WARSAWA DẤU ẤN LỊCH SỬ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "WARSAWA DẤU ẤN LỊCH SỬ ":

MỘ THUYỀN ĐÔNG SƠN VÀ DẤU ẤN CỦA NÓ TRONG TÁNG TỤC CỦA NGƯỜI MƯỜNG HIỆN NAY1

MỘ THUYỀN ĐÔNG SƠN VÀ DẤU ẤN CỦA NÓ TRONG TÁNG TỤC CỦA NGƯỜI MƯỜNG HIỆN NAY1

cây khoét rỗng lại tồn tại trong táng tục của người Mường?Mặc dù trong một quy môt nhỏ, nhưng báo cáo này sẽ bước đầu đi vào lí giải vấn đề mà chúng ta vừa nêu trên, nhằm góp một phần nhỏ vào quá trình nghiên cứu mộ thuyền ở Việt Nam. Đó cũng là lí do tại sao tác giả lại chọn đề tài: “Mộ thuyền Đông Sơn và dấu ấn của nó trong táng tục của người Mường hiện nay”2. Lịch sử vấn đề2Như đã trình bày ở phần trước, về mộ thuyền là một mảng rất được quan tâm trong khảo cổ học Việt Nam. Do vậy cho tới nay đã có rất nhiều công trình lớn nhỏ nghiên cứu về các vấn đề khác nhau của mộ thuyền. Có thể kể ra một số công trình như sau:- Những hiện vật tàng trữ tại viện Bảo tàng lịch sửvn về ngôi mộ cổ Việt Khê/Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam /1965.- Mộ thuyền trong văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam/Bùi Văn Liêm LA-TS.H.2000.- Mộ thuyền : phân lọai và quan hệ với các di tích Đông Sơn khác/Bùi Văn Liêm.- Mộ Mường là tục chôn cất truyền thống Việt Nam /Đỗ Văn Ninh. Tạp chí Dân tộc học số 4 - 1977.- Mộ Mường cổ: cấu trúc và táng tục/ Trần Anh Dũng Khảo cổ học, số 3- 1987.- Một vài ý kiến góp bàn về mộ Mường cổ/Phạm Quốc quân Khảo cổ học, số 2-1989.- Văn hoá Đông Sơn ở Việt Nam/ Hà Văn Tân/Nxb KHXH H.1994.- Mộ Mường trong phả hệ mộ thuyền Việt Nam/Nguyễn Đình Chiến/Thông báo khoa học/Viện Bảo tàng Lịch sử/1983.- Các di tích mộ Mường cổ ở Hoà Bình và Hà Tây Phạm Quốc Quân. LáPTKIHLS. TLVKC. 1994.- Về mộ quan tài độc mộc ở Kỳ Sơn (Nghĩa Bình)/Lê Trung Khá/Những
Xem thêm

18 Đọc thêm

DẤU ẤN ẨM THỰC LÀNG NGHỀ KIM LONG Ở HUẾ

DẤU ẤN ẨM THỰC LÀNG NGHỀ KIM LONG Ở HUẾ

Dấu ấn ẩm thực làng nghề Kim Long ở HuếA . PHẦN MỞ ĐẦU1 . LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀISự ngiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam trải qua mấy nghìn năm lịch sử là sự nghiệp chung của đại gia đình 54 dân tộc từ Bắc chí Nam. Mỗi vùng, mỗi miền cả Tổ Quốc đều đã đóng góp xứng đáng công sức của mình trong xây dựng và bảo vệ quê hương – đất nước để ngày hôm nay có được một non sông thống nhất và tươi đẹp. Thừa Thiên Huế là vùng đất kể từ năm 1306 mới thực sự trở thành một bộ phận của nước Đại Việt, đến nay chưa tròn 700 năm nhưng đã gắn bó chặt chẽ với những thăng trầm của lịch sử dân tộc. Trong khoảng thời gian khá dài ấy, Huế đã tích hợp được những giá trị vật chất và tinh thần quý báu để tạo nên một truyền thống Văn Hóa Huế. Truyền thống ấy vừa mang tính đặc thù – bản địa của một vùng đất không tách rời những đặc điểm chung của truyền thống văn hóa Việt Nam vừa dung hợp với tinh hoa của dòng văn hóa từ bên ngoài để hình thành những đặc trưng của Huế. Dòng văn hóa đó đã tạo nên những nét đặc sắc về tinh thần, đa dạng về loại hình, phong phú và độc đáo về nội dung được thể hiện trên nhiều lĩnh vực như : cách ứng xử tính cách của con người Huế, tôn giáo, kiến trúc, nghệ thuật, trang phục, lễ hội, nghành nghề thủ công nhưng thể hiện đậm nét nhất là văn hóa ẩm thực. Từng là kinh đô phồn hoa của Triều Nguyễn, là nơi sinh sống của các tầng lớp đế vương, nơi hội tụ của những tạo nhân mặc khách, công hầu khanh tướng… nên miếng ăn thức uống theo lệ “Phú quý sinh lễ nghĩa” đã ảnh hưởng sâu sắc đến ẩm thực Huế. Do vậy mà người Huế không chỉ giỏi chế biến món ăn bình dân mà còn làm được những món ăn cực kỳ tinh tế chỉ dùng trong chốn vương phủ. Ngày nay tuy không còn giữ vai trò của một trung tâm kinh tế - SVTH: Phạm Thị Kim Chi1Dấu ấn ẩm thực làng nghề Kim Long ở Huếchính trị lớn nhưng Huế vẫn là nơi duy trì những bóng dáng xưa cũ của một
Xem thêm

47 Đọc thêm

TIẾP BIẾN VĂN HOÁ VIỆT - CHIÊM TRÊN VÙNG THUẬN HOÁ QUA DẤU ẤN DANH XƯNG CỦA MỘT VỊ NỮ THẦN

TIẾP BIẾN VĂN HOÁ VIỆT - CHIÊM TRÊN VÙNG THUẬN HOÁ QUA DẤU ẤN DANH XƯNG CỦA MỘT VỊ NỮ THẦN

10 TIẾP BIẾN VĂN HOÁ VIỆT - CHIÊM TRÊN VÙNG THUẬN HOÁ QUA DẤU ẤN DANH XƯNG CỦA MỘT VỊ NỮ THẦN - Lê Đình Hùng (*) Miền Trung Việt Nam, xét trong bối cảnh lịch sử - văn hoá Đông Á và Đông Nam Á, là một vùng ñệm trong giao lưu, tiếp biến văn hoá, từ ảnh hưởng hai trung tâm lớn của nhân loại là Trung Hoa và Ấn Độ. Trong vùng ñệm ñó, Ulik (Ô Lý) - Thuận Hoá chính là một bản lề ñặc biệt quan trọng trong diễn trình lịch sử và mối quan hệ Việt - Chiêm. Trải qua thời gian, các hiện tượng văn hoá diễn ra trên vùng ñất này ñã có nhiều biến ñổi, cho nên việc suy xét, lí giải một hiện tượng văn hoá ñến tận căn nguyên, trong trường hợp này là ñiều hoàn toàn không ñơn giản (1). Trong quá trình ñiền dã, hiện tượng mà chúng tôi thường bắt gặp trên thực ñịa là sự hiện diện phổ biến của ngôi miếu thờ Thiên Y A Na tại nhiều làng ở vùng Thuận Hoá xưa, tức vùng Trị - Thiên hiện nay. Qua tiếp cận, kế thừa nguồn tư liệu của các nhà nghiên cứu ñi trước, xâu chuỗi và hệ thống những dòng sử liệu ít ỏi, góp nhặt những thông tin qua các văn bản, phỏng vấn…, có thể xem ñây là một trường hợp ñiển hình cho quá trình giao lưu tiếp biến văn hoá Việt - Chiêm. Đề cập ñến tín ngưỡng thờ Thiên Y A Na, tại vùng Huế nói riêng và ñịa bàn miền Trung nói chung, ñã có các công trình, bài nghiên cứu ñược công bố. Mỗi tác giả, nhóm tác giả ñều có cách tiếp cận khác nhau, ñề cập ñến những khía cạnh khác nhau ñối với vị Nữ Thần/Thánh Mẫu này. Phần lớn sự quan tâm ñó ñều tập trung khai thác nguồn gốc, qua các huyền tích, bi kí, và những biểu hiện về mặt tín ngưỡng thờ Mẫu tại các am, phổ, ñiện nổi tiếng, nơi thu hút ñông ñảo tín ñồ và
Xem thêm

15 Đọc thêm

MỘ THUYỀN ĐÔNG SƠN VÀ DẤU ẤN CỦA NÓ TRONG TÁNG TỤC CỦA NGƯỜI MƯỜNG HIỆN NAY

MỘ THUYỀN ĐÔNG SƠN VÀ DẤU ẤN CỦA NÓ TRONG TÁNG TỤC CỦA NGƯỜI MƯỜNG HIỆN NAY

MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiTrong khảo cổ học, việc khai quật và nghiên cứu mộ táng luôn luôn được đặt ở vị trí quan trọng. Bởi vì thông qua nghiên cứu mộ táng chúng ta có thể rát ra được những kết luận khoa học về chủ nhân của mộ, đời sống văn hoá và tinh thần của họ khi còn sống, mối giao lưu với bên ngoài... Những kết luận ấy sẽ lại được sử dụng cho nhiều công trình nghiên cứu của ngành khảo cổ học nói riêngvà các ngành khoa học nói chung.Trong tất cả các loại hình mộ táng mà khảo cổ học Việt Nam đã phát hiện và nghiên cứu, thì có một loại hình mộ táng luôn được đặc biệt chú ý - đó chính là mộ thuyền trong văn hóa Đông Sơn. Trên thực tế thì trong văn hoá Đông Sơn từng tồn tại nhiều loại hình mộ tàng khác nhau, nhưng một thuyền được coi là đỉnh cao trong nhận thức tâm linh của người Việt cổ, liên quan đến môi trường sông nước và tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp lúa nước. Việc nghiên cứu mộ thuyền là cả một vấn đề rộng lớn bao gồm những nội dung văn hoá phong phú, đòi hỏi một quá trình nghiên cứu lâu dài, tỉ mỉ, để ngày càng có được những hiểu biết toàn diện, sâu sắc hơn về loại hình mộ táng này.Ngày nay, trong táng tục của đồng bào Mường trên đất nước ta vẫn còn duy trì loại hình quan tài bằng thân cây khoét rỗng như mộ thuyền Đông Sơn. Ngoài ra còn tồn tại tục dùng than bao bọc khắp quan tài. Một tục truyền thống thường bắt gặp ở những mộ quan tài hình thuyền trong văn hoá Đông Sơn. Vậy giữa chủ nhân của những mộ thuyền trong văn hoá Đông Sơn và những người Mường có mối quan hệ như thế nào? Tại sao tục chôn cất người chết bằng thân cây khoét rỗng lại tồn tại trong táng tục của người Mường?Mặc dù trong một quy môt nhỏ, nhưng báo cáo này sẽ bước đầu đi vào lí giải vấn đề mà chúng ta vừa nêu trên, nhằm góp một phần nhỏ vào quá trình nghiên cứu mộ thuyền ở Việt Nam. Đó cũng là lí do tại sao tác giả lại chọn đề tài: “Mộ thuyền Đông Sơn và dấu ấn của nó trong táng tục của người Mường hiện nay”12. Lịch sử vấn đề
Xem thêm

16 Đọc thêm

SƠ ĐỒ WEBSITE TRƯỜNG HỌC

SƠ ĐỒ WEBSITE TRƯỜNG HỌC

Kính Gửi: BẢN LIỆT KÊ CẤU TRÚC WEBSITEYêu cầu kỹ thuật website, nội dung nghiệp vụ và chức năng hệ thống được mô tả theo như cấu trúc sau:Dưới đây là sơ đồ chi tiết website Trang chủ/ FLAST INTROGiới thiệu nhà trườngLịch sử phát triển của trường Đội ngũ giáo viênHình ảnh, hoạt động…Thành tíchIn bài viếtGởi bài viết cho bạn bèTin tức hoạt động Nội dung, quy chế Thông báo nhà trườngGương mặt tiêu biểuThư việnĐoàn thanh niênCông Đoàn …In bài viếtGởi cho bạn bèTrang chuyên đềNhà Trường khuyến họcNhà Trường phụ huynhHội chữ thập đỏKinh nghiệm học thiIn bài viếtGởi cho bạn bèTruyền thống
Xem thêm

9 Đọc thêm

TÀI LIỆU ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MBA, MC, TU, TI PDF

TÀI LIỆU ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MBA, MC, TU, TI PDF

CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG THƯỜNG SỬ DỤNG TRUYỀN ĐỘNG BẰNG KHÍ NÉN HƠẶC LỊ XO _ C_ _NG B I HU N NÂNG B C CƠNG NHÂN _ _ĐỀ ƯƠ_ _Ồ_ _Ấ_ _Ậ_ 5 LỊ XO ĐĨNG LỊ XO C TẮ CA M B CH NG Ộ Ố RUNG TR CỤ CHÍNH[r]

10 Đọc thêm

Dầu ăn sinh học

DẤU ẤN SINH HỌC

Dấu Ấn Sinh Học Mới Giúp Phỏng Đoán Tái Phát Ung Thư Hậu Môn và Ruột Già Ngo Manh Tran, M.D Ph.D. www.yduocngaynay.com 25/06/2009 Trong một số báo xuất bản American Medical Association vừa qua (2009) cho biết Bs Scott Waldman, thuộc Đại Học Y Khoa Thomas Jefferson, đã dùng dấu ấn sinh học Guanylyl Cyclase 2C (GUY2C) để truy tầm di căn ung thư vào những hạch bạch huyết. Khi ung thư đã di căn vào hạch bạch huyết là một dấu hiệu tiên đóan độ nguy hiểm của ung thư ruột già và hậu môn. Dùng phương pháp tế bào bệnh học (cytopathology) không thể biết rõ được ung thư đã di căn vào ruột già hay chưa. Bs Waldman nghiên cứu 257 bệnh nhân bị ung thư ruột già và hậu môn trong một thơì gian từ tháng 3, 2002 tới tháng Sáu 2007, trong 9 trung tâm y khoa và 2 bệnh viện (9 ở Mỹ và 2 ở Gia Nã Đại) và theo phương pháp thông thường truy tầm di căn ung thư chưa thấy có di căn ung thư. Các chuyên gia đã phân tích biểu hiện của GUCY2C trong 2570 hạch bạch huyết, đo khoảng 1 mm trở lên, theo kỹ thuật gọi là RT-PCR (reverse transcriptase chain reaction, tăng cường độ tinh truy tầm tế bào ung thư so vơí phương pháp thông thường bệnh lý tế bào học. Kết quả cho thấy 32 bệnh nhân (12.5%) có hạch bạch huyết thử nghiệm GUCY2C âm tính, 30 bệnh nhân không bị tái phát, 2 người trong số 32 người bị tái phát, tức khoảng 6.3% bị tái phát. Ngược lại, trong số 225 bệnh nhân có dương tính thử nghiệm GUCY2C, 47 bệnh nhân bị tái phát (20.9%). Bệnh nhân có dương tính thử nghiệm GUCT2C có tỉ lệ tái phát ung thư sớm hơn (adjusted hazard ratio, 4.66; 95% Cl, 1.11 – 19.57; P = .04) và tỉ lệ sống còn thấp hơn (adjusted HR, 3.27; 95% Cl, 1.15 – 9.29; P = .03). Kết quả thử nghiệm cho thấy tới 87.5% bệnh nhân ung thư ruột già và hậu môn có kết quả dương tính trong hạch bạch huyết. Trong số này có 20.9% là bệnh nhân đã bị ung thư ruột già hay hậu môn tái phát. Chỉ có 6.3% bệnh nhân bị tái phát ung thư có âm tính GUCY2C. Bệnh nhân có
Xem thêm

1 Đọc thêm

DẤU ẤN CỦA MARKETING

DẤU ẤN CỦA MARKETING

Dấu ấn của Marketing Viettel vừa đạt con số kỷ lục 1 triệu thuê bao. Đây là một thành tích đáng nể với một mạng di động mới. Trong sự thành công của Viettel, nhiều người đã nói đến sự năng động và vai trò quan trọng của marketing với thông điệp “Hãy nói theo cách của bạn”. Ở đây xin không bàn đến việc nhà cung cấp nào đã chiến thắng hay thất bại vì thời gian 2 - 3 năm cạnh tranh vừa qua mới chỉ cho kết quả ngắn hạn (trong kinh doanh yếu tố dài hạn quan trọng hơn). Cũng không bàn đến lợi ích vĩ mô của sự cạnh tranh mà chỉ đánh giá dưới góc độ chiến lược marketing của doanh nghiệp.Nghiên cứu của Markcom Research & Consulting về thị trường viễn thông Việt Nam và động thái cạnh tranh của từng nhà cung cấp dịch vụ trên thị trường trong ba năm qua cho phép đánh giá 50% thành công của Viettel là do khai thác hiệu quả sự lơi lỏng (nếu không muốn nói là sai lầm) của đối thủ về marketing và 50% là do nỗ lực của đội ngũ nhân viên năng động.Đánh giá về sự sai lầm trong marketing của các đối thủ của Viettel, theo chúng tôi, có ba nguyên nhân và điều này đã tạo lợi thế cho Viettel khi biết tận dụng thời cơ. Đó là sự chậm chạp trong chiến lược cạnh tranh (thiếu linh hoạt) và xử lý rủi ro chậm (ví dụ vụ nghẽn mạng Vinaphone đầu năm 2005); chăm sóc quyền lợi khách hàng chưa đúng mức; cuối cùng là có sai lầm trong xây dựng hình ảnh.Chính vì vậy việc “đánh bóng” hình ảnh của mình nhân sự lơi lỏng về chiến lược marketing của đối thủ đã là một giải pháp làm nên thành công của Viettel. Tuy nhiên, thành công của thương hiệu Viettel, theo chúng tôi, còn do hai nguyên nhân bao trùm khác. Đó là một chiến lược định vị và tiêu chí tiếp cận kinh doanh “vì khách hàng trước, vì mình sau”. Chiến lược định vị: giá thấp, linh loạt trong quảng bá hình ảnh và đặc biệt là có hẳn sách lược chăm sóc khách hàng một cách thân thiện, tận tình là một chiến lược kinh doanh rất đúng đắn. Đây có thể coi là cách định vị tối ưu nhất cho một mạng di động trong bối cảnh thị trường di động VN cách đây 2 - 3 năm (S-Fone tuy ra trước đã không làm điều này). Bên cạnh chiến lược định vị đúng, Viettel còn thể hiện lối tư duy kinh doanh “vì khách hàng trước, vì mình sau” tuy chưa đậm nét và đạt tới mức độ cao nhưng đã tạo được sự tin cậy trong người tiêu dùng. Các gói cước tính có lợi cho khách hàng, các cách chăm sóc khách hàng tốt, các tiện ích mang lại giá trị ngoại sinh cho khách hàng như chọn số... thât sự đã góp phần làm cho Viettel thành công hơn.Có thể tất cả mới chỉ là sự khởi đầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh có sự cạnh tranh khá gay gắt thì sự
Xem thêm

1 Đọc thêm

IN DẤU ẤN FOOTPRINTING

IN DẤU ẤN FOOTPRINTING

In dấu ấn (FootPrinting):trang này đã được đọc lần Trước khi 1 hacker bắt đầu làm công việc của anh ta , 3 yếu tố cần thiết phải được làm đầy đủ . FootPrinting là một trong ba yếu tố đó . Chúng ta hãy cùng xem xét về nó . FootPrinting đơn giản chỉ là thu thập , tập hợp thông tin về mục tiêu . Ví dụ như như 1 tên cướp nhà quyết định sẽ cướp nhà băng thì anh ta sẽ không đi dạo quanh nhà băng và đòi hỏi tiền 1 cách khắt khe . Thay vào đó , anh ta sẽ bắt đầu thu thập thông tin về nhà băng : các xe bọc sắt chở tiền và thời gian của xe đi , các camera đặt trong nhà băng , số nhân viên phục vụ , số nhân viên bảo vệ , cửa để thoát thân ... và mọi thứ để giúp anh ta thực hiện hoàn hảo phi vụ này .Tương tự cũng như đối với attacker hay hacker . Họ phải khai thác 1 kho tàng thông tin vô giá của đối tượng cho việc tấn công . Và kết quả là attacker thu thập được cả đống thông tin , có thể về 1 tổ chức bí mật nào đó . Vậy FootPrinting thực sự là gì ? Hệ thống thăm dò của một tổ chức tạo điều kiện cho attacker tạo một kho dữ liệu không lồ của 1 tổ chức bí mật . Bằng cách sử dụng 1 số công cụ và công nghệ mới , attacker có thể làm công việc này một cách khá dễ dàng . Có nhiều môi trường làm việc khác nhau như : Internet , Intranet ... Mỗi thứ lại có 1 cách thăm dò và đối tượng khác nhau . INTERNET : Domain Name, Network blocks , Specific IP address of systems reâchble via the Internet , TCP và UDP services running on each system identified , System architeture ( vd: SPARC vs. X86 ) , Access Control mechanisms and related access control list ( ACLs ) , Intrusion detection system ( IDSes ), System enumeration ( user and group names , system banner , routing tables , SNMP information )INTRANET : Networking Prototcols in use ( vd : IP , IPX , DecNet ... ),Intranet Domain Names , Network blocks , Specific IP address of systems reachable via intranet , TCP and UDP services running on each systen indentified , System architecture ( vd : SPARC vs X86. ) , Access Control mechanisms and related access control list ( ACLs ) , Intrusion detection system , System enumeration ( user and group names , system banner , routing tables , SNMP information )REMOTE ACCESS : Analog/digital telephone numbers , Remote System type , Authentication mechanisms , VPNs and related protocols ( IPSEC, PPTP )EXTRANET : Connection origination and destination , Type of Connection , Access Control Mechanisms.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Indonesia và dấu ấn nghệ thuật ppt

INDONESIA VÀ DẤU ẤN NGHỆ THUẬT

Indonesia và dấu ấn nghệ thuật Đi du lịch Indonesia giờ đây kiết kiệm hơn nhiều cho dân ưa đi thích đi bụi chúng tôi. Ngay khi Air Asia Indonesia mở đường bay từ TP.HCM đến Jakarta, chúng tôi đã nghĩ đến việc "khăn gói" lên đường. Lộ trình được đưa ra là Tây Java, nghĩa là một hành trình không quá dài trong 1 tuần từ thủ đô Jakarta lên miền cao nguyên Bandung không chỉ để xem một ngọn núi lửa đang âm ỉ hoạt động. Ngành du lịch Indonesia hiện vẫn chủ yếu phục vụ du khách trong nước - một dân số khổng lồ gần 250 triệu người. Du khách đến với Indonesia đa số chọn Bali - thiên đường du lịch của thế giới - làm đích đến. Nhưng Indonesia còn nhiều điều để khám phá hơn thế. Ngoài bán đảo Sumatra nổi danh vì những động đất và núi lửa (hẹn chuyến khám phá lần sau), chúng tôi mong ngóng khám phá vùng Tây Java bắt đầu từ Jakarta. IMAGE NOT FOUND! Các tòa nhà xen kẽ cây xanh ở Jakarta Chúng tôi ngạc nhiên khi Jakarta khác với hình dung ban đầu là một thủ đô đang quá tải. Jakarta thật sự là một thành phố
Xem thêm

10 Đọc thêm

Dấu ấn dinh độc lập

DẤU ẤN DINH ĐỘC LẬP

Trong việc thực hiện sứ mệnh nặng nề trước dân TRANG 9 Đường lối của Đảng hiện nay là tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với các đảng cộng sản và công nhân, các đảng cánh t[r]

10 Đọc thêm

Dấu ấn dòng tiền nóng doc

DẤU ẤN DÒNG TIỀN NÓNG

Dấu ấn dòng tiền nóng Đột nhiên thị trường được đẩy lên quyết liệt hôm nay khiến hầu hết những lệnh mua chờ điều chỉnh đều lỡ nhịp. Chắc hẳn có một lượng lớn lệnh này đã nâng giá lên mới tạo nên một quán tính tăng mạnh như vậy. Giao dịch tốt nhất về giá vẫn thuộc về nhóm penny. Nhóm này không đóng góp được bao nhiêu cho thanh khoản, nhưng lại hút được một tỉ trọng lớn trong tổng cầu. Tổng cầu là một trong những chỉ báo về mức độ quan tâm của nhà đầu tư (dù không đồng nghĩa với khả năng vốn). Hôm nay thể hiện sự bùng nổ của nhóm này, có những mã lâu nay tăng giá với vài ngàn cổ thì lượng giao dịch trong phiên đã gấp nhiều lần. Mức độ quan tâm đã tăng lên hơn hẳn so với tuần trước. Các cổ phiếu đầu cơ quan trọng, nhất là bất động sản, chứng khoán, cũng giao dịch mạnh khác biệt các mã lớn khác. Phiên hôm nay có dấu ấn rất rõ của dòng vốn đầu cơ. Có nhiều điểm tích cực phiên này. Đầu tiên là tiền vào rất tốt. Trên 600 tỷ là con số đáng mơ ước ở thời điểm hiện tại. Tuần trước còn chỉ mong 400 tỷ. Thứ hai là vốn nội thuần rất tốt, trên 580 tỷ. Cần nhấn mạnh là con số này là đột biến so với bình quân 20 phiên vừa qua, vốn nội thuần chỉ trên 300 tỷ một chút. Một đột biến về tiền đi kèm với giá tăng là không còn gì mong đợi hơn. Thứ ba là các cổ phiếu có vốn hóa cao tăng không nhiều, nên mức tăng của chỉ số là vừa phải. Thứ tư là phân lớp với nhóm thanh khoản cao nhất theo dòng tiền, thì khả năng duy trì áp lực mua cao là tốt, rất ít cổ phiếu bị ép mạnh khỏi giá High, trong khi phần lớn số này có dao động trong phiên theo hướng tăng dần. Như vậy là thanh khoản cao có đem lại hiệu quả về giá. Chưa kể các hiệu ứng tốt về vòng quay T+3… Tóm lại là lo ngại cuối tuần trước về dòng vốn mới bổ sung đã có câu trả lời phần nào hôm nay. Mức độ chấp nhận rủi ro đột nhiên lên rất cao, dù thông tin hỗ trợ vẫn rất mơ hồ. Phản ứng của người mua sau 2 ngày nghỉ là rất khác biệt so với phiên cuối tuần. Khả năng chịu rủi ro tốt lên thì thanh khoản sẽ được duy trì ở mức cao. Giao dịch: Cover PVX 4.2 như kế hoạch nhưng không được, cầu đẩy rất mạnh như thể ép phải cover cao hơn. Nhưng PVX bản chất vẫn chỉ là dao động trong một khoảng giá mà cụ thể trong khoảng 4-4.6. Treo bán PVX giá trần không được, cũng không
Xem thêm

3 Đọc thêm

Khuynh hướng siêu thực và ảnh hưởng của nó trong sáng tạo văn học nghệ thuật pot

KHUYNH HƯỚNG SIÊU THỰC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TRONG SÁNG TẠO VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Với trường phái nghệ thuật này những chủ thể rất bình dị được đặt trong một phông màu hoặc bí ẩn, hoặc hùng vĩ, khiến cho tác phẩm mang một sức sống mới, ý nghĩa mới như tồn tại trong mơ, cùng những sự vật, hiện thực được mô tả bằng trạng thái không thực” (theo Bách khoa tri thức). Vậy là đã rõ, thực ra siêu thực không phải là cái không thể hiểu được mà nó luôn tồn tại trong trí tưởng tượng của mỗi người nhưng từ xa xưa đã không ai nắm bắt và đặt tên cho nó, do đó nó không có cơ hội để trở thành một trào lưu hay xu hướng trong nghệ thuật… Những tác phẩm nghệ thuật xuất hiện từ đời sống của người dân Việt, người châu Á xưa thể hiện rõ điều này, những sản phẩm của trí tưởng tượng được biểu hiện trong hình tượng nghệ thuật và được nâng lên thành biểu tượng như hình ảnh con Rồng . Dù chúng ta có tranh luận thế nào thì con Rồng vẫn là sản phẩm của tư duy siêu thực, nó được kết hợp hài hoà giữa rắn, cá và chim ưng (?) có thể trườn, bò, bay trên trời và lặn dưới nước. Trong văn học sử của người Việt còn lưu dấu ấn tư duy siêu thực trong những truyện dã sử như Lạc Long Quân và Âu Cơ, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, trong thơ văn cổ cũng phảng phất đây đó cách nhìn siêu thực: Mai bạc lạnh quen nhiều tháng trước Cúc vàng thơm đổi mấy phen hoa (Nguyễn Bỉnh Khiêm) hoặc: Gió đập tường cao lưng gió phẳng Trăm dòm cửa sổ mặt trăng vuông (Không rõ tác giả) hoặc nữa: Vàng rụng giếng ngô sa lá gió Bạc suy dậu cúc nảy chồi sương (Tương an Quận vương - thời Tự Đức)
Xem thêm

7 Đọc thêm

BỆNH CUSHING ppsx

BỆNH CUSHING PPSX

Những năm tháng này làm ông kiệt quệ, hơn nữa ông lại đang bị bệnh viêm động mạch các chi dưới và để lại dấu ấn nơi ông trong phần còn lại của TRANG 4 và Hoa Kỳ.. Đã từ 10 năm ông sử dụn[r]

5 Đọc thêm

DAO DONG CO - LUYEN THI

DAO DONG CO - LUYEN THI

giảm hai lần CÂU 10: Một con lắc lị xo nằm ngang, tại vị trí cân bằng, cấp cho vật nặng một vận tốc cĩ độ lớn 10cm/s dọc theo trục lị xo, thì sau 0,4s thế năng con lắc đạt cực đại lần đầ[r]

18 Đọc thêm

On tap dao dong co

ON TAP DAO DONG CO

I, II, III và IV CÂU 7: MỘT CON LẮC LỊ XO TREO THẲNG ĐỨNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HỒ VỚI CHU KỲ T , BIÊN ĐỘ A .KHI VẬT ĐI qua vị trí cân bằng thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lị xo lại[r]

23 Đọc thêm

Đề Kiểm Tra Chất Lượng 12 - Trường THPT Hà Tiên pot

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 12 TRƯỜNG THPT HÀ TIÊN POT

Tổng động năng và thế năng khơng phụ thuộc vào thời gian CÂU 30: MỘT CON LẮC LỊ XO GỒM VẬT CĨ KHỐI LƯỢNG M VÀ LỊ XO CĨ ĐỘ CỨNG K KHƠNG ĐỔI, DAO ĐỘNG ĐIỀU HỒ.. CÂU 31: PHÁT BIỂU NÀO SAU Đ[r]

4 Đọc thêm

HD ÔN TẬP HKI VÂT LI12CB (2010-2011)

HD ÔN TẬP HKI VÂT LI12CB (2010-2011)

A/ ƠN LẠI CÁC DẠNG BÀI TẬP.. CON LẮC LỊ XO.[r]

6 Đọc thêm

TRICH ĐÊ CAO ĐĂNG - ĐẠI HOC THEO CD

TRICH ĐÊ CAO ĐĂNG - ĐẠI HOC THEO CD

C thì sau một ngày đêm đồng hồ chạyA.chậm 4,32 s. B.nhanh 4,32 s. C.chậm 8,64 s. D.nhanh 8,62 s.OÂn thi TN - ĐH ThS: Ng uyễn Hữu Thảo 5>(TN) Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ tại mặt đất. Đưa đồng hồ lên độ cao h = 0,64 km. Coi nhiệt độ hai nơi này bằng nhau và lấy bán kính trái đất là R = 6400 km. Sau một ngày đồng hồ chạyA.nhanh 8,64 s B.nhanh 4,32 s C.chậm 8,64 s D.chậm 4,32 s. 6>(ĐH) Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T’ bằngA. 2T. B. . T/2 C. T . D. T/ 7>(ĐH) Một vật dao động điều hòa theo phương ngang trên đoạn MN = 8 cm. Giả sử tại thời điểm t = 0 vật ở vị trí có li độ cực đại (+) thì cho đến lúc t = /30 ( s) sau đó vật đi được quãng đường dài 6 cm. Phương trình dao động của vật A. x = 8 cos (10t ) cm. B. x = 4 cos (20t + ) cm.C. x = 4 cos (10t + ) cm. D. x = 4 cos (20t + ) cm.8>(TN) Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng. Trong quá trình dao động, lò xo có chiều dài biến thiên từ 48 cm đến 58 cm và lực đàn hồi cực đại có giá trị là 9 N. Khối lượng của quả cầu là 400g. Chọn gốc thời gian là lúc quả cầu đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm của quỹ đạo. Cho g = (m/s2) =10 (m/s2) Phương trình dao động của vật là :A. x = 10 cos (5πt + π/2 ) cm. B. x = 10 cos (10πt + π ) cm.
Xem thêm

7 Đọc thêm

DAO DONG CO-PHAN LOAI

DAO DONG CO-PHAN LOAI

giảm hai lần CÂU 10: Một con lắc lị xo nằm ngang, tại vị trí cân bằng, cấp cho vật nặng một vận tốc cĩ độ lớn 10cm/s dọc theo trục lị xo, thì sau 0,4s thế năng con lắc đạt cực đại lần đầ[r]

18 Đọc thêm