KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN":

Phí thi hành án dân sự quy định thế nào

Phí thi hành án dân sự quy định thế nào

Phí thi hành án dân sự quy định thế nào?
Cập nhật 17042015 01:54
Hướng dẫn về mức phí thi hành án dân sự được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch 1442010TTLTBTCBTP như sau:
Bài viết cùng chủ đề
Quy định pháp luật về đình chỉ thi hành án dân sự
Miễn hoặc giảm phí thi hành án
Đề nghị xác minh điều[r]

Đọc thêm

Gửi đơn yêu cầu thi hành án qua bưu điện được không

Gửi đơn yêu cầu thi hành án qua bưu điện được không

Gửi đơn yêu cầu thi hành án qua bưu điện được không?

Tòa phúc thẩm tại TP.HCM xử buộc bên kia phải trả lại cho tôi 211 triệu đồng tiền đã mượn. Nay tôi ở tỉnh xa không tiện đến cơ quan thi hành án tại TP.HCM để yêu cầu thi hành án. Trước mắt tôi gửi đơn yêu cầu thi hành án qua bưu điện được không[r]

Đọc thêm

Bên có nghĩa vụ không chịu thi hành án làm thế nào

Bên có nghĩa vụ không chịu thi hành án làm thế nào

Bên có nghĩa vụ không chịu thi hành án, làm thế nào?

Bản án phúc thẩm dân sự của TAND Hà Nội có hiệu lực từ tháng 102000 buộc một doanh nghiệp nhà nước ở Gia Lâm bồi thường cho chúng tôi. Nhưng đã gần 3 năm mà họ không thi hành, chúng tôi cũng không nhận được hồi âm gì của cơ quan thi hành án, dù[r]

Đọc thêm

Quy định pháp luật về đình chỉ thi hành án dân sự

Quy định pháp luật về đình chỉ thi hành án dân sự

Quy định pháp luật về đình chỉ thi hành án dân sự
Cập nhật 17042015 01:52
Trong thi hành án dân sự, khái niệm đình chỉ thi hành án được hiểu là việc cơ quan Thi hành án dân sự mà cụ thể là Thủ trưởng cơ quan bằng một quyết định cụ thể làm chấm dứt một quan hệ thi hành án cụ thể hay nói cách khác là[r]

Đọc thêm

Thủ tục nộp đơn yêu cầu thi hành án dân sự

Thủ tục nộp đơn yêu cầu thi hành án dân sự

Thủ tục nộp đơn yêu cầu thi hành án dân sự
Cập nhật 17042015 01:59
Điều 30, Điều 31 Luật Thi hành án dân sự quy định: Trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định[r]

Đọc thêm

Quy định về hoãn thi hành án dân sự

Quy định về hoãn thi hành án dân sự

Quy định về hoãn thi hành án dân sự?
Cập nhật 17042015 01:47
Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong các trường hợp sau đây:
Bài viết cùng chủ đề
Giải quyết khiếu nại lần đầu về thi hành án dân sự
Đình chỉ thi hành án dân sự
Quy định về thời hiệu yêu cầu thi hành á[r]

Đọc thêm

THỜI HIỆU yêu cầu THI HÀNH án dân sự

THỜI HIỆU yêu cầu THI HÀNH án dân sự

THỜI HIỆU YÊU CẦU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Thi hành án là hoạt động thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, tính uy nghiêm của Nhà nước. Hoạt động thi hành án là hoạt động đưa các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật ra thi hành trên thực tế. Trong đó,“thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự[r]

Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CHUYÊN ĐỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

hoạt động cưỡng chế thi hành án tác động sâu rộng đến các quan hệ xã hội của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong bản án. Do đó, vấn đề cưỡng chế tài sản của người phải thi hành án phải được nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo tính nghiêm minh của phá[r]

Đọc thêm

Thực tiễn thi hành án dân sự tại việt nam

THỰC TIỄN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI VIỆT NAM

Việc tổ chức thi hành án của cơ quan thi hành án cũng có sai sót, không thực hiện đúng thủ tục do pháp luật quy định về thi hành án ví dụ việc yêu cầu tổ chức thi hành bản án dân sự sơ t[r]

16 Đọc thêm

Trình tự thủ tục thi hành án

Trình tự thủ tục thi hành án

Thi hành án là một trong những hoạt động quan trọng của Nhà nước nhằm đưa các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật ra thi hành trên thực tế. Hoạt động thi hành án một mặt bảo đảm việc thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước, mặt khác nó là công cụ hữu hiệu để khôi phục lại các quyền v[r]

Đọc thêm

ĐÌNH CHỈ THI HÀNH án dân sự

ĐÌNH CHỈ THI HÀNH án dân sự

ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Đình chỉ thi hành án dân sự (THADS) là việc chấm dứt thi hành đối với các bản án, quyết định dân sự.Đình chỉ THADS được quy định tại Điều 50 Luật THADS. Bài viết sau đây sẽ làm rõ hơn những quy định của pháp luật về căn cứ đình chỉ, thẩm quyền và thủ tục ra quyết định đìn[r]

Đọc thêm

Những đại án và lòng tham

Những đại án và lòng tham

Ngày xưa, khi xem phim Tàu, hay có nội dung kể về những đại án, tức là những vụ án nghiêm trọng. Những vụ đại án này có thể là lịch sử, có thể là hư cấu, nhằm giúp cho hậu thế rút ra những bài học thâm thúy. Những đại án được kể lại trong phim, vừa cho thấy sự thanh liêm can đảm của một số vị thẩm p[r]

Đọc thêm

Tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Long An (tt)

Tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Long An (tt)

Tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Long An (tt)Tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Long An (tt)Tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Long An (tt)Tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Long An (tt)Tổ chức và hoạt động[r]

Đọc thêm

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Một số đề tài cũng đã nghiên cứu chuyên sâu, nhưng chỉ để cập đến nội dung các quy định về kiểm sát thi hành án dân sự, các biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án[r]

74 Đọc thêm

20GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN

20GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN

Xét đơn yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án của ông bà.... Cục Chi cục trưởng Cục Chi cục Thi hành án dân sự ...[r]

1 Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN (tt)

PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN (TT)

PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)PHÁP LUẬT VỀ THI[r]

26 Đọc thêm

TÌM HIỂU MỘT SỐ MÔ HÌNH TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở CHÂU ÂU

TÌM HIỂU MỘT SỐ MÔ HÌNH TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở CHÂU ÂU

Bài viết dưới đây sẽ nêu và phân tích bốn mô hình tổ chức thi hành án dân sự tiêu biểu ở Châu âu, đó là mô hình thi hành án dân sự tư nhân, mô hình thi hành án dân sự do Tòa án đảm nhiệm, mô hình thi hành án dân sự hỗn hợp và mô hình thi hành án dân sự thuộc cơ quan hành chính.

Đọc thêm

Quyền của người được thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay (tt)

Quyền của người được thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay (tt)

Quyền của người được thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay (tt)Quyền của người được thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay (tt)Quyền của người được thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay (tt)Quyền của người được thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay (tt)Quyền của người được thi hành án dân sự ở Vi[r]

Đọc thêm

Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Do đó, biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự cần được định nghĩa như sau: _Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự là biện pháp pháp lý được _ _Chấp hành viên áp dụng theo một trình tự, thủ [r]

87 Đọc thêm

KÊ BIÊN TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI

KÊ BIÊN TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI

Ở góc độ luật học thì [kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án là một biện pháp cưỡng chế thi hành án do cơ quan thi hành án áp dụng khi người phải thi hành án có nghĩa vụ than[r]

87 Đọc thêm

Cùng chủ đề