NHẬN XÉT CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NHÂN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NHẬN XÉT CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NHÂN":

BÀI TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP: XÂY DỰNG VĂN HÓA TRONG DOANH NGHIỆP, TRONG VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP CŨNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN FPT

BÀI TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP: XÂY DỰNG VĂN HÓA TRONG DOANH NGHIỆP, TRONG VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP CŨNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN FPT

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 2
1.1. Khái niệm văn hóa và văn hóa doanh nghiệp 2
1.1.1. Các khái niệm cơ bản 2
1.1.1.1. Văn hóa 2
1.1.1.2. Văn hóa doanh nghiệp 3
1.1.2. Đặc điểm của văn hóa doanh nghiệp 4
1.1.2.1. Mang đặc điểm chung của văn hóa 4
1.1.2.2. Đặc điềm[r]

42 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Tăng cường quản lý nhà nuớc về chống hoạt động cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam

LUẬN VĂN THẠC SỸ: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NUỚC VỀ CHỐNG HOẠT ĐỘNG CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH Ở VIỆT NAM

1.Tính cấp thiết của đề tài Vấn đề “Tăng cường quản lý nhà nuớc về chống hoạt động cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam” được chọn làm đề tài luận văn thạc sỹ quản lý hành chính công (QLHCC) vì những lý do cấp thiết như sau:Một là, vì bản chất “phản kinh tế, phản khoa học, phản nhân văn..”, gọi chu[r]

113 Đọc thêm

TIỂU LUẬN XÂY DỰNG VĂN HÓA KINH DOANH CÔNG TY VINAMILK

TIỂU LUẬN XÂY DỰNG VĂN HÓA KINH DOANH CÔNG TY VINAMILK

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 2
PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN HOÁ KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP 2
I. Khái quát chung về văn hoá kinh doanh 2
1. Khái niệm văn hoá kinh doanh 2
2. Các nhân tố cấu thành văn hoá kinh doanh 3
3. Các đặc trưng của văn hoá kinh doanh 5
4. Các nhân tố tác động đến văn hoá kinh doanh 6
I[r]

21 Đọc thêm

BÀI LUẬN MARKETING VỀ TÍNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING

BÀI LUẬN MARKETING VỀ TÍNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING

Thứ nhất: Mức độ dám chấp nhận rủi ro trong kinh doanh.Người Pháp có câu nói nổi tiếng: “Ai không mạo hiểm sẽ không làmđược gì’’ một thực tế cho thấy rằng nếu chúng ta không thể giàu cũng nhưkhông làm được việc lớn nếu không mạo hiểm. Rủi ro luôn tỷ lệ thuận với lợinhuận. Các rủi ro và[r]

6 Đọc thêm

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VIỆT NÉT CHI NHÁNH HÀ NỘI QUA CÁC NĂM 20132014

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VIỆT NÉT CHI NHÁNH HÀ NỘI QUA CÁC NĂM 20132014

năng hoạt động có hiệu quả cao.20Đội ngũ nhân viên và lãnh đạo nhiệt tình năng động trẻ trung luôn thúc đẩyluồng gió mới cho công ty.Hoạt động kinh doanh trong một lĩnh vực hoàn toàn mới công ty không gặpnhiều rào cản cũng như hạn chế về thị trường còn rất tiềm năn[r]

26 Đọc thêm

Đạo đức kinh doanh và văn hóa donh nghiệp

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ VĂN HÓA DONH NGHIỆP

V ề ph ươ ng di ệ n đạ o đứ c, hành vi đạ o đứ c c ủ a nhóm chính th ứ c có th ể đượ c ki ể m soát thông qua nh ữ ng chu ẩ n m ự c đạ o đứ c chuyên môn, chi ế n l ượ c và tri ế t lý ho ạ t độ ng, m ụ c tiêu và ph ươ ng pháp ra quy ế t đị nh. Tuy nhiên, do tính ch ấ t công vi ệ c chuyên mô[r]

0 Đọc thêm

Văn hóa kinh doanh của việt tiến

VĂN HÓA KINH DOANH CỦA VIỆT TIẾN

LỜI MỞ ĐẦU
Nhiều kết luận nghiên cứu của các nhà kinh tế đã khẳng định, trong điều kiện hiện nay các doanh nghiệp thắng thế không phải ở chỗ là có bao nhiêu vốn và sử dụng công nghệ gì mà nó được quyết định bởi việc tổ chức con người như thế nào, cũng như nguyên lý: con người có thể đi lên từ tay kh[r]

31 Đọc thêm

Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Đạo đức kinh doanh là một trong những vấn đề quan trọng nhất nhưng đồng thời cũng là điều dễ gây hiểu nhầm nhất trong thế giới kinh doanh ngày nay. Trong vòng hơn 20 năm vừa qua, đạo đức kinh doanh đã trở thành một vấn đề thu hút được nhiều quan tâm. Ngày nay, các doanh nghiệp phải đối mặt với sức é[r]

173 Đọc thêm

Quản trị hàng tồn kho tại công ty CP Thương mại và truyền thông doanh nhân Việt

QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG DOANH NHÂN VIỆT

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO CỦA DOANH NGHIỆP 1
1.1.Một số khái niệm liên quan tới quản trị hàng tồn kho 1
1.1.1 Khái niệm hàng tồn kho 1
1.1.2 Phân loại hàng tồn k[r]

69 Đọc thêm

Báo cáo thực tế: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ (CN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG)

BÁO CÁO THỰC TẾ: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ (CN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG)

PHẦN 1 – KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ 3
(CN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG) 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 3
1.1.1.Giới thiệu chung về nhà máy gỗ 3
1.1.2.Quá trình hình thành phát triển. 3
1.1.3.Chức năng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 4
1.2. Tổ chức sản xuất kinh doanh 4
1.[r]

44 Đọc thêm

Văn hóa doanh nhân của Bill Gates

VĂN HÓA DOANH NHÂN CỦA BILL GATES

1. Khái quát văn hóa cộng đồng doanh nhân Mỹ.
Là một nước có diện tích lớn thứ 3 trên thế giới và với khoảng 290 triệu dân có nguồn gốc từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới, Hoa Kỳ là một xã hội đa dạng nhất trên thế giới. Mặc dù đại bộ phận người Mỹ được coi là có nguồn gốc từ Châu Âu, song những[r]

29 Đọc thêm

Báo cáo Thực tập tổng hợp về công ty TNHH sản xuất máy tính SingPC

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MÁY TÍNH SINGPC

Mục lục

Lêi mở đầu 1
Phần 1: Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH sản xuất máy tính SingPC 2
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH sản xuất máy tính SingPC 2
1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy sản xuất của công ty TNHH sản xuất máy tính SingPC. 4
1.2.1 S[r]

30 Đọc thêm

Quản trị hàng tồn kho tại công ty CP Thương mại và truyền thông doanh nhân Việt

QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG DOANH NHÂN VIỆT

2. Mục đích nghiên cứu
¬Thứ nhất, hệ thống hóa lí thuyết về quản trị hàng tồn kho trong doanh nghiệp nói chung.
Thứ hai, nghiên cứu và phân tích hoạt động quản trị hàng tồn kho, đánh giá thực trạng quản trị hàng tồn kho của công ty CPTM TT doanh nhân Việt từ năm 20132015
Thứ ba, đề xuất hướng giải[r]

65 Đọc thêm

đạo đức trong kinh doanh và mối quan hệ với pháp luật

ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI PHÁP LUẬT

LỜI MỞ ĐẦU
Lợi nhuận là một trong những yếu tố cần thiết cho sự tồn tại của một doanh nghiệp và là cơ sở đánh giá khả năng duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu người quản lý doanh nghiệp hiểu sai bản chất của lợi nhuận và coi đấy là mục tiêu chính và duy nhất của hoạt động[r]

18 Đọc thêm

giáo trình khởi tạo doanh nghiệp

GIÁO TRÌNH KHỞI TẠO DOANH NGHIỆP

dung
 Khái niệm doanh nhân, sự khác biệt giữa
doanh nhân với người sáng lập, chủ sở hữu,
giám đốc điều hành (CEO).
 Đặc điểm lao động và những tố chất cần
thiết để trở thành doanh nhân.
 Phát triển năng lực doanh nhân.
 Tìm kiếm cố vấn trong quá trình tạo lập và
điều hành doanh nghiệp.
Hướng dẫn[r]

168 Đọc thêm

VĂN HÓA KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG

VĂN HÓA KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINHTRƢƠNG VŨ TUẤN TÚ
VĂN HÓA KINH DOANH CỦA
NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAMCHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ


TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI[r]

105 Đọc thêm

Luận Ngữ Ứng Dụng Trong Kinh Doanh – Thiệu Vũ

LUẬN NGỮ ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH – THIỆU VŨ

Đây là cuốn sách tu dưỡng đạo đức hữu ích cho tất cả mọi người. Luận ngữ ứng dụng trong kinh doanh đề cập đến sáu phẩm chất mà bất kỳ doanh nhân nào cũng phải học hỏi, xây dựng mô hình phẩm chất của doanh nhân hiện đại: Nhân ái, Thủ chính, Tuân lễ, Thành tính, Trung thành, Hiếu học.

Áp dụng những đ[r]

162 Đọc thêm

thực trạng và giải pháp đạo đức trong bán hàng

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẠO ĐỨC TRONG BÁN HÀNG

MỞ ĐẦU
1.Sự cần thiết của đề tài
Đạo đức trong kinh doanh không chỉ là câu khẩu hiệu để lấy lòng người tiêu dùng. Chúng còn là công cụ để tối đa hoá lợi nhuận, để củng cố thương hiệu của mỗi doanh nghiệp, doanh nhân, với đạo đức trong bán hàng là một phần của đạo đức kinh doanh đóng vai trò quan tr[r]

14 Đọc thêm

Vấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh ở việt nam hiện nay (qua thực tế ở hà nội

VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (QUA THỰC TẾ Ở HÀ NỘI

Đạo đức thương trường đã xuất hiện và được quan tâm nghiên cứu, xây dựng từ khi xuất hiện mầm mống thị trường trong xã hội loài người. Aristole triết gia Hi Lạp thời cổ đại đã đưa ra một số điều có thể coi là cơ sở của đạo đức kinh doanh thời hiện đại. Ông đã nêu ra ý tưởng rằng, nhiệm vụ chính của[r]

111 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp về đạo đức trong bán hàng

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG BÁN HÀNG

MỞ ĐẦU1.Sự cần thiết của đề tàiĐạo đức trong kinh doanh không chỉ là câu khẩu hiệu để lấy lòng người tiêu dùng. Chúng còn là công cụ để tối đa hoá lợi nhuận, để củng cố thương hiệu của mỗi doanh nghiệp, doanh nhân, với đạo đức trong bán hàng là một phần của đạo đức kinh doanh đóng vai trò quan trọng[r]

9 Đọc thêm

Cùng chủ đề