CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI HẢI PHÒNG

Tìm thấy 5,526 tài liệu liên quan tới từ khóa "CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI HẢI PHÒNG":

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ CAO LÂU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ CAO LÂU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Đối tượng nghiên cứu 4 4. Phạm vi nghiên cứu 4 5. Phương pháp nghiên cứu 4 6. Tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài 4 7. Kết cấu của đề tài 5 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA 6 1.1 Cải cách thủ tục hành chính và sự cần thiết phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 6 1.1.1 Một số khái niệm 6 1.1.2. Nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính 7 1.1.2.1 Nguyên tắc xây dựng thủ tục hành chính 8 1.1.2.2 Nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính 8 1.1.3 Sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 9 1.2 CƠ CHẾ MỘT CỬA 11 1.2.1 Khái niệm 11 1.2.2 Nguyên tắc thực hiện cơ chế “một cửa” 12 1.2.3 Phạm vi và quy trình thực hiện cơ chế “một cửa” 13 1.2.4. Lợi ích của việc cải cách thủ tục hành chính 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ CAO LÂU 15 2.1 KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ CAO LÂU 15 2.1.1 Tổng quan về Xã Cao Lâu 15 2.1.3 Một số hoạt động 15 2.2. THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ CAO LÂU 16 2.2.1 Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND Xã Cao Lâu 16 2.2.1.1. Thuận lợi 16 2.2.1.2. Khó khăn 18 2.3 Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND Xã Cao Lâu 19 2.3.1. Bộ phận “một cửa” tại UBND Xã Cao Lâu 19 2.3.3 Vị trí pháp lý của Bộ phận “một cửa” 20 2.3.4 Thời gian làm việc 23 2.3.5. Quy trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” 23 2.4. Hệ thống thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại UBND Xã Cao Lâu 24 2.4.1. Lĩnh vực đất đai 24 2.4.1.1. Cấp giấy chứng nhận QSD đất; 24 2.4.1.2. Chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất 26 2.4.1.2. Thừa kế tài sản 27 2.4.2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 28 2.4.2.1 Đăng ký kinh doanh cá thể 28 2.4.3 Lĩnh vực Thương binhxã hội 29 2.3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ CAO LÂU 30 2.3.1. Đánh giá chung 30 2.3.2 Những kết quả đạt được 31 2.3.3. Hạn chế 34 2.3.4. Nguyên nhân của những hạn chế 37 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ CAO LÂU 39 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG 39 3.1.1 Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Ủy đảng 39 3.1.2. Hoàn thiện thể chế hành chính 39 3.1.3 Xây dựng mô hình giải quyết hồ sơ hành chính theo hướng hiện đại, nhanh gọn. 39 3.1.4. Nâng cao chất lượng cán bộ công chức 40 3.1.5. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về cải cách hành chính 40 3.2 GIẢI PHÁP 41 3.2.1.Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Ủy Đảng và lãnh đạo địa phương 41 3.2.2. Hoàn thiện thể chế pháp lý gắn liền với Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xóa bỏ những thủ tục rườm rà 42 3.2.3. Nghiên cứu và xây dựng mô hình một cửa liên thông từ UBND xã, phường đến UBND thành phố theo hướng hiện đại phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương 43 3.2.4. Đầu tư cơ sở vật chất gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin 43 3.2.5. Tăng cường sự phối hợp hợp, phân cấp quản lý và ủy quyền 44 3.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 44 3.2.7. Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức 45 3.2.8. Xây dựng văn hóa công sở 46 3.2.9 Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về cải cách hành chính cho CBCC và tổ chức, công dân. 46 KẾT LUẬN 48 Một Số hình ảnh về UBND Xã cao Lâu: 50
Xem thêm

55 Đọc thêm

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ban nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo các cơ quan hành chính cấp xãtại Hà Nội (điển hình như Ủy ban nhân dân phường Dịch Vọng Hậu) đã chỉđạo các cán bộ chuyên môn xây dựng, ban hành, niêm yết công khai nhữngquy định về 58 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: giải quyết khiếu nại tố cáo; hộ tịch - chứng thực; an ninh - quốc phòng; xây dựng và quản lý đôthị; tài nguyên và môi trường; lao động, thương binh và xã hội; giáo dục vàđào tạo; kinh tế. Trong quá trình thực hiện 58 thủ tục hành chính nói trên,mặc dù đã được cải cách, sửa đổi, rút gọn để đáp ứng nhu cầu của tổ chức,công dân vẫn còn phát hiện rất nhiều bất cập cần phải khắc phục nhằm tạođiều kiện hơn nữa cho nhân dân trong giao dịch với cơ quan công quyền.Mặc dù được lựa chọn là một trong những nội dung quan trọng củaChương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nhưng cho đến nay,chưa có nhiều công trình chuyên khảo đi sâu nghiên cứu vấn đề cải cách thủtục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp xã - nơi bộ máy chính quyền cơ sởgần và sát dân nhất, trực tiếp giải quyết các nhu cầu của nhân dân. Với vịtrí là cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chínhtại cơ quan cấp xã, tác giả chọn đề tài: "Cải cách thủ tục hành chính tại Ủyban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội" nhằm nghiên cứu,tìm hiểu, đánh giá quá trình cải cách thủ tục hành chính tại chính quyền cấpxã trên địa bàn thành phố Hà Nội trong công cuộc cải cách hành chính; từđó, đề xuất các giải pháp với mong muốn đáp ứng, phục vụ tốt hơn nữa nhucầu giải quyết công việc của tổ chức, công dân.2. Tình hình nghiên cứuBản thân thuật ngữ "cải cách thủ tục hành chính" được đề cập mộtcách phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng và được người dân quantâm thật sự kể từ khi có Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ ban hànhngày 04/5/1994 về cải cách một bước thủ tục hành chính. Sau 05 năm thựchiện, kết quả triển khai Nghị quyết số 38/NQ nói trên đã được xây dựngthành báo cáo của Chính phủ.
Xem thêm

16 Đọc thêm

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ------o0o------NGUYỄN ĐỨC PHƢƠNGCẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾMỘT CỬA TẠI UBND THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNGTỈNH HẢI DƢƠNGLUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾCHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNHHà Nội - 2015ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ------o0o------NGUYỄN ĐỨC PHƢƠNGCẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾMỘT CỬA TẠI UBND THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNGTỈNH HẢI DƢƠNGCHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ.MÃ SỐ: 60 34 01LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾCHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH
Xem thêm

12 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐIỆN AN, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐIỆN AN, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM

Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung quan trọng trong công tác cải cách hành chính, “Tìm hiểu công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân xã Điện An năm 20122013” là một vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết.

32 Đọc thêm

Câu 5. Đồng chí hãy cho biết việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan đơn vị công tác giai đoạn 20112015.

Câu 5. Đồng chí hãy cho biết việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan đơn vị công tác giai đoạn 20112015.

đáp án câu hỏi tiểu luận thi quản lý nhà nước, đáp án chuẩn năm 2016, các bạn tham khảo. chúc các bạn thi tốt. Câu 5. Đồng chí hãy cho biết việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan đơn vị công tác giai đoạn 20112015.

Đọc thêm

Báo cáo thực tập: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại Văn phòng UBND xã

BÁO CÁO THỰC TẬP: THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI VĂN PHÒNG UBND XÃ

Thủ tục hành chính là một bộ phận của cơ chế hành chính và ngày càng được chiến vị trí quan trọng, xuất phát từ vị trí và vai trò của thủ tục hành chính, các cơ quan quản lý hành chính nói chung và UBND xã nói riêng đã được thực hiện và tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính theo “Cơ chế một cửa”.Trong con mắt của người dân thì thủ tục hành chính luôn phức tạp, rườm rà, thiếu công khai, minh bạch. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết công việc của người dân, giảm lòng tin của nhân dân đối với nhà nước và bộ máy hành chính nhà nước. Bước vào thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế, để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế và thu hút nguồn đầu tư nước ngoài thì cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá các khâu trong quá trình giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức có một vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng. Với mục đích đơn giản, công khai và minh bạch thủ tục hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội.Trên thực tế công tác xây dựng thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước nói chung đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, đáp ứng được yêu cầu cơ bản của quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước nói chung còn bộc lộc nhiều khiếm khuyết như: Văn bản có nội dung trái pháp luật và thủ thục hành chính, văn bản không có tính khả thi,.... Và những văn bản đó, đang và sẽ còn gây nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống xã hội, làm giảm uy tín và hiệu quả tác động của cơ quan hành chính nhà nước. Qua thời gian thực tập ở UBND xã Na Sang em đã có dịp tìm hiểu về công tác xây dựng của thủ tục hành chính ở UBND xã Na Sang. Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian cũng như năng lực cá nhân, báo cáo chuyên đề này chỉ tập trung nghiên cứu “ Thực hiện thủ tục hành chính tại Văn phòng UBND xã Na Sang”Thực trạng và giải pháp đổi mới, với mong muốn hoàn thiện kiến thức ở trường, áp dụng có hiệu quả vào công tác quản lý hành chính, đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng mô hình “một cửa” đang được thực hiện tại tỉnh. Do thời gian nghiên cứu có hạn và kinh nghiệm của bản thân chưa nhiều nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để bài khóa của em hoàn thiện. 1.2. Mục tiêu của đề tàiNghiên cứu đề suất và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục một cách có hiệu quả, khả thi các hiệu quả các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện tổ chức và quá trình quản lý cơ chế một cửa.1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứuTrong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại UBND xã Na Sang đã giúp được em lựa chọn được chuyên đề thực hiện các thủ tục hàng chính tại xã và địa phương, đã tìm hiểu được và nghiên cứuTrong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại UBND xã Na Sang đã giúp được em lựa chọn được chuyên đề thực hiện các thủ tục hàng chính tại xã và địa phương, và đã tìm hiểu được thủ tục hành chính của tỉnh Điện Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Na Sang như:+ Thủ tục đăng ký khai sinh+ Thủ tục đăng ký kết hôn+ Thủ tục đăng ký khai tử+ Thủ tục đăng ký chứng thực văn bản+ Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất... phạm vi nghiên cứu+ Giới hạn về không gian: Tại UBND xã Na Sang – Huyện Mường Chà+ Giới hạn về thời gian: Từ ngày 22 tháng 02 năm 2016 đến ngày 11 tháng 4 năm 2016
Xem thêm

36 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA UBND PHƯỜNG MINH KHAI

THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA UBND PHƯỜNG MINH KHAI

+ Thời gian: Năm 201613. Mục tiêu:+Thủ tục hành chínhcải cách thủ tục hành chính là một trong những nộidung quan trọng mang tầm chiến lược trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiệnnay. Mục tiêu của nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính là xây dựng một nềnhành chính trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực và hiệu quả tạo điều kiệnvà môi trường thuận lợi cho phát triển kinh té, xã hội phù hợp với xu hướng hộinhập kinh tế thế giới.+ Hiện nay vấn đề cải cách thủ tục hành chính là yêu cầu bức xúc tất yếukhách quan được Đảng, nhà nước ta quan tâm. Trước hết đó là đòi hỏi bức xúctất yếu của qúa trình chuyển đổi cơ chế quản lí hành chính bao cấp sang quản líkinh tế theo cơ chế thị trưởng đòi hỏi phải giải quyết rất nhiều yêu cầu của côngtác quản lý mà mục đích là làm sao để vừa khai thác được tiềm năng để đưa đấtnước phát triển kinh tế với tốc độ cao vừa hạn chế được mặt trái của cơ chế thịtrường. Như vậy mối quan hệ giữa cơ quan quản lí nhà nước với công dân vàdoanh nghiệp bằng các thủ tục hành chính cần được đổi mới và cải cách để đápứng yêu cầu quản lý một nền kinh tế năng động.4. Nhiệm vụ:+ Giới thiệu khái quát về UBND phường, chức năng nhiệm vụ, quyềnhạn, cơ cấu tổ chức của UBND phường Minh Khai, và nghiên cứu cơ sở khoahọc của công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa’’ tại UBNDphường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.+Làm rõ thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, tạiUBND phường Minh Khai.+Đưa ra một số kiến nghị, đề xuất cải cách thủ tục hành chính5. Phương pháp nghiên cứu:+ Bằng những kiến thức đã được học trong nhà trường thông qua sự giảng
Xem thêm

32 Đọc thêm

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC THUẾ QUAN

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC THUẾ QUAN

1. Động lực cải cách Theo Báo cáo Môi trường Kinh doanh 2014 (Doing Business) của Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), chỉ số “nộp thuế” của Việt Nam xếp hạng thứ 149189 trong số các quốc gia và vùng lănh thổ, với tổng số thời gian nộp thuế năm 2014 là 872 giờ, DN làm các thủ tục thuế (GTGT, TNDN) là 537 giờ, bảo hiểm xã hội là 335 giờ. Theo tính toán của WB, phần lớn thời gian DN dùng để chuẩn bị tài liệu, rà soát, ghi chép số liệu để thực hiện kê khai thuế (do khác biệt về quy định của chính sách thuế và kế toán). Số giờ nộp thuế đứng “đội sổ” bảng xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế trong nhóm 12 nước ASEAN + Trung Quốc, thua kém hơn cả Lào, Campuchia và Myanmar 2. Mục đích Cải cách Cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng truỏng kinh tế. Tạo môi trường đầu tư năng động, bình đẳng, thông thoáng để thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển tư nhân và quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp VN. Tăng cượng hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản trị nhà nước. 3. Mục tiêu cải cách Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020 đã nêu rõ mục tiêu của cải cách quản lý thuế đó là ; Hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính theo định hướng chuẩn mực quốc tế; Nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ; Kiện toàn, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế; Nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật của NNT; Ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng thuế điện tử để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, phân đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm các nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế vào năm 2020”. 4. Cơ sở pháp lí Nghị quyết số 56NQCP ngày 482014, sau phiên họp thường kì CP tháng 72014, thống nhất việc thực hiện các giải pháp về thuế ( Bộ tài chính dề xuất)  tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong phát triển DN ( giảm thời gian nộp thuế từ 872h xuống còn 354h Chỉ thị số 24CTTTg, ngày 582014, Nguyên thủ tướng cp Nguyễn tấn dũng đã ban hành về tăng cường quản lí và cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan
Xem thêm

Đọc thêm

CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÙNG QUAN GIAI ĐOẠN 2012 2015

CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÙNG QUAN GIAI ĐOẠN 2012 2015

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1.Lý do viết báo cáo. 1 2. Đối tượng, phạm vi báo cáo. 2 3. Mục tiêu báo cáo. 2 4. Nhiệm vụ báo cáo. 2 5. Phương pháp báo cáo. 2 6. Bố cục của báo cáo. 3 CHƯƠNG 1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ UBND XÃ HÙNG QUAN. 4 1.1. Giới thiệu chung. 4 1.1.1. Vị trí địa lý, truyền thống lịch sử xã Hùng Quan 4 1.1.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của UBND xã 6 1.2. Hệ thống văn bản của UBND xã Hùng Quan 7 1.2.1. Văn bản quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của UBND xã Hùng Quan 7 1.2.1.1.Chức năng của UBND xã Hùng Quan 8 1.2.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn. 8 1.2.2. Văn bản quy định nội quy, quy chế hoạt động của UBND xã Hùng Quan 8 1.2.3. Văn bản quy định về quy trình làm việc, cách thức tổ chức thực hiện công việc trong UBND xã Hùng Quan 9 1.2.3.1. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân xã 9 1.2.3.2. Quy định làm việc 10 1.2.3.3. Quan hệ công tác của Ủy ban nhân xã 12 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy UBND xã Hùng Quan 14 1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy 14 1.3.2. Vị trí, chức năng nhiệm vụ của người đứng đầu và các đơn vịbộ phận của UBND xã Hùng Quan 14 1.3.2.1. Vị trí, chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch UBND xã 14 1.3.2.2. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 15 1.3.2.3. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của công chức cấp xã 16 1.4. Đội ngũ nhân sự của UBND xã 17 1.4.1. Số lượng nhân sự 17 1.4.2. Chất lượng nhân sự 17 1.4.3.Trình độ quản lý hành chính nhà nước 17 1.4.4. Độ tuổi 17 1.5. cơ sở vật chất, tài chính của UBND xã Hùng Quan 18 1.5.1. Khái quát chung về công sở 18 1.5.2. Trang thiết bị làm việc 18 1.5.3. Tài chính 18 CHƯƠNG 2.CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ HÙNG QUAN GIAI ĐOẠN 20122015 19 2.1. Khái niệm tủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính 19 2.1.1. khái niệm thủ tục hành chính 19 2.1.2. Khái niệm cải cách thủ tục hành chính. 19 2.2. Đặc điểm tình hình cải cách thủ tục hành chính tại UBND xã hùng Quan. 21 2.3. Tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại UBND xã Hùng Quan. 22 2.3.1. Công tác tổ chức tực hiện. 22 2.3.2. công tác chỉ đạo 22 2.3.3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 26 2.3.4. Công tác kiểm tra, giám sát 27 2.3.5. Về huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình 27 2.4. Kết quả thực hiện 28 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ HÙNG QUAN TRONG GIAI ĐOẠN 20122015 VÀ ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 29 3.1. Đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính UBND xã Hùng Quan 29 3.1.1. Về ưu điểm 29 3.1.2. Tồn tại hạn chế 29 3.2. Bài học kinh nghiệm 30 3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả giả quyết thủ tục hành chính 31 3.4. Phương hướng nhiệm vụ 31 3.5. Kiến nghị đề xuất 32 KẾT LUẬN 33 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 PHỤ LỤC
Xem thêm

47 Đọc thêm

Giảm chi phí cho doanh nghiệp từ cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Giảm chi phí cho doanh nghiệp từ cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Trong những năm qua, ngành Hải quan luôn nhận thức cải cách thủ tục hành chính là yêu cầu tất yếu nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan. Hệ thống hải quan luôn tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, thông qua những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Kết quả mang lại là những cải cách này đã đóng góp quan trọng vào cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển...
Xem thêm

Đọc thêm

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH AN GIANG HIỆN NAY, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH AN GIANG HIỆN NAY, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEOCƠ CHẾ “MỘT CỬA”1.1. Những vấn đề chung về cải cách thủ tục hành chính:1.1.1. Khái niệm:Nền hành chính Nhà nước là hệ thống tổ chức và định chế Nhà nước (về cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động) có chức năng thực thi quyền hành pháp, tức quản lý công việc hằng ngày của Nhà nước.Cải cách theo nghĩa chung nhất là một biện pháp được thực hiện để giải quyết những đòi hỏi của thực tiễn với mục tiêu rõ ràng, chương trình cụ thể và yêu cầu phải hoàn tất trong một thời gian nhất định.Cải cách hành chính là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đật mục tiêu hoàn thiện một hay một số nội dung của nền hành chính nhà nước (thể chế, cơ cấu tổ chức, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức.) nhằm ây dựng nền hành chính công đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả và hiện đại.Thủ tục hành chính là cơ sở và điều kiện cần thiết để cơ quan Nhà nước giải quyết công việc của dân và các tổ chức theo pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người và cơ quan có công việc cần giải quyết.Cải cách thủ tục hành chính là một bộ phận của cải cách thể chế hành chính Nhà nước, nhằm xây dựng và thực thi thủ tục hành chính theo những chuẩn mực nhất định. Đơn giản, gọn nhẹ, vận hành nhịp nhàng; hoạt động theo đúng quy trình, quy phạm thích ứng với từng loại đối tượng, từng loại công việc, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cái cách hành chính thực chất là cải cách trình tự thực hiện thẩm quyền hành chính trong mối quan hệ tới quyền và nghĩa vụ của công dân, tổ chức và trong nội bộ cơ quan hành chính Nhà nước.Cơ chế “một cửa” là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước từ tiếp nhận, yêu cầu giải quyết hồ sơ, thủ tục đến trả lại kết quả thông qua một cầu nối là “ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” tại cơ quan hành chính nhà nước.
Xem thêm

32 Đọc thêm

MẪU KHẢO SÁT VỀ CHỦ ĐẾ CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MẪU KHẢO SÁT VỀ CHỦ ĐẾ CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MẪU KHẢO SÁT VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.CHỦ ĐỀ CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNHNgười khảo sát:.......................................Địa điểm:.................................................Thời gian khảo sát:..................................Câu hỏi khảo sát1.Theo bạn có cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính hay không?a. Cób. Khôngc. Ý kiến khác2.Bạn có đánh giá gì về các văn bản chỉ đạo của huyện mình?

3 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP HÀNH CHÍNH HỌC: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND PHƯỜNG MINH KHAI

BÁO CÁO KIẾN TẬP HÀNH CHÍNH HỌC: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND PHƯỜNG MINH KHAI

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích ý nghĩa nghiên cứu thủ tục hành chính 3 3. Phương pháp nghiên cứu 3 NỘI DUNG BÁO CÁO KIẾN TẬP 4 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ PHƯỜNG MINH KHAI VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MINH KHAI 4 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MINH KHAI 4 1.1: Điều kiện tự nhiên : 4 2: CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA UBND PHƯỜNG MINH KHAI. 5 2.1: Vị trí, chức năng 5 2.2: Nhiệm vụ quyền hạn của UBND phường Minh Khai 5 2.3: Cơ cấu tổ chức và nhân sự của UBND phường Minh Khai 8 2.4: Bảng tổng hợp chức vụ, trình độ chuyên môn cán bộ, công chức khối UBND phường Minh Khai 9 2.5: Sơ đồ cơ cấu tổ chức nhân sự của khối UBND phường Minh Khai 10 2.6: Chức năng nhiệm vụ của cán bộ công chức thuộc UBND phường Minh Khai 11 CHƯƠNG II. BIỆN PHÁP CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND PHƯỜNG MINH KHAI 15 I. Thực trạng cải cách thủ tục hành chính tại UBND phường Minh Khai 15 1.Các văn bản chỉ đạo hướng dẫn 15 2.Thực trạng cải cách thủ tục hành chính tại UBND phường Minh Khai 15 2.1: Đặc điểm tình hình 15 2.2: Thực trạng cải cách TTHC 16 2.3: Đánh giá chung: 19 3: THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA UBND PHƯỜNG MINH KHAI: 20 1. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông 20 2. Tác động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính nhà nước 21 CHƯƠNG III. NHẬN ĐỊNH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 22 1. Nhận định về kết quả cải cách thủ tục hành chính UBND phường Minh Khai 22 2. Một số giải pháp cải cách thủ tục hành chính 23 3. Một số kiến nghị, đề xuất 23 LỜI KẾT 25 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 27
Xem thêm

32 Đọc thêm

CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

Trong tiến trình thực hiện Cải cách hành chính, thì việc cải cách thủ tục hành chính là việc làm cần thiết, đòi hỏi chính quyền các cấp phải xây dựng quy chế làm việc; ban hành các văn bản đúng luật, đúng thẩm quyền; giảm thời gian họp hội, tăng thời gian đi cơ sở; xây dựng quy chế tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; công khai niêm yết hồ sơ thủ tục giải quyết các hồ sơ thủ tục cho tổ chức, công dân đúng trình tự, thẩm quyền, nhanh chóng, thuận lợi, chính xác.
Xem thêm

35 Đọc thêm

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND TỈNH THÁI BÌNH

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND TỈNH THÁI BÌNH

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4 1.1. Khái niệm thủ tục hành chính. 5 1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng cộng sản Việt Nam về cải cách TTHC. 5 1.2.1.Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. 5 1.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh. 6 1.2.3.Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về cải cách thủ tục hành chính. 6 1.3. Nội dung cải cách thủ tục hành chính. 7 1.3.1.Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nội vụ giai đoạn 20132015. 7 1.3.2. Về nội dung thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. 8 Tiểu kết : 8 Chương 2. THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND TỉNH THÁI BÌNH TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. 9 2.1. Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình 9 2.2.Thực trạng công tác cải cách TTHC trong những năm gần đây của UBND tỉnh Thái Bình. 11 1.2.1. Cơ sở pháp lý để cải cách TTHC củaUBND tỉnh. 11 2.2.2. Về tình hình rà soát, kiểm soát các văn bản quy phạm pháp luật và đơn giải hóa TTHC trên địa bàn tỉnh. 12 2.2.3. Về đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính của UBND tỉnh. 17 2.2.4. .Về tình hình thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC của UBND Tỉnh. 20 2.3. Những thành tựu, hạn chế trong công tác cải cách TTHC của UBND tỉnhThái Bình. 22 2.3.1. Những thành tựu đạt được trong công tác cải cánh THHC của UBND tỉnh Thái Bình. 22 2.3.2. Những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cải cánh THHC của UBND tỉnh Thái Bình. 23 Tiểu kết: 25 Chương 3. NHỮNG QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ UBND TỈNH TRONG CẢI CÁCH TTHC 26 3.1. Quan điểm của trung ương về cải cách TTHC. 26 3.2. Phương hướng cải cách TTHC của UBND tỉnh trong thời gian tới. 27 3.3. Một số giải pháp chủ yếu trong việc đẩy mạnh công tác cải cách TTHC trong thời gian tới. 27 KẾT LUẬN 29 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 30
Xem thêm

36 Đọc thêm

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI XÃ MƯỜNG KIM, HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI XÃ MƯỜNG KIM, HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU

MỤC LỤC PHẦN A: LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. 1 2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 2 3. Mục tiêu 3 4. Nhiệm vụ: 3 5. Phương pháp nghiên cứu 3 6. Bố cục báo cáo 4 PHẦN B NỘI DUNG CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ UBND XÃ SƠN HÀ, HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH 5 1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Sơn Hà 5 1.1.1. Điều kiện tự nhiên .5 1.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội. 5 1.2. Tìm hiểu về UBND xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 6 1.2.1. Hệ thống văn bản của cơ quan đơn vị 6 1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND xã Sơn Hà 6 1.2.3. Đội ngũ nhân sự của cơ quan đơn vị. 7 1.2.4. Cơ sở vật chất, tài chính của UBND xã Sơn Hà. 8 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ SƠN HÀ, HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH 10 2.1. Cơ sở lý luận về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. 10 2.1.1. Cải cách thủ tục hành chính. 10 2.1.2. Cơ chế một cửa 15 2.2. Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 18 2.2.1. Căn cứ pháp lý để tổ chức Bộ phận “một cửa” tại UBND xã Sơn Hà 18 2.2.2 Tổ chức và hoạt động của Bộ phận “một cửa” tại UBND xã Sơn Hà 19 2.2.3. Quy trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” 20 2.2.5. Đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Sơn Hà. 25 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ SƠN HÀ 29 3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Ủy Đảng và lãnh đạo địa phương 29 3.2. Hoàn thiện thể chế pháp lý gắn liền với đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xóa bỏ những thủ tục rườm rà. 30 3.3. Đầu tư cơ sở vật chất gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin 31 3.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. 32 3.5. Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức 32 3.6. Xây dựng văn hóa công sở 34 3.7. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về cải cách hành chính cho CB, CC và tổ chức, công dân. 35 KẾT LUẬN 37
Xem thêm

87 Đọc thêm

CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG VĨNH ĐIỆN, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG VĨNH ĐIỆN, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

Nằm trong sự vận động, phát triển chung của bộ máy hành chính Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính ở Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Điện là cần thiết, cấp bách, mang tính liên tục. Qua nghiên cứu học tập môn quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã, đặc biệt là sau khi nghiên cứu chuyên đề về cải cách hành chính nhà nước, trong đó có nội dung cải cách thủ tục hành chính nhà nước theo cơ chế “một cửa”, bản thân tôi đã nhận thức được đây là một vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết. Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của bản thân và đóng góp phần nhỏ công sức của mình nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý hành chính nhà nước ở Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Điện, thông qua học tập và nghiên cứu giáo trình, vận dụng thực tế, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” để làm đề tài thực tế của mình.
Xem thêm

32 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Khoa học hóa và hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước đang là một trong những xu hướng chính trong cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính phát triển (hiện đại) trên thế giới. Trong những năm qua, thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính 20112020; được Chính phủ ban hành theo Nghị quyết số 30cNQCP ngày 08112011, nền hành chính quốc gia đã có những chuyển biến căn bản. Cùng với quá trình cải cách hành chính của cả nước, huyện Ba Tơ đang đẩy mạnh cải cách hành chính để vượt qua sức cản của chính mình, một trong những nội dung cải cách hành chính mà Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đang quyết liệt chỉ đạo thực hiện cải tiến phương thức quản lý lề lối làm việc của cơ quan hành chính các cấp, thực hiện từng bước hiện đại hoá nền hành chính. Văn phòng là bộ phận không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức của bất kỳ cơ quan nào trong hệ thống cơ quan hành chính các cấp. Trong mọi hoạt động của chính quyền các cấp văn phòng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Văn phòng là bộ máy điều hành tổng hợp của cơ quan, đơn vị, là nơi thu thập xử lý thông tin hỗ trợ cho hoạt động quản lý, là nơi chăm lo mọi lĩnh vực dịch vụ hậu cần đảm bảo các điều kiện vật chất cho mỗi hoạt động của mỗi cơ quan tổ chức. Nhận thức từ điều đó, Huyện Ba Tơ đang rất quan tâm đến việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND các cấp. Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện là bộ máy điều hành tổng hợp của chính quyền cấp huyện, là cầu nối truyền đạt và xử lý thông tin giữa chính quyền cấp tỉnh và cấp xã. Để phát huy vai trò là đầu mối giúp lãnh đạo thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp: chức năng hậu cần, vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động của văn phòng HĐND, UBND cấp huyện đang đặt ra cấp thiết. Trong những năm gần đây được sự quan tâm của Huyện uỷ, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện đã được kiện toàn một bước về tổ chức, đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường đội ngũ công chức, hoàn thiện các quy chế đảm bảo sự hoạt động thông suốt của văn phòng, nên về cơ bản văn phòng HĐND, UBND đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên tiến trình cải cách hành chính đang ngày càng đẩy mạnh, những thành tựu của khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật và công nghệ phát triển nhanh chóng, Việt Nam gia nhập WTO đã và đang là điều kiện thuận lợi để Việt Nam đẩy mạnh cải cách hành chính, văn phòng HĐND, UBND cấp huyện là một trong những mắt xích của hệ thống các văn phòng của các cơ quan hành chính thẩm quyền chung. Nhưng mắt xích này chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Nguyên nhân là về mặt nhận thức một số nơi, một số người còn xem nhẹ công tác văn phòng. Tổ chức và hoạt động của văn phòng HĐND, UBND chưa được quan tâm nghiên cứu đúng mức trong khi cải cách hành chính đã đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác văn phòng của tất cả các cơ quan, tổ chức. Mặt khác văn phòng là một khâu quan trọng trong chương trình cải cách hành chính của mọi cấp chính quyền. Cải cách thủ tục hành chính, cải tiến sự chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo phải được bắt đầu từ văn phòng. Tổ chức và hoạt động của văn phòng không được kiện toàn và hoàn thiện một cách phù hợp với tình hình mới sẽ rất khó có thể đáp ứng được yêu cầu của công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo chính quyền các cấp trong giai đoạn hiện nay. Đây là vấn đề có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn. Với ý nghĩa trên được sự ủng hộ của Văn phòng UBND huyện, tôi đề nghị được nghiên cứu tiểu luận “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ”.
Xem thêm

21 Đọc thêm

Cải cách hành chính cấp xã từ thực tiễn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

Cải cách hành chính cấp xã từ thực tiễn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong tiến trình đổi mới đất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến vấn đề cải cách hành chính Nhà nước, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước. Trong những năm qua cải cách hành chính ở nước ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong các nội dung như cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công. Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới cải cách hành chính vẫn còn một số hạn chế,vướng mắc như: hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, chồng chéo; chế tài chưa cụ thể, chưa kịp thời; thủ tục hành chính còn rườm rà, thiếu công khai minh bạch; bộ máy hành chính nhà nước cồng kềnh, chức năng, nhiệm vụ chồng chéo; trình độ năng lực của bộ phận cán bô, công chức còn hạn chế, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ chưa cao; cơ sở vật chất còn thiếu, thiết bị công nghệ thông tin còn chưa đảm bảo Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 đã thu được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp, các ngành thấy rõ yêu cầu của cải cách hành chính nhà nước được nâng lên, cải cách hành chính nhà nước là một quá trình khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ, lien tục và có quyết tâm thực hiện trong cả hệ thống chính trị. Kết quả cải cách hành chính nhà nước trên tất cả các nội dung: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, ổn định chính trị và trật tự xã hộ, cải cách hành chính được xem như động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế, phát huy dân chủ và duy trì hoạt động của bộ máy hành pháp. Quán triệt đường lối của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQCP của Chính phủ ngày 08/11/2011, về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, trong đó đã xác định nhiệm vụ “Trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 10 năm tới là: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách hành chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công” Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính, trong những năm qua, chính quyền từ cơ sở cấp xã đến huyện của tỉnh Gia Lai nói chung và nói riêng đã có nhiều nổ lực trong chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước ở cơ sở địa phương và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, so với yêu cầu của công cuộc đổi mới và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay thì cải cách hành chính trên địa bàn vẫn chưa đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ. Bởi vậy, khảo sát đánh giá thực trạng cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai, từ đó đề xuất các giải pháp có tính khả thi, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Các xã trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai có vị trí đặt biệt quan trọng trong hệ thống các cấp chính quyền ở nước ta. hoạt động của chính quyền cấp xã, thị trấn bao quát các lĩnh vực chính trị kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn và hướng tới thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cho các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước vào cuộc sống, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hành chính cấp xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm 14 xã, 01thị trấn, được đặt trên địa bàn tỉnh Gia lai là nơi thực hiện cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nói trên điều nằm trong diện phải thực hiện cải cách hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, việc cải cách này xuất phát yêu cầu thực tiễn về phát triển, quản lý của tỉnh Gia Lai. Là học viên ngành Luật Hiến pháp - Luật Hành Chính, hiện đang công tác ở trên địa bàn cấp xã của huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai, có nhiều trăn trở về công tác cải cách hành chính ở địa phương, nên tôi đã chọn đề tài: “Cải cách hành chính cấp xã từ thực tiễn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai” để làm luận văn thạc sỹ Luật học.
Xem thêm

Đọc thêm

NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1. Bối cảnh nghiên cứu Bước sang thế kỷ 21, thế giới phải đối diện với nhiều thách thức hơn, các yếu tố môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội tác động đến từng quốc gia và cả ở phạm vi khu vực và quốc tế nhanh hơn, mạnh hơn, khó dự đoán hơn. Hành chính công ở nhiều nước ngày càng phải giải quyết nhiều vấn đề phức tạp hơn của đời sống xã hội diễn ra không chỉ trong phạm vi một quốc gia mà còn ở phạm vi quốc tế. Đặc biệt, cuộc khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế diễn ra trên quy mô toàn cầu trong những năm qua tác động không nhỏ tới nền kinh tế của các quốc gia. Đây cũng là thách thức đối với Chính phủ ở nhiều nước và để vượt qua được thách thức đó đòi hỏi hành chính công ở các nước phải thay đổi mạnh hơn và theo hướng tích cực hơn nữa. Trong thực tế, những thay đổi đó đang diễn ra theo nhiều xu hướng khác nhau và các xu hướng này thường được diễn ra đan xen và kết hợp với nhau nhằm đạt được hiệu quả cao hơn. Ở Việt Nam, Cải cách hành chính đang diễn ra mạnh mẽ ở các cấp, các ngành và trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, cần quan niệm Cải cách hành chính là một quá trình thường xuyên, liên tục. Có những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn quản lý đòi hỏi phải cải cách để tạo ra sự thay đổi. Sự thay đổi đó là nhằm loại bỏ những cái cũ, những cái lạc hậu không còn phù hợp hay kìm hãm sự phát triển. Ở góc độ này, cải cách hành chính luôn đi sau thực tiễn quản lý để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý. Ở một góc độ khác, có những vấn đề đòi hỏi các nhà hành chính phải dự đoán, dự báo, đi trước đón đầu để chủ động tạo ra những thay đổi cần thiết. Những thay đổi do Cải cách hành chính đem lại ở góc độ này mang tính chủ động hơn và có nhiều khả năng tạo ra được các bước đột phá hơn. Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã xác định một trong số các trọng tâm cần được thực hiện là nâng cao chất lượng dịch vụ công, một vấn đề được quan tâm đặc biệt kể cả từ phía nhà nước và người dân cũng như toàn xã hội trong quá trình cải cách hành chính. Sau 05 năm thực hiện chương trình, người dân và doanh nghiệp được tạo thuận lợi và dễ dàng trong một số việc cần giải quyết với cơ quan nhà nước, như Công chứng, đăng ký kinh doanh, làm thủ tục hộ tịch và tìm hiểu luật pháp… Ngoài ra, Cải cách hành chính đã góp phần làm thay đổi tư duy quản lý, tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành trong các cơ quan hành chính, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. Tuy đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng so với yêu cầu của công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế- xã hội và chủ động hội nhập quốc tế thì tốc độ cải cách hành chính còn chuyển biến chậm so với yêu cầu thực tế, hiệu quả chưa cao. 1.2. Phát biểu Vấn đề nghiên cứu Thành phố Buôn Ma Thuột không chỉ là trung tâm Văn hóa, Kinh tế, Chính trị của tỉnh Đắk Lắk, mà còn là thành phố trung tâm cấp Vùng Tây Nguyên, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng của vùng và cả nước. Với vị trí và điều kiện thiên nhiên thuận lợi, thành phố đã thu hút được nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước. Hiện thành phố có 40 dân tộc, với 55.590 người, chiếm 16,36% dân số của thành phố khiến nền văn hóa Buôn Ma Thuột trở nên phong phú, đa dạng, thu hút du lịch văn hóa. Tuy nhiên, đặc điểm đó cũng khiến việc quản lý nhà nước gặp không ít khó khăn, quá trình làm việc giữa doanh nghiệp, người dân - đặc biệt là người dân có trình độ học vấn thấp, thiếu hiểu biết về pháp luật, quy trình, thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước còn nhiều bất cập, hạn chế. Việc đổi mới, cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ công ở ngay chính khu vực nhà nước là hết sức quan trọng. Bên cạnh chức năng quản lý nhà nước, chức năng phục vụ của nhà nước nhằm cung cấp những dịch vụ cần thiết cho người dân để họ thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của mình giờ đây cần được chú trọng hơn bao giờ hết.
Xem thêm

122 Đọc thêm

Cùng chủ đề