LẬP TRÌNH CĂN BẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "LẬP TRÌNH CĂN BẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ":

Lập Trình C căn bản -L 23-Table of Content.

LẬP TRÌNH C CĂN BẢN L 23 TABLE OF CONTENT

Các Kiểu dữ liệu Nâng cao và Sắp xếp – Thực hành 21.. Quản Lý Tập Tin – Lý thuyết.[r]

1 Đọc thêm

Chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ thông tin (2)

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (2)

Môn học Chương trình dịch là môn học của ngành khoa học máy tính. Mục đích của môn học này là sinh viên sẽ học các thuật toán phân tích ngữ pháp và các kỹ thuật dịch, hiểu được các thuật toán xử lý ngữ nghĩa và tối ưu hóa quá trình dịch từ đó nắm vững nguyên lý lập trình: Hiểu từng ngôn ngữ, điểm mạnh điểm yếu của nó, từ đó ta có thể chọn ngôn ngữ thích hợp cho dự án của mình. Biết chọn chương trình dịch thích hợp. Phân biệt được công việc nào do chương trình dịch thực hiện và do chương trình ứng dụng thực hiện.
Xem thêm

20 Đọc thêm

LẬP TRÌNH C CĂN BẢN

LẬP TRÌNH C CĂN BẢN

• Ta không thể viết "myInt.0" – static_castintVar – Chuyển kiểu tường minh cho intVar thành kiểu double • Sau đó kết quả của phép chuyển đổi sẽ được sử dụng • Biểu thức ví dụ: doubleVar [r]

42 Đọc thêm

LẬP TRÌNH PHP CĂN BẢN

LẬP TRÌNH PHP CĂN BẢN

Dưới đây là hướng dẫn cách tạo site PHP  B1: Trong Dreamweaver, nhắp menu Site  New Site  B2: Gõ tên Site WebTinTuc rồi nhắp Next  B3: Chọn Yes rồi chọn PHP MySQL  B4: Chọn Edit and[r]

19 Đọc thêm

lập trình PHP căn bản

LẬP TRÌNH PHP CĂN BẢN

PHP (viết tắt hồi quy PHP: Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.
Ngôn ngữ, các thư viện, tài liệu gốc của PHP được xây dựng bởi cộng đồng và có sự đóng góp rất lớn của Zend Inc., công ty do các nhà phát triển cốt lõi của PHP lập nên nhằm tạo ra một môi trường chuyên nghiệp để đưa PHP phát triển ở quy mô doanh nghiệp.
Xem thêm

115 Đọc thêm

giao trinh c can ban

GIAO TRINH C CAN BAN

tài liệu giúp bạ tự học lập trình C căn bảntài liệu giúp bạ tự học lập trình C căn bảntài liệu giúp bạ tự học lập trình C căn bảntài liệu giúp bạ tự học lập trình C căn bảntài liệu giúp bạ tự học lập trình C căn bảntài liệu giúp bạ tự học lập trình C căn bảntài liệu giúp bạ tự học lập trình C căn bảntài liệu giúp bạ tự học lập trình C căn bảntài liệu giúp bạ tự học lập trình C căn bảntài liệu giúp bạ tự học lập trình C căn bảntài liệu giúp bạ tự học lập trình C căn bảntài liệu giúp bạ tự học lập trình C căn bản
Xem thêm

135 Đọc thêm

Chuỗi giá trị lúa gạo tỉnh An Giang (2014) Huỳnh Hữu Đức Khoa KT và QTKD ĐHCT

CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO TỈNH AN GIANG (2014) HUỲNH HỮU ĐỨC KHOA KT VÀ QTKD ĐHCT

Chuỗi giá trị lúa gạo tỉnh An Giang (2014) Cử nhân QTKD Huỳnh Hữu Đức Khoa KT và QTKD Đại học Cần Thơ. Chuỗi giá trị lúa gạo tỉnh An Giang (2014) Cử nhân QTKD Huỳnh Hữu Đức Khoa KT và QTKD Đại học Cần Thơ.

79 Đọc thêm

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹchi nhánh Cần Thơ

ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸCHI NHÁNH CẦN THƠ

ẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Họ và tên ngƣời nhận xét: LÊ PHƢỚC HƢƠNG Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ hƣớng dẫn Cơ quan công tác: Khoa Kinh tế QTKD, Đại học Cần Thơ Tên sinh viên: VÕ QUANG MINH Lớp: Kiểm toán 2 – K36 (KT1041A2) Tên đề tài: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ Chi nhánh Cần Thơ Cơ sở đào tạo: Khoa Kinh tế QTKD, Đại học Cần Thơ

161 Đọc thêm

khảo sát tình hình chăn nuôi heo rừng tại trại chăn nuôi tập trung thành đội ¬ tp cần thơ

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI HEO RỪNG TẠI TRẠI CHĂN NUÔI TẬP TRUNG THÀNH ĐỘI ¬ TP CẦN THƠ

... Khảo sát tình hình chăn nuôi heo rừng trại chăn nuôi tập trung Thành đội – Tp Cần Thơ Khảo sát tiến hành từ tháng năm 2013 đến tháng 10 năm 2013 Trại Chăn nuôi tập trung Thành đội Cần Thơ, thuộc... HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG ­­­­­­o0o­­­­­­ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI HEO RỪNG TẠI TRẠI CHĂN NUÔI TẬP TRUNG THÀNH ĐỘI ­ TP CẦN THƠ Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2013 Cần Thơ, ... CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG NGUYỄN ĐÌNH ĐỆ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI HEO RỪNG TẠI TRẠI CHĂN NUÔI TẬP TRUNG THÀNH ĐỘI ­ TP CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHĂN NUÔI
Xem thêm

75 Đọc thêm

BÀI GIẢNG CƠ THẠN, ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

BÀI GIẢNG CƠ THẠN, ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

Trường Đại Học Y Dược Cần ThơKhoa YBộ môn Giải phẫuCƠ THÂNThS.BS.ThS.BS. VÕVÕ HUỲHUỲNNHH TRANGTRANGMỤMỤCC TIÊTIÊUU1. Kể tên theo lớp và chức năng của các cơ nội tạithành ngực2. Kể tên theo lớp các cơ lưng gáy3. Mô tả nguyên ủy, hướng đi, bám tận và tác dụngcủa các cơ thành bụng trước bên4. Mô tả và vẽ sơ đồ bao cơ thẳng bụng5. Kề tên và chức năng các cơ thành bụng sau6. Mô tả hình thể, nguyên ủy, bám tận và các cấutrúc của cơ hoànhTHÀ

22 Đọc thêm

BÁO CÁO CHỦ ĐỀ: NÊU VÀ PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA LUẬN VĂN CAO HỌC LUẬT VÀ LUẬN VĂN CỬ NHÂN LUẬT VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

BÁO CÁO CHỦ ĐỀ: NÊU VÀ PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA LUẬN VĂN CAO HỌC LUẬT VÀ LUẬN VĂN CỬ NHÂN LUẬT VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA SAU ĐẠI HỌCBìa luận văn cử nhânluật:BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA LUẬTHỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂNTÊN ĐỀ TÀITÊN ĐỀ TÀITÊN ĐỀ TÀILUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌCLUẬN VĂN CỬ NHÂN NGÀNH LUẬTCHUYÊN NGÀNHGiảng viên hướng dẫn:Sinh viên thực hiện:Họ tên:KHÓAMSSV:

14 Đọc thêm

Báo Cáo Cuối Kì Lập trình mạng căn bản Đề tài Proxy Sever

BÁO CÁO CUỐI KÌ LẬP TRÌNH MẠNG CĂN BẢN ĐỀ TÀI PROXY SEVER

Báo Cáo Cuối Kì Lập trình mạng căn bản Đề tài Proxy Sever

24 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ MÔN LẬP TRÌNH C++ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ THI THỬ MÔN LẬP TRÌNH C++ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

đây là đề thi thử môn lập trình hướng đối tượng c++ của trường đại học cần thơ, giúp các bạn có thể kiểm tra lại kiến thức của mình đã học. để có thể đạt kết quả tốt nhất trong các kì thi.
các bạn có thể làm, so sánh kết quả và rút ra được những bài học cho mình.

2 Đọc thêm

LẬP TRÌNH JAVA CĂN BẢN

LẬP TRÌNH JAVA CĂN BẢN

LẬP TRÌNH JAVA CĂN BẢNMục Lục*** Bài 1 : Hình tam giác. Tính : chu vi và diện tích ......................................................................... 4*** Bài 2 : Hình chữ nhật. Tính : chu vi và diện tích ........................................................................ 5*** Bài 3: Mảng. Tính : .................................................................................................................... 6- Hãy nhập vào số phần tử có trong Mãng ...................................................................................... 6- Liệt kê các phần tử đó .................................................................................................................. 6*** Bài 4: Phân Số. Tính : ............................................................................................................... 7- Tổng, hiệu, tích, thương của hai phân số...................................................................................... 7- Ước số chung lớn nhất của phân số đó ........................................................................................ 7*** Bài 5. Số Phức. Tính : ............................................................................................................... 9- Tổng, hiệu, tích, thương của số phức ........................................................................................... 9*** Bài 6 : Giải Phương Trình Bậc 1 và Bậc 2............................................................................... 11*** Bài 8: Điểm hai chiều trong không gian. Tính : ........................................................................ 13- In Tọa Độ .................................................................................................................................... 13- Tính Khoảng Cách ...................................................................................................................... 13- Tính Tổng Điểm AB , ABC
Xem thêm

58 Đọc thêm

[Tham luận] Làm sao để nâng cao kĩ năng lập trình căn bản cho sinh viên ngành CNTT

[THAM LUẬN] LÀM SAO ĐỂ NÂNG CAO KĨ NĂNG LẬP TRÌNH CĂN BẢN CHO SINH VIÊN NGÀNH CNTT

Có thể nói kĩ năng lập trình là một yêu cầu cơ bản của sinh viên ngành Công nghệ thông tin, đây là điều hiển nhiên đối với các sinh viên có ý định theo đuổi nghề sản xuất phần mềm. Đối với sinh viên theo các hướng khác, lập trình cũng giúp sinh viên nắm bắt được bài học tốt hơn, ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế. Vì vậy trong năm nhất và năm hai, việc rèn luyện kỹ năng lập trình tốt là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sinh viên. Lập trình căn bản giúp sinh viên hiểu rõ thế nào là lập trình, những công việc mà lập trình viên cần làm, quy trình giải quyết một bài toán, các phương pháp lập trình, nguyên lý về cơ sở dữ liệu cũng như kỹ năng lập trình, đây chính là chìa khóa để sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận được những kiến thức chuyên ngành sau này. Xa hơn nữa, lập trình căn bản giúp sinh viên phát triển tư duy logic và cách nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, rèn luyện tính tỉ mỉ và nhẫn nại khi làm việc.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Lập trình hệ nhúng Viện CNTT Bách Khoa Hà Nội

LẬP TRÌNH HỆ NHÚNG VIỆN CNTT BÁCH KHOA HÀ NỘI

Lập trình hệ nhúng Viện CNTT Bách Khoa Hà Nội
Chương 1. Cài đặt, tùy biến hệ điều hành nhúng Linux
Chương 2. Lập trình vào ra căn bản trên Linux
Chương 3. Lập trình vào ra nâng cao trên Linux
Chương 4. Các kỹ thuật lập trình nâng cao
Chương 5. Lập trình device driver trên Linux
Chương 6. Lập trình giao diện đồ họa trên Linux sử dụng nền tảng QT
Chương 7. Lập trình mạng trên nền nhúng
Semimar: công nghệ định vị GPS, định vị quán tính, mạng
cảm biến không dây, lập trình iPhone, android
Xem thêm

113 Đọc thêm

Bài GIẢNG CHẤN THƯƠNG sọ não TRƯỜNG đại học y dược cần THƠ

BÀI GIẢNG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

BAIG GIẢNG CHẤN THƯƠNG sọ não TRƯỜNG đại học y dược cần THƠ BAIG GIẢNG CHẤN THƯƠNG sọ não TRƯỜNG đại học y dược cần THƠ BAIG GIẢNG CHẤN THƯƠNG sọ não TRƯỜNG đại học y dược cần THƠ BAIG GIẢNG CHẤN THƯƠNG sọ não TRƯỜNG đại học y dược cần THƠ BAIG GIẢNG CHẤN THƯƠNG sọ não TRƯỜNG đại học y dược cần THƠ BAIG GIẢNG CHẤN THƯƠNG sọ não TRƯỜNG đại học y dược cần THƠ BAIG GIẢNG CHẤN THƯƠNG sọ não TRƯỜNG đại học y dược cần THƠ BAIG GIẢNG CHẤN THƯƠNG sọ não TRƯỜNG đại học y dược cần THƠ BAIG GIẢNG CHẤN THƯƠNG sọ não TRƯỜNG đại học y dược cần THƠ BAIG GIẢNG CHẤN THƯƠNG sọ não TRƯỜNG đại học y dược cần THƠ BAIG GIẢNG CHẤN THƯƠNG sọ não TRƯỜNG đại học y dược cần THƠ
Xem thêm

50 Đọc thêm

Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế

ĐỀ THI MARKETING CĂN BẢN 2012 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế Đề thi marketing căn bản 2012 đại học kinh tế huế
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học TRƯỜNG đại học cần THƠ

BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học TRƯỜNG đại học cần THƠ BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học TRƯỜNG đại học cần THƠ BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học TRƯỜNG đại học cần THƠ BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học TRƯỜNG đại học cần THƠ BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học TRƯỜNG đại học cần THƠ BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học TRƯỜNG đại học cần THƠ BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học TRƯỜNG đại học cần THƠ BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học TRƯỜNG đại học cần THƠ BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học TRƯỜNG đại học cần THƠ BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học TRƯỜNG đại học cần THƠ BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học TRƯỜNG đại học cần THƠ BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học TRƯỜNG đại học cần THƠ V
Xem thêm

285 Đọc thêm

BÀI TẬP VỀ XÂU PASCAL

BÀI TẬP VỀ XÂU PASCAL

Tổng hợp bài tập về xâu cho pascal từ cơ bản đến nâng cao giúp các bạn có thể vững chắc hơn về lập trình căn bản, thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia. Tài liệu đc trích từ Toàn thư Pascal tại đại học Bách khoa

17 Đọc thêm