CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH":

PHÁT HIỆN 17 TRƯỜNG HỢP NHIỄM VIRUS ZIKA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÁT HIỆN 17 TRƯỜNG HỢP NHIỄM VIRUS ZIKA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

tuổi ở Đắk Lắk bị dị tật đầu nhỏ bẩm sinh là do nhiễm virus Zika.Vì vậy, tại buổi làm việc với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Cục Y tếdự phòng yêu cầu Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tìm các biện phápbảo vệ phụ nữ mang thai trong giai đoạn này.Cần tập trung tư vấn, tầm soát và bảo vệ cho phụ nữ mang thai trong giai đoạn này,ông Trần Đắc Phu nhấn mạnh.Cục Y tế dự phòng cũng khuyến cáo phụ nữ mang thai cần thực hiện việc khám thaitốt để theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân và thai nhi.Khi có dấu hiệu nghi ngờ nên đi xét nghiệm để được tư vấn, đồng thời thực hiệnphòng tránh muỗi đốt như Bộ Y tế đã khuyến cáo.Như vậy, đến thời điểm này, tại Việt Nam đã ghi nhận 23 trường hợp nhiễm virusZika, trong đó có 17 trường hợp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Các tỉnh Khánh Hòa,Phú Yên, Bình Dương, Long An, Trà Vinh, Đắk Lắk mỗi tỉnh có 1 trường hợpnhiễm virus Zika.
Xem thêm

3 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO mục ĐÍCH sử DỤNG vốn VAY tại NGÂN HÀNG AGRIBANK VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ cần THƠ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO mục ĐÍCH sử DỤNG vốn VAY tại NGÂN HÀNG AGRIBANK VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ cần THƠ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO mục ĐÍCH sử DỤNG vốn VAY tại NGÂN HÀNG AGRIBANK VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ cần THƠ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO mục ĐÍCH sử DỤNG vốn VAY tại NGÂN HÀNG AGRIBANK VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ cần THƠ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO mục ĐÍCH sử DỤNG vốn VAY tại NGÂN HÀNG AGRIBANK VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ cần THƠ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO mục ĐÍCH sử DỤNG vốn VAY tại NGÂN HÀNG AGRIBANK VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ cần THƠ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO mục ĐÍCH sử DỤNG vốn VAY tại NGÂN HÀNG AGRIBANK VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ cần THƠ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO mục ĐÍCH sử DỤNG vốn VAY tại NGÂN HÀNG AGRIBANK VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ cần THƠ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO mục ĐÍCH sử DỤNG vốn VAY tại NGÂN HÀNG AGRIBANK VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ cần THƠ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO mục ĐÍCH sử DỤNG vốn VAY tại NGÂN HÀNG AGRIBANK VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ cần THƠ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO mục ĐÍCH sử DỤNG vốn VAY tại NGÂN HÀNG AGRIBANK VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ cần THƠ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO mục ĐÍCH sử DỤNG vốn VAY tại NGÂN HÀNG AGRIBANK VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ cần THƠ
Xem thêm

86 Đọc thêm

HIỆU QUẢ CỦA FLUOR HÓA NƯỚC MÁY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 2012)

HIỆU QUẢ CỦA FLUOR HÓA NƯỚC MÁY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 2012)

HIỆU QUẢ CỦA FLUOR HÓA NƯỚC MÁY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 2012)HIỆU QUẢ CỦA FLUOR HÓA NƯỚC MÁY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 2012)HIỆU QUẢ CỦA FLUOR HÓA NƯỚC MÁY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 2012)HIỆU QUẢ CỦA FLUOR HÓA NƯỚC MÁY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 2012)

Đọc thêm

Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành phố Bắc Ninh

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ BẮC NINH

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục, tài liệu tham khảo, báo cáo được trình bày theo 3 chương: Lời mở đầu Chương 1: Tổng quan về ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Bắc Ninh. Chương 2: Đánh giá khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành phố Bắc Ninh Chương 3: Đánh giá chung và đề xuất lựa chọn chuyên đề tốt nghiệp.

53 Đọc thêm

phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện vĩnh thạnh – thành phố cần thơ

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN VĨNH THẠNH – THÀNH PHỐ CẦN THƠ

... ngƣời thiếu vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Vĩnh Thạnh đóng góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế thành phố Cần Thơ Tín dụng ngắn hạn hoạt động kinh doanh... mà chọn đề tài: “ Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Vĩnh Thạnh - Thành phố Cần Thơ để làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp 1.2 MỤC TIÊU... chi nhánh huyện Vĩnh Thạnh Ngân hàng cấp hai chịu điều hành NHNo & PTNT thành phố Cần Thơ Địa điểm: 2983 Quốc lộ 80 – Thị trấn Thạnh An – huyện Vĩnh Thạnh – TP .Cần Thơ Tên nƣớc: NHNo & PTNT chi
Xem thêm

83 Đọc thêm

Mô hình và giải pháp quản lý các công trình di sản kiến trúc đô thị thuộc địa Pháp tại Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)

Mô hình và giải pháp quản lý các công trình di sản kiến trúc đô thị thuộc địa Pháp tại Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)

Mô hình và giải pháp quản lý các công trình di sản kiến trúc đô thị thuộc địa Pháp tại Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Mô hình và giải pháp quản lý các công trình di sản kiến trúc đô thị thuộc địa Pháp tại Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Mô hình và giải pháp quản lý các công trình di sản kiến trúc đô thị thuộc địa Pháp tại Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Mô hình và giải pháp quản lý các công trình di sản kiến trúc đô thị thuộc địa Pháp tại Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Mô hình và giải pháp quản lý các công trình di sản kiến trúc đô thị thuộc địa Pháp tại Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Mô hình và giải pháp quản lý các công trình di sản kiến trúc đô thị thuộc địa Pháp tại Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Mô hình và giải pháp quản lý các công trình di sản kiến trúc đô thị thuộc địa Pháp tại Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Mô hình và giải pháp quản lý các công trình di sản kiến trúc đô thị thuộc địa Pháp tại Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Mô hình và giải pháp quản lý các công trình di sản kiến trúc đô thị thuộc địa Pháp tại Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Mô hình và giải pháp quản lý các công trình di sản kiến trúc đô thị thuộc địa Pháp tại Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Mô hình và giải pháp quản lý các công trình di sản kiến trúc đô thị thuộc địa Pháp tại Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)v
Xem thêm

Đọc thêm

Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)

Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)

Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Tình hình sử dụng lao động ở thành phố hồ chí minh năm 2010

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2010

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 4 1. Lý do chọn đề tài 4 2. Mục đích 5 3. Yêu cầu 5 4. Đối tượng nghiên cứu 5 5. Phương pháp nghiên cứu 5 6. Phạm vi nghiên cứu: 5 7. Kết quả nghiên cứu 6 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 7 1.1 Khái niệm Người lao động 7 1.2 Phân Loại Nguồn Lao Động: 8 1.2.1 Căn cứ việc quản lý lao động và trả lương 8 1.2.2 Căn cứ mục đích tuyển dụng và thời gian sử dụng 9 1.2.3 Căn cứ vào ngành hoạt động 9 1.2.4 Căn cứ vào mối quan hệ đối với quá trình sản xuất 9 1.2.5 Căn cứ vào chức năng của người lao động 9 1.3 Độ tuổi lao động 9 1.4 Đặc điểm của nguồn lao động Việt Nam trong nền Kinh Tế Thị Trường 10 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới người lao động: 10 1.5.1 Các yếu tố quyết định cung lao động 10 1.5.2 Các biến quyết định cầu lao động: 12 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2010 14 2.1 Sơ lược về tình hình sử dụng lao động ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2008, 2009 14 2.2 Thực trạng lao động ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 15 2.2.1 Đặc điểm lao động ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 15 2.2.2 Sự phân bố lao động ở Thành phố Hồ Chí Minh theo từng ngành nghề: 20 2.2.3 Chất lượng nguồn lao động ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay 23 Thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh : Thiếu hụt lao động có trình độ chuyên môn cao 23 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 29 3.1 Các giải pháp, chính sách của Chính Phủ nhằm phát triển ổn định thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh 29 3.1.2 Nhận định về thị trường lao động ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 29 3.2 Các kiến nghị đề xuất 29 KẾT LUẬN 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39
Xem thêm

43 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng phân tích tài chính đối với Doanh nghiệp vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Thành phố Nam Định

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

Nâng cao chất lượng phân tích tài chính đối với Doanh nghiệp vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Thành phố Nam Định Nâng cao chất lượng phân tích tài chính đối với Doanh nghiệp vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Thành phố Nam Định Nâng cao chất lượng phân tích tài chính đối với Doanh nghiệp vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Thành phố Nam Định

73 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

... CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH QUẬN BÌNH THỦY 4.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NHNo&PTNT CHI NHÁNH BÌNH THỦY Vốn yếu tố... Thủy chi nhánh cấp II trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Cần Thơ, thành lập vào ngày 24/08/2004 sở tách từ chi nhánh cấp III Bình Thủy thuộc NHNo&PTNT thành phố Cần Thơ. .. NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- CHI NHÁNH QUẬN BÌNH THỦY 3.1 TỔNG QUAN VỀNHNo&PTNTCHI NHÁNH QUẬN BÌNH THỦY 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển - Năm 1988 Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp
Xem thêm

69 Đọc thêm

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

hiện chính sách việc làm nhằm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng7 năm 2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X,cũng như bảo đảm thực hiện các Điều ước quốc tế về việc làm mà Việt Nam đã vàđang chuẩn bị tham gia.Giải quyết việc làm cho người lao động là vấn đề nóng bỏng, cấp thiết,trước mắt, đầu tiên cũng như lâu dài cho từng ngành, từng địa phương, gia đình vàtừng mỗi cá nhân. Vấn đề lao động việc làm và tình trạng thất nghiệp ngày cànggia tăng nghiêm trọng đã ảnh hưởng đáng kể đến mục tiêu phát triển hài hòa, bềnvững, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một Thành phố hiện đại, văn1minh, có nền công nghiệp phát triển xứng đáng là trung tâm của Vùng kinh tếtrọng điểm phía Nam, cũng như Đông Nam Bộ và của cả nước trong tương lai,góp phần thực hiện CNH, HĐH đất nước.Tại Thành phố Hồ Chí Minh chính sách việc làm luôn được Đảng bộ vàchính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo và nỗ lực thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế,bên cạnh những thành tựu đạt được mỗi năm Thành phố giải quyết việc làm chokhoảng 291.993 lượt lao động, tạo mới khoảng 123.834 chỗ làm, tỷ lệ thất nghiệpgiảm qua các năm, từ 4,73% năm 2011, giảm còn 4,5% vào cuối năm 2015 thìnhững hạn chế, yếu kém của công tác giải quyết việc làm cũng bộc lộ. Đó lànguồn lao động và việc làm thường xuyên biến động, số lao động không ổn địnhviệc làm, mất việc làm, tái bố trí việc làm hàng năm lớn, sự dịch chuyển lao độnggiữa các ngành kinh tế, giữa các doanh nghiệp ngày một tăng gây mất ổn địnhhoạt động sản xuất kinh doanh ở một số ngành nghề. Lao động phổ thông trên địabàn Thành phố ngày càng có xu hướng làm những công việc tự do hoặc tham giacác loại hình dịch vụ có thu nhập cao. Lực lượng lao động có chuyên môn kỹ thuậtđược đào tạo tại các trường, lớp chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của Thànhphố nhất là các ngành kinh tế mũi nhọn, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghềthiếu hầu hết ở tất cả các ngành kinh tế quốc dân. Chất lượng đào tạo nghề vẫn
Xem thêm

86 Đọc thêm

phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thành phố vĩnh long

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VĨNH LONG

... ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VĨNH LONG 55 5.1 NHỮNG TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN... PHỐ VĨNH LONG 3.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VĨNH LONG 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển. .. chị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Thành phố Vĩnh Long dồi sức khỏe, công tác tốt Chúc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Thành phố Vĩnh Long ngày phát triển
Xem thêm

76 Đọc thêm

Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Giải pháp phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hồ chí minh

Giải pháp phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hồ chí minh

Giải pháp phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hồ chí minh

Đọc thêm

Đề Cương Thảo Luận Thành Phố Hồ Chí Minh học

Đề Cương Thảo Luận Thành Phố Hồ Chí Minh học

Đề Cương Thảo Luận môn Thành Phố Hồ Chí Minh học Đồng chí hãy phân tích một yếu tố tạo ra nguồn lực phát triển thành phố Hồ Chí Minh và liên hệ thực tiễn địa phương, cơ quan đơn vị công tác? Quá trình mở đất, lập chính quyền của người Việt Nam trên đất Sài Gòn diễn ra như thế nào? Đồng chí có suy nghĩ, nhận định như thế nào về vấn đề này? Đồng chí hãy phân tích, đánh giá một đặc điểm nổi bật của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh? Liên hệ thực tiễn với Đảng bộ địa phương, cơ quan, đơn vị công tác?
Xem thêm

Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG

Cùng với xu thế toàn cầu hóa, đất nước đang chuyển mình với những bước tiến mới, những thành tựu trong mọi mặt của đời sống chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế. Hiện nay Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nên nhu cầu về vốn ngày càng lớn, nhưng không phải doanh nghiệp nào, cá nhân nào cũng đủ khả năng đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất của mình bằng nguồn vốn tự có mà phải huy động từ nhiều nguồn vốn khác nhau trong đó Ngân hàng thương mại là kênh huy động vốn phổ biến nhất hiện nay. Công tác thẩm định dự án là vô cùng quan trọng đối với ngân hàng với chức năng giúp ngân hàng đánh giá toàn diện mọi khía cạnh về dự án và chủ đầu tư, các điều kiện đảm bảo tiền vay trước khi ra quyết định có cho vay vốn với dự án hay không. Thẩm định là biện pháp đề phòng, giảm thiểu rủi ro cho các món tiền cho vay. Sau quá trình thực tập tại Ngân hàng TMCP phát triển TP.Hồ Chí Minh chi nhánh Hùng Vương đã giúp em hiểu kỹ hơn về hoạt động thẩm định dự án vay vốn đầu tư tại ngân hàng. Qua đó, em quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn Ngân hàng TMCP phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hùng Vương” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Chuyên đề có nội dung chính bao gồm các phần như sau: Chương 1: Thực trạng công tác thẩm định các dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng TMCP phát triển TP.Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hùng Vương. Chương 2: Một số giải pháp kiến nghị hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn đầu tư tại Ngân hàng TMCP phát triển TP.Hồ Chí Minh Em xin chân thành cảm ơn!
Xem thêm

83 Đọc thêm

THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THẺ TẠI VIETCOMBANK CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH

THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THẺ TẠI VIETCOMBANK CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH

Được thành lập vào ngày 01.04.1963 trên cơ sở tách ra từ Cục Quản lý Ngoại hốicủa Ngân hàng Trung ương (nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), Ngân hàng Ngoạithương VN đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong từng giai đoạn lịch sử vàchính thức chuyển đổi thành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Vietcombank) vào ngày 02.06.2008.Với bề dày kinh nghiệm trong hoạt động ngân hàng đối ngoại, Vietcombankđã nhanh chóng giữ vai trò chủ lực trong hệ thống NHTM Việt Nam (VN), làNHTM hàng đầu VN trong lĩnh vực thanh toán xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoạihối. Thương hiệu Vietcombank được cộng đồng trong nước và quốc tế biết đếnnhư một biểu trưng của hệ thống NHTM VN. Vietcombank là một trong nhữngthành viên đầu tiên của Hiệp hội Ngân hàng VN và là thành viên của nhiều Hiệphội Ngân hàng khác. Vietcombank còn có sự hiện diện thương mại tại các nước22doanh liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước trong nhiều lĩnh vực kinh doanhkhác nhau như bảo hiểm, bất động sản, quỹ đầu tư…Vietcombank đã được nhiều tổ chức quốc tế trao giải thưởng” Ngân hàng tốt nhấtVN” trong nhiều năm liên tiếp như: Giải thưởng Ngân hàng tốt nhất VN năm 2009 trêncác lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ và Quản lý tiền mặt do tạp chí Asiamoney trao tặng;Giải thưởng “Ngân hàng nội địa tốt nhất VN về tài trợ thương mại năm 2009” do tạp chíTrade Finance Magazine trao tặng; Giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất VN” 5 năm liêntiếp (2002-2004) do tạp chí Banker (Anh Quốc) bình chọn …Trong số các chi nhánh Vietcombank, chi nhánh TP.HCM (thành lập ngày01.11.1976) được xem là chi nhánh Ngân hàng có quy mô lớn nhất tại TP.HCM. Trải quahơn 30 năm hoạt động, Vietcombank HCM đã không ngừng lớn mạnh và luôn giữ vai tròlà một trong những chi nhánh ngân hàng TMCP hàng đầu tại khu vực TP.HCM.Với mong muốn đưa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến gần hơn nữa với kháchhàng, Vietcombank HCM đã không ngừng phát triển hệ thống mạng lưới. Tính đến nay,Vietcombank HCM đã có 16 phòng giao dịch, 5 điểm giao dịch cùng với quầy thu đổi
Xem thêm

55 Đọc thêm

Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại NHTMCP sài gòn thương tín chi nhánh chợ lớn thành phố hồ chí minh

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH CHỢ LỚN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại NHTMCP sài gòn thương tín chi nhánh chợ lớn thành phố hồ chí minh

101 Đọc thêm

Hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh thành phố hồ chí minh, ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh thành phố hồ chí minh, ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

33 Đọc thêm

Biến động dân số Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1999 2009: Hiện trạng, nguyên nhân và các giải pháp

BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 1999 2009: HIỆN TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP

Biến động dân số Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1999 2009: Hiện trạng, nguyên nhân và các giải pháp Bài viết Biến động dân số Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 19992009: Hiện trạng, nguyên nhân và các giải pháp nêu lên các vấn đề về hiện trạng gia tăng dân số, phân bố dân cư thành phố Hồ Chí Minh, phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp nhằm phân bố dân cư, sử dụng nguồn lao động hợp lí, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Cùng chủ đề