MELBOURNE THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "MELBOURNE THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG ":

ĐL4. Thành phố Đà Lạt

ĐL4. THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 4B Gv: Nguyễn Thi Thúy Vân HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 1) Nêu một số đặc điểm của sông ở Tây Nguyên và ích lợi của nó?Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010Địa lí:Bài cũ: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên2/ Nêu phần bài học. Th nh ph L tà Đà ạ 1/ Th nh ph n i ti ng v r ng thông v thác n cà ổ ế ề ừ à ướ .Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010Địa lí: Th nh ph L tà Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước. - Nằm trên cao nguyên Lâm Viên. - Cao 1500 m so với mực nước biển. - Mát mẻ quanh năm. Th nh ph L tà Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước.Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010Địa lí: Th nh ph L tà Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước.
Xem thêm

21 Đọc thêm

ĐA DẠNG CÁC LOÀI CÁ Ở CÁC VÙNG NƯỚC NỘI ĐỊA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG GHI NHẬNMỚI CHO KHU HỆ CÁ VIỆT NAM

ĐA DẠNG CÁC LOÀI CÁ Ở CÁC VÙNG NƯỚC NỘI ĐỊA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG GHI NHẬNMỚI CHO KHU HỆ CÁ VIỆT NAM

cá ở khu vực tp. Hồ Chí Minh. Sau năm 2000, nhiều nghiên cứu về cá ở khu vực tp. Hồ Chí Minh cũng được công bố. Có thể kể đến một số nghiên cứu như định loại các loài cá nước ngọt Nam Bộ [14]; thành phần loài cá sông Đồng Nai (đoạn từ phà Cát Lái tới hồ Trị An) [2]; thành phần và cấu trúc loài cá sông Sài Gòn [10]; thành phần loài cá ở huyện Cần Giờ [11]; đặc điểm sinh học một số loài cá có tiềm năng làm cá cảnh ở Nam Bộ [3]. Như vậy, từ năm 1991 đến nay, hầu như không tìm thấy các nghiên cứu về khu hệ cá tp. Hồ Chí Minh. Bài báo này trình bày một phần kết quả của đề tài “Khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu về khu hệ cá ở các vùng nước nội địa thành phố Hồ Chí Minh”. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 06/2009 đến tháng 12/2012 ở khu vực tp. Hồ Chí Minh. Mẫu vật được thu thập bằng các ngư cụ thông thường của ngư dân như lưới, cào, đăng mé, dớn, đáy; thu mẫu từ các chợ cá, bến cá trong khu vực; thu mua mẫu vật từ ngư dân và nhờ ngư dân thu mẫu Mẫu vật được chụp hình, mô tả ngắn gọn các đặc điểm nhận dạng khi mẫu còn tươi sau đó được xử lý và cố định trong formalin 5-8% để đưa về phòng thí nghiệm. Mẫu được phân loại (bộ, họ, giống và loài) dựa theo các khóa định loại bằng hình thái theo
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tài liệu Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi lợn đực giống trên địa bàn của tỉnh, thành phố trừ các cơ sở do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý doc

TÀI LIỆU CẤP CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CHO CƠ SỞ CHĂN NUÔI LỢN ĐỰC GIỐNG TRÊN ĐỊA BÀN CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỪ CÁC CƠ SỞ DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ DOC

Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi lợn đực giống trên địa bàn của tỉnh, thành phố trừ các cơ sở do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Chưa quy định Thời hạn giải quyết:Chưa quy định Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Chứng chỉ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chưa quy định Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Chưa quy định Số bộ hồ sơ: Chưa quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
Xem thêm

2 Đọc thêm

CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG TẠI PJICO

CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG TẠI PJICO

Ch ng III M t s ki n ngh i v i công tác giámươ ộ ế ị đố ớnh v b i th ng h ng hoá xu t nh p kh u v nđị à ồ ườ à ấ ậ ẩ ậchuy n b ng ng t i PJICOể ằ đườ ạI.XU HƯỚNG PH T TRIÁ ỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM H NG HO XUÀ Á ẤTNHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA VIỆT NAM TRONGTHỜI GIAN TỚI:Trong giai đoạn hiện nay khi m xu hà ướng quốc tế hoá, to n cà ầu hoáđang diễn ra ng y c ng mà à ạnh mẽ, các mối quan hệ kinh tế quốc tế phát triểnvới tốc độ nhanh chóng thì sự phát triển của ng nh bà ảo hiểm cũng không nằmngo i xu thà ế đó .Nhất l à đối với một nước như Việt Nam chúng ta,l mà ộtnước đang trong giai đoạn phát triển vì vậy m xu hà ướng phát triển ngoạithương đang rất mạnh mẽ,được thể hiện trong những năm qua chúng ta đã kýhiệp định thương mại Việt Mỹ ,tham gia v o AFTA v à à đây l nhà ững dấu mốclịch sử quan trọng cho sự phát triển kinh tế của nước ta tạo ra một bước ngoặtlớn cho Việt Nam tham gia v o thà ị trường thế giới.Có thể nói đây l dà ấu hiệuđáng mừng với nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập khu vực vàquốc tế,nhưng mặt khác nó lại mở ra trước mắt các doanh nghiệp Việt Namcác thách thức mới ,đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam không những phải cốgắng m còn phà ải có các chiến lược kinh tế to n dià ện để có thể thích nghiđược với ho n cà ảnh mới.Hiệp định thương mại Việt Mỹ được phê chuẩn đãtạo ra một bước ngoặt lớn trong sự phát triển kinh tế,phá vỡ những chuẩnmực vốn có trước kia.Đây thực sự l bà ước khởi đầu rất quan trọng trong việcphát triển mối quan hệ thương mại ,chính trị giữa các nước với nhau ,giữaViệt Nam v cà ộng đồng thế giới,l bà ước chuẩn bị cho việc Việt Nam tham giav o Tà ổ chức thương mại thế giới WTO trong một tương lai gần.Với những sự kiện trên,có thể thấy trước được sự phát triển mạnh mẽcủa nền kinh tế việt nam cũng như sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩuh ng hoá trong thà ời gian tới .Đây l và ấn đề có ảnh hưởng trực tiếp v quyà ếtđịnh đến sự phát triển của ng nh bà ảo hiểm h ng hoá xuà ất nhập khẩu vậnchuyển bằng đường biển của Việt nam.Theo hiệp định thương mại Việt –Mỹ,các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngo i có quyà ền lập công ty liên doanh về
Xem thêm

12 Đọc thêm

Đề Thi Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 2014 _ CQ 49 AOF

ĐỀ THI LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ 2014 _ CQ 49 AOF

C â u 1: Nêu lý thuyết địa tô của A.Smith v à D.Ricardo?Các mác đã kế thừa lý thuyế t này như th ế n à o? C â u 2: Tr ì nh b à y l ý thuy ế t v ề quan h ệ gi ữ a th ị tr ườ ng v à nh à nc c ủ a Keynes v à Samuelson? So s á nh v à gi ả i th í ch s ự gi ố ng v à kh á c nhau c ủ a 2 l ý thuy ế t n à y?

7 Đọc thêm

NGÂN HÀNG DỮ LIỆU ĐỀ THI&QUOT MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

NGÂN HÀNG DỮ LIỆU ĐỀ THI&QUOT MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

T N-1.5 Câ u nà o tron g số n hữ ng câu sa u sử dụn g địn h nghĩ a về ti ền tệ củ a cá cnhà kinh t ế học hiện đạ i:a) Bạ n kiếm đư ợ c ba o n hiều tiền tu ần trướ cb) Khi đến cửa hà ng tôI lu ôn chắ c m ình có đủ ti ền để trả cho cá c hàn ghoá dịch vụ cầ n m uac) Ôn g ta m uốn tích trữ thậ t n hiều tiềnT N-1.6 Ti ền giấ y bấ t khả hoá n là :a) Tiền có thể đổi đư ợ c thà nh vàn g tư ơn g ứn g tạ i n gâ n hà ngb) Tiền giấ y do n hà n ướ c p há t hà nh3c) Tiền giấ y do n hà n ướ c p há t hà nh và không đổi đư ợ c thà nh vàn g tư ơn gứn gChương 2: Tổng quan hệ thống tàichínhTN-2.1 Tài chớnh là:a/ Tổng thể ( hệ thống) cỏc mối quan h ệ kinh tếb/ Các mối quan hệ kinh tế được biểu hiện bằng tiềnc/ Hệ thống cỏc mối quan hệ kinh tế phỏt sinh trong quỏ trỡnh hỡnh thành phõn phối và sửdụng cỏc quỹ tiền tệTN-2.2 Nhà xưởng, máy móc thiết bị, bằng phát minh sáng chế… do doanh nghiệp sở hữu đượcgọi làa/ Vốn hữu hỡnhb/ Tài sản cố địnhc/ Tài sản lưu độngd/ Tài sản cố định hữu hỡnhTN-2.3 Tài sản nào dưới đây được coi là Tài sản lưu động:a) Tiền mặtb) Tiền đặt cọc của khách hàng
Xem thêm

28 Đọc thêm

TIET 59 DAP DA O CON LON

TIET 59 DAP DA O CON LON

NHI T LI T CH O M NG Ệ Ệ À ỪC C TH Y C« GI O V Á Ầ Á ỀD GI líp 8hỰ Ờ Kiểm tra bài cũ:Đọc thuộc lòng và diễn cảm bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác .Em có cảm nhận gì về nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu qua bài thơ? NGỮ VĂN 8 - TIẾT 58VĂN BẢNPHAN CHÂU TRINHNg­êi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ Thµ.GV: Tr­êng THCS Cæ Loa I – §äc hiÓu v¨n b¶n1. Tác giả:- Phan Châu Trinh (1872-1926)Hiệu là Tây Hồ, biệt hiệu Hi Mã,quê ở làng Tây Lộc, huyện Hà ĐôngTỉnh Quảng Nam.- Ông là người nho sĩ yêu nước đầu thế kỉ XX.- Phan Châu Trinh là người giỏi biện luận và có tài văn chương. Văn chính luận của ông rất hùng biện và đanh thép,
Xem thêm

22 Đọc thêm

Sống Tích Cực Cùng HIV potx

SỐNG TÍCH CỰC CÙNG HIV POTX

Giữ nơơi ở sạch sẽ, thông thoáng và có i ở sạch sẽ, thông thoáng và có ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào.ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào.Tránh cọ rửa chuồng nuôi xúc vật.Tránh cọ rửa chuồng nuôi xúc vật.Nhắc nhở ngNhắc nhở ngưười khác không hút thuốc ời khác không hút thuốc trong nhà.trong nhà.Tránh tiếp xúc với ngTránh tiếp xúc với ngưười bị Lao hoặc ho ời bị Lao hoặc ho mãn tính. mãn tính. S ng l nh m nhố à ạ

23 Đọc thêm

Luận văn: Thực trạng xuất khẩu và một số ý kiến về hoàn thiện chính sách thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm rau quả ở Việt Nam pdf

LUẬN VĂN: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM RAU QUẢ Ở VIỆT NAM PDF

2.1 Hệ thống bảo quản rau quả Phần lớn rau quả được sử dụng dưới dạng tươi, trong khi đặc tính của sản phẩm rau quả là thu hoạch theo mùa vụ, thời gian thu hoạch ngắn, khả năng vận chuyển và bảo quản khó khăn. Vỡ vậy, cụng nghệ bảo quản rau quả tuơi là hết sức quan trọng. Nhưng đến nay kỹ thuật bảo quản rau quả tươi mới chỉ dừng ở mức sử dụng kinh nghiệm cổ truyền, ít vận dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới,do vậy chưa kéo dài được thời gian tiêu thụ của từng loại rau quả. Do công tác bảo quản không tốt nên chi phí cho một đơn vị sản phẩm rau quả xuất khẩu thường vượt định mức cho phép. Tỷ lệ nguyên liệu rau quả sau quá trỡnh bảo quản hư hỏng rất lớn. Chỉ tính riêng các nhà máy độ hộp ở phía Bắc, trong số hàng chục ngàn tấn nguyên liệu đưa vào chế biến, lượng nguyên liệu thối hỏng, do bảo quản và vận chuyển lên tới hàng chục phần trăm. Kỹ thuật bảo quản mới thực hiện ở mức đóng gói bao bỡ và lưu giữ tại cảng bằng kho mát chuyên dùng. Tuy vậy, khâu đóng gói và bao bỡ vẫn chưa đạt yêu cầu, quy cách, mẫu mó cũn xấu. Những hạn chế trong cụng tỏc bảo quản rau quả là một trong những yếu tố cản trở hoạt động xuất khẩu rau quả phát triển. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp SV: Lª Nh Nhung - Líp: ChuyÓn ®æi K5 2.2 Hệ thống chế biến rau quả: Cụng nghiệp chế biến rau quả ở Việt Nam chủ yếu để xuất khẩu. Hiện nay cả nước có hàng chục nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu, trong đó có 12 nhà máy do Tổng công ty rau quả Việt Nam quản lý với tổng cụng suất thiết kế 70 ngàn tấn/năm. Ngoài ra có 52 đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh xuất khẩu tại cỏc tỉnh, thành phố. Hầu hết máy móc, thiết bị của nhà máy chế biến rau quả đều nhập từ các nước XHCN (cũ) như Nga, CHDC Đức, Ba Lan, Hungary, đó sử dụng trờn 30 năm, máy móc thiết bị và công nghệ đó quỏ cũ kỹ, lạc hậu do vậy sản phẩm khụng đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Thiết bị bảo quản đông lạnh (bao gồm bảo quản tại nơi sản xuất và bảo quản tại các nhà máy chế biến đông lạnh, bảo quản sản phẩm) nhằm bảo ôn sản phẩm thiếu, ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Cỏc nhà mỏy chế biến, những năm qua đó sản xuất và xuất khẩu được trên 30
Xem thêm

70 Đọc thêm

KHUÔN KHỔ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH TRONG 1 SỐ NGÀNH KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

KHUÔN KHỔ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH TRONG 1 SỐ NGÀNH KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

Khuôn kh chính sách c nh tranh ổ ạtrong m t s ng nh kinh t t i Vi t ộ à ế ạ ệNami n l c, Vi n Thông v Ngân H ngĐ ệ ự ễ à àNg­êi tr×nh bµy: Ph¹m Hoµng Hµ NGÀNH ĐIỆN LỰC: CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG Khâu phát điện:Số lượng nhà máy phát điện: hơn 46, trong đó 14 nhà máy thuộc EVN;Sản lượng điện thương phẩm: liên tục tăng từ 15,3 tỷ Kwh (năm 1997) lên 39,6 tỷ Kwh (năm 2004);Trong đó, EVN: 94,1% (năm 2002) và 96,2% (năm 2003)Công suất lắp đặt:14 nhà máy của EVN: chiếm 85% tổng công suất32 nhà máy ngoài EVN: chiếm 15% tổng công suấtNhập khẩu: Trung Quốc (0,4%)Khâu truyền tải4 công ty truyền tải điện khu vực;Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Xem thêm

31 Đọc thêm

BAI25_8_TIEU HOA O KHOANG MIENG

BAI25_8_TIEU HOA O KHOANG MIENG

- CÒN NHỮNG LOẠI THỨC ĂN NÀO CHƯA ĐƯỢC - CÒN NHỮNG LOẠI THỨC ĂN NÀO CHƯA ĐƯỢC TRANG 12 TRANG 13 - PH N X NU T L PH N X KH PH N X NU T L PH N X KH Ả Ả Ạ Ạ Ố À Ố À Ả Ả Ạ Ạ Ụ Ụ NG I U NG I [r]

14 Đọc thêm

Giáo trình quản trị thương hiệu - Chương 4 pot

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU - CHƯƠNG 4 POT

Các cấp độ nhận biết thương hiệuNhíra ngayNhí raNhËn raKh«ng nhËn ra6/27/2011 75Nhận ra thương hiệu• Khách hàng nhận ra những thương hiệu của mộtloại sản phẩm trong số các thương hiệu. Sự liêntưởng đến sản phẩm ở cấp độ này còn thấp.Ví dụ: Trong những thương hiệu sau, thương hiệu nàolà của sản phẩm bia?Honda, Future, Yamaha, Vinataba, 555, Habeco, Huda, LaRue, Sanyo, Dell

28 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG CẤM TỈNH NGHỆ AN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG CẤM TỈNH NGHỆ AN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ

mùa khô, giá trị các thông số BOD5, COD, Coliíbrm .. tại các điểm đo đều vượtQCVN 08:2008/ BTNMT nhiều lần. Khu vực đầu nguồn sông Nhuệ, nước sông còntương đối tốt nhưng sau hợp lưu với sông Tô Lịch (nguồn tiếp nhận nước thải chínhcủa các quận nội thành Hà Nội), nước sông Nhuệ đã bị ô nhiễm trầm trọng (đặc biệttại điểm Cầu Tó trở đi). Mặc dù đã được pha loãng từ đoạn hợp lưu với sông Đáytrở về hạ lưu và áp dụng giải pháp điều tiết đưa nước sông Tô Lịch qua hệ thống hốđiều hòa Yên Sở bơm ra sông Hồng vào mùa kiệt, nước sông Nhuệ vẫn là nguyênnhân chính gây ô nhiễm cục bộ cho LVS Nhuệ -sông Đáy, nguồn cấp nước sinh hoạtvà sản xuất cho thành phố Phủ Lý và một số địa phương phía hạ nguồn [12].Lưu vực hệ thống sông Đồng Nai bao gồm liên tỉnh/thành phố, trong đó 7tỉnh/thành phố nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo thống kê sơ bộ,trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai có đến 103 KCN do Chính phủ ra quyết địnhthành lập (chưa kể các KCN/CCN do địa phương thành lập) với diện tích quy hoạchtrên 33.600 ha, thải ra lượng nước thải từ sản xuất công nghiệp khoảng 1,8 triệum3/ngày đêm. Tuy nhiên, hiện mới có khoảng 1/3 các KCN/khu chế xuất đã và đangxây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; một số KCN có trạm xử lý nước thảitập trung nhưng vận hành chưa đúng quy định; tỷ lệ đấu nối nước thải các nhà máyvào hệ thống xử lý nước thải tập trung còn thấp; nguồn phát sinh nước thải chủ yếu13từ các ngành: chế biến thực phẩm, dệt nhuộm, giấy, chế biến mủ cao su, xi mạ... Tạinhiều vị trí các giá trị N-NH4+ BOD5) COD vượt ngưỡng QCVN 08 mức BI nhiềulần Khu vực cửa sông đã bị ô nhiễm hữu cơ, giá trị các thông sỗ đều vượt QCVN08:2008/BTNMT mức AI, một số nơi còn vượt mức BI (cảng Gò Dầu, Phú Mỹ, CáiMép). Ngoài ra, các tác động tiêu cực từ thủy điện, khai thác khoáng sản phíathượng nguồn, xâm nhập mặn và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã và đang lànhững mối đe dọa đến môi trường nước lưu vực hệ thống sông Đồng Nai [12].Theo kết quả khảo sát, hiện nay, hệ thống sông, hồ trên địa bàn TP Hà Nội
Xem thêm

103 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG PHÂN TÍCH TCDN

ĐỀ CƯƠNG PHÂN TÍCH TCDN

quản lý các KPT tốt.~ Nợ ngắn hạn giảm, NPT cuối năm giảm so với đầu năm → dấu hiệu tốt do ĐN vốnchiếm dụng nhiều ảnh hưởng đến khả năng thanh toán, DN đã thanh toán được các khoản nợ khiđến hạn, tình hình kinh tế tốt, chấp hành tốt việc trả nợ.~ HTK giảm 1200 trđ,, số tương đối giảm (1200/5200 = 23,07%) → DN không bịđọng sản phẩm làm ra, khả năng tiêu thụ tốt.5082+ Nợ KD: giảm 5082 trđ, số tương đối giảm (14400−3500 . 100% = 46,62%) → nguồn vốnchiếm dụng được từ bên thứ 3 giảm, mức vay nợ giảm→ Cơ cấu vốn của doanh nghiệp cuối kỳ khá an toàn, năng lực TC chiều hướng tăng so với đầukỳ, mức độ ứ đọng vốn giảm, chiếm dụng vốn giảm, mức độ vay nợ giảm→ Tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt.- Nguyên nhân NQR tăng:+ Tiền và tương đương tiền cuối năm đã tăng so với đầu năm. Khả năng hoàn trả nợ ngắnhạn cuối năm (-1000) tốt hơn so với đầu năm (-2200)+ Vay nợ ngắn hạn ngân hàng CN giảm so với ĐN. NH không cần nguồn NH tài trợ choDH, việc vay nợ NH ít hơn so với ĐN.Chú ý: Đi thi tính NQR bằng 2 cách để kiểm tra xem việc tính nhu cầu VLĐ đã đúng hay chưa?!8CHƯƠNG V. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNHI. Phân tích năng lực hoạt động của tài sản1. Phân tích năng lực hoạt động của tài sản ngắn hạn- Vòng quay các KPT =- Kỳ thu tiền TB =𝐷𝑇𝑇
Xem thêm

12 Đọc thêm

HIỆN TƯỢNG KARST pps

HIỆN TƯỢNG KARST PPS

có nhiều hố sụt karst và mạch suối ngầm -Tiểu khu karst trọc Gia Khánh nằm giữa vùng đồng trũng, dấu vết của vịnh biển cũ. Vùng này được nâng lên và được phù sa lấp đầy chân núi. Độ cao trung bình của các đỉnh núi từ 200 đến 245 m, thảm thực XD08A2 – NHÓM 5 http://www.xd08a2.tk Page 8 vật còn sót lại là rừng thứ sinh. Tiểu khu này có địa hình karst điển hình với nhiều hang động và thung lũng đá vôi tạo nên cảnh quan du lịch độc đáo như Tam Cốc, Bích Động, Địch Lộng, Động Tiên KARST THẾ GIỚI: Ngoài vịnh Hạ Long ở Việt Nam,hiện nay trên thế giới có nhiều khu vực karst đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên,. Có thể nói, tất cả các khu vực di sản này đều có những nét đặt thù của mình và hầu như không giống nhau. Tuy nhiên, hầu hết các di sản thiên nhiên thế giới có hiện tượng là địa hình karst đều nằm ở khu vực ôn đới, nhưng tập trung nhiều hơn ở châu Âu và Bắc Mỹ như Vườn quốc gia Pirin ở Bulgari, vườn quốc gia hồ Plitvice ở Croatia, các hang động Skocjan ở Slovenia, vườn quốc gia Dales - Yorkshire ở Vương quốc Anh, vùng các hang động Aggtelek và Slovak nằm ở khu vực biên giới giữa hai nước Hungari và Slovak, Vườn quốc gia hang động Carlsbad và Vườn quốc gia hang Mammothe ở Hoa Kỳ, vùng hoang dã Tasman ở Australia v.v Tất cả các khu vực này trong lịch sử phát triển của mình đều chịu ảnh hưởng rất lớn của các thời kỳ băng hà, đặc biệt là những đợt băng hà trong thời kỳ Đệ tứ. Dấu ấn của các thời kỳ băng hà này còn thể hiện khá rõ ở các dạng địa hình Karst trên mặt. Đó là đường nét mềm mại của các khối đá vôi, đường viền của các car, nhiều hồ nước và các hẻm vực khá sâu và dốc đứng. Mặt khác, do hầu hết nằm trên các lục địa cổ và cách xa các đai động hiện đại (ranh giới giữa các mảng thạch quyển) nên các thành tạo carbonat ở các khu vực này đều có thế nằm nghiêng thoải hoặc gần ngang và phủ bất chỉnh hợp góc rất rõ rệt trên các thành tạo khác và lại là các khu vực địa hình cao hơn so với xung quanh. Vì vậy, có rất nhiều thác nước đẹp trong các di sản này. Cũng vì vậy, các hang động ở đây có độ sâu rất đáng kể. Trong số các vườn quốc gia đã được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới này thì vùng hang động của khối karst Aggtelek và Slovak được xem là hệ thống karst ôn đới điển hình. Tại khu vực nhiệt đới nói chung, ở châu Á và Đông Nam Á nói riêng, một số vườn quốc gia cũng được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới như Vườn quốc gia Gunung Mulu ở Sarawak thuộc Malaysia, Vườn quốc gia Lorents ở Tây Irian thuộc Indonesia v.v và nhiều vùng karst khác ở Đông Nam Á đã được điều tra khá chi tiết.
Xem thêm

11 Đọc thêm

bài giảng pháp luật kinh doanh quốc tế - chương 3 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ - CHƯƠNG 3 HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

Khái niệm chung vềg_ _HĐMBHHQT t.Q _ Xác định yếu tố quốc tế D à Ế TỐ Ố TỊ H ủ á bê th i ký -Dựa vào YẾU TỐ QUỐC TỊCH của các bên tham gia ký kết hợp đồng nationailty of parties -Dựa và[r]

57 Đọc thêm

ĐỊA LÝ 5- ( KHUNG LONG)

ĐỊA LÝ 5- ( KHUNG LONG)

TRANG 1 CHỈ ĐẠO CUỘC THI: PHÒNG GD VÀ ĐT THẠCH HÀ - NGƯỜI DỰ THI: CÔ GIÁO H TH T HOAỒ Ị Ố BÀI DẠY: – CHÂU PHI PHỀNG GI O D C Á Ụ PHỀNG GI O D C Á Ụ V À ĐÀO T O K Ạ V À ĐÀO T O K Ạ RONG B[r]

38 Đọc thêm

Báo cáo: Gánh nặng bệnh tật và chấn thương ở Việt Nam 2008

BÁO CÁO: GÁNH NẶNG BỆNH TẬT VÀ CHẤN THƯƠNG Ở VIỆT NAM 2008

Trọng số bệnh tật của tình trạng liệt hai chi dưới là 0,57 không có nghĩa một người trong tình trạng này là “chết một nửa” hay giá trị xã hội của người đó thấp hơn của những người khác. Nó chỉ có nghĩa xã hội đánh giá một năm sống với tình trạng mù lòa (DW 0,43) được chấp nhận hơn so với một năm sống với tình trạng liệt hai chi dưới (DW 0,57) và một năm sống với tình trạng liệt hai chi dưới được xã hội chấp nhận hơn so với một năm sống liên tục trong tình trạng trầm cảm nặng (DW 0,76). Nó cũng có nghĩa rằng xã hội chấp nhận một người sống 1 năm hoàn toàn khỏe mạnh rồi tử vong hơn là sống 1 năm với tình trạng liệt hai chi dưới và sau đó tử vong. Bên cạnh đó, xã hội chấp nhận một người sống 3 năm với tình trạng liệt hai chi dưới rồi tử vong hơn là sống 1 năm hoàn toàn khỏe mạnh rồi tử vong (3x (1-0,57) = 1,3 năm sống “khỏe mạnh” lớn hơn 1 năm sống trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh). Trọng số bệnh tật sử dụng trong nghiên cứu BoD được xác định bằng phương pháp “hoán đổi về con người” (PTO) bởi nó gần với việc đo lường sự chấp nhận của xã hội hơn so với các phương pháp khác. Khi sử dụng phương pháp này, trọng số bệnh tật của 22 tình trạng sức khỏe được các nhóm chuyên gia y tế trên khắp thế giới xác định và sau đó là một quá trình thảo luận cho phép các thành viên của nhóm chỉnh sửa những đánh giá ban đầu của họ sau khi nghe phản biện từ các thành viên khác. Đã có tranh cãi về sự chấp nhận đối với các tình trạng sức khỏe là khác nhau ở các quần thể dân số khác nhau về niềm tin văn hóa, khái niệm về sức khỏe, kỳ vọng về sức khỏe cũng như sự khỏe mạnh. Tuy nhiên có rất ít bằng chứng chứng tỏ cho điều này [17]. Nghiên cứu GBD thực hiện nghiên cứu về sự chấp nhận đối với các tình trạng sức khỏe trên 10 quốc gia và kết quả rất ngạc nhiên là có sự nhất quán khá cao giữa trọng số bệnh tật cho 22 tình trạng sức khỏe với các mức độ trầm trọng khác nhau [16]. Chúng tôi sử dụng trọng số sẵn có hoặc được tính toán lại từ hai nguồn: nghiên cứu GBD và trọng số của Hà Lan sử dụng trong nghiên cứu của Úc [3, 18]. Nghiên cứu của Hà Lan chỉ cho trọng số bệnh tật của một số tình trạng sức khỏe nhưng được xác định cho các giai đoạn và mức độ trầm trọng của tình trạng sức khỏe. Chính vì vậy, trọng số bệnh tật của Hà Lan có thể áp dụng trong các mô hình bệnh chi tiết để ước tính YLD. Trọng số bệnh tật của Hà Lan cũng có ưu điểm là chúng định nghĩa một giai đoạn hay mức độ trầm trọng của tình trạng sức khỏe theo những mô tả chuẩn sử dụng các mức
Xem thêm

110 Đọc thêm

LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH MỚI CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH MỚI CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

KẾT LUẬN77D A N H M Ụ C TÀI LIỆU T H A M K H Ả O79DANH M Ụ C T Ừ VIẾT T Ắ TD A N H M Ụ C B Ả N G BIÊUPHỤ L Ụ CLỜI NÓI ĐẨUì . T í n h cấp thiết của đề tài:Việc V i ệ t Nam trờ thành thành viên chính thức cùa Tô chức thương mại thếgiới ( W T O ) càng đẩy nhanh quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới cua nướcta. Bời vậy, thúc đấy năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp là yêu câu bức thiêtquyết định sự sống còn của các chủ thế này trên thị trường.Đặc biệt ờ V i ệ t Nam khi mà số lượng các tập đoàn kinh tê lớn còn chưanhiêu và các doanh nghiệp nhỏ và vảa (chiêm phân lớn) có vai trò vô c ù n gquan trọng đ i với sự phát triển cua nền kinh tế đất nước thì vân đê tăngcường tính cạnh tranh cho bản thân các doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập" H ậ u W T O " càng quan trọng hơn bao g i ờ hết.Ba hạn chế của hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vảa của V i ệ t Namhiện nay mà bất kỳ ai cũng có thê dễ dàng nhận ra chính là: thiêu vê vòn, yêuvề khả n ă n g quan lý, và chưa bát kịp trình đ ộ c ô n g nghệ cao cùa chuân chungthế g i ớ i . C h í n h vi vậy, trong thời kỳ phát triển mới cùa đất nước, nếu cácdoanh nghiệp V i ệ t Nam k h ô n g sớm vạch ra cho mình một sách lược phát triểnkhá thi, vấn đê bị loại ra khỏi cuộc chơi là điêu tát yêu.N h ậ n thây, ờ V i ệ t Nam, trong vài n ă m trở l ạ i đây, trào lưu liên kết, họp
Xem thêm

20 Đọc thêm

Thủ tục Đăng ký nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, Mã số hồ sơ 024022 potx

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, NHẬN TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, MÃ SỐ HỒ SƠ 024022 POTX

ửa đất xin chuyển mục đích sử dụng: 2.1. Thửa đất số: ; 2.2. Tờ bản đồ số: 2.3. Địa chỉ tại: PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: ………. Giờ………phút………. Ngày ………./……… /…………. Quyển số ……………… Số thứ tự………………………… Người nhận hồ sơ (ký ghi rõ họ tên) 2.4. Diện tích thửa đất: m2 ; 2.5. Mục đích sử dụng đất: 2.6. Thời hạn sử dụng đất: 2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: 2.8. Tài sản gắn liền với đất 2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai: 2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: -Số phát hành: (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) -Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất: ngày cấp / / 3. Nội dung xin chuyển mục đích: 3.1. Diện tích và mục đích sử dụng đất xin chuyển:…………………………………………………
Xem thêm

9 Đọc thêm

Cùng chủ đề