GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 01 MÔN : ĐẠO ĐỨC - BÀI 01 : TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP ( TIẾT 1 )

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án lớp 4 Tuần 01 môn : Đạo đức - Bài 01 : Trung thực trong học tập ( tiết 1 )":

TUẦN 01 - ĐẠO ĐỨC - TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP

TUẦN 01 - ĐẠO ĐỨC - TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP

TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP, EM SẼ ĐƯỢC MỌI NGƯỜI QUÝ MẾN.. b Khơng làm bài tập mà mượn vở của bạn để chép.[r]

16 Đọc thêm

slide bài dự thi môn đạo đức lớp 1 cấp thành phố HN

slide bài dự thi môn đạo đức lớp 1 cấp thành phố HN

slide bài dự thi môn đạo đức lớp 1 giáo án điện tử môn đạo đức lớp 1, bài giảng môn đạo đức lớp 1 cả năm dành cho giáo viên tiểu học dạy lớp 1, slide bài dự thi môn đạo đức lớp 1 giáo án điện tử môn đạo đức lớp 1, bài giảng môn đạo đức lớp 1 cả năm dành cho giáo viên tiểu học dạy lớp 1

Đọc thêm

giao an chuẩn tuần 1 lớp 4

GIAO AN CHUẨN TUẦN 1 LỚP 4

+ Tờn bản đồ và phạm vi lónh thổ? GV đ/g chốt từng bản 1 vàI đ/d nhúm gắn b/đồ đồ của cỏc nhúm. Vậy bản đồ là gỡ ? & nờu - lớp n/x bổ sung - GV chốt và ghi BL: là hỡnh vẽ thu nhỏ 1 khu vực hay - 1,2 HS p/b -n/x TNYK toàn bộ bề mặt trỏi đất theo tỉ lệ. - HS ghi vở - 2em đọc

40 Đọc thêm

TẢI GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC LỚP 4 BÀI 1: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP - TIẾT 1 - GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4

TẢI GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC LỚP 4 BÀI 1: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP - TIẾT 1 - GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4

* Hs khá giỏi rút ra bài học ghi nhớ: _Trung thực trong học tập là thể hiện _ _lòng tự trọng._ _Trung thực trong học tập, em sẽ được _ _mọi người quý mến._ b, _Nhận biết hành vi trung th[r]

2 Đọc thêm

Giáo án Đạo đức 4 bài 1: Trung thực trong học tập

Giáo án Đạo đức 4 bài 1: Trung thực trong học tập

Mời bạn đọc sử dụng giáo án bài Trung thực trong học tập để tìm hiểu và nâng cao kỹ năng soạn thảo giáo án cũng như chất lượng bài học. Những giáo án điện tử được biên soạn với nội phong phú hình thức trình bày đẹp sẽ giúp cho các em dễ tiếp thu bài học nhanh hơn, đồng thời giáo viên cũng học hỏi được những kinh nghiệm soạn thảo giáo án sao cho hiệu quả nhất. Ngoài ra giáo dục cho học sinh hiểu được giá trị của trung thực nói chung và trung thực trong học tập nói riêng.
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi GVDG Vật lý cấp trường 2010-2011

ĐỀ THI GVDG VẬT LÝ CẤP TRƯỜNG 2010-2011


SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI ĐỀ THI LÝ THUYẾT GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG MÔN: VẬT LÝ – THỜI GIAN: 120 PHÚT
Câu 1: (2đ)
Tại cùng một vị trí ở trên cao, hai vật được ném ngang đồng thời trong trọng trường đều

1 Đọc thêm

Giáo án Đạo đức 4 - Bài: Trung thực trong học tập (tiết 2)

Giáo án Đạo đức 4 - Bài: Trung thực trong học tập (tiết 2)

HS biÕt mét sè - GV kÕt luËn: biÓu hiÖn cña viÖc - Trong cuéc sèng ai còng cã c«ng viÖc cña m×nh vµ tù lµm lÊy viÖc mỗi người phải tự làm lấy công việc của mình cña m×nh10’ .3 Hoạt động [r]

Đọc thêm

Giáo án Lớp 4 Tuần 10 năm 2015

Giáo án Lớp 4 Tuần 10 năm 2015

Giáo án Lớp 4 Tuần 10 năm 2015 giới thiệu tới các bạn những bài giáo án về các môn Tiếng Việt, Toán, Mỹ thuật, Đạo đức, Kỹ thuật của chương trình học lớp 4 tuần thứ 10 năm 2015. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Sư phạm.

Đọc thêm

TẢI GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC LỚP 4 BÀI 1: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP - TIẾT 2 - GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4

TẢI GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC LỚP 4 BÀI 1: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP - TIẾT 2 - GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4

Lần lượt trình bày các mẩu chuyện, những tấm gương đã sưu tầm được. HS trao đổi[r]

Đọc thêm

Giáo án Đạo đức 4 - Bài: Trung thực trong học tập

Giáo án Đạo đức 4 - Bài: Trung thực trong học tập

Cách ứng xử đúng trong mỗi tình huống a- Chịu nhận điểm kém và về quyết tâm học để gỡ lại b- Báo lại cho cô giáo biết để chữa lại điểm cho đúng c- Nãi b¹n th«ng c¶m v× lµm nh­ vËy lµ kh«[r]

Đọc thêm

Đạo đức 4 - Tuần 1 - Trung thực trong học tập

ĐẠO ĐỨC 4 - TUẦN 1 - TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP

CỎC CỎCH GIẢI QUYẾT TRANG 5 GHI NHỚ TRANG 6 BÀI TẬP 1 Theo em, trong những việc làm dưới đõy, việc làm nào thể hiện tớnh trung thực trong học tập?. a Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra.[r]

11 Đọc thêm

Bài giảng môn Đạo đức lớp 4 - Bài 1: Trung thực trong học tập

Bài giảng môn Đạo đức lớp 4 - Bài 1: Trung thực trong học tập

*Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm đôi Baøi taäp 1- SGK/9 -GV neâu caàu baøi taäp 1: Nhận xét về những hành vi, Việc làm của từng bạn trong mỗi trường hợp sau:.. -HS thaûo luaän nhoùm.[r]

Đọc thêm

Giáo án lớp 5 môn Đạo Đức: Bài 5 :TÌNH BẠN (tiết 2)

Giáo án lớp 5 môn Đạo Đức: Bài 5 :TÌNH BẠN (tiết 2)

Tham khảo tài liệu ''giáo án lớp 5 môn đạo đức: bài 5 :tình bạn (tiết 2)'', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đọc thêm

Giáo án lớp 4 - Tuần 2 môn Đạo đức - Trung thực trong học tập (tt)

Giáo án lớp 4 - Tuần 2 môn Đạo đức - Trung thực trong học tập (tt)

- GV kết luận- GV khen ngợi nhóm đã biết chọn cách giải quyết đúng, thể hiện sự trung thực trong học tập *GDKNS - Tự nhận thức về sự trung thực trong học tập của bản thân.. - Bình luận, [r]

Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 7 SÁCH CÁNH DIỀU NĂM HỌC 2020 2021

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 7 SÁCH CÁNH DIỀU NĂM HỌC 2020 2021

Giáo án tuần 7 lớp 1 bộ sách Cánh Diều có đủ môn Toán, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức, , Tự nhiên xã hội lớp 1. Giúp thầy cô dễ dàng tham khảo, soạn giáo án cho mình.Giáo án tuần 7 lớp 1 bộ sách Cánh Diều có đủ môn Toán, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức, , Tự nhiên xã hội lớp 1. Giúp thầy cô dễ dàng tham khảo, soạn giáo án cho mình.Giáo án tuần 7 lớp 1 bộ sách Cánh Diều có đủ môn Toán, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức, , Tự nhiên xã hội lớp 1. Giúp thầy cô dễ dàng tham khảo, soạn giáo án cho mình.
Xem thêm

Đọc thêm

CHUONG TRINH GDPT 2018

CHUONG TRINH GDPT 2018

+ Lớp 3 có: 08 nôn học và 01 hoạt động bắt buộc, số tiết bình quân trên tuần là 28 tiết Chương trình hiện hành có 10 môn và 24 tiết trên tuần TRANG 15 TRANG 16 TRANG 17 tình trạng dạy th[r]

29 Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 7 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 7 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)
Xem thêm

Đọc thêm

ĐẠO ĐỨC 4: BÀI 1: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP

ĐẠO ĐỨC 4: BÀI 1: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP

TRANG 1 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 4C VỀ DỰ GIỜ LỚP 4C MÔN: ĐẠO ĐỨC TRANG 2 TRANG 3 ĐẠO ĐỨC BÀI 1: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP TIẾT 1 TRANG 4 MỤC T[r]

11 Đọc thêm

Giáo án lớp 1 theo thông tư 2345

GIÁO ÁN LỚP 1 THEO THÔNG TƯ 2345

Giáo án lớp 1 theo thông tư 2345 tuần 1. Đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức. Giáo án lớp 1 theo thông tư 2345 tuần 1. Đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức. Giáo án lớp 1 theo thông tư 2345 tuần 1. Đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức

41 Đọc thêm

Giáo án Lớp 4 Tuần 17 năm 2015

Giáo án Lớp 4 Tuần 17 năm 2015

Mời các bạn tham khảo Giáo án Lớp 4 Tuần 17 năm 2015 sau đây để biết được hệ thống những bài giáo án môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Thể dục,... trong chương trình lớp 4 tuần 17. Với các giáo viên lớp 4 thì đây là tài liệu hữu ích.

Đọc thêm