ĐẶC TUYẾN HIỆU SUẤT H FI P2

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐẶC TUYẾN HIỆU SUẤT H FI P2":

Đề tài dùng vi điều khiển IC 89s52 điều khiển chạy các hiệu ứng trên các led được xếp thành hình hai trái tim lồng nhau

ĐỀ TÀI DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN IC 89S52 ĐIỀU KHIỂN CHẠY CÁC HIỆU ỨNG TRÊN CÁC LED ĐƯỢC XẾP THÀNH HÌNH HAI TRÁI TIM LỒNG NHAU

BÀI TẬP LỚN: MÔN:KỸ THUẬT LẬP TRÌNH NHÚNG ĐỀ TÀI: Dùng vi điều khiển IC 89s52 điều khiển chạy các hiệu ứng trên các led được xếp thành hình hai trái tim lồng nhau. Giảng viên hướng dẫn: Phạm Quốc Thịnh Nhóm sinh viên thực hiện đề tài: Nguyễn Ngọc Trường Lê Văn Nguyên Nguyễn Thị Minh Hiến Vũ Thị Huệ[r]

25 Đọc thêm

7ĐẶC TUYẾN BƠM

7ĐẶC TUYẾN BƠM

10 1.1 0.615 2 0.120 4 0100510 1 1.415 2 0.920 3 0.4525 4 0.1Đường kính ống hút của cả 2 bơm dh = 34 mmĐường kính ống đẩy của cả 2 bơm dđ = 27 mmHiệu suất của cả 2 bơm η = 0.8 II. LÝ THUYẾT THÍ NGHIỆM1. Khái niệm về bơm:-Quá trình tiếp thêm năng lượng từ bên ngoài vào bên trong chất lỏng để chất lỏn[r]

9 Đọc thêm

BÀI 2 THII NGHIEM QUATLYTAM

BÀI 2 THII NGHIEM QUATLYTAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
BỘ MÔN MÁY – THIẾT BỊ
……
BÁO CÁO THỰC HÀNH

QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ
BÀI 2: QUẠT LY TÂMGVHD: TRƯƠNG VĂN MINH
SVTH: VÕ THÁI QUÝ
MSSV: 12013961
LỚP : DHHO8A
NHÓM: 2 TỔ: 5
HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 20142015Tháng 4 năm 2015

M[r]

9 Đọc thêm

THÍ NGHIỆM VÀ BÁO CÁO ĐƯỜNG ĐẶC TUYẾN BƠM

THÍ NGHIỆM VÀ BÁO CÁO ĐƯỜNG ĐẶC TUYẾN BƠM

Trong máy bơm không có đường đặc tuyến mà chỉ có đường đặc tính. Đường đặc tính là đồ thị biểu thị các quan hệ giữa cột nước và lưu lượng, công suất và lưu lượng, hiệu suất và lưu lượng.
Đường đặc tính của máy bơm có đường đặc tính lý thuyết và đường đặc tính thực nghiệm.
Đường đặc tính lý thuyết[r]

12 Đọc thêm

Bài tập về hiệu suất phản ứng

BÀI TẬP VỀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG

Chuyên đề 2. Nitophotpho
Chủ đề 1. BÀI TOÁN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG1
Baøi 1: Töø 40 taán quaëng pirit (FeS2) chöùa 40% löu huyønh saûn xuaát ñöôïc 46 taán axit sunfuric. Haõy tính hieäu suaát quaù trình saûn xuaát axit sunfuric.
Phöông trình cuûa quaù trình saûn xuaát axit sunfuric:
4FeS2 + 11O2[r]

8 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG BƠM NƯỚC – CƠ HỘI TIẾT KIỆM CHO BƠM

TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG BƠM NƯỚC – CƠ HỘI TIẾT KIỆM CHO BƠM

1.9. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống bơm- Sử dụng biến tần: Có nhiều cách để điều khiển lưu lượng của hệ thốngbơm như sử dụng van tiết lưu, đường tuần hoàn, sử dụng nhiều bơm... Tuy nhiên cáchhiệu quả nhất để đáp ứng nhu cầu sử dụng và hiệu quả trong việc tiết kiệm năng lượnglà sử dụ[r]

21 Đọc thêm

ĐỒ ÁN MÔN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN

ĐỒ ÁN MÔN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN

Phân xưởng có kích thước như sau : rộng a=24m, dài b=36m, caoh=7m3Tham khảo bảng hệ số phản xạ (GT cung cấp điện _TS Quyền HuyÁnh bảng 10.5 trang 159 về công nghiệp nhẹ), ta xác định đượccác hệ số phản xạ của trần, tường và sàn lần lượt là 50%, 30% và10%.Ta chọn loại đèn Metal Halide có hiệu suất[r]

44 Đọc thêm

ỨNG DỤNG HIỆU ỨNG VAN SPIN ĐỂ ĐO LƯỜNG HAY CHUYỂN MẠCH ĐIỆN TỬ BẰNG ÁP LỰC ÁP SUẤT

ỨNG DỤNG HIỆU ỨNG VAN SPIN ĐỂ ĐO LƯỜNG HAY CHUYỂN MẠCH ĐIỆN TỬ BẰNG ÁP LỰC ÁP SUẤT

vậy nghiên cứu đề tài này trước hết là tìm hiểu về bản chất vật lý của hiệu ứng GMR,nguyên lý đo cường độ từ trường bằng hiệu ứng GMR, cấu trúc của một van spin vàcấu tạo của một cảm biến điện tử dựa trên van spin cũng như nguyên lý hoạt động củanó. Tiếp theo là khảo sát các đặc tuyến[r]

Đọc thêm

CUNG CẤP ĐIỆN QUYỀN HUY ÁNH CHƯƠNG 7

CUNG CẤP ĐIỆN QUYỀN HUY ÁNH CHƯƠNG 7

Giáo trình cung cấp điệnPGS.TS. Quyền Huy ÁnhCHƯƠNG VIITÍNH TOÁN NGẮN MẠCH7.1. Khái niệm chungViệc lắp đặt điện hầu như luôn yêu cầu bảo vệ chống ngắn mạch ở nơi có rẽ nhánh, tức lànơi có sự thay đổi tiết diện dây dẫn. Dòng ngắn mạch phải được tính toán ở mỗi mức của mạngđiện nhằm xác đònh các đặc t[r]

20 Đọc thêm

GỬI MẬU QUÊN BẢI TRUYỀN TẢI ĐIỆN

GỬI MẬU QUÊN BẢI TRUYỀN TẢI ĐIỆN

3. Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 90%.Nếu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng a% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điệnnăng trên chính đường dây đó là 82 %. Giá trị của a% làA. 2[r]

1 Đọc thêm

CHƯƠNG 6 OPAMP (MÔN MẠCH ĐIỆN TỬ)

CHƯƠNG 6 OPAMP (MÔN MẠCH ĐIỆN TỬ)

5/2/2013Khoa ðiện – ðiện tử - ðHBK Tp.HCM15/2/2013• Giới thiệu Op-Amp• Mạch Op-Amp cơ bản• Mạch Op-Amp nâng caoKhoa ðiện – ðiện tử - ðHBK Tp.HCM25/2/2013• Tên gọi• Cấu tạo• Ký hiệu• Đặc tính• Đặc tuyến• Mô hình Op-Amp lý tưởng• Mạch so sánh• Một số Op-Amp thực tếKhoa ðiện – ðiện tử - ð[r]

39 Đọc thêm

ĐỒ án CHI TIẾT máy THIẾT kế bộ TRUYỀN CHO máy KHUẤY

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN CHO MÁY KHUẤY

Thực tiễn nền sản xuất công nghiệp nước ta chủ yếu là vừa và nhỏ, thiết kế chưa đóng vai trò quan trọng, nhưng với xu thế phát triển hiện nay của nền kinh tế khu vực và trên thế giới, ngày càng đòi hỏi sự hội nhập giao lưu hợp tác giữa các nước. Vai trò của thiết kế đã tìm được chỗ đứng quan trọng t[r]

46 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CUNG CẤP ĐIỆN NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ BÀN THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT HẠ ÁP CÔNG NGHIỆP

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CUNG CẤP ĐIỆN NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ BÀN THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT HẠ ÁP CÔNG NGHIỆP

Nội dung báo cáo thử nghiệm.
Phần chính của các bài thử nghiệm là xây dựng đặc tuyến ampe giây I = f(t) của phần tử được thử nghiệm . Nội dung của phần này bao gồm :
PHẦN 1.Lý thuyết
1. Nêu đặc điểm của thiết bị được đưa vào thử
2. Nhiệm vụ của thiết bị trong sơ đồ cung cấp điện
3. Các hạng m[r]

32 Đọc thêm

BÀI 7 TRANG 160 SGK HÓA HỌC 11

BÀI 7 TRANG 160 SGK HÓA HỌC 11

Cho benzen tác dụng với lượng dư... 7. Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen. Tính khối lượng nitrobenzen thu được khi dùng 1,00 tấn benzen với hiệu suất 78%. Hướng dẫn. a)Khối lượng C6H5 – NO2 là 1,23 tấn.

1 Đọc thêm

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MODULE THPT 14 UNPROTECTED

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MODULE THPT 14 UNPROTECTED

nghi m c tích lu càng nhi u, thêm n a giáo viên còn h c h i ccác b n ng nghi p, các h i ngh , vì v y s có nhi u c i ti n, có cáchsuy ngh m i v ph n, bài mình s d y.— Qua k ho ch gi ng d y có th ánh giá c b n thân ng i d y. ánh giágiáo viên v nhi u m t nh tinh th n trách nhi m, t[r]

42 Đọc thêm

SOLUTIONS MANUAL FOR GUIDE TO ENERGY MANAGEMENT

SOLUTIONS MANUAL FOR GUIDE TO ENERGY MANAGEMENT

_SOLUTION_: Energy cost: $0.08 /kWh Number of fi xtures: 1 fi xtures Present power use per lamp Pp 100 W/fi xture Power use per fi xture of retrofi t Pr 13 W/fi xture including ballast P[r]

168 Đọc thêm

Mạch mô phỏng đèn giao thông

MẠCH MÔ PHỎNG ĐÈN GIAO THÔNG

Ý tưởng thực hiện:
Nhận thấy giao thông hiện nay còn tình trạng tắc, nghẽn nên nhóm em thực hiện mô phỏng đèn giao thông ngã tư với 2 đường 1 chiều giao nhau sử dụng vi điều khiển 8051, nhằmnghiên cứu, mô phỏng quá trình hoạt động của đèn giao thông, đồng thời đưa ra một số ý kiến về chức năng của[r]

12 Đọc thêm

ÁP DỤNG PSS ADEPT 5 0 TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI HÀ XUÂN TRƯỜNG, 378 TRANG

ÁP DỤNG PSS ADEPT 5 0 TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI HÀ XUÂN TRƯỜNG, 378 TRANG

Đặc tuyến TCC được sử dụng phối hợp Recloser phía thứ cấp với cầu chì phía nguồn theo các quy luật sau: - Đối với dịng sự cố lớn nhất tại vị trí đặt Recloser, thời gian chảy nhỏ nhất của[r]

378 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI TUYẾN ĐƯỜNG G – H

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI TUYẾN ĐƯỜNG G – H

Tuyến G – H thuộc địa bàn Huyện Hương Khê – Tỉnh Hà Tĩnh . Đây là khu vực tập trung rất nhiều các khu cây lâm nghiệp như thông , cây lấy gỗ… Nhiều loại khoáng sản với trữ lượng rồi dào .Nhu cầu vận chuyển và đi lại trong khu vực này trong tương lai là lớn. Tuyến G – H được đầu tư xây dựng sẽ mở[r]

101 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH THÍ NGHIỆM MÁY ĐIỆN

GIÁO TRÌNH THÍ NGHIỆM MÁY ĐIỆN

(A)Dòng điện pha CTốc độ(A)(vòng/phút)Lưu ý: mắc đúng ngõ vào và ra khi nối dây cho biến áp điều chỉnh và chỉnh điện áptại biến áp và đọc giá trị trên vôn kế theo theo các giá trị cho trong bảng 1.1.Chỉnh biến áp ở vị trí tương ứng với điện áp ngõ ra bằng 0V (chỉnh núm xoaytrên biến áp điều chỉnh về[r]

72 Đọc thêm