GIÁO ÁN 9 C1 BA CỘT ĐÃ SỬA VÀ DÙNG NH 200 2010

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GIÁO ÁN 9 C1 BA CỘT ĐÃ SỬA VÀ DÙNG NH 200 2010":

Giáo án 9 c1 ba cột đã sửa và dùng nh 200- 2010

GIÁO ÁN 9 C1 BA CỘT ĐÃ SỬA VÀ DÙNG NH 200 2010

TRƯỜNG THCS ĐÔNG THANH GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 Tiết: 1 Ngày soạn: 8/ 8/ 2009Ngày dạy: 11/ 8/ 2009I. MỤC TIÊU:1.Kiến thức: HS nắm được đònh nghóa, kí hiệu căn bậc hai số học của một số không âm và biết cách so sánh các căn thức bậc hai.2.Kỹ năng: HS biết tính căn bậc hai của một số và biết so sánh hai căn thức bậc hai.3.Thái độ: Giáo dục tính c ẩn thận và chính xác khi làm toán.II. CHUẨN BỊ:1.Giáo viên: Hệ thống bài tâp và ví dụ.2.Học sinh: n lại đònh nghóa căn bậc hai của một số.III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG 1: ( 5 PHÚT) Giới thiệu chương-GV: Giới thiệu nội dung chương trình đại số 9.-GV: Giới thiệu nội dung chương căn bậc hai, cănbậc ba.-GV: Nêu những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng cần đạt được sau khi học xong chương.-GV: Giới thiệu bài.HS: Nghe GV giới thiệu nội dung chương trình đại số 9, chương căn bậc hai, căn bậc ba và những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng cần đạt được sau khi học xong chương.HOẠT ĐỘNG 2: ( 15 PHÚT) Căn bậc hai số học-GV: Cho HS nhắc lại.+Căn bậc hai của một số không âmlà gì? +Mỗi số dương a có bao nhiêu căn
Xem thêm

42 Đọc thêm

thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 10 pps

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN NÔNG THÔN, CHƯƠNG 10 PPS

qui hoạch dân c- nên đ-ợc thiết kế dự phòng cho đ-ờng dây hạ áp đichung ở phía d-ới.- Tại các vị trí cột đỡ thẳng, đỡ v-ợt, đỡ góc nhỏ sử dụng sơ đồ cột đơn.- Tại các vị trí cột đặc biệt nh- néo góc, néo cuối, néo v-ợt các khoảng rộng trên 200m có yêu cầu chịu lực lớn hơn giới hạn chịu tải trọng th-ờng xuyên của cột, cần sử dụng sơ đồ cột ghép đôi, cột thép hoặc cột cổng ( hình ). Khi tuyến dây đi qua khu vực ít dân c-, đất rộng rãi có thể dùng sơ đồ cột cột đơn kết hợp các bộ dây néo và móng néo, nh-ng không đ-ợc đặt dây néo ra sát đ-ờng và khu vực có ng-ời và vật nuôi th-ờng xuyên va quệt.- Tại các vị trí cột có yêu cầu chịu lực lớn nh- néo góc, néo cuối, néo v-ợt các khoảng v-ợt trên 200m nên sử dụng sơ đồ cột cổng ( hình )- Tại vị trí néo v-ợt các khoảng rộng trên 400m, có khả năng tận dụngđ-ợc độ cao địa hình nên sử dụng sơ đồ cột ba ( hoặc 4) thân , mỗi thâncột néo 1 dây dẫn.- Tại các vị trí v-ợt sông rộng, yêu cầu cột có chiều cao trên 20m thì sửdụng cột đỡ v-ợt (theo sơ đồ Néo-Đỡ-Đỡ-Néo) bằng thép. Sơ đồ cột néo v-ợt bằng thép chỉ sử dụng trong tr-ờng hợp đặc biệt.
Xem thêm

10 Đọc thêm

Giáo Án Word Vật lý 6

GIÁO ÁN WORD VẬT LÝ 6

Khi bắn cung, lực do dây cung tác dụng làm cho mũi tên bay vút ra xa là lực gì ?A. Lực hút. B. Lực ép. C. Lực kéo. D. Lực đẩy.Câu 18. Hãy chọn phương án đúng (ứng với A,B,C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Trong các câu sau, câu nào là kết luận đúng về khái niệm lực?A. Lực là tác dụng do con người tạo ra. B. Lực là tác dụng của vật này lên vật khác.C. Lực là tác dụng do lò xo sinh ra. D. Lực là tác dụng do nam châm sinh ra.Câu 19. Hãy chọn phương án đúng (ứng với A,B,C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Hai lực như thế nào được gọi là hai lực cân bằng?A. Hai lực đó cùng phương, ngược chiều.B. Hai lực đó mạnh bằng nhau, cùng phương, ngược chiềuC. Chỉ có hai lực đó tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn đứng yên.D. Hai lực đó mạnh bằng nhau.Câu 20 Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sauMột họcsinh đá vào một quả bóng cao su đang nằm yên trên mặt đất. Điều gì sẽ xảy ra sau đó?A. Quả bóng chỉ biến đổi chuyển động.B. Quả bóng chỉ biến dạng.C. Quả bóng vừa biến đổi chuyển động vừa biến dạng.D. Quả bóng vẫn đứng yênCâu 21. Hãy chọn phương án đúng (ứng với A, B, C hoặc D) trả lời câu hỏi sau:Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào chuyển động không có sự biến đổi?A. Một viên bi đang lăn xuống dốc nghiêng.B. Một vật đang chuyển động thẳng đều.C. Đầu kim đồng hồ đang chuyển động đều trên một đường tròn. 19giáo án vật lý 6 năm học 2009 - 2010D. Mt on tu ang chuyn ng chm dn vo ga.Cõu 22. Hóy la chn phng ỏn tr li ỳng (ng vi A, B, C hoc D) tr li cõu hi sauKhi cy rung, nhn nh no sau õy ỳng?A. Lc kộo ca trõu lm t v ra.
Xem thêm

72 Đọc thêm

chống sét cho trạm biến áp, chương 4 pps

CHỐNG SÉT CHO TRẠM BIẾN ÁP, CHƯƠNG 4 PPS

2, 5, 8 ®-îc x©y dùng. PhÝa 110kV ®Æt 6 cét: Hai cét 12,14 ®Æt trªn xµ cao .Con l¹i bèn cét 10,11,13,15 ®-îc x©y dùng.Nhà ĐiÒu KhiÓn1346111527 89514121310H×nh 1.9: S¬ ®å mÆt b»ng bè trÝ cét thu sÐt1.3.2.2. TÝnh to¸n cho ph-¬ng ¸n 2a). TÝnh ®é cao t¸c dông cña cét thu sÐt:phÝa 220kV:NHÓM CỘT ĐỘC LẬP PHÍA 220kVLoại Nhóm a b D haha.max

6 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 6 1 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 6 1 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

độ khen thởng nếu hoàn thành kế hoạch đợc giao.2.3 Về tài chính:- Nâng tỷ trọng vốn vay ở những Ngân hàng có lãi suất thấp;- Tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu nguồn vốn bằng việc tái thuê tài sản nhằmlành mạnh hoá tình hình tài chính của Công ty;- Đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn cho công tác đầu t xây dựng cơ bản và hoạtđộng sản xuất kinh doanh;- Tận dụng chính sách hỗ trợ lãi suất gói 2 của Chính phủ đối với vay trungvà dài hạn để nâng cao hiệu quả đầu t Nhà máy Viglacera Tiên Sơn 2-giai đoạn 1sản xuất gạch granite cao cấp công suất 2 triệu m2/năm;- áp dụng triệt để các biện pháp giảm tồn kho nguyên vật liệu, công cụ dụngcụ; thành phẩm; giảm nợ phải thu vận hành tối u nguồn vốn lu động nhằm tiết giảmchi phí tài chính nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;- Vận hành sản xuất kinh doanh linh hoạt, hiệu quả đảm bảo chỉ tiêu lợinhuận trớc thuế không thấp hơn 20 tỷ đồng;- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức cả năm 2010 với tỷlệ 20% và dự kiến phơng án phân phối lợi nhuận nh sau:Dự kiến phơng án phân phối lợi nhuận năm 2009:3TTCh tiờuStin (ng)Ghi
Xem thêm

5 Đọc thêm

Toán học Hy Lạp và Hy Lạp hóa cổ đại ppsx

TOÁN HỌC HY LẠP VÀ HY LẠP HÓA CỔ ĐẠI PPSX

chữ số thập phân[15] và Sulba Sutras (khoảng 800-500 TCN) là các văn bản hình học sử dụng số vô tỉ, số nguyên tố, luật ba, và căn bậc ba; tính căn bậc hai của 2 tới năm chữ số thập phân; đưa ra phương pháp cầu phương hình tròn, giải phương trình tuyến tính và phương trình bậc hai; phát triển bộ ba Pythagore theo phương pháp đại số, phát biểu và nêu chứng minh cho Định lý Pythagore. Pāṇini (khoảng thế kỉ 5 TCN) đã lập công thức cho ngữ pháp của tiếng Phạn. Kí hiệu của ông tương tự với kí hiệu toán học, và sử dụng các ngôn luật, các phép biến đổi, đệ qui với độ phức tạp đến mức ngữ pháp của ông có sức mạnh tính toán ngang với máy Turing. Công trình của Panini cũng đi trước cả lý thuyết hiện đại ngữ pháp hình thức (formal grammar) (có vai trò quan trọng trong điện toán), trong khi dạng Panini-Backus được sử dụng bởi những ngôn ngữ lập trình hiện đại nhất lại rất giống với luật ngữ pháp của Panini. Pingala (khoảng thế kỉ thứ 3 đến thứ nhất TCN) trong bản luận thuyết của mình về thi pháp đã sử dụng một phương pháp ứng với hệ nhị phân. Thảo luận của ông về tổ hợp của các phách, tương ứng với định lý nhị thức. Công trình của Pingala cũng chứa các ý tưởng cơ bản của các số Fibonacci (được gọi là mātrāmeru). Văn bản Brāhmī được phát triển ít nhất từ thời triều Maurya vào thế kỉ 4 TCN, với những bằng chứng khảo cổ học cho thấy nó xuất hiện vào khoảng 600 TCN. Chữ số Brahmi ở vào khoảng thế kỉ 3 TCN. Giữa năm 400 TCN và 200 CN, các nhà toán học Jaina bắt đầu nghiên cứu toán học với mục đích duy nhất cho toán học. Họ là những người đầu tiên phát triển transfinite number, lý thuyết tập hợp, logarit, các định luật cơ bản của lũy thừa, phương trình bậc ba, phương trình bậc bốn, dãy số và dãy cấp số, hoán vị và tổ hợp, bình phương và lấy xấp xỉ căn bậc hai, và hàm mũ hữu hạn và vô hạn. Bản thảo Bakshali được viết giữa 200 TCN và 200 bao gồm cách giải hệ phương trình tuyến tính tới năm ẩn,
Xem thêm

11 Đọc thêm

GIÁO ÁN LÝ 9 CẢ NĂM

GIÁO ÁN LÝ 9 CẢ NĂM

theo nhóm trong lớp.ĐVĐ: ở lớp 7 ta đã biết khi hiệu điện thếđặt giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì c-ờng độ dòng điện chạy qua đen càng lớnvà đèn càng sáng. Vởy cờng độ dòng điệnchạy qua dây điện có phụ thuộc vào hiệuđiện thế đặt vào hai đầu dây dẫn haykhông? Muồn trả lời câu hỏi này chúng taphải tiến hành TN nh thế nào?- Trên cơ sở phơng án kiểm tra HS nêu,GV phân tích đúng sai Tiến hành TN.+ HS chú ý lắng nghe.- HS đa ra phơng án TNT r ờ n g T H C S T r ự c B ì n h - T r ự c N i n h - N a m Đ ị n hX u â n T r ờ n g P r o d u c t i o n Hoạt động 2. Tìm hiểu sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điệnthế giữa hai đầu dây- Yêu cầu HS tìm hiểu mạch điện hình1.1, kể tên, nêu cong dụng, cách mắc cácbộ phận trong sơ đồ, bổ sung chốt ( +), (-)vào mạch điện.- Yêu cầu HS đọc mục 2 - Tiến hành TN,nêu các bớc tiến hành TN.GV: Hớng dẫn cách làm thay đổi hiệuđiện thế đặt vào hai đầu dây dẫn bằngcách thay đổi số pin dùng làm nguồn điện.- Yêu cầu HS nhận dụng cụ TN tiến hànhTN theo nhóm, ghi kết quả vào bảng.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 8 pps

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỰ DỤNG ỨNG DỤNG HỘ TRỢ KÊ KHAI HTKK 2.5.4 - 8 PPS

Phụ lục 2: Báo cáo KQ HĐ SXKD cho NH theo quyết định 16/2007/QĐ-NHNN Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. 2.5.2: + Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành. Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người sử dụng sẽ sửa lại. Và người sử dụng được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh. + Tất cả các chỉ tiêu ban đầu nhận giá trị mặc định là 0 + Các chỉ tiêu được đánh dấu bằng mầu xanh sẽ được tự động tính toán và không phải nhập. Các chỉ tiêu này đã được ghi rất rõ công thức từ các chỉ tiêu khác trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. + Các chỉ tiêu cần ràng buộc kiểm tra tính logic gồm chỉ tiêu ngày ký. + Đối với ngày ký, đây là ngày bắt buộc phải có trên mọi tờ khai hoặc báo cáo tài chính theo quy định của cơ quan thuế. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comHTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 161/169 Phụ lục 3: Báo cáo LCTT (Trực tiếp) cho NH theo QĐ 16/2007/QĐ-NHNN
Xem thêm

15 Đọc thêm

Môđun tựa nội xạ và bao nội xạ

MÔĐUN TỰA NỘI XẠ VÀ BAO NỘI XẠ

Chương 2: Đặc trng của môđun tựa liên tục bởi tính chất 1-C1 Trỡnh bày một số tớnh chất của mụđun tựa liên tục, lớp CS-mụđun, 1-C1 TRANG 6 Luận văn bắt đầu từ thỏng 1 năm 2010, được thực[r]

39 Đọc thêm

K/SATCHAT LUONG LOP11DAU NAM 200-9-2010

K/SATCHAT LUONG LOP11DAU NAM 200-9-2010

π π + − − + − + − ÷ 32 23)Lập phương trình chính tắc của elip (E). Biết (E) đi qua hai điểm M(0;1) và ( ; )N312II. Thí sinh học theo chương trình nâng cao.Câu IVb. 1) Giải phương trình:x x+ = − +9 5 2 42)Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc xA = (cotx + tanx)2 – (cotx –tanx)2 3) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 0xy cho hypebol(H) có phương trình: x y− =2 214 5Tìm tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh, và viết phương trình các đường tiệm cận của (H).----Hết----
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 18

ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 18

ĐỀ KIỂM TRA : Môn công nghệ 6 Thời gian : 45 phútCÂU 1: Em hãy điền từ để điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa những câu sauđâya. Sợi ……………………. có nguồn gốc thực vật như sợi quả cây……… và nguồn gốc động vật như sợi con …………………………..b. Sợi nhân tạo được sản xuất từ chất ………………… của……………..c. Sợi tổng hợp được sản xuất bằng cách tổng hợp các chất lấy từ …… ……………….d. Khi kết hợp hai hoặc nhiều loại sợi khác nhau tạo thành…………….để dệt thành vải gọi là vải ……………… vải pha thường có những……………… của các loại sợi thành phầne. Thời tiết nóng nên mặc áo quần bằng vải ………………… để đượcthoáng mát, dễ chịu CÂU 2: Em hãy sử dụng những cụm từ thích hợp nhất ở cột B để hoànthành mỗi câu ở cột A Cột A Cột B1/ Trang phục có chức năng ……….2/ Vải có màu tối, kẻ sọc dọc ……. 3/ Người gày nên mặc ……………..4/ Quần áo bằng vải sợi bông ………5/ Quần áo cho trẻ sơ sinh tuổi mẫugiáo ……………a/ làm cho người mặc có vẻ gày đib/ nên chọn vải bông, màu tươi sángc/ bảo vệ cơ thể và làm đẹp cho conngườid/ vải kẻ sọc ngang hoa toe/ là ở nhiệt độ 1600
Xem thêm

3 Đọc thêm

TOP 4 Những lĩnh vực khởi nghiệp khi không có nhiều vốn ppt

TOP4 NHỮNG LĨNH VỰC KHỞI NGHIỆP KHI KHÔNG CÓ NHIỀU VỐN

Tại thành phố Hồ Chí Minh, các loại máy Photocopy được tập trung bán tại khu vực đường Trần Hưng Đạo, quận 1. Bên cạnh đó bạn còn phải đầu tư ít nhất là một dàn máy vi tính để xử lý văn bản trước khi in. Số tiền cho việc này có thể từ 5 đến 7 triệu đồng/máy. Máy in màu có giá trung bình cũng khoảng 5 triệu đồng/ máy Về phần giấy, bạn có thể mua giấy tại chợ sỉ Hải Thượng Lãn Ông(Quận 5) để có thể lựa chọn các mặt hàng phong phú, đồng thời giá cả cũng khá hợp lý. Bên cạnh đó, bạn còn có thể kết hợp bán một số mặt hàng văn phòng phẩm để tăng thêm thu nhập. 2. Đầu tư mở quán café hoặc quán ăn 100 đến 200 triệu không phải là một số vốn khổng lồ nhưng cũng không hẳn là số vốn nhỏ. Bạn có thể dùng nó để đầu tư mở một quán café hay một quán ăn nhỏ, trang trí và đầu tư cho quán theo khả năng kinh tế của mình. Kinh doanh quán café, quán ăn là một công việc khá thú vị, đem lại cho bạn một nguồn thu nhập khá tốt, tất nhiên cũng đòi hỏi ở bạn những khả năng kinh doanh và quản lý tốt. Những khoản chi phí mà bạn phải bỏ ra để đầu tư có thể kể đến là: tiền thuê mặt bằng, tiền mua sắm trang thiết bị, chi phí trang trí, biển bảng, chi phí đăng ký kinh doanh, chi phí quảng cáo, chi phí nguyên liệu, thuê nhân công, điện nước, thuế… Khi đã quyết định kinh doanh quán café hay quán ăn, điều đầu tiên là bạn cần phải xác định quán sẽ được đặt ở địa điểm nào cho hợp lý, mang phong cách gì, phục vụ nước uống và thức ăn như thế nào, giá cả thế nào để thu hút được khách hàng nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận… Điều tiếp theo là bạn phải tìm được đầu bếp và bartender tốt, nhân viên phục vụ có kĩ năng, tạp vụ… Bạn phải lên kế hoạch rõ ràng khi tuyển nhân viên, các phương án quản lý kinh doanh từ những điều cốt yếu ch o đến những việc tưởng nhỏ nhặt như giữ xe, lễ tân, phục vụ, thu ngân… Không nhất thiết cứ phải tạo ra một quán mới lạ và độc đáo thì mới thu hút được nhiều khách hàng, mà bạn phải tìm ra một phương án phù hợp với lượng khách tiềm năng mà bạn đang hướng đến cũng như số vốn 100 đến 200 triệu mà bạn có thể bỏ ra. Điều này sẽ giúp bạn tránh được sự lãng phí và đạt được hiệu quả trong kinh doanh.
Xem thêm

6 Đọc thêm

GIAO ÁN 12 CO BAN 3 CỘT C1

GIAO ÁN 12 CO BAN 3 CỘT C1

urhướng cùng chiều với véc tơ arHoạt động 4( 5’) Củng cố và giao nhiệm vụ về nhàNhắc lại các dạng bài tập thường gặp Các công thức cần nhớ ( ở phần 1) Làm tiếp các bài tập còn lại trong SBTĐọc tiếp bài mới Con lắc đơn Tiếp thu và ghi nhận Nắm chắc các công thức gần nhớ Làm tiếp các bài tập còn lại Đọc trước bài con lắc đơn IV. Một số kinh nghiệm rút ra từ giờ dạy -------------------------------------------------------------------Lò Thị Dun - Giáo án vật lý lớp 12 ban cơ bản - THPT Thuận Châu Năm học 2008 - 2009Ngày soạn: 6/9/2008 Ngày giảng: 9/9/2008Tiết 5: CON LẮC ĐƠN I. MỤC TIÊU BÀI DẠY : 1. Kiến thức + Nêu được cấu tạo của con lắc đơn -Nêu điều kiện để con lắc đơn đao động điều hòa .+ Viết cơng thức chu kỳ ; cơng thức tính thế năng cơ năng của con lắc đơn .+Xác định được lực kéo về tác dụng vào con lắc đơn.+Nêu được định tính về sự biến thiên của động năng và thế năng con lắc khi dao động .+ Nêu được ứng dụng xác định gia tốc rơi tự do , giải bài tập ..Kĩ năng+ giải bài tập về dao động điều hoà, Xác đònh các đại lượng đặc trưng cho dao động điều hoà II. CHUẨN BỊ 3. Giáo viên: Chuẩn bò con lắc đơn 4. học sinh : n tập kiến thức về phân tích lực
Xem thêm

31 Đọc thêm

BGDT_Tin6_Bai21_NTD.ppt

BGDT_TIN6_BAI21_NTD

- Xem trước bài thực hành 9 SGK

18 Đọc thêm

Bài 21. Tin học 6

BÀI 21. TIN HỌC 6

- Hãy tạo bảng có 4 dòng và 4 cột.- Sau đó nhập dữ liệu vào bảng như bài thực hành trang 108/ SGK (phần a)Câu hỏi và bài tập Câu 3: Nháy nút khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được căn giữa?a. Văn bản trong toàn bộ các ô trong bảng.b. Văn bản trong ô chứa con trỏ soạn thảo.Câu hỏi và bài tập Câu 4: Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:a. Toàn bộ các cột của bảng sẽ thay đổi độ rộng.b. Toàn bộ các ô trong cột chứa ô đó sẽ thay đổi độ rộngc. Chỉ ô đó thay đổi độ rộngGhi nhớ:- Xem, học lại bài- Xem trước:+ Phần 3:chèn thêm hàng hoặc cột.+ Phần 4: xóa hàng, cột hoặc bảng
Xem thêm

18 Đọc thêm

CÁCH SỬA LỖI 200 TRONG PASCAL

CÁCH SỬA LỖI 200 TRONG PASCAL

C1: nếu cho mình là một lập trình viên Pro, hãy làm như sau: Trước khi tiến hành các bước sau, hãy lưu lại tập tin TURBO.TPL trong \BP\BIN để đề phòng mọi bất trắc.Bước 1: Sửa lại nội dung unit CRTVới một bản cài đầy đủ của Borland Pascal 7.0, bạn sẽ có thư mục \BP\CRT, trong đó có 2 tập tin CRT.ASM và CRT.PAS. Đầu tiên, hãy thay đổi nội dung CRT.ASM như sau (hãy bấm Ctrl Q-L và tìm từ DelayLoop và phần mã sau):; Delay one timer tick or by CX iterationsDelayLoop:@@1:SUB AX,1SBB DX,0JC @@2CMP BL,ES:[DI]JE @@1@@2: RETtrở thành:; Delay one timer tick or by CX iterationsDelayLoop:@@1:push ax ; bắt đầu các hàng chèn thêmpush cx push dxmov ax,0mov cx,1mov dx,0div cx ;với 10 lệnh div cx, DelayCount = 5F0h div cx; đủ cho bạn chạy với CPU có tốc độ < 8GHzdiv cx ; về mặt lý thuyết.div cxdiv cxdiv cxdiv cx
Xem thêm

3 Đọc thêm

LUẬN VĂN: Xây dựng phần mềm quản lý và điều hành sản xuất cho nhà máy may TNG docx

LUẬN VĂN: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT CHO NHÀ MÁY MAY TNG DOCX

Lập kế hoạch sản xuất cho các tổ: Dựa vào năng lực cụ thể của từng tổ, bộ phận điều độ sẽ lập kế hoạch sản xuất riêng cho mỗi tổ. Ví dụ tổ may 1 may áo màu trắng cỡ M 200 chiếc, áo màu xanh cỡ S 150 chiếc; tổ may 2 may áo màu trắng cỡ XL 300 chiếc, áo màu đỏ cỡ M 400 chiếc… Ra lệnh cấp nguyên liệu: Sau khi lập kế hoạch sản xuất, căn cứ vào ngày bắt đầu tiến hành và số lượng sản phẩm của đơn hàng theo các PO đã lập, dựa trên thông tin nguyên liệu tại kho Nguyên liệu bộ phận điều độ sẽ lên kế hoạch cấp nguyên liệu tới nhà cắt theo từng đợt để đảm bảo tiến độ thực hiện. Dựa vào bảng định mức và bảng phối màu từ bộ phận kỹ thuật, và số lượng sản phẩm dự kiến hoàn thành theo từng đợt, bộ phận điều độ sẽ tính ra số lượng nguyên liệu cần dùng để cắt ra số lượng bán thành phẩm tương ứng. Sau đó sẽ ra lệnh cấp nguyên liệu tới kho nguyên liệu. Kho nguyên liệu sau khi nhận được lệnh sẽ xác nhận và chuyển nguyên liệu tới nhà cắt. Lệnh cấp nguyên liệu là các thông tin chi tiết về số lượng sản phẩm với màu và kích cỡ tương ứng, cùng với lượng nguyên liệu cần thiết. Ví dụ: Nguyên phụ liệu Màu sản phẩm STT Tên NPL Màu NPL Quy cách Trắng Xanh Đen Đỏ 1 Vải chính Trắng 57” x
Xem thêm

49 Đọc thêm

BÁO CÁO MÔN HỌC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG

BÁO CÁO MÔN HỌC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG

fid2.1. Kiểm tra số liệu có thuộc phân phối chuẩn:enMục tiêu là đánh giá, cải tiến quy trình, tăng hệ số Cp và Cpk để nâng cao chất lượngvà độ ổn định của sản phẩm.CompanyConNhập số liệu vào MiniTab ở cột C1 (Trước cải tiến) theo chiều dọc tất cả 100 số liệu.Lần lượt thực hiện theo các bước sau:Môn học: Ứng dụng các mô hình toán trong QLXD19Lớp: Cao học Quản lý xây dựng K23.1C

56 Đọc thêm

Đề& Đáp án Khoa 4 CK II 09-10

ĐỀ& ĐÁP ÁN KHOA 4 CK II 09-10

Giáo viên coi:……………………… Giáo viên chấm:…………………………………………………………… ……………………………………… TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚCMôn Khoa học lớp 4Phần trắc nghiệm 3 điểmCâu 1. 2 điểm Mỗi ý 0,2 điểm1. vệ sinh 2. chất bẩn 3. tự hoại 4. hai ngăn 5. nguồn nước 6. thoát nước 7. ô-xi 8. các-bô-níc 9. sự sống 10. sức khoẻCâu 2. 1 điểm Mỗi ý 0,5 điểmA BChống nóng Mặc áo ấm, quàng khănMặc áo mỏngQuạt, mở cửa cho thoáng khíChống lạnh Đi giày, tất, ngủ đắp chănĂn thức ăn nóngUống thật nhiều nước đá lạnhPhần trắc nghiệm 7 điểmCâu 1. 3 điểm- Hấp thụ ô-xi, nước, các chất hữu cơ trong thức ăn 1,5 điểm- Thải ra khí các-bô-níc, nước tiểu, các chất thải 1,5 điểmCâu 2. 2 điểmTổ chuyên môn thống nhất cho điểmHọc sinh nêu được: Vì mặt trống rung làm cho không khí xung quanh cũng rung lên, âm thanh lan truyền trong không khí đến tai ta làm cho màng nhĩ rung động, nhờ đó ta nghe được âm thanh của trống.3. 2 điểm Tổ chuyên môn thống nhất cho điểm- Theo dõi bản tin thời tiết- Bảo vệ nhà cửa, sản xuất- Đề phòng khan hiếm thức ăn, nước uống- Đề phòng tai nạn do bão gây ra: cần cắt điện, đến nơi trú ẩn an toàn.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Số trung bình - Số trung vị - Mốt

SỐ TRUNG BÌNH - SỐ TRUNG VỊ - MỐT

b) Số trung vị của bảng phân bố trên là bao nhiêu ? N = 60 Me = 2 III. Mốt :*Chú ý: Một mẫu số liệu có thể có một hoặc nhiều mốt.Giá trị có tần số lớn nhất là mốt của mẫu số liệuKý hiệu : MO Loại áoSơ mi pullMàu Sọc Trắng màuSố áo bán được14214250501121121001004545142

17 Đọc thêm