ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN TẠI CÁC CÔNG TY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN TẠI CÁC CÔNG TY":

Kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH vận tải kim lợi minh

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KIM LỢI MINH

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong nền kinh tế hiện nay, hoạt động theo cơ chế thị trường, cạnh tranh là vấn đề tất yếu cùng với quy luật của nó. Ở Việt Nam cũng không tránh khỏi những cạnh tranh gay gắt đó. Đặc biệt là từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức WTO thì sự cạnh tranh đó càng diễn ra khốc[r]

75 Đọc thêm

Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH SC Việt Nam

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SC VIỆT NAM

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: Tổng quan về đặc điểm kinh tế _kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH SC Việt Nam 2
1.1 Lịch sự hình thành và phát triển của Công ty TNHH SC Việt Nam 2
1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH SC Việt Nam 2
1.2.1Chức n[r]

52 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xi măng Chiềng sinh – Sơn la

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CHIỀNG SINH – SƠN LA

Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu:
Trong nền kinh tế thị trường, hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi Công ty không chỉ là thước đo phản ánh trình độ tổ chức quản lý mà nó còn quyết định tới sự tồn tài và phát triển của Doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi Công ty[r]

109 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty TNHH du lịch và vận tải Cường Anh

BÁO CÁO THỰC TẬP: THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ VẬN TẢI CƯỜNG ANH

Công ty TNHH du lịch và vận tải Cường Anh là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, thực hiện hạch toán kinh doanh độc lập. Là một doanh nghiệp khá nhạy bén trong việc nắm bắt được quy luật của nền kinh tế thị trường. Doanh nghiệp đã tập trung vào lĩnh vực hoạt động thương[r]

72 Đọc thêm

Chuyên đề tốt nghiêp:Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIÊP:TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ TOÀN BỘ - MATEXIM

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty, em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty nói riêng là một bộ phận quan trọng trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nên luôn[r]

76 Đọc thêm

KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH HƯNG

KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH HƯNG

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BIỂU MẪU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP. 1
1.1Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2
1.3Mục tiêu nghiên cứu 6
1.3.1Mục[r]

109 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư XNK Tây Đô

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XNK TÂY ĐÔ

Kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động tài chính, nó không những đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động tài chính của nhà nước mà ngày càng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, kế toán trở thành công cụ quản lý kinh tế quan trọng đặc biệt hữu hiệu đối với hoạt động tà[r]

106 Đọc thêm

kế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng công trình 675

KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 675

... VỀ KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 675 39 4.1 Kế toán xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Xây dựng công trình 675. .. kết hoạt động kinh doanh Công ty CP Xây dựng công trình 675 từ năm 2011 - 2013 ta so sánh hiệu kinh doanh n[r]

145 Đọc thêm

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH B & F Việt Nam

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH B & F VIỆT NAM

Trong nền kinh tế phát triển như hiện nay với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế mà tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao đòi hỏi các doanh nghiệp năng động, sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả hoạt động kinh doanh của mình làm sao để có thể bảo[r]

82 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Bẩy Loan

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BẨY LOAN

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP.41.1. Tính cấp thiết của đề tài.11.2. Tổng quan đề tài nghiên cứu.21.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.121.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.121.4.1. Đối tượng nghiên cứu.121.4.2. Phạm vi nghi[r]

71 Đọc thêm

kế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản cần thơ

KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

... HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ KIM NGÂN MSSV/HV: C1200370 KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ... CHƢƠNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG T[r]

117 Đọc thêm

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN NGÂN VỸ DƯƠNG (NYD)

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN NGÂN VỸ DƯƠNG (NYD)

NỘI DUNG TÓM TẮT
HUỲNH PHAN KHÁNH HÒA. Tháng 06 năm 2009. “Kế Toán Doanh Thu
và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh tại Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Ngân Vỹ
Dương (NYD).”
HUỲNH PHAN KHÁNH HÒA. June 2009. “Turnover Determined Trading
Result Accounting At NYD Logistics Corporation”.
Để công ty hoạt động có hiệu q[r]

101 Đọc thêm

Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh ở Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hòa

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh ở Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hòa

Để đạt được mục tiêu lợi nhuận :đạt lợi nhuận cao và an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh ,công ty phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý ,trong đó hạch toán kế toán là công cụ quan trọng ,không thể thiếu để tiến hành[r]

80 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Thái Phương

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH TM THÁI PHƯƠNG

Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, với sự cạnh tranh của các doanh nghiệp, các tổ chức, các Công ty… chuyên kinh doanh sản xuất các loại mặt hàng tương tự nhau diễn ra hết sức gay gắt. Vì vậy thị trường là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh n[r]

50 Đọc thêm

Vấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh ở việt nam hiện nay (qua thực tế ở hà nội

VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (QUA THỰC TẾ Ở HÀ NỘI

Đạo đức thương trường đã xuất hiện và được quan tâm nghiên cứu, xây dựng từ khi xuất hiện mầm mống thị trường trong xã hội loài người. Aristole triết gia Hi Lạp thời cổ đại đã đưa ra một số điều có thể coi là cơ sở của đạo đức kinh doanh thời hiện đại. Ông đã nêu ra ý tưởng rằng, nhiệm vụ chính của[r]

111 Đọc thêm

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THÔNG TIN LỮ HÀNH MÊKONG

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THÔNG TIN LỮ HÀNH MÊKONG

... 24 Chương – KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THÔNG TIN LỮ HÀNH MÊKONG 26 4.1 Kế toán xác định kết kinh doanh năm 2013 26 4.1.1 Kế toán hoạt động kinh doanh ... THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THÔNG TIN LỮ HÀNH MÊKONG 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Tiền thân công ty TNHH Thông Tin Lữ[r]

116 Đọc thêm

Kế toán Bán hàng và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu Tư thương mại và dịch vụ Sức Sống Mới

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SỨC SỐNG MỚI

Trong nền kinh tế thị trường, các Doanh nghiệp Thương mại muốn tồn tại và phát triển, nhất định phải có các phương án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Để đứng vững và phát triển kinh tế trong điều kiện có sự cạnh tranh gay gắt, Doanh nghiệp phải nắm bắt và đáp ứng được tâm lý và nhu cầu của người t[r]

90 Đọc thêm

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH SÔNG HƯƠNG

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH SÔNG HƯƠNG

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong một nền kinh tế, doanh nghiệp thương mại giữ vai trò phân phối lưu thông hàng hóa, thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội. Hoạt động của doanh nghiệp thương mại diễn ra theo chu kì TH T hay nói cách khác nó bao gồm hai giai đoạn mua và bán hàng hóa. Như vậy, trong[r]

31 Đọc thêm

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY VIỆT

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY VIỆT

Trong nền kinh tế thị trường, các DN muốn tồn tại và phát triển thì nhất định phải có những phương án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Để đứng vững và phát triển trong sự cạnh tranh gay gắt, các DN phải nắm bắt và đáp ứng được tâm lý, nhu cầu của người tiêu dùng với sản phẩm có chất lượng cao, giá t[r]

82 Đọc thêm

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty CP CFI

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CP CFI

Để đạt được mục tiêu lợi nhuận: Đạt lợi nhuận cao và an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý, trong đó hạch toán kế toán là công cụ quan trọng, không thể thiếu để tiến hành quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài s[r]

83 Đọc thêm

Cùng chủ đề