HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN SONG NGỮ ANH- VIỆT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Hệ thống tài khoản kế toán Song ngữ Anh- Việt":

Giáo trình nguyên lý kế toán 3: Tài khoản kế toán

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 3: TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

 Hiểu được kết cấu của tài khoản kế toán
chủ yếu.
 Thực hiện được các định khoản theo
cách ghi đơn và ghi kép.
 Hiểu và chỉ ra được các quan hệ đối
ứng.
 Phân biệt được kế toán tổng hợp và kế
toán chi tiết.
 Nhớ được kết cấu một số tài khoản đặc
biệt.
 Nắm được cơ bản hệ thống tài khoản kế
toá[r]

18 Đọc thêm

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁNLoại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư10Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý101Tiền mặt bằng đồng Việt nam1011Tiền mặt tại đơn vị1012Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ1013Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý1014Tiền mặt[r]

38 Đọc thêm

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

3693692369938381382383384385386387388Vốn góp liên doanh bằng đồng Việt NamVốn góp liên doanh với các TCTD khácVốn góp liên doanh với các tổ chức kinh tếĐầu tư vào công ty liên kết bằng đồng Việt NamĐầu tư dài hạn khác bằng đồng Việt NamĐầu tư vào công ty con bằng ngoại tệVốn góp[r]

46 Đọc thêm

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THI CÔNG CƠ GIỚI I

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THI CÔNG CƠ GIỚI I

MỤC LỤC

Phần 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THI CÔNG CƠ GIỚI I 1
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty 1
1.1.1. Giai đoạn từ khi thành lập đến cuối năm 2002 (Giai đoạn trước lúc đổi tên) 1
1.1.2.Giai đoạn từ năm 2003 đến nay (Giai đoạn sau khi đổi tên) 2
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt đ[r]

54 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 CHƯƠNG 7 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP (2017)

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 CHƯƠNG 7 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP (2017)

Bài giảng Kế toán tài chính 2 Chương 7 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức Các quy định pháp lý, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

21 Đọc thêm

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN 1
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin 1
1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của[r]

48 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN (GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA): PHẦN 1

GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN (GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA): PHẦN 1

Phần 1 giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán (Giáo trình đào tạo từ xa) trình bày nội dung các chương: Những vấn đề lý luận của tổ chức hạch toán kế toán, tổ chức hạch toán ban đầu, tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán.

66 Đọc thêm

Hạch toán nghiệp vụ kế toán tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và in Long Việt.

HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ IN LONG VIỆT.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 8
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ IN LONG VIỆT 10
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 10
1.2 Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty Long Việt 12
1.3Đặc điểm hoạt động quản lý của của công ty tư vấn thiết[r]

76 Đọc thêm

Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty TNHH thiết bị phòng cháy chữa cháy Hà Nội

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI

Mục lục
Lời mở đầu.......................................................................................1
Phần I: Tổng quan chung về Công ty TNHH Thiết bị PCCC Hà Nội
I.Quá trình thành lập và đặc điểm kinh doanh của công ty...........................3
1.Quá trình thành lập..........................[r]

44 Đọc thêm

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG NAM QUẢNG NINH

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG NAM QUẢNG NINH

MỤC LỤC
MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIANG NAM QUẢNG NINH. 1
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Giang Nam Quảng Ninh. 1
1.2. Đặc điểm hoạt[r]

64 Đọc thêm

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VINACAP VIỆT NAM

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VINACAP VIỆT NAM

MỤC LỤC

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VINACAP VIỆT NAM 1
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VINACAP VIỆT NAM 1
1.1.1. Sơ lược về Công ty cổ phần phân phối Vinac[r]

47 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG VIGLACERA

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG VIGLACERA

MỤC LỤCMỤC LỤCDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂUCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG VIGLACERA.11.1Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Viglacera.11.1.1Giới thiệu c[r]

51 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT Á

BÁO CÁO THỰC TẬP: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT Á

LỜI MỞ ĐẦU 3
PHẦN 1 – TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT Á 4
1.Sự hình thành và ph¸t triển của Công ty : 4
2. Ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty : 5
3.Cơ cấu bộ máy quản lý của đơn vị: 7
3.1. Trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận: 7
3.1.1.Hội đồng quản[r]

97 Đọc thêm

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG TẠI NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BẾN THUỶ

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG TẠI NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BẾN THUỶ

Mục lục
Phần 1: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BẾN THUỶ 1
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Nhà máy đóng tàu Bến Thuỷ 1
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh 4
1.2.1. Phương thức tổ chức bộ máy quản lí 4
1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chức năng 5
1.3. Đặc điểm quy tr[r]

41 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO XE MÁY VÀ PHỤ TÙNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO XE MÁY VÀ PHỤ TÙNG

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO XE MÁY VÀ PHỤ TÙNG21.1. Quá trình hình thành và phát triển21.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh31.2.1. Ngành nghề kinh doanh31.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm31.2.2.1. Sản phẩm và thị trường tiêu thụ31.2.2.[r]

33 Đọc thêm

THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ COMPOSIT VIỆT Á

THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ COMPOSIT VIỆT Á

MỤC LỤC


PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ COMPOSIT VIỆT Á 1
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 1
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất kinh doanh 5
1.2.1. Đặc điểm tổ chức 5
1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 9
1.3. Đặc điểm tổ chức côn[r]

47 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐINH VIỆT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐINH VIỆT

MỤC LỤC
Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phần Đinh Việt 3
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3
1.1.1 Giới thiệu chung 3
1.1.2 Mục tiêu ngành nghề kinh doanh 3
1.1.3 Một số chỉ tiêu kinh tế của Công ty trong ba năm gần đây: 6
1.1.4. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh[r]

82 Đọc thêm

Bài giảng Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

BÀI GIẢNG CHƯƠNG 3: TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP

Bài giảng Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép
Bài giảng Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép cung cấp cho người học các kiến thức: Tài khoản, ghi sổ kép, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, quan hệ giữa bảng cân đối kế toán với tài khoản kế toán, bảng cân đối tài khoản, hệ thống tài khoản áp dụng cho d[r]

24 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACIC VIỆT NAM

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACIC VIỆT NAM

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: Tổng quan về đặc điểm kinh tế Kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Vinacic 1
1.1: Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Vinacic 1
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh[r]

47 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH HANSUNG HARAM VIỆT NAM

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH HANSUNG HARAM VIỆT NAM

MỤC LỤC
Bài báo cáo gồm có 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về đặc điểm kinh tế Kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
1.2.1 Chức năng, nhiệm[r]

38 Đọc thêm