về hoạt động marketing trong ngành ngân hàng và chiến lược mô hình 7p trong marketing

28 Đọc thêm

Hoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di động

Hoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di động

Hoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngHoàn thiện chiến lược marketing mix cho sản phẩm di độngv
Xem thêm

Đọc thêm

Hoạch định chiến lược marketing bằng ma trận BCG của Vinamilk

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING BẰNG MA TRẬN BCG CỦA VINAMILK

1. Tổng quan về công ty Vinamilk: 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty cổ phần sữa Việt Nam có tên giao dịch Quốc tế là : Vietnam dairy Products Joint Stock Company. Công ty được thành lập năm 1976 trên cơ sở tiếp quản 3 nhà máy Sữa của chế độ cũ để lại. Trụ sở chính tại Số 10 phố Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ cấu tổ chức gồm 17 đơn vị trực thuộc và 1 Văn phòng. Tổng số cán bộ công nhân viên: 4.500 người. Chức năng chính : Sản xuất sữa và các chế phẩm từ Sữa. Nhiều năm qua, với những nỗ lực phấn đấu vượt bậc, Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trên tất cả các mặt.Thành tựu của Công ty đã đóng góp tích cực vào sự phát triển sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Sự hình thành và phát triển của Công ty cổ phần sữa Việt nam được khái quát trong 3 giai đọan chính :  Giai đoạn 1976 – 1986 Tiếp quản 3 nhà máy Sữa do chế độ cũ để lại sau năm 1975: nhà máy sữa Thống Nhất (tiền thân là nhà máy Foremost); nhà máy sữa Trường Thọ (tiền thân là nhà máy Cosuvina); và nhà máy sữa Bột Dielac (Nestle)  Giai đoạn 1987 – 2005 Công ty đã khôi phục nhà máy sữa bột Dielac vào năm 1988 với kinh phí 200.000 USD. Tháng 81993 Chi nhánh Hà Nội được thành lập để triển khai mạng lưới kinh doanh tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc và tháng 61995 chi nhánh sữa Đà Nẵng ra đời phục vụ người tiêu dùng ở các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên. Tháng 3 năm 1994, nhà máy sữa Hà Nội được khánh thành và đi vào hoạt động sau 2 năm xây dựng.
Xem thêm

20 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CỦA SẢN PHẨM SỮA VINAMILK – CÔNG TY VINAMILK TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CỦA SẢN PHẨM SỮA VINAMILK – CÔNG TY VINAMILK TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Năm 1994 : Nhà máy sữa Hà Nội được xây dựng tại Hà Nội. Việc xây dựng nhà máylà nằm trong chiến lược mở rộng, phát triển và đáp ứng nhu cầu thị trường Miền BắcViệt Nam.Năm 1996 : Liên doanh với Công ty Cổ phần Đông lạnh Quy Nhơn để thành lập XíNghiệp Liên Doanh Sữa Bình Định. Liên doanh này tạo điều kiện cho Công ty thâmnhập thành công vào thị trường Miền Trung Việt Nam.Năm 2000 : Nhà máy sữa Cần Thơ được xây dựng tại Khu Công Nghiệp Trà Nóc,Thành phố Cần Thơ, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tốt hơn của người tiêu dùng tạiđồng bằng sông Cửu Long. Cũng trong thời gian này, Công ty cũng xây dựng XíNghiệp Kho Vận có địa chỉ tọa lạc tại : 32 Đặng Văn Bi, Thành phố Hồ Chí Minh.Năm 2003 : Chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần vào tháng 12 năm 2003 vàđổi tên thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam cho phù hợp với hình thức hoạt độngcủa Công ty.Năm 2004 : Mua thâu tóm Công ty Cổ phần sữa Sài Gòn. Tăng vốn điều lệ của Côngty lên 1,590 tỷ đồng.Năm 2005 : Mua số cổ phần còn lại của đối tác liên doanh trong Công ty Liên doanhSữa Bình Định (sau đó được gọi là Nhà máy Sữa Bình Định) và khánh thành Nhà máySữa Nghệ An vào ngày 30 tháng 06 năm 2005, có địa chỉ đặt tại Khu Công NghiệpCửa Lò, Tỉnh Nghệ An.* Liên doanh với SABmiller Asia B.V để thành lập Công ty TNHH Liên DoanhSABMiller Việt Nam vào tháng 8 năm 2005. Sản phẩm đầu tiên của liên doanh mangthương hiệu Zorok được tung ra thị trường vào đầu giữa năm 2007.Năm 2006 : Vinamilk niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minhvào ngày 19 tháng 01 năm 2006, khi đó vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanhVốn Nhà nước có tỷ lệ nắm giữ là 50.01% vốn điều lệ của Công ty.* Mở Phòng Khám An Khang tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 năm 2006. Đâylà phòng khám đầu tiên tại Việt Nam quản trị bằng hệ thống thông tin điện tử. Phòngkhám cung cấp các dịch vụ như tư vấn dinh dưỡng, khám phụ khoa, tư vấn nhi khoa và
Xem thêm

60 Đọc thêm

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING CHO NHÃN HÀNG NƯỚC RỬA TAY LIFEBUOY THUỘC UNILEVER TRONG 4 NĂM 20162020

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING CHO NHÃN HÀNG NƯỚC RỬA TAY LIFEBUOY THUỘC UNILEVER TRONG 4 NĂM 20162020

a. T ng quan chiến lược: .............................................................. 320b. Truyền thông tích hợp: ............................................................. 3224.3.4.2 Chiến lược chiêu thị ho hương hiệu nước rửa tay Lifebuoyđang ó ên hị ư ng..................................................................... 327a. Công chúng mục tiêu: ............................................................... 327b Thông điệp ................................................................................ 328c.N i dung- thể lệhương ình: ............................................ 3284.3.4.3 Chiến lược-chiến thuật: ....................................................... 3334.4 KIỂM S T VÀ Đ NH GI THỰC THI KẾ HOẠCHMARKETING ...................................................................................... 3434.4.1 Chiến lược sản phẩm ................................................................. 3434.4.2 Chiến lược phân phối ................................................................ 3454.4.3 Chiến lược chiêu thị .................................................................. 35484.4.3.1 Đối với sản phẩm nước rửa tay 3 cđ ............................ 3544.4.3.2 Đối với sản phẩm nước rửa tay của hương hiệu Lifebuoy 357PHỤ LỤC: TÀI LIỆU THAM KH O ...................................................... 361PHỤ LỤC: PHÂN CÔNG THỰC HIÊN .................................................. 3639
Xem thêm

368 Đọc thêm

marketingstrategy2 pps ppsx

MARKETINGSTRATEGY2 PPS PPSX

marketingstrategy Marketing chiến lược marketingstrategy Marketing chiến lượcmarketingstrategy Marketing chiến lược marketingstrategy Marketing chiến lược marketingstrategy Marketing chiến lược marketingstrategy Marketing chiến lược marketingstrategy Marketing chiến lược marketingstrategy Marketing chiến lược marketingstrategy Marketing chiến lược marketingstrategy Marketing chiến lược

34 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC SẢN PHẨM CỦA UNILIVER VÀ CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH PG

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC SẢN PHẨM CỦA UNILIVER VÀ CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH PG

việc cạnh tranh trong việc cung cấp các sản phẩm bột giặt ra ngoài thị trường, trướcđộng thái của P&G giảm 20% giá của sản phẩm bột giặt Tide từ 14.500VND cho gói1,5 kg xuống còn 11.000 VND lập tức Unilever Việt Nam đã tiến hành giảm giá cho1/2 kg bột giặt của mình từ 7.500 VND xuống còn có 5.500 VND. Đây là một mứcgiảm giá kỷ lục và theo như sự đánh giá của nhiều người việc giảm giá này ngoài việccạnh tranh lẫn nhau, các công ty còn mong muốn đánh bật các đối thủ cạnh tranh kháclà các doanh nghiệp Việt Nam trong việc sản xuất các sản phẩm này.2.2. Về sản phẩmDo tính chất phân đoạn thị trường khác nhau vì vậy mỗi một công ty đều cónhững chính sách, chiến lược về sản phẩm của mình để tung ra thị trường đạt hiệuquả cao nhất về số lượng và chất lượng, thời gian và thị phần của Công ty mình.P&G luôn có cơ cấu về sản phẩm rất phong phú về chủng loại và mẫu mã, chấtlượng sản phẩm luôn luôn được coi trọng hàng đầu theo nguyên tắc chỉ đưa ra thịtrường những sản phẩm chất lượng cao, được ưa chuộng, đáp ứng tối đa nhu cầu củakhách hàng cao cấp, làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất .Do vậy,hầu hết các sản phẩm của Công ty đều tuyệt hảo, không có nhãn hiệu ở mức "phẩmchất trung bình tốt" và luôn luônthoả mãn nhu cầu thị trường...Thành công đó chính làdo P&G thường xuyên quan tâm đến việc cải tiến và đổi mới sản phẩmCòn Unilever, Để thực hiện các mục tiêu của mình công ty đã luôn đổi mới sảnphẩm luôn cho ra đời những chủng loại sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm liên tục.Nhắc đến các sản phẩm của Unilever Việt Nam thì trong đầu mọi người Việt Namchắc thật chỉ có biết chữ “ Mới” bởi vì sự cải tiến trong các sản phẩm của công tythật đáng kinh ngạc lúc nào cũng thấy mới, cũng thấy cải tiến. Nếu như trên truyềnhình Việt Nam vừa phát quảng cáo về một loại bột giặt có tên là OMO mới chưa đượclâu thì chỉ khoảng 1 tháng sau đó lại có thêm quảng cáo về một loại OMO được cảitiến với các công thức độc đáo và “ chất lượng ngày càng tốt hơn” , điều này càngngày càng kích thích ngưòi tiêu dùng dùng thử các sản phẩm của Unilever và tiêudùng chúng với tốc độ kinh ngạc, hay như bộ sưu tập Sunsilk với Sunsilk bồ kết,Sunsilk bổ xung dưỡng chất với tinh dầu Oliu, … Tất cả điều đó đều chứng tỏ nhữngnỗ lực không biết mệt mỏi của Unilever Việt Nam trong việc thực hiện những mục
Xem thêm

11 Đọc thêm

Cùng chủ đề