HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng việt nam":

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

4863486448748848948914892Thanh toán với khách hàng về tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lýThuế và các khoản phải nộp Nhà nướcThuế giá trị gia tăng phải nộpThuế thu nhập doanh nghiệpThuế thu nhập hoãn lại phải trảCác loại thuế khácCác khoản phải nộp khácChuyển tiền phải trả bằng đồng Việt nam[r]

18 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

MỤC LỤC


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU 1
Phần I.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty 3
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương. 7
1.2.1. Quyền hạn, chức năng nhiệm vụ của Công ty. 7
1.2.1.1[r]

44 Đọc thêm

THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ COMPOSIT VIỆT Á

THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ COMPOSIT VIỆT Á

MỤC LỤC


PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ COMPOSIT VIỆT Á 1
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 1
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất kinh doanh 5
1.2.1. Đặc điểm tổ chức 5
1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 9
1.3. Đặc điểm tổ chức côn[r]

47 Đọc thêm

THỰC TẬP TỔNG HỢP KHOA KẾ TOÁN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ SỐ 1

THỰC TẬP TỔNG HỢP KHOA KẾ TOÁN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ SỐ 1

MỤC LỤC

I.Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần dụng cụ số 1. 1
1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần dụng cụ số 1. 1
2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1. 5
3. Đặc đ[r]

61 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN ĐÔNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN ĐÔNG

Mục lục
Mở đầu 1
I.Sơ lược về sự hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Viễn Đông 3
1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 3
2.Lĩnh vực kinh doanh của công ty 4
3.Đặc điểm về lao động của công ty 5
4.Phân cấp quản lý và chức năng 6
5.Nguồn vốn và tình hình tài chính của công ty 10
5.1[r]

42 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ VIỄN THÔNG MÊKÔNG

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ VIỄN THÔNG MÊKÔNG

MỤC LỤC

I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DICH VỤ VIỄN THÔNG MÊKÔNG. 1
1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty (1999 – 2006) 1
2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 5
2.1.Phương thức tổ chức bộ máy quản lý 5
2.2. Chức[r]

37 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tạiCông ty cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại Vinatranco

BÁO CÁO THỰC TẬP: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠICÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VINATRANCO

MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÓA ĐƠNCÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 5
CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 6
LỜI MỞ ĐẦU 9
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ 11
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VINATRANCO 11
1.1 Giới thiệu chung về công ty 11
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 11
1.3. Đặc điểm hoạt động[r]

86 Đọc thêm

Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau khi kết thúc chiến tranh, Đảng và Nhà nước đã nhanh chóng dẫn dắt toàn dân xây dựng đất nước theo hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; thể hiện lần lượt qua Nghị Quyết Đại hội Đảng lần thứ VI, VII với chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa;[r]

119 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: Báo cáo kế toán tổng hợp tại công ty cổ phần dịch vụ du lịch và thương mại Vĩnh Nhung

BÁO CÁO THỰC TẬP: BÁO CÁO KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH NHUNG

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH NHUNG 2
1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LICH VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH NHUNG 2
1.2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY. 3
1.2.1. Chức năng: 3
1.2.2 Nhiệm vụ : 4
1.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ[r]

53 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢNPHẨM TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MOD VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢNPHẨM TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MOD VIỆT NAM

thực trạng về nội dung nghiên cứu tại cơ sở thực tập.CHƯƠNG 4: Những giải pháp cho vấn đề nghiên cứu, đề xuất những giảipháp, kiến nghị.3Do thời gian thực tập có hạn cũng như năng lực còn hạn chế nên khóa luậntốt nghiệp của em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được ýkiến đóng góp của[r]

Đọc thêm

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về công ty cổ phần XNK và hợp tác đầu tư VILEXIM (công ty CP XNK HTĐT VILEXIM)

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM (CÔNG TY CP XNK HTĐT VILEXIM)

MỤC LỤC

Lời Nói Đầu 1
NỘI DUNG 3
Phần I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM (công ty CP XNK HTĐT VILEXIM) 3
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP XNK HTĐT VILEXIM. 3
2. Đặc điểm tình hình kinh doanh trong công ty. 4
3. Đặc điểm tổ chức bộ má[r]

65 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÔNG TY THIẾT BỊ VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÔNG TY THIẾT BỊ VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI

Mục lụcMỞ ĐẦU1I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP2II. ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ51.Sơ đồ quy trình công nghệ thi công công trình chiếu sáng (sơ đồ 7a)62. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất đèn chiếu sáng (sơ đồ 7b)7III. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KINH DOANH7IV. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ10V. Đ[r]

37 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH EDD

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH EDD

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Phần I: khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty tnhh edd 2
I.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNN EDD 2
1. Quá trình hình thành và phát triển. 2
2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 4
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 8
4. Đặc đi[r]

41 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CHÈ PHÚ ĐA

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CHÈ PHÚ ĐA

MỤC LỤC

PHẦN I: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY CHÈ PHÚ ĐA 1
1.1 Quá trình hình thành và phát triển 1
1.2 Nhiệm vụ kinh doanh của Công ty chè Phú Đa. 1
1.3 Quy mô và đặc điểm vốn góp. 2
1.4 Tổ chức bộ máy quản lý 2
1.5 Tình hình lao động 4
1.6 Đặc điểm quy trình công nghệ chế biến sản phẩm. 6
1.7[r]

55 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán tại công ty CP giấy Phong Khê

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP GIẤY PHONG KHÊ

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẨU 3
PHẦN I.TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ _ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA 5
CÔNG TY CP GIẤY PHONG KHÊ 5
1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 5
1.2.TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ _ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC 5
1.3.Đặc điểm hoạt động[r]

54 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần đầu tư và xúc tiến thương mại Việt Nam

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu2
1.2.1 Mục tiêu chung2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu2
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu2
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu2
1.4 Phương pháp nghiên cứu3
1.4.1 Phương p[r]

102 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 842

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 842

MỤC LỤC


Lời mở đầu 1
I Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2
II Đặc điểm quy trình công nghệ, đặc điểm tổ chức kinh doanh, mối quan hệ nhiệm vụ chức năng của các bộ phận trong doanh nghiệp 4
1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 4
2. Chức năng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5
3. Đặc điểm q[r]

66 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty XNK súc sản và gia cầm hải phòng

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY XNK SÚC SẢN VÀ GIA CẦM HẢI PHÒNG

MỤC LỤC

LÊI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XNK SÚC SẢN VÀ GIA CẦM HẢI PHÒNG 2
I Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2
1. Vài nét về Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam cấp chủ quản của Công ty XNK súc sản và gia cầm Hải Phòng. 2
2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty[r]

53 Đọc thêm

Trình bày thủ tục cho vay tại một ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng cụ thể? Phương pháp kế toán nghiệp vụ tín dụng cho vay tại ngân hàng trên? So sánh với quy định hiện hành(TT102014)

TRÌNH BÀY THỦ TỤC CHO VAY TẠI MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CỤ THỂ? PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TRÊN? SO SÁNH VỚI QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH(TT102014)

Trình bày thủ tục cho vay tại một ngân hàng thương mạichi nhánh ngân hàng cụ thể? Phương pháp kế toán nghiệp vụ tín dụngcho vay tại ngân hàng trên? So sánh với quy định hiện hành(TT102014)? Các nguyên tắc kế toán được vận dụng trong kế toán nghiệp vụ cho vay?Phần I: TÌM HIỂU CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHO VAY[r]

27 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÀI LỘC

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÀI LỘC

MỤC LỤC
CHƯƠNG I 1
TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÀI LỘC 1
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại tổng hợp Tài Lộc. 1
1.1.1 Quá trình hình t[r]

43 Đọc thêm

Cùng chủ đề