TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ THƯỞNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ THƯỞNG":

QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG, THƯỞNG

QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG, THƯỞNG

CÔNG TY CP ………………..----------------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập - Tự Do - Hạnh PhúcQuy Nhơn, Ngày 12 tháng 10 năm 2015QUY CHẾVỀ TRẢ LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤPCÔNG TY CP …………………( Ban hành kèm theo Quyết định số: 26 /QĐCTy, ngày 12 tháng 10 năm 2015)- Căn cứ Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100259620 do Phòng Đăng ký kinh doanhSở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 01/01/2010.- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Cty CP …………………….- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty.Cty CP …………………… xây dựng Quy chế về trả lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợcấp như sau:CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1: Mục đích- Việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích ngườilao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vàoviệc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo đời sống choCNVLĐ Công ty yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bản của CNVLĐ Côngty. Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độcho người lao động.Điều 2: Căn cứ theo:- Căn cứ Luật Doanh nghiệp - Luật số 68/2014/QH13;- Căn cứ Luật làm việc - Luật số 38/2013/QH13.- Căn cứ Nghị định Số 103/2014/NĐ-CP.- Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP.
Xem thêm

7 Đọc thêm

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC THANH HÓA

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC THANH HÓA

+ Xây dựng đồng thời tổ chức thực hiện điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của công ty cùng với các đơn vị trực thuộc khi đã được phê duyệt.+ Xây dựng biên chế lao động, chức danh công việc, định mức lao động, đơn vị tiền lương của công ty.+ Xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ dài hạn căn cứ vào nhiệm vụ phát triển chung của công ty.Lập kế hoạch đào tạo hàng năm.+ Tổ chức bảo vệ an toàn trụ sở làm việc của công ty. Tổ chức, quản lý và điều hành công tác văn thư, đánh máy, thông tin lưu trữ tài liệu của công ty.+ Phối hợp mọi hoạt động trong bộ máy điều hành để giúp TGĐ chỉ đạo việc sản xuất – kinh doanh – dịch vụ.+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do TGĐ công ty giao.Phòng kế toán – tài chính:- Chức năng: Giúp việc TGĐ quản lý, điều hành công tác tài chính, kế toán, thống kê và hạch toán kinh tế của công ty.- Nhiệm vụ: + Tổ chức, thực hiện công tác tài chính, kế toán trong toàn công ty và hướng dẫn kiểm tra, theo dõi công tác kế toán ở các đơn vị cơ sở.+ Xây dựng quy chế quản lý tài chính của công ty trình TGĐ phê duyệt. Tổ chức và giám sát việc thực hiện quy chế tài chính này khi được phê duyệt.44Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368+ Xây dựng kế hoạch tài chính của công ty, kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện các chỉ tiêu, kế
Xem thêm

13 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRẢ LƯƠNG TRẢ THƯỞNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN HÀ NỘI

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRẢ LƯƠNG TRẢ THƯỞNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN HÀ NỘI

1.350.0001.500.0001.560.00011. Tỷ suất lợi nhuận/vốn % 0,44 0,37 0,19 0,2112. Tỷ suất lợi nhuận/thu % 0,05 0,03 0,03 0,03Từ số liệu ở bảng kết quả hoạt động kinh doanh năm 1995 – 1997 và 1998 – 2001 ta thấy doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân đầu người... của công ty ngày càng tăng. Điều đó chứng tỏ công ty đã chọn được hướng đi đúng đắn, nắm bắt thời cơ, vân dụng sáng tạo các chủ trương chính sách thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, đã đề ra được các chính sách, chủ trương thích hợp như định hướng được chiến lược phát triển, mạnh dạn đối mặt với công 44nghệ, cùng với việc sắp xếp lại tổ chức cho ngọn nhẹ, giảm bớt đầu mối trung gian, công ty đã thay đổi bố trí hàng loạt cán bộ để đáp ứng yêu cầu của cơ chế quản lý mới. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường bên cạnh những cán bộ lâu năm vững vàng về trình độ chuyên môn và chính trị, công ty đã chú ý đào tạo và sử dụng những cán bộ có tư tưởng đổi mới, năng động tháo vát, dám nghĩ dám làm, có kiến thức khoa học, kinh tế luật pháp, có đầu óc kinh doanh. Đồng thời công ty chăm lo cho đời sống của cán bộ công nhân viên, thăm hỏi khi họ ốm đau, có chính sách khen thưởng thoả đáng , tạo động lực thúc đẩy mọi người lao động hăng hái, nhiệt tình trong công việc, tạo năng suất lao động cao.Sang năm 2002 công ty sẽ chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần. Năm 2002 công ty xây dựng Bưu điện mới bắt đầu thực hiện xây dựng chức danh, chấm điểm và áp dụng quy chế tiền lương theo quy chế công ty đã ban hành.
Xem thêm

31 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIỆN NĂNG LƯỢNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIỆN NĂNG LƯỢNG

bộ lãnh đạo về mức độ hoàn thành và ý nghĩa của việc hoàn thành công việc củanhân viên đối với hoạt động của doanh nghiệp, trả lương cao và công bằng, kịp thờikhen thưởng các cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có đóng góp làm tăng hiệuquả sản xuất kinh doanh và uy tín của doanh nghiệp…là những biện pháp hữu hiệuđể thu hút và duy trì được đội ngũ lao động lành nghề cho doanh nghiệp.Nhiệm vụ duy trì và phát triển các mối quan hệ lao động liên quan đến cáchoạt động nhằm hoàn thiện môi trường làm việc và các mối quan hệ trong công việcnhư ký kết hợp đồng lao động, giải quyết khiếu tố, tranh chấp lao động, cải thiệnmôi trường làm việc, an toàn lao động… Giải quyết tốt nhiệm vụ này sẽ giúp cácdoanh nghiệp tạo ra bầu không khí tâm lý tập thể và các giá trị truyền thống tốt đẹp,vừa làm cho nhân viên được thỏa mãn với công việc.1.2.CÁC NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂNLỰC:Phân tích các nội dung của công tác quản trị nguồn nhân lực sẽ giúp cho nhàquản trị đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình hành động đảm bảocho doanh nghiệp có đủ nguồn lực với các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để thực hiệncông việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.1.2.1. Nội dung của chức năng thu hút nguồn nhân lực;a. Xác định nhu cầu nhân lực:Quá trình này cần phải được thực hiện trong mối liên hệ mật thiết với quátrình hoạch định, thực hiện các chiến lược, chính sách kinh doanh của doanh nghiệpvà được thực hiện theo các bước sau:Bước 1: Phân tích môi trường, xác định mục tiêu và chiến lược cho DN.Bước 2: Phân tích hiện trạng quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.Bước 3: Xác định khối lượng công việc và tiến hành phân tích.Bước 4: Xác định nhu cầu nguồn nhân lực.
Xem thêm

93 Đọc thêm

Quy chế lương, thưởng cho người lao động

QUY CHẾ LƯƠNG, THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

nghỉ tết.2. Thưởng tuần: Hàng tuần dựa trên việc đánh giá thực hiện công việc của CNV Trưởng bộ phận sản xuất lập bảng đánh giá thực hiện công việc. Bảng đánh giá chuyển về Phòng HCNS xem xét, sau đó chuyển Giám đốc công ty duyệt làm căn cứ thưởng cho người lao động.3. Thưởng lễ 30/4 & 1/5, Ngày quốc khách, Tết Dương lịch:- Số tiền thưởng từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty.- Phòng HCNS có trách nhiệm lập tở trình BGĐ về số tiền thưởng, dự toán tiền thưởng trình BGĐ trước 15 ngày so với ngày lễ tương ứng, lập danh sách CBCNV được thưởng trước 3 ngày so với ngày lễ tương ứng.4. Thưởng thâm niên:- Thâm niên được tính chi tiết tới từng tháng (nếu từ 15 ngày trở lên thì tính đủ tháng, nếu dưới 15 ngày thì không được tính đủ tháng.- Tiền thâm niên = số tháng thâm niên * số tiền thâm niên 1 tháng.- Phòng HCNS có trách nhiệm lập tờ trình về số tiền thâm niên của 1 tháng, dự toán tổng tiền thâm niên trước 30 ngày so với ngày bắt đầu nghỉ tết.- Thưởng thâm niên được trả vào cuối năm (Aâm lịch).
Xem thêm

6 Đọc thêm

Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1

Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1

Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1
Xem thêm

Đọc thêm

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM

2.3.1.Đào tạo nhân sự: Trong quá trình đào tạo mỗi người sẽ được bù đắp những thiếu hụt trong học vấn, được truyền đạt những khả năng và kinh nghiệm thiết thực trong lĩnh vực chuyên môn được cập nhật hoá kiến thức và mở rộng tầm hiểu biết để không những có thể hoàn thành tốt công việc được giao mà còn có thể đương đầu với những biến đổi của môi trường xung quanh ảnh hưởng tới công việc của mình. Quá trình đào tạo được áp dụng cho những người thực hiện một công việc mới hoặc những người đang thực hiện một công việc nào đó nhưng chưa đạt yêu cầu. Ngoài ra còn có quá trình nâng cao trình độ đó là việc bồi dưỡng thêm chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động để họ có thể làm được những công việc phức tạp hơn, với năng suất cao hơn. Lao động là một yếu tố quý của quá trình sản xuất, vì vậy những lao động có trình độ chuyên môn cao là một yếu tố quý của sản xuất xã hội nói chung, nó quyết định được việc thực hiện mục tiêu của quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy công tác đào tạo nhân sự có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của một doanh nghiệp. Đào tạo về tư duy, kiến thức, trình độ, nhận thức của con người. 2.3.2.Phát triển nhân sự :Mỗi một doanh nghiệp đều phải có sự quy hoạch về nhân sự và các cán bộ trong doanh nghiệp để mỗi một cá nhân có cơ hội thử sức mình, bộc lộ các năng lực của mình để có cơ hội thăng tiến. Phát triển nhân sự là việc làm thường xuyên của mỗi doanh nghiệp xuất phát từ yêu cầu mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có đủ nguồn nhân lực. Ngoài ra phát triển nhân sự còn giúp cho người lao động tìm ra được hướng đi cho mình, tạo cho họ môi trường thuận lợi để họ làm việc tốt hơn. Nội dung của công tác phát triển nhân sự :− Thăng tiến và bổ nhiệm nhân sự vào các chức vụ quản trị.− Giải quyết chế độ cho nhân viên, quản trị viên khi họ rời bỏ doanh nghiệp.− Tuyển dụng đội ngũ lao động mới.− Nguồn lực con người là một yếu tố quan trọng nhất trong doanh nghiệp. Muốn phát triển doanh nghiệp thì các nhà quản trị phải chú ý đến công tác phát triển nguồn lực con người trong doanh nghiệp.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự:
Xem thêm

21 Đọc thêm

Hoàn thiện quy chế trả lương của công ty cổ phần sơn nhật bản

HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NHẬT BẢN

Hoàn thiện quy chế trả lương của công ty cổ phần sơn nhật bản Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất của Công ty cổ phần Sơn Nhật Bản.Chương 2: Phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Sơn Nhật Bản năm 2014Chương 3: Hoàn thiện quy chế trả lương của Công ty Công ty cổ phần Sơn Nhật Bản.

112 Đọc thêm

QUY CHẾ KHEN THƯỞNG

QUY CHẾ KHEN THƯỞNG

- Toàn bộ CBCNV được hưởng mức thưởng bằng nhau.- Số tiền thưởng từ 40.000 đồng đến 200.000 đồng tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty.- Phòng nhân sự có trách nhiệm lập tở trình Ban GĐ về số tiền thưởng, dự toán tiền thưởng trình Ban GĐ trước 15 ngày so với ngày lễ tương ứng, lập danh sách CBCNV được thưởng trước 3 ngày so với ngày lễ tương ứng.b> Thưởng thâm niên:- Thâm niên được tính chi tiết tới từng tháng (nếu từ 15 ngày trở lên thì tính đủ tháng, nếu dưới 15 ngày thì không được tính đủ tháng.- Tiền thâm niên = số tháng thâm niên * số tiền thâm niên 1 tháng.- Phòng nhân sự có trách nhiệm lập tờ trình về số tiền thâm niên của 1 tháng, dự toán tổng tiền thâm niên trước 30 ngày so với ngày bắt đầu nghỉ tết.c> Thưởng tháng lương 13 (tết AL):- Được tính = tỷ lệ % * [tổng lương thực tế trong năm (không phải lương hợp đồng) / 12 tháng].- Phòng nhân sự có trách nhiệm lập tờ trình về tỷ lệ %, dự toán tổng tiền thưởng tháng lương 13 trước 30 ngày so với ngày bắt đầu nghỉ tết.d> Thưởng chuyên cần:- Đối tượng áp dụng là CNV trực tiếp sản xuất trên dây chuyền.- Điều kiện: Làm đủ số ngày theo tổng số ngày chuyền đã thực hiện (không tính những ngày phải làm bù hay điều động làm thêm).e> Thưởng tiết kiệm nguyên phụ liệu:________________________________________________________________________________________________Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Thép ABC do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty. Số trang 3 /6QUI CHẾ KHEN THƯỞNGMã tài liệu: NS - 11Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08- Bộ phận sản xuất mà tiết kiệm được % nguyên phụ liệu tiêu hao thì được thưởng 30 % mức nguyên phụ liệu tiết kiệm được.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Báo cáo đại hội cổ đông tình hình thực hiện KHKD năm 2012 và KHKD năm 2013

BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHKD NĂM 2012 VÀ KHKD NĂM 2013

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2012 STT NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT THỰC HIỆN 1 Phát hành cổ phiếu thưởng Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ 450 tỷ đồng lên 504 tỷ đô[r]

34 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỒI HƠI VIỆT NAM

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỒI HƠI VIỆT NAM

SVTH: Ngô Thị Hoài AnTrường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội2.3.1. Xem xét mức lương tối thiểuBước này có ý nghĩa nhắc nhở để các doanh nghiệp kiểm tra lại mức tiền lương tốithiểu mà doanh nghiệp phải tuân thủ, nhằm đảm bảo tính hợp pháp của hệ thống tiền công.2.3.2. Khảo sát các mức lương thịnh hành trên thị trườngĐể đưa ra quyết định về mức trả công của doanh nghiệp, cần phải nghiên cứu thịtrường để biết được các mức lương trung bình cho từng công việc. Thông tin về tiền côngvà các phúc lợi của những người lao động khác trong các ngành tương tự hoặc trong cùngmột địa phương có thể được thu thập một cách không chính thức qua các kinh nghiệm vàhiểu biết của người quản lý nhưng tốt hơn cả là qua các cuộc điều tra chính thức thườngđược tổ chức bởi các hãng tư vấn.2.3.3. Đánh giá công việcLà việc sử dụng hội đồng đánh giá và các phương pháp đánh giá phù hợp để đánh giágiá trị các công việc, để sắp xếp các công việc theo một hệ thống thứ bậc về giá trị từ thấpđến cao hoặc ngược lại.2.3.3.1. Các phương pháp đánh giá2.3.3.1.1.Phương pháp xếp hạng công việc- Hội đồng đánh giá xếp hạng các công việc từ cao nhất đến thấp nhất về giá trị.- Ưu điểm: Phương pháp này đơn giản nhất trong các phương pháp đánh giá vàđòi hỏi ít thời gian vào các công việc giấy tờ nhất.
Xem thêm

40 Đọc thêm

Chuyên đề hoàn thiện quy chế trả lương tai công ty TNHH tt hưng yên

CHUYÊN ĐỀ HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TAI CÔNG TY TNHH TT HƯNG YÊN

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU: 1 1. Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài. 1 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2 3. Mục đích nghiên cứu . 2 4. Phương pháp nghiên cứu. 2 PHẦN I : 3 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG, QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG 3 I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG. 3 1. Khái niệm 3 1.1. Định nghĩa quốc tế về tiền lương 3 1.2. Tiền lương trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. 3 1.3. Tiền lương, tiền công trong nền kinh tế thị trường. 3 1.4. Tiền lương tối thiểu 5 1.5. Tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế 5 2. Chức năng của tiền lương 6 2.1. Chức năng thức đo giá trị 6 2.2. Chức năng tái sản suất sức lao động . 6 2.3. Chức năng kích thích lao động. 7 2.4. Chức năng tích lũy 8 2.5. Chức năng xã hội của tiền lương. 8 3. Ý nghĩa của tiền lương 8 4. Các nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 10 4.1. Trả lương ngang nhau cho lao động như nhau. 10 4.2. Đảm bảo năng suất lao động tăng nhanh hơn tiền lương tiền công bình quân. 10 4.3. Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lương tiền công giữa những người lao động làm các nghề khác nhau trong nền kinh tế quốc đân. 11 II. NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP. 12 1. Những nguyên tắc chung 12 2. Nguồn hình thành quỹ lương và sử dụng quỹ lương. 12 2.1. Nguồn hình thành quỹ tiền lương. 12 2.2. Sử dụng quỹ lương 13 3. Các hình thức trả lương 13 3.1. hình thức trả lương theo thời gian 13 3.1.1. Chế độ trả lương theo thời gian giản đơn. 14 3.1.2 Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng 15 3.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 15 3.2.1. Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân 15 3.2.2. Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể 16 3.2.3. Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp 18 3.2.4. Chế độ trả lương khoán 19 3.2.4. Chế độ lương trả có thưởng 20 3.2.5. Chế độ trả lương theo sản phẩm lũy tiến 20 4. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy chế trả lương. 22 4.1. Vai trò của quy chế trả lương, trả thưởng trong doanh nghiệp. 22 4.2. Sự tất yếu phải hoàn thiện quy chế trả lương trong doanh nghiệp. 23 4.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy chế trả lương ở công ty TNHH TT Hưng Yên. 23 PHẦN II : 24 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VIỆC ÁP DỤNG QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TT HƯNG YÊN. 24 I. QUÁ TRÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 24 A. TÌM HIỂU TẬP ĐOÀN TT 24 1.Lịch sử hình thành và phát triển: 24 2. Các thành tích của công ty và cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty TT: 25 B. TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY TT HƯNG YÊN 25 1.Lịch sử hình thành và phát triển: 25 2. Bộ máy tổ chức quản lý: 26 3. Thành tích đạt được của Công ty trong sản xuất và kinh doanh: 29 III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG: 30 1. Bảng lương chức danh công việc trong Công ty. 30 2. Phân tích công việc xây dựng và thực hiện tiền lương tối thiểu: 32 3. Phân tích việc lập kế hoạch quỹ lương trước khi sử dụng quỹ tiền lương: 33 3.1.Xây dựng quỹ lương kế hoạch: 33 3.2.Cách xác định quỹ lương thực hiện: 36 3.2.1.Quỹ tiền lương thời gian thực hiện: 36 3.2.2.Quỹ lương sản phẩm thực hiện: 36 4. Phân tích sử dụng quỹ tiền lương: 38 4.1. Phân phối quỹ lương. 38 4.2. Phân tích các hình thức trả lương của Công ty. 39 4.2.1: Hình thức trả lương theo thời gian. 39 4.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm. 47 5. Phân tích các điều kiện trả lương sản phẩm. 51 6. Những đánh giá chung về quy chế trả lương của công ty . 52 6.1. Ưu điểm 52 6.2. Nhược điểm 53 PHẦN III: 56 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG Ở CÔNG TY TNHH TT HƯNG YÊN 56 I. ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 56 1. Phương hướng mở rộng và cải tiến dây chuyền sản xuất sản phẩm: 56 2. Kế Hoạch Phát Triển Nguồn Nhân Lực : 57 II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆ QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TRONG CÔNG TY TNHH TT HƯNG YÊN. 59 1. Hoàn thiện các điều kiện trả lương sản phẩm. 59 1.1.Tiến hành phân tích và đánh giá thực hiện đánh giá công việc. 59 1.1.1.Tiến hành phân tích công việc. 59 1.1.2. Tiến hành đánh giá thực hiện công việc. 61 1.2 Hoàn thiện công tác định mức. 62 1.3. Hoàn thiện công tác tổ chức và phục vụ nơi làm việc. 64 1.4. Hoàn thiện công tác nghiệm thu sản phẩm. 65 2. Trả lương có gắn với kết quả sản xuất kinh doanh. 66 3. Hoàn thiện mức độ đóng góp của người lao động trong tập thể : 68 4.Hoàn thiện hình thức trả thưởng. 70 5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn : 70 PHẦN KẾT LUẬN: 72 Danh mục tài liệu tham khảo 73
Xem thêm

77 Đọc thêm

QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNGX

QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNGX

Các phúc lợi khác : • Bản thân LĐ kết hôn được mừng 200.000 đồng .• Cha mẹ hai bên, con, chồng, vợ chết được viếng 200.000 đồng .• Thiên tai, hỏa hoạn được trợ cấp: 300.000 đồng .• Trợ cấp khó khăn (tùy hoàn cảnh từng người) Ban Giám Đốc trợ cấp từ 200.000 đến 500.000 đồng / người . PHẦN VII/ - CHẾ ĐỘ THƯỞNG 1. Thưởng cuối năm: • Hàng năm nếu Công Ty kinh doanh có lãi Công Ty sẽ trích từ lợi nhuận đễ thưởng cho NLĐ mức thưởng tùy thuộc vào lợi nhuận mỗi năm.• Mức thưởng cụ thể từng NLĐ tùy thuộc vào sự đóng góp công sức, chất lượng công tác, chấp hành đầy đủ nội quy, các quy định của Công ty.• Được tính = tỷ lệ % * [tổng lương thực tế trong năm / 12 tháng]. Phòng HCNS có trách nhiệm lập tờ trình về tỷ lệ %, dự toán tổng tiền thưởng tháng lương 13 trước 30 ngày so với ngày bắt đầu nghỉ tết. 2. Thưởng tuần: Hàng tuần dựa trên việc đánh giá thực hiện công việc của CNV Trưởng bộ phận sản xuất lập bảng đánh giá thực hiện công việc. Bảng đánh giá chuyển về Phòng HCNS xem xét, sau đó chuyển Giám đốc công ty duyệt làm căn cứ thưởng cho người lao động. 3. Thưởng lễ 30/4 & 1/5, Ngày quốc khách, Tết Dương lịch: • Số tiền thưởng từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty.• Phòng HCNS có trách nhiệm lập tở trình BGĐ về số tiền thưởng, dự toán tiền thưởng trình BGĐ trước 15 ngày so với ngày lễ tương ứng, lập danh sách CBCNV được thưởng trước 3 ngày so với ngày lễ tương ứng. 4. Thưởng thâm niên:• Thâm niên được tính chi tiết tới từng tháng (nếu từ 15 ngày trở lên thì tính đủ tháng, nếu dưới 15 ngày thì không được tính
Xem thêm

5 Đọc thêm

QUY CHẾ KHEN THƯỞNG

QUY CHẾ KHEN THƯỞNG

- Toàn bộ CBCNV được hưởng mức thưởng bằng nhau.- Số tiền thưởng từ 40.000 đồng đến 200.000 đồng tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty.- Phòng nhân sự có trách nhiệm lập tở trình Ban GĐ về số tiền thưởng, dự toán tiền thưởng trình Ban GĐ trước 15 ngày so với ngày lễ tương ứng, lập danh sách CBCNV được thưởng trước 3 ngày so với ngày lễ tương ứng.b> Thưởng thâm niên:- Thâm niên được tính chi tiết tới từng tháng (nếu từ 15 ngày trở lên thì tính đủ tháng, nếu dưới 15 ngày thì không được tính đủ tháng.- Tiền thâm niên = số tháng thâm niên * số tiền thâm niên 1 tháng.- Phòng nhân sự có trách nhiệm lập tờ trình về số tiền thâm niên của 1 tháng, dự toán tổng tiền thâm niên trước 30 ngày so với ngày bắt đầu nghỉ tết.c> Thưởng tháng lương 13 (tết AL):- Được tính = tỷ lệ % * [tổng lương thực tế trong năm (không phải lương hợp đồng) / 12 tháng].- Phòng nhân sự có trách nhiệm lập tờ trình về tỷ lệ %, dự toán tổng tiền thưởng tháng lương 13 trước 30 ngày so với ngày bắt đầu nghỉ tết.d> Thưởng chuyên cần:- Đối tượng áp dụng là CNV trực tiếp sản xuất trên dây chuyền.- Điều kiện: Làm đủ số ngày theo tổng số ngày chuyền đã thực hiện (không tính những ngày phải làm bù hay điều động làm thêm).e> Thưởng tiết kiệm nguyên phụ liệu:________________________________________________________________________________________________Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Thép ABC do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty. Số trang 3 /6QUI CHẾ KHEN THƯỞNGMã tài liệu: NS - 11Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08- Bộ phận sản xuất mà tiết kiệm được % nguyên phụ liệu tiêu hao thì được thưởng 30 % mức nguyên phụ liệu tiết kiệm được.
Xem thêm

6 Đọc thêm

SILDE TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG : THỰC TRẠNG TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG

SILDE TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG : THỰC TRẠNG TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG

SILDE TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG : THỰC TRẠNG TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG.CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN THƯỞNGCHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TRẢ THƯỞNG TẠI CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNGCHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ THƯỞNG TẠI CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG Là khoản tiền bổ sung ngoài tiền lương nhằm quán triệt hơn nguyên tắc trả lương theo số lượng và chất lượng lao động mà tiền lương chưa thể tính hết được.Thực hiện đầy đủ hơn nguyên tắc phân phối theo lao động.Là đòn bẩy kinh tếGóp phần thúc đẩy NLĐ thực hiện mục tiêu DN đặt ra
Xem thêm

Đọc thêm

GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CHO NGƯỜIF LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LIGHTHOUSE

GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CHO NGƯỜIF LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LIGHTHOUSE

hành đánh giá theo tuần.Theo kết quả điều tra nhóm CB quản lý và nhóm CB chuyênmôn có mức độ hài lòng thấp nhất.142.2.2. Thực trạng mối quan hệ nơi làm việcHiện tại, công ty cố gắng xây dựng môi trường làm việc thânthiện để tạo ra mối quan hệ tốt giữa tất cả người lao động:- Thông qua các chương trình phúc lợi sinh hoạt tập thể nhưcác giải thể thao văn nghệ phong trào, hội thảo chuyên đề học tập.- Bên cạnh đó, công ty đã có chính sách đánh giá thực hiệncông việc, việc trả lương theo công việc, thưởng theo mục tiêu kếtquả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhìn chung các chínhsách này chưa thể tạo được sự công bằng tuyệt đối như mong muốn.Theo kết quả điều tra nhận định tất cả các nhóm khá hài lòng.2.2.3. Thực trạng chính sách thù lao lao độnga. Thực trạng chính sách tiền lương Lương cơ bảnTrên cơ sở khảo sát mức lương thị trường, mức lương tối thiểuquy định của nhà nước đối với khu vực doanh nghiệp, cách xây dựngcác ngạch bậc lương được xác định dựa trên hệ số phức tạp của côngviệc, điều kiện làm việc. Với các nhóm CB quản lý, chuyên môn,công nhân có mức tăng lương đều đặn và tùy theo mức độ tráchnhiệm của mỗi nhóm mà hệ số tăng tương đối khác nhau, tuy nhiênvới cách tăng lương như trên chưa khuyến khích người lao động nângcao tay nghề hay chuyên môn nghiệp vụ.Hình thức trả lương theo thời gian, và việc xây dựng ngạch bậclương cũng khuyến khích người lao động quan tâm đến kết quả thựchiện công việc.
Xem thêm

26 Đọc thêm

Hướng dẫn tổ chức đánh giá hoàn thành công việc bộ phận: Quản trị chất lượng

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC BỘ PHẬN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

Với mục đích thúc đẩy mọi người làm việc và phối hợp thực hiện công việc, tạo điều kiện cho toàn thể người lao động phát huy được năng lực cá nhân, đánh giá một cách chính xác có hệ thống sự đóng góp của người lao động để trả lương, trả thưởng,...

5 Đọc thêm

TỔNG HỢP KINH NGHIỆM QUYẾT TOÁN THUẾ

TỔNG HỢP KINH NGHIỆM QUYẾT TOÁN THUẾ

ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chếthưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chếtài chính của Công ty, Tổng công ty.”Như vậy, tuy hợp đồng lao động mình “lỡ” không ghi các phụ cấp này, nhưng trong cácquy chế khác mình có đủ thì công ty mình vẫn đủ lý lẽ để chứng minh.Rút kinh nghiệm, các bạn cần làm đầy đủ các hồ sơ trên, và cần NHẤT QUÁN giữaBẢNG LƯƠNG, QUY CHẾ TÀI CHÍNH, QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG, HỢPĐỒNG LAO ĐỘNG2/ Chi phí không có chứng từ:Các chi phí không có chứng từ, khi hạch toán thì mình đã phân loại ra ngay vào 1 tàikhoản con 6423, và mình ghi thẳng vào là “không có hóa đơn”, để phân biệt ngay với chiphí có hóa đơn hợp lệ, nên mình rất chắc chắn các chi phí mình đã phân vào là hợp lệ thìkhông thể nào bị loại ra được. Nhưng cơ quan thuế vẫn loại ra của mình một số chi phí,rất nhỏ thôi, mấy trăm ngàn hoặc vài triệu một mục thôi, nhưng mình vẫn phản bác đếncùng, vì mình có đủ hồ sơ, giấy tờ. Tuy mình có photo hóa đơn kẹp vào phiếu chi hayUNC, nhưng vẫn không được, thế là mình đã mang hóa đơn bản gốc đến cho họ xem, chiphí nào có bộ hồ sơ gồm nhiều giấy tờ chứng minh thì mình vẫn mang đủ, và thế là họkhông thể nào loại được khoản nào của mình cả.Các bạn nên phân ra chi phí hợp lệ và chi phí không hợp lệ ngay từ ban đầu. Khi đãlà chi phí hợp lệ thì phải chắc chắn có đầy đủ bộ hồ sơ, chứng từ, thiếu gì thì bổsung ngay, đừng để đến khi bị hỏi tới thì mới lục tìm, bổ sung hoặc “bùa chú”, lúcđó thế nào cũng sai sót.3/ Chi phí không phục vụ SXKD:Là chi phí có hóa đơn, chứng từ nhưng theo thuế là không phục vụ sản xuất kinh doanh.Phần này, thực tế công ty các bạn có phát sinh, các bạn hãy chứng minh đến cùng là có,và quan trọng là bạn phải có đầy đủ chứng từ để thể hiện điều đó và có đủ lý lẽ để phảnbác. Mời các bạn tham khảo:* Chi phí công tác: tiền phòng, tiền ăn tiếp khách, vé máy bay…Theo thông tư của Nhà
Xem thêm

6 Đọc thêm

QUYẾT ĐỊNH 181 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA

QUYẾT ĐỊNH 181 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA

2. Quy định thống nhất thủ tục, trình tự giải quyết những loại công việcđược áp dụng theo cơ chế "một cửa" trên cơ sở tuân thủ quy định củapháp luật, đồng thời bãi bỏ quy định do địa phương ban hành không cầnthiết, gây phiền hà cho tổ chức, công dân.3. Quy định thời gian giải quyết các loại công việc, phí, lệ phí được thutheo quy định của pháp luật.Điều 7. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhândân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:1. Ban hành Quy chế làm việc quy định quy trình chuyển hồ sơ, xử lý,trình ký, trả lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trách nhiệm của cácbộ phận có liên quan trong thực hiện cơ chế "một cửa"; trách nhiệm củacán bộ, công chức làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.2. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính, phí, lệ phí vàthời gian giải quyết các loại công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả.3. Bố trí cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả: là những cán bộ, công chức có trình độ, năng lực và phẩm chất tốt,có khả năng giao tiếp với tổ chức, công dân. Cán bộ, công chức làm việcở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải đeo thẻ cán bộ, công chức, ghirõ họ tên, chức danh. Trên bàn làm việc của cán bộ, công chức phải cóbảng ghi rõ giải quyết loại công việc gì, ví dụ về đất đai, xây dựng, côngchứng hoặc đăng ký kinh doanh...4. Bố trí phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cáchthích hợp, đủ điều kiện làm việc.5. Tập huấn về nghiệp vụ và cách giao tiếp cho đội ngũ cán bộ, côngchức trực tiếp làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.6. Có các hình thức thông báo, tuyên truyền thích hợp để tổ chức, côngdân biết về hoạt động theo cơ chế "một cửa" tại địa phương.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Hoàn thiện quy chế trả lương của công ty xây lắp điện xây dựng thủy lợi thăng bình

HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN XÂY DỰNG THỦY LỢI THĂNG BÌNH

Hoàn thiện quy chế trả lương của công ty xây lắp điện xây dựng thủy lợi thăng bình Chương 1: Khái quát tình hình chung và các điều kiện sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty Xây lắp điện Xây dựng thủy lợi Thăng Bình.Chương 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xây lắp điện xây dựng thủy lợi Thăng Bình.Chương 3: Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Xây lắp điện Xây dựng thủy lợi Thăng Bình

107 Đọc thêm

Cùng chủ đề