HỆ SỐ CÔNG SUẤT COSP FI P2

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HỆ SỐ CÔNG SUẤT COSP FI P2":

BẢNG MÃ CHỨC NĂNG CỦA RƠLE

BẢNG MÃ CHỨC NĂNG CỦA RƠLE

và bù riêng khá giống nhauBù nền thường được thực hiện qua MCCB hoặc contactor. Có thể sử dụng thêm 1relay dòng điện phục vụ cho bù nềnGiả sử rằng bạn có 1 nhà máy có công suất đỉnh là 160kW, hệ số công suất Cosphitrước khi bù là 0.75, hệ số công suất bạn mong muốn[r]

14 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN GỒM 2 NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VÀ 9 PHỤ TẢI Giáo viên hướng dẫn LÃ MINH KHÁNH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN GỒM 2 NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VÀ 9 PHỤ TẢI GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LÃ MINH KHÁNH

THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN GỒM 2 NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VÀ 9 PHỤ TẢI: 1. Nhà máy nhiệt điện 1 bao gồm 4 tổ máy với công suất đặt là: P1 = 450 = 200 MW ; Hệ số công suất định mức: cosđm = 0,8. 2. Nhà máy nhiệt điện 2 bao gồm 4 tổ máy với công suất đặt là: P2 = 463 = 252 MW ; Hệ số công suất định mức: co[r]

167 Đọc thêm

 THIẾT KẾMỘT MÁY TĂNG ÂM

THIẾT KẾMỘT MÁY TĂNG ÂM

Thiết kế máY TĂNG ÂMKhoa điện tử viễn thôngLời nói đầuNgày nay, trong nhiều lĩnh vực của đời sống ta đều thấy bóng dáng của côngnghệ điện tử. Trong nhiều lĩnh vực, kỹ thuật số đang dần thay thế kỹ thuật tơng tự,nhng có một thực tế là kỹ thuật tơng tự vẫn luôn luôn phát triển và hoàn thiện, đãvà sẽ c[r]

21 Đọc thêm

Bài tập về cung cấp điện

BÀI TẬP VỀ CUNG CẤP ĐIỆN

câu 1 : hệ số công suất và ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất .
hệ số công suất

Các đại lượng biểu diễn công suất có liên quan mật thiết với nhau qua tam giác công suất .

S công suất toàn phần
P công suất tác dụng
Q công s[r]

4 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN GỒM HTĐ VÀ 1 NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CẤP CHO 9 PHỤ TẢI Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN LÂN TRÁNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN GỒM HTĐ VÀ 1 NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CẤP CHO 9 PHỤ TẢI GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NGUYỄN LÂN TRÁNG

THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN GỒM:
1. Nhà máy nhiệt điện có: Công suất đặt: P = 6x50 MW và Hệ số công suất: cos = 0,85.
2. Hệ thống điện có: Công suất đặt vô cùng lớn và Hệ số công suất: cos = 0,85.
3. Có 9 phụ tải, trong đó: 8 phụ tải loại I có yêu cầu về độ tin cậy và 1 phụ tải loại III.

130 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN GỒM HTĐ VÀ 1 NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CẤP CHO 9 PHỤ TẢI Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN VĂN ĐẠM

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN GỒM HTĐ VÀ 1 NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CẤP CHO 9 PHỤ TẢI GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NGUYỄN VĂN ĐẠM

PHẦN A. THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN GỒM: 1. Nhà máy nhiệt điện có: Công suất đặt: P = 3x100 MW và Hệ số công suất: cos = 0,85. 2. Hệ thống điện có: Công suất đặt vô cùng lớn và Hệ số công suất: cos = 0,85. 3. Có 9 phụ tải loại I và có Thời gian sử dụng phụ tải cực đại Tmax = 5000 h. PHẦN B:[r]

105 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN Giáo viên hướng dẫn TRẦN BÁCH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TRẦN BÁCH

1. Mạng điện được thiết kế bao gồm hai nhà máy nhiệt điện cung cấp cho 9 phụ tải loại I.
2. Nhà máy nhiệt điện I gồm 4 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất định mức là 50MW, công suất đặt: PĐNĐ = 4.50 = 200 MW. Hệ số công suất Cosử = 0,85.
3. Nhà máy nhiệt điện II gồm 3 tổ máy mỗi tổ máy có công[r]

101 Đọc thêm

CƠ BẢN VỀ HỆ SỐ CÔNG SUẤT ENGLISH

CƠ BẢN VỀ HỆ SỐ CÔNG SUẤT ENGLISH

Những vấn đề cơ bản về Hệ số Công suất bằng tiếng Anh. Được diễn giải, mô tả rõ ràng, có ví dụ minh họa sinh động, dễ hiểu bằng tiếng Anh. Hữu ích cho Kỹ sư cũng như Sinh viên tìm hiểu thêm về hệ số công suất đồng thời nâng cao vốn ngoại ngữ tiếng Anh phù hợp nhu cầu công việc và học tập.Power Facto[r]

13 Đọc thêm

BÀI TẬP HỆ SỐ CÔNG SUẤT CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

BÀI TẬP HỆ SỐ CÔNG SUẤT CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

2U R24U25cosϕ’ === 0,96Tóm lại: Chọn đáp án D: cosϕ = 0,96; cosϕ’ = 0,96Bài 11 Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V) vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở R,cuộn dây cảm thuần L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Tụ C có điện dung thay đổi được.Thayπ4đổi C, khi ZC = ZC1 thì cường độ dò[r]

13 Đọc thêm

BÀI GIẢNG VẬT LÝ 12 CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT

BÀI GIẢNG VẬT LÝ 12 CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT

NDòng điện tøc thêi qua ®o¹n m¹ch lµ:i  3 cos(100t 4)( A)1.Viết biểu thức điện áp u giữa hai đầu đoạn mạch và giữa hai đầumỗi phần tử: uR; ud, uC; uAN; uMB2.Tính công suất tiêu thụ và hệ số công suất của mạch và của cuộndâyBBµi 1: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu như hình vẽ10 3(F[r]

23 Đọc thêm

LÝ THUYẾT CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU. HỆ SỐ CÔNG SUẤT

LÝ THUYẾT CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU. HỆ SỐ CÔNG SUẤT

Công suất trung bình tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều bất kì: A. Trọng tâm kiến thức: 1. Công suất trung bình tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều bất kì: P = UIcosφ Trong đó, cosφ là hệ số công suất, φ là độ lệch pha giữa u và i. 2. Điện năng tiêu thụ của mạch điện: W = Pt 3. Trường hợ[r]

1 Đọc thêm

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2009-2010 MÔN VẬT LÝ THPT

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2009-2010 MÔN VẬT LÝ THPT

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng UAB = 150 V không đổi vào hai đầu đoạn mạch, thì thấy hệ số công suất của đoạn mạch AN bằng 0,6 và hệ số công suất của đoạn mạch AB bằng 0[r]

8 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN VĂN ĐẠM

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NGUYỄN VĂN ĐẠM

Mạng điện được thiết kế bao gồm 1 Nhà máy nhiệt điện và Hệ thống điện công suất vô cùng lớn:
1. Nhà máy nhiệt điện gồm 3 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất định mức là 100MW, công suất đặt: PĐNĐ = 3.100 = 300 MW. Hệ số công suất Cosφ = 0,85.
2. Trong hệ thống điện thiết kế có 8 phụ tải. Tất cả[r]

164 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN GỒM 1 NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VÀ HTĐ CẤP CHO 9 PHỤ TẢI Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN LÂN TRÁNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN GỒM 1 NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VÀ HTĐ CẤP CHO 9 PHỤ TẢI GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NGUYỄN LÂN TRÁNG

HỆ THỐNG ĐIỆN THIẾT KẾ CÓ HAI NGUỒN CUNG CẤP ĐÓ LÀ HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: 1. Hệ thống điện có công suất vô cùng lớn, hệ số công suất trên thanh góp 110kV của hệ thống cos = 0,8. 2. Nhà máy nhiệt điện có Công suất đặt : P = 3 x 80 = 240 MW, Hệ số công suất : cos = 0,8. 3. Có 9 p[r]

78 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Phạm Khánh TùngGIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤTChương 3: Bộ chỉnh lưu điều khiểnbộ biến đổi một pha công suất thấp bao gồm dòng điện xoay chiều đầu vào theo “dạngsóng đặc biệt” và công suất tác dụng đầu vào P ≤ 600 W. Thiết bị trong Class D códạng sóng dòng điện đầu vào nằm trong giới hạn[r]

65 Đọc thêm

Thiết kế mạng lưới điện cho nhà máy điện

THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN CHO NHÀ MÁY ĐIỆN

Với giả thiết về phụ tải điện như sau:
• Công suất của phụ tải cỡ 30MW (khả năng tải của đường dây 110kV).
• Hệ số công suất của phụ tải 1,3,4,5,6 là 0,9 phụ tải 2 là 0,92
• Độ tin cậy cung cấp điện là có 5 hộ loại I và 1 hộ loại III.
• Thời gian sử dụng công suất cực đại là .
• Hệ số đồng thời m=1[r]

75 Đọc thêm

THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ CỠ NHỎ

THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ CỠ NHỎ

Tính toán thiết kế cấp điện cho một phân xưởng sửa chữa cơ khí
Số lượng thiết bị, công suất thiết bị, hệ số công suất, (phụ lục)
Nguồn điện cách phân xưởng 60m, hao tổn điện áp cho phép là 2,5% độ rọi yêu cầu chiếu sáng phân xưởng là 50 lux
Diện tích mặt bằng S (60x20x4.7m), hệ số c[r]

116 Đọc thêm

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthor ferrit la(ticofe)o3

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ ĐIỆN CỦA VẬT LIỆU NHIỆT ĐIỆN HỆ ORTHOR FERRIT LA(TICOFE)O3

Vật liệu LaFeO3 pha tạp Ti, Co và cu với tính chất nhiệt điện tốt được chế tạo bằng phương pháp pha rắn ở nhiệt độ cao. Cấu trúc tinh thể của hệ mẫu được nghiên cứu bởi phương pháp nhiễu xạ tia X. Các tính chất điện (ρT), (σT), tính chất nhiệt điện như hệ số Seebeck (S), hệ số công suất (PF) của hệ[r]

49 Đọc thêm

BÀI 29 CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT

BÀI 29 CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT

p = u.i= 2UI cos wt. cos( wt − ϕ )⇒ p = UI [ cos ϕ + cos(2 wt − ϕ )] (1)P=??II.Công­suất­trung­bình:­­­­Công suất trung bình của dòngđiện trong một chu kì:[P = p = UI cos ϕ + cos(2 wt − ϕ )P = UI cos ϕ]?(2)I.Công­suất­tức­thời:­­­­p = u.i = UI [ cos ϕ + cos(2 wt − ϕ )] (1)

31 Đọc thêm

 THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO MỘT XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO MỘT XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

NGUYỄN NGHIÊM DUY-ĐIỆN 1-K2 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CUNG CẤP ĐIỆNMỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU ....................................................... ....................CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG ................. ...................CHƯƠNG 2 :TÍNH TOÁN PHỤ TẢI .............. ....................2.1. Phụ tải của các phâ[r]

68 Đọc thêm

Cùng chủ đề