LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 106 POTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 106 POTX":

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 106 potx

LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 106 POTX

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 106: Preparation date : 18 /3/2011 Unit 13: Lesson : Entertainment – reading (cont) I. Aims : - By the end of the lesson, the students are able to skim for general ideas. - By the end of the lesson, the students are able to scan for specific details. II. Lexical items : - melting pot -world-renown -criticism - exhibition -mislead III. Structures : - It is in its major cities that many concerts and theatrical performances are found. - Many movies produced in the USA are watched nightly by millions of people both in the US and around the world. IV. Teaching aids: - textbook - picture / drawings - chalk - handouts V. Techniques : - Skill – based ( reading, speaking) VI. Procedures : State/time Teacher’s and students’ activities Blackboard Materials 1. Warm-up & lead-in (7’) Checking Vocabulary:
Xem thêm

7 Đọc thêm

Giáo án Anh văn lớp 11 - Unit 13 - Period 106 pdf

GIÁO ÁN ANH VĂN LỚP 11 - UNIT 13 - PERIOD 106 PDF

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 106: Preparation date : 18 /3/2008 Unit 13: Lesson : Entertainment – reading (cont) I. Aims : - By the end of the lesson, the students are able to skim for general ideas. - By the end of the lesson, the students are able to scan for specific details. II. Lexical items : - melting pot -world-renown -criticism - exhibition -mislead III. Structures : - It is in its major cities that many concerts and theatrical performances are found. - Many movies produced in the USA are watched nightly by millions of people both in the US and around the world. IV. Teaching aids: - textbook - picture / drawings - chalk - handouts V. Techniques : - Skill – based ( reading, speaking) VI. Procedures : State/time Teacher’s and students’ activities Blackboard Materials 1. Warm-up & lead-in (7’) Checking Vocabulary: “Rub out and remember” - rub out the words and leave the explanations on the board. - point at each explanation and have SS speak out the word
Xem thêm

4 Đọc thêm

E7_U10

E7_U10

@ Students’ answers V/ HOME ASSIGNMENT : TRANG 11 B A BAD TOOTHACHE PERIOD 67 LESSON 6 - ASK AND ANSWER B4 - WRITE B5 & PLAY WITH WORDS B6 PAGE 105 & 106 I/ OBJECTIVES : By the end of th[r]

12 Đọc thêm

ÔN THI 4

ÔN THI 4

A. Tommy accused Mary on being well-dressed. C.Tommy told Mary to be well-dressed. B. Tommy complimented Mary on being well-dressed. D. Tommy wanted Mary to be well-dressed. 3REVISION 11 QUYØNH NHÖ116. The meeting was put off because of the lack of time. A. There was not enough time to hold the meeting. C. The meeting is planned to start in a short time.B. People wanted to get away, so the meeting began early. D. The meeting lasted much longer than usual.117. The coffee was too hot for us to drink. A. Although the coffee was so hot , we could drink it . B. If the coffee were not too hot, we could drink it. C. If the coffee had not been too hot, we could have drunk it. D. Because the coffee was too hot, we drank it. 118. Mary didn’t wear the raincoat, so she got cold.A. If Mary wore the raincoat, she wouldn’t get a cold. B. If Mary had worn the raincoat, she didn’t get a cold.C. If Mary had worn the raincoat, she wouldn’t have got a cold.D. If Mary has worn the raincoat, she wouldn’t have got a cold.119. The lesson to teach today tells about the use of English .A. The lesson which is taught today tells about the use of English.B. The lesson which teaches today tells about the use of English.C. The lesson which is teaching today tells about the use of English.D. The lesson of which teaches today tells about the use of English.TEST 1Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest1. a. two b. twenty c. twist d. twice2. a. competition b. competitor c. contest d. question3. a. twinkle b. twelve c. twin d. twofold4. a. sponsored b. answered c. enjoyed d. competed5. a. smoothly b. three c. enthusiasm d. thinkChoose a, b, c or d that best completes each unfinished sentence; substitutes the underlined part; or has a close meaning to the original one.
Xem thêm

6 Đọc thêm

GA 11-TIET 106-107

GA 11-TIET 106-107

Tuần 29- Tiết 106-107Ngày 26-03-2010BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁCA - MỤC TIÊU BÀI HỌC:Giúp HS: - Nhận thức được những đóng góp quan trọng của C.mác với lịch sử nhân loại- Hiểu được nghệ thuật lập luận của Ăng-ghen- Tỏ lòng biết ơn và biết q trọng những cống hiến của các nhà tư tưởng vĩ đại để lại.B - PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:- SGK, SGV- Sách thiết kế bài soạn ngữ vănC - CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:Giáo viên tổ chức giờ dạy học theo phương pháp: đọc sáng tạo, nghiên cứu kết hợp phương pháp gọitên, đặt câu hỏi.D - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:I-Ổn định tổ chứcII-Kiểm tra bài cũ-Tác giả Nguyễn An Ninh đã phê phán điều gì? Vì sao?-Tác phẩm của Nguyễn An Ninh đến nay còn giá trị thời sự khơng? Chứng minhIII-Giới thiệu bài mới: Trong lịch sử CM thế giới đã xuất hiện hai nhà tư tưởng vị đại đó là C.Mác vàĂng-ghen. Cống hiến của các bậc vĩ nhân ấy đối với lịch sử nhân loại là vơ cùng to lớn và quan trọng.Trong tiết học này, chúng ta sẽ biết được ba cống hiến vĩ đại của C.Mác do Ăng-ghen viết để đọc trướcmộ C.Mác. Bài điếu văn thể hiện sự tiết thương vơ hạn trước tổn thất khơng thể bù đắp được của CM thếgiới.Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạtGV gọi 1 HS đọc to rõ phần tiểu dẫn trongSGK/92 Giới thiệu tác giả và C.Mác?*Giảng: Ăng-ghen người Đức con một kó nghệ gia giàu có, ông học đại học ở Béc-lin, quen biết Mác năm 1844 ở Pari, sau đó
Xem thêm

5 Đọc thêm

106 THỦ THUẬT TRONG WORD

106 THỦ THUẬT TRONG WORD

106 thủ thuật với Microsoft Office - Phần 1 - 19/7/2005 17h:11 Microsoft đã rất cố gắng nhằm hoàn thiện và bổ sung thêm nhiều tính năng mới tiện dụng hơn cho bộ phần mềm Microsoft Office. Nhưng phần lớn “sức mạnh tiềm ẩn” của MS Office - những lựa chọn ẩn, những tính năng chưa hề được biết đến hay những shortcuts - đều gần như không được biết đến hay không được sử dụng. Thông qua bài viết này chúng tôi mong muốn được giới thiệu đến bạn những thủ thuật đơn giản và hiệu quả cho Word, Excel, Outlook, và PowerPoint. Có thể nói những thủ thuật này sẽ giúp bạn sử dụng hiệu quả hơn bộ phần mềm văn phòng này,khai thác những khả năng tiềm tàng hoặc tuỳ biến theo phong cách riêng của mình. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin chú ý bạn là hầu hết những thủ thuật sau đây sẽ vận hành rất tốt đối với phiên bản Microsoft Office XP và 2003. Thủ thuật chung Phóng to hay thu nhỏNếu bạn đang sở hữu một mouse (con chuột máy tính) có thanh cuộn ở giữa (scroll button) thì bạn hoàn toàn có thể phóng to hay thu nhỏ văn bản của mình trong cửa sổ MS Office cực kì nhanh chóng bằng cách giữ phím Ctrl và xoay thanh cuộn – xoay lên phía trước là phóng to và về phía sau là thu nhỏ lại. Định dạng nhanh chóngMột trong những “viên ngọc ẩn” trong MS Office chính là Format Painter – có hình dáng như chiếc chổi sơn trên thanh công cụ chuẩn (Standard toolbar). Nếu chưa có bạn có thể vào Tool | Commands, tìm đến mục Format và kéo biểu tượng của công cụ thả vào thanh công cụ chuẩn. Khi bạn nhắp chuột vào biểu tượng chiếc chổi sơn, công cụ sẽ copy lại định dạng văn bản tại nơi con trỏ chuột xuất hiện. Nếu bạn lựa chọn cả một đoạn (paragraph)
Xem thêm

9 Đọc thêm

106 thủ thuật Word!

106 THỦ THUẬT WORD!

đường dẫn đến những tệp tin văn bản bạn thường sử dụng bằng cách sau đây. Bạn mở những văn bản thường sử dụng sau đó chọn Work | Add to work menu. Thế là tên văn bản đã có trong đó sẵn sàng cho bạn truy cập đến bất cứ lúc nào. Để gỡ bỏ tên của văn bản nào đó trong danh sách trên menu Work bạn hãy ấn và giữ Ctrl-Alt-Minus (phím Minus là phím dấu trừ (-) ở ngay cạnh phím số 0). Lúc này con trỏ sẽ biến thành dấu trừ, bạn hãy click vào menu Work rồi tìm đến tên văn bản cần bỏ đi và nhắp chuột trái một lần vào đó. Mở văn bản được sử dụng lần cuối cùng Để yêu cầu MS Word mỗi lần khởi động đều mở tệp tin văn bản mà bạn sử dụng lần cuối cùng trước khi tắt Word bạn hãy thử dùng cách sau đây. Bạn hãy tìm đến tệp tin Winword.exe – thông thường tệp tin này có đường dẫn như sau C:\Program Files\Microsoft Office và nằm trong thư mục Office 10 đối với phiên bản XP và Office 11 với phiên bản 2003. Tìm được bạn hãy nhắp chuột phải vào tệp tin chọn Send to | Desktop (create shortcut). Hoặc bạn có thể nhắp chuột phải lên desktop chọn New | Shortcut rồi tìm đến tệp tin Winword.exe theo đường dẫn như trên. Sau đó bạn ra desktop và nhắp chuột phải vào shortcut vừa tạo ra và chọn Properties. Trong cửa sổ Properties bạn chuyển đến mục Target và gõ vào
Xem thêm

9 Đọc thêm

đề thi Anh 11

ĐỀ THI ANH 11

c. What kind of volunteer work are you joining in?d. What kind of volunteer work have you participated in?IV. WRITING:* Choose the best option 20. " Don't forget to give the book back to Mary," he said to me.a. He reminded me to give the book back to Mary.b. He reminded me to forget to give the book back to Mary.c. He advised me to give the book back to Mary.d. He advised me to forget to give the book back to Mary.21. " You have stolen my money," the woman said to the boy.a. The woman accused the boy of having stolen her money.b. The woman accused the boy of having stolen my money.c. The woman thanked the boy for having stolen her money.d. The woman insisted the boy on having stolen her money. 22. Hurry up or you will miss the train.a. If you hurry up, you will miss the trainb. If you don't hurry up, you will miss the train.c. If you didn't hurry up, you would miss the train.d. Unless you don't hurry up, you will miss the train.23. The bag was heavy, so we couldn’t take it with usa. If the bag were not heavy, we would take it with usb. If the bag had not been so heavy, we could have taken it with usc. If the bag was not heavy, we would take it with usd. If the bag had been heavy, we could have taken it with us.** Choose the best sentence that is written from the cues given before 24. The competition/ hold/ 106 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District/ next Sunday.a. The competition that will be held at 106 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District next Sunday.b. In case the competition will be held at 106 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District next Sunday.c. The competition will be held at 106 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District next Sunday.d. As soon as the competition will be held at 106 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District next
Xem thêm

3 Đọc thêm

106 THU THUAT WORD 2003

106 THU THUAT WORD 2003

đường dẫn đến những tệp tin văn bản bạn thường sử dụng bằng cách sau đây. Bạn mở những văn bản thường sử dụng sau đó chọn Work | Add to work menu. Thế là tên văn bản đã có trong đó sẵn sàng cho bạn truy cập đến bất cứ lúc nào. Để gỡ bỏ tên của văn bản nào đó trong danh sách trên menu Work bạn hãy ấn và giữ Ctrl-Alt-Minus (phím Minus là phím dấu trừ (-) ở ngay cạnh phím số 0). Lúc này con trỏ sẽ biến thành dấu trừ, bạn hãy click vào menu Work rồi tìm đến tên văn bản cần bỏ đi và nhắp chuột trái một lần vào đó. Mở văn bản được sử dụng lần cuối cùng Để yêu cầu MS Word mỗi lần khởi động đều mở tệp tin văn bản mà bạn sử dụng lần cuối cùng trước khi tắt Word bạn hãy thử dùng cách sau đây. Bạn hãy tìm đến tệp tin Winword.exe – thông thường tệp tin này có đường dẫn như sau C:\Program Files\Microsoft Office và nằm trong thư mục Office 10 đối với phiên bản XP và Office 11 với phiên bản 2003. Tìm được bạn hãy nhắp chuột phải vào tệp tin chọn Send to | Desktop (create shortcut). Hoặc bạn có thể nhắp chuột phải lên desktop chọn New | Shortcut rồi tìm đến tệp tinWinword.exe theo đường dẫn như trên. Sau đó bạn ra desktop và nhắp chuột phải vào shortcut vừa tạo ra và chọn Properties. Trong cửa sổ Properties bạn chuyển đến mục Target và gõ vào
Xem thêm

9 Đọc thêm

Số học 6- Tuân 31

SỐ HỌC 6- TUÂN 31

Hoạt động 4: Củng cố - Hướng dẫn về nhà(3’)Củng cố:+Yêu cầu HS nêu lại các nội dung đã học trong tiết luyện tập, nêu lại các cách đổi phân số ra hỗn số, viết phân số về số thập phân HS đứng tại chỗ trả lời89Nguyễn Thành Đạt THCS THỤY AN SỐ HỌC 6 Soạn ngày 23 tháng 3 năm 2010và dùng kí hiệu % HDVN:- Xem lại các bài tập đã giải.- Ôn lại các phép toán về phân số và số thập phân.- Về nhà làm bài tập: 106 110/48,49 (Sgk)Ghi bài tập về nhàTiết 91: LUYỆN TẬP CÁC PHÉP TÍNHVỀ PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂNI. MỤC TIÊU:- Thông qua tiết luyện tập, HS được rèn kỹ năng về thực hiện các phép tính về phân số và số thập phân. - HS luôn tìm được các cách khác nhau để tính tổng (hoặc hiệu) hai hỗn số.- HS biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo các tính chất của phép tính và quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị biểu thức một cách nhanh nhất.II. CHUẨN BỊ:- GV : Bảng phụ (giấy trong) để giải các bài tập 106, 108/48 (Sgk) Bút màu, máy chiếu- HS : Bảng nhómIII. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:Hoạt động của Thầy Hoạt động của tròHoạt động 1: Dạng toán thực hiện các phép tính về phân số, số thập phân(30’)
Xem thêm

11 Đọc thêm

106 THỦ THUẬT VỚI MS OFFICE

106 THỦ THUẬT VỚI MS OFFICE

sang tab Commands.Trong cửa sổ Customize | Commands, bên mục Categories bạn kéo xuống và chọn Built-in Menus và trong danh sách hiện ra bên tay phải (commands) chọn Work. Nhắp và giữ nguyên chuột trái và kéo Works ra thả vào bất cứ thanh công cụ nào thuận tiện với bạn. Vậy là bạn đã tạo ra được thanh công cụ riêng cho mình với tên là Work. Để đổi tên menu này bạn hãy mở cửa sổ Customize ra rồi nhắp chuột phải vào tên của menu Work, trong ô Name bạn gõ tên vào đó.Bây giờ bạn có thể sử dụng menu mới này để lưu tên và đường dẫn đến những tệp tin văn bản bạn thường sử dụng bằng cách sau đây. Bạn mở những văn bản thường sử dụng sau đó chọn Work | Add to work menu. Thế là tên văn bản đã có trong đó sẵn sàng cho bạn truy cập đến bất cứ lúc nào. Để gỡ bỏ tên của văn bản nào đó trong danh sách trên menu bạn hãy ấn và giữ Ctrl-Alt-Minus (phím Minus là phím dấu trừ (-) ở ngay cạnh phím số 0). Lúc này con trỏ sẽ biến thành dấu trừ, bạn hãy click vào menu Work rồi tìm đến tên văn bản cần bỏ đi và nhắp chuột trái một lần vào đó.Mở văn bản được sử dụng lần cuối cùngĐể yêu cầu MS Word mỗi lần khởi động đều mở tệp tin văn bản mà bạn sử dụng lần cuối cùng trước khi tắt Word bạn hãy thử dùng cách sau đây.Bạn hãy tìm đến tệp tin Winword.exe – thông thường tệp tin này có đường dẫn như sau C:\Program Files\Microsoft Office và nằm trong thư mục Office 10 đối với phiên bản XP và Office 11 với phiên bản 2003. Tìm được bạn hãy nhắp chuột phải vào tệp tin chọn Send to | Desktop (create shortcut).Hoặc bạn có thể nhắp chuột phải lên desktop chọn New | Shortcut rồi tìm đến tệp tin Winword.exe theo đường dẫn như trên.Sau đó bạn ra desktop và nhắp chuột phải vào shortcut vừa tạo ra và chọn Properties. Trong cửa sổ Properties bạn chuyển đến mục Target và gõ vào “/mFile1” vào cuối cùng đường dẫn trong trường này, click OK.Sử dụng lệnh Paste SpecialKhi bạn copy văn bản trên web hoặc từ các tệp tin Word khác và dán trực tiếp vào Word thì ứng dụng sẽ vẫn giữ nguyên định dạng gốc - từ font chữ, màu sắc, bảng biểu… gây phiền
Xem thêm

8 Đọc thêm

106 thủ thuật với office

106 THỦ THUẬT VỚI OFFICE

106 thủ thuật với Microsoft Office - Phần 1 - 19/7/2005 17h:11 Microsoft đã rất cố gắng nhằm hoàn thiện và bổ sung thêm nhiều tính năng mới tiệndụng hơn cho bộ phần mềm Microsoft Office. Nhưng phần lớn “sức mạnh tiềm ẩn” của MS Office - những lựa chọn ẩn, những tính năng chưa hề được biết đến hay những shortcuts - đều gần như không được biết đến hay không được sử dụng. Thông qua bài viết này chúng tôi mong muốn được giới thiệu đến bạn những thủ thuật đơn giản và hiệu quả cho Word, Excel, Outlook, và PowerPoint. Có thể nói những thủ thuật này sẽ giúp bạn sử dụng hiệu quả hơn bộ phần mềm văn phòng này, khai thác những khả năng tiềm tàng hoặc tuỳ biến theo phong cách riêng của mình. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin chú ý bạn là hầu hết những thủ thuật sau đây sẽ vận hành rất tốt đối với phiên bản Microsoft Office XP và 2003. Thủ thuật chung Phóng to hay thu nhỏNếu bạn đang sở hữu một mouse (con chuột máy tính) có thanh cuộn ở giữa (scroll button) thì bạn hoàn toàn có thể phóng to hay thu nhỏ văn bản của mình trong cửa sổ MS Office cực kì nhanh chóng bằng cách giữ phím Ctrl và xoay thanh cuộn – xoay lên phía trước là phóng to và về phía sau là thu nhỏ lại. Định dạng nhanh chóngMột trong những “viên ngọc ẩn” trong MS Office chính là Format Painter – có hình dáng như chiếc chổi sơn trên thanh công cụ chuẩn (Standard toolbar). Nếu chưa có bạn có thể vào Tool | Commands, tìm đến mục Format và kéo biểu tượng của công cụ thả vào thanh công cụ chuẩn. Khi bạn nhắp chuột vào biểu tượng chiếc chổi sơn, công cụ sẽ copy lại định dạng văn bản tại nơi con trỏ chuột xuất hiện. Nếu bạn lựa chọn cả một đoạn(paragraph) hay một ô (cell) rồi mới nhắp chuột vào biểu tượng công cụ thì định dạng của
Xem thêm

13 Đọc thêm

106 Thủ Thuật MS - Word

106 THỦ THUẬT MS - WORD

bất cứ lúc nào. Để gỡ bỏ tên của văn bản nào đó trong danh sách trên menu Work bạn hãy ấn và giữ Ctrl-Alt-Minus (phím Minus là phím dấu trừ (-) ở ngay cạnh phím số 0). Lúc này con trỏ sẽ biến thànhdấu trừ, bạn hãy click vào menu Work rồi tìm đến tên văn bản cần bỏ đi và nhắp chuột trái một lần vào đó. Mở văn bản được sử dụng lần cuối cùng Để yêu cầu MS Word mỗi lần khởi động đều mở tệp tin văn bản mà bạn sử dụng lần cuối cùng trước khi tắt Word bạn hãy thử dùng cách sau đây. Bạn hãy tìm đến tệp tin Winword.exe – thông thường tệp tin này có đường dẫn như sau C:\Program Files\Microsoft Office và nằm trong thư mục Office 10 đối với phiên bản XP và Office 11 với phiên bản 2003. Tìm được bạn hãy nhắp chuột phải vào tệp tin chọn Send to | Desktop (create shortcut). Hoặc bạn có thể nhắp chuột phải lên desktop chọn New | Shortcut rồi tìm đến tệp tin Winword.exe theo đường dẫn như trên. Sau đó bạn ra desktop và nhắp chuột phải vào shortcut vừa tạo ra và chọn Properties. Trong cửa sổ Properties bạn chuyển đến mục Target và gõ vào “/mFile1” vào cuối cùng đường dẫn trong trường này, click OK. Sử dụng lệnh Paste SpecialKhi bạn copy văn bản trên web hoặc từ các tệp tin Word khác và dán trực tiếp vào Word thì ứng dụng sẽ vẫn giữ nguyên định dạng gốc - từ font chữ, màu sắc, bảng biểu… gây phiền phức rất nhiều trong việc chỉnh sửa lại những văn bản đó. Để tránh những điều này bạn hãy sử dụng lệnh Paste Special.
Xem thêm

8 Đọc thêm

MÃ ĐỀ 106 (1)

MÃ ĐỀ 106 (1)

Câu 3: Tìm nghiệm của phương trình log2 (𝑂 − 5) = 4.A. 𝑂 = 21.B. 𝑂 = 11.C. 𝑂 = 13.D. 𝑂 = 3.Câu 4: Tìm số phức 𝑂 thỏa mãn 𝑂 + 2 − 3𝑂= 3 − 2𝑂 .A. 𝑂 = 1 − 5𝑂 .B. 𝑂 = 5 − 5𝑂 .C. 𝑂 = 1 − 𝑂 . D. 𝑂 = 1 + 𝑂 .Câu 5: Cho hàm số 𝑂 = 𝑂(𝑂) có bảng xét dấu đạo hàm như sauMệnh đề nào dưới đây đúng ?A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 2) .B. Hàm số đồng biến trên khoảng (−2; 0).C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( − ∞; − 2) .D. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 0) .Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑂𝑂𝑂, cho mặt cầu (𝑂):𝑂2 + (𝑂 + 2)2 + (𝑂 − 2)2 = 8. Tínhbán kính 𝑂 của (𝑂) .A. 𝑂 = 8.B. 𝑂 =2 2
Xem thêm

9 Đọc thêm

106 THU THUAT WORD

106 THU THUAT WORD

đường dẫn đến những tệp tin văn bản bạn thường sử dụng bằng cách sau đây. Bạn mở những văn bản thường sử dụng sau đó chọn Work | Add to work menu. Thế là tên văn bản đã có trong đó sẵn sàng cho bạn truy cập đến bất cứ lúc nào. Để gỡ bỏ tên của văn bản nào đó trong danh sách trên menu Work bạn hãy ấn và giữ Ctrl-Alt-Minus (phím Minus là phím dấu trừ (-) ở ngay cạnh phím số 0). Lúc này con trỏ sẽ biến thành dấu trừ, bạn hãy click vào menu Work rồi tìm đến tên văn bản cần bỏ đi và nhắp chuột trái một lần vào đó. Mở văn bản được sử dụng lần cuối cùng Để yêu cầu MS Word mỗi lần khởi động đều mở tệp tin văn bản mà bạn sử dụng lần cuối cùng trước khi tắt Word bạn hãy thử dùng cách sau đây. Bạn hãy tìm đến tệp tin Winword.exe – thông thường tệp tin này có đường dẫn như sau C:\Program Files\Microsoft Office và nằm trong thư mục Office 10 đối với phiên bản XP và Office 11 với phiên bản 2003. Tìm được bạn hãy nhắp chuột phải vào tệp tin chọn Send to | Desktop (create shortcut). Hoặc bạn có thể nhắp chuột phải lên desktop chọn New | Shortcut rồi tìm đến tệp tinWinword.exe theo đường dẫn như trên. Sau đó bạn ra desktop và nhắp chuột phải vào shortcut vừa tạo ra và chọn Properties. Trong cửa sổ Properties bạn chuyển đến mục Target và gõ vào
Xem thêm

9 Đọc thêm

106

106

bệnh ung thu máu 7, hội chứng Đao 8, tật có túm lông ở taiA. 1, 4, 7, 8 B. 1, 5, 6, 7, 8 C. 2, 3, 6, 7 D. 1, 4, 6, 7C©u 9 : Để kiểm chứng giả thuyết trong quá trình giảm phân có sự phân li đồng đều của của các nhân tố di truyền cho các giao tử Menđen đã sử dụng phép lai?A. Tự thụ phấn bắt buộc tạo cơ thể thuần chủng trên cây đậu Hà lanB. Lai thuận nghịch trên 7 cặp tính trạng khác nhauC. Tạp giao qua nhiều thế hệ trên nhiều cặp tính trạngD. Lai phân tích trên 7 cặp tính trạng khác nhauC©u 10 : Những loài có sự phân bố cá thể theo nhóm:A. Cây bụi mọc hoang dại, giun đất sống đông đúc ở nơi có độ ẩm caoB. Chim cánh cụt ở Nam cực, dã tràng cùng nhóm tuổi trên biểnC. Các loài cây sống trong rừng nhiệt đới, các loài sâu sống trên các tán láD. Đàn châu rừng, chim hải âu làm tổ1ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 – 2012MÔN: SINH HỌC – Lần 2Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đềC©u 11 : Bệnh di truyền này nhiều khả năng tuân theo quy luật di truyền nào hơn cả? : người bị bệnh : người bình thường A. Di truyền lặn liên kết nhiễm sắc thể giới tính X B. Di truyền trội liên kết nhiễm sắc thể giới tính X.C. Di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thườngD. Di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường C©u 12 : Trong chu trình sinh địa hóa, nhóm sinh vật nào trong số các nhóm sinh vật sau đây có khả năng biến
Xem thêm

5 Đọc thêm

Green chimney localized carbon sequestration in closed environment

GREEN CHIMNEY LOCALIZED CARBON SEQUESTRATION IN CLOSED ENVIRONMENT

106 TRANG 11 CHAPTER ONE INTRODUCTION 1.1BACKGROUND The rapid increase of carbon dioxide CO2 in atmospheric is an undisputed fact, which is mainly caused by the greenhouse gases GHG emis[r]

117 Đọc thêm

106_THU_THUAT_WORD

106_THU_THUAT_WORD

106 thủ thuật với Microsoft Office - Phần 1 - 19/7/2005 17h:11 Microsoft đã rất cố gắng nhằm hoàn thiện và bổ sung thêm nhiều tính năng mới tiện dụng hơn cho bộ phần mềm Microsoft Office. Nhưng phần lớn “sức mạnh tiềm ẩn” của MS Office - những lựa chọn ẩn, những tính năng chưa hề được biết đến hay những shortcuts - đều gần như không được biết đến hay không được sử dụng. Thông qua bài viết này chúng tôi mong muốn được giới thiệu đến bạn những thủ thuật đơn giản và hiệu quả cho Word, Excel, Outlook, và PowerPoint. Có thể nói những thủ thuật này sẽ giúp bạn sử dụng hiệu quả hơn bộ phần mềm văn phòng này, khai thác những khả năng tiềm tàng hoặc tuỳ biến theo phong cách riêng của mình. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin chú ý bạn là hầu hết những thủ thuật sau đây sẽ vận hành rất tốt đối với phiên bản Microsoft Office XP và 2003. Thủ thuật chung Phóng to hay thu nhỏNếu bạn đang sở hữu một mouse (con chuột máy tính) có thanh cuộn ở giữa (scroll button) thì bạn hoàn toàn có thể phóng to hay thu nhỏ văn bản của mình trong cửa sổ MS Office cực kì nhanh chóng bằng cách giữ phím Ctrl và xoay thanh cuộn – xoay lên phía trước là phóng to và về phía sau là thu nhỏ lại. Định dạng nhanh chóngMột trong những “viên ngọc ẩn” trong MS Office chính là Format Painter – có hình dáng như chiếc chổi sơn trên thanh công cụ chuẩn (Standard toolbar). Nếu chưa có bạn có thể vào Tool | Commands, tìm đến mục Format và kéo biểu tượng của công cụ thả vào thanh công cụ chuẩn.
Xem thêm

10 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU HÀN ĐẮP THÉP DỤNG CỤ BẰNG CÔNG NGHỆ HÀN TIGV

NGHIÊN CỨU HÀN ĐẮP THÉP DỤNG CỤ BẰNG CÔNG NGHỆ HÀN TIGV

106 TRANG 13 11 THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN A Diện tích vũng hàn a Độ dẫn nhiệt c Nhiệt dung riêng C.R Tốc độ nguội qđ Năng lượng đường h Hiệu suất hồ quang Hm-Hc Gia số Enthalpy I [r]

Đọc thêm

106 THỦ THUẬT MICROSOFT WORD

106 THỦ THUẬT MICROSOFT WORD

đường dẫn đến những tệp tin văn bản bạn thường sử dụng bằng cách sau đây. Bạn mở những văn bản thường sử dụng sau đó chọn Work | Add to work menu. Thế là tên văn bản đã có trong đó sẵn sàng cho bạn truy cập đến bất cứ lúc nào. Để gỡ bỏ tên của văn bản nào đó trong danh sách trên menu Work bạn hãy ấn và giữ Ctrl-Alt-Minus (phím Minus là phím dấu trừ (-) ở ngay cạnh phím số 0). Lúc này con trỏ sẽ biến thành dấu trừ, bạn hãy click vào menu Work rồi tìm đến tên văn bản cần bỏ đi và nhắp chuột trái một lần vào đó. Mở văn bản được sử dụng lần cuối cùng Để yêu cầu MS Word mỗi lần khởi động đều mở tệp tin văn bản mà bạn sử dụng lần cuối cùng trước khi tắt Word bạn hãy thử dùng cách sau đây. Bạn hãy tìm đến tệp tin Winword.exe – thông thường tệp tin này có đường dẫn như sau C:\Program Files\Microsoft Office và nằm trong thư mục Office 10 đối với phiên bản XP và Office 11 với phiên bản 2003. Tìm được bạn hãy nhắp chuột phải vào tệp tin chọn Send to | Desktop (create shortcut). Hoặc bạn có thể nhắp chuột phải lên desktop chọn New | Shortcut rồi tìm đến tệp tin Winword.exe theo đường dẫn như trên. Sau đó bạn ra desktop và nhắp chuột phải vào shortcut vừa tạo ra và chọn Properties. Trong cửa sổ Properties bạn chuyển đến mục Target và gõ vào
Xem thêm

9 Đọc thêm