BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN- CTCP VIỄN THÔNG TIN HỌC BƯU ĐIỆN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN- CTCP VIỄN THÔNG TIN HỌC BƯU ĐIỆN":

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI DỰ ÁN THỦY LỢI PHƯỚC HÒA BẰNG NGUỒN VỐN ODA

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI DỰ ÁN THỦY LỢI PHƯỚC HÒA BẰNG NGUỒN VỐN ODA

ng, chính sách c ach đ ng h i nh p kinh t qu c t , t ng cODA, hàng ngàn cán b Vi t Nam đk n ng qu n lý hi n đ i đng và Nhà nng n ng l c con ngc và l trìnhi... Thông qua các d ánc đào t o và đào t o l i; nhi u công ngh s n xu t,c chuy n giao.Quan h gi a phía Vi t Nam và các nhà tài tr đã đc thi t l p trên c s quan hđ i tác, đ cao vai trò làm ch c a bên ti p nh n ODA thông qua các ho t đ ng hài hoà vàtuân th các quy trình và th t c ODA. i u này đc th hi n trên nhi u l nh v c nh pháttri n các quan h đ i tác trong nông nghi p, lâm nghi p, hi u qu vi n tr ... nghiên c u ápd ng các mô hình vi n tr m i (h tr ngân sách, ti p c n ngành,...), hài hoà quá trìnhchu n b d án, th ng nh t h th ng báo cáo, hài hoà hoá quá trình mua s m, t ng c
Xem thêm

111 Đọc thêm

Phân tích ảnh hưởng lợi ích của các bên liên quan trong quá trình tái thiết đô thị tình huống dự án chợ truyền thống tân bình thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ 2015

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG LỢI ÍCH CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH TÁI THIẾT ĐÔ THỊ TÌNH HUỐNG DỰ ÁN CHỢ TRUYỀN THỐNG TÂN BÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ 2015

... TP.H CHÍ MINH CH NG TRÌNH GI NG D Y KINH T FULBRIGHT PH M HU NH NHUNG PHÂN TÍCH NH H NG L I ÍCH C A CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH TÁI THI T Ô TH : TÌNH HU NG D ÁN CH TRUY N TH NG TÂN BÌNH... các tácăđ ng c a bên liên quan, ăđ tài Phân tích ng l i ích c a bên liên quan trình tái thi t đô th : Tình hu ng d án ch Tân Bình - TP.HCM”ăt đóăcóănh ng ki n ngh phù h p đ tái thi t thành công Ch... cho bên liên quan 21 3.4.3 Giá tr Ch Tân Bình sau th c hi n D án 21 CH NGă4:ăPHÂNăCHIAăGIỄăTR CH TÂN BÌNH SAU KHI XÂY GI A CÁC BÊN LIÊN QUAN ậ NGUYÊN NHÂN 23 4.1 Các
Xem thêm

84 Đọc thêm

Phân tích lợi ích và chi phí dự án đường đông tây thành phố buôn ma thuột luận văn thạc sĩ 2015

PHÂN TÍCH LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ DỰ ÁN ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT LUẬN VĂN THẠC SĨ 2015

... m 2015 vƠ mô hình quy ho ch i giao thông thành ph Buôn Ma Thu t ng pháp phân tích tài ng pháp chi t kh u ngơn l u l i ích vƠ chi phí tƠi đ c a d án đ ng c s d ng đ phân tích tài ông ậ Tây thành. .. ph Buôn Ma Thu t Tuy nhiên, d án đ ng ông ậ Tây thành ph Buôn Ma Thu t không phát sinh b t k kho n thu nên l i ích tài b ng t t c n m phơn tích Chi phí tài c a d án g m chi phí đ u t vƠ chi phí. .. vi c Các l i ích kinh t c a d án đ d a vào khung phân tích cl ng chúng ng ông ậ Tây thành ph Buôn Ma Thu t đ c xác đ nh Hình 2.1 Hình 2.1 Khung phân tích l i ích kinh t c a d án Chi phí S1 S2 X
Xem thêm

89 Đọc thêm

ÔN TẬP CHƯƠNG II PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

ÔN TẬP CHƯƠNG II PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

THCSnamhµlíp 8/4Gi¸o viªn thùc hiÖn :lª thanh viÖtTiết 54: ÔN TẬP CHƯƠNG III (Tiết 1)PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨNỞ chương III các em đãđược học những nội dungcơ bản nào?Néi dung chÝnh cña ch¬ng III:Phương trình bậc nhất một ẩnPhươngtrìnhmét ÈnPhươngtrình bậcnhất mộtẩnax+b=0( a ≠ 0)và cách

14 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

quyết định liên kết với Công ty TNHH Sơn Kansai (Nhật Bản), Công ty Sơn lớn nhất Nhật Bảnvà lớn thứ 5 trên thế giới với doanh thu khoảng 2 tỷ Đô la Mỹ trong năm 2010 nhằm đƣa ra thịtrƣờng các dòng sản phẩm sơn chất lƣợng cao, thân thiện với môi trƣờng . Với trình độ sản xuất,Báo cáo thƣờng niên năm 2011Page 8CÔNG TY CỔPHẦN ALPHANAMKhu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉ nh Hưng Yênkinh nghiệm quản lý và thƣơng hiệu nổi tiếng của Kansai kết hợp cùng sự am hiểu củaAlphanam về thị trƣờng cũng nhƣ thị hiếu đối với khách hàng. Chúng tôi hƣớng tới là Nhà sảnxuất và kinh doanh sơn nƣớc trang trí hàng đầu tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. Về lĩnh vực tổng thầu cơ điện:Lĩnh vực sản xuất cơ khí, thiết bị điện, tổng thầu xây lắp dự án là lĩnh vực cốt lõi củaCông ty CP Alphanam Cơ điện. Về tổ chức thì năm 2011 có khác biệt so với 2010, Công ty đãthực hiện tái cấu trúc từ 5 bộ phận kinh doanh trực tiếp còn 2 bộ phận là: (i) Khối điện lực và (ii)Khối kinh doanh dân dụng và công nghiệp. Công ty đã hoàn thiện mô hình tổ chức và mô hìnhtài chính của Công ty, tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ và thị trƣờng mớiđể sẵn sàng cho kế hoạch kinh doanh 2012. Về tài chính thì Công ty vẫn duy trì đƣợc hệ thốngtài chính lành mạnh và ổn định. Nhờ xây dựng đƣợc uy tín với ngân hàng nên năm qua, Công tycó thể huy động (vay) của các ngân hàng lên đến hàng trăm tỷ đồng hoàn toàn bằng tín chấp.Đây đƣợc coi là thế mạnh và là lợi thế của Công ty trong điều kiện khó khăn về vốn của các DNViệt Nam nói chung.Về kinh doanh thì Công ty vẫn là đối tác số 1 của các hãng lớn nhƣ là: ABB, Siemens,Schneider... và là nhà thầu tin cậy của các Tổng Công ty lớn nhƣ : Vinaconex, Sông Đà, Điệnlực, Dầu khí..... Hiện Công ty là nhà thầu số 1 của Miền Bắc về các dự án xây dựng nhà máy Ximăng, nhà máy cán thép, Nhà máy xử lý và cung cấp nƣớc sạch, khu công nghiệp, khu chếxuất... Đây cũng đƣợc coi là đặc thù và là lợi thế của Công ty so với các công ty cùng ngành.
Xem thêm

35 Đọc thêm

GIÁO ÁN DẠY BUỔI 2 TOÁN 7

GIÁO ÁN DẠY BUỔI 2 TOÁN 7

- Chuẩn bị tiết sau: “Giá Trị Tuyệt Đối của một số hữu tỉ”NS:I. MỤC TIÊUTiết 7HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓCGiáoviên: Thượng Phương AnhNăm học: 2015-2016KiÕn thøc: Ơn tập và củng cố cho HS về hai đường thẳng vng góc.Kĩ năng: - Rèn kĩ năng vẽ hình, xác định hai góc đối đỉnh, giải các bài tốn về hai đường thẳngvng góc.- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.ii. Chn bÞ:GV: SGK, SBT, TLTC, thước kẻ, thước đo góc, êke.HS: ơn về 2 góc đđ, 2 đt vng góc; thước kẻ, thước đo góc, êke.III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häcỔn định tổ chức1 Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài2 Bài mới:Ph¬ng ph¸pNéi dungI. Các kiến thức cơ bản:-GV: cho Hs nhắc lại đn hai đt vng1. Hai đường thẳng vng gócgóc
Xem thêm

109 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý

TÀI SẢN TIỀM TÀNGCÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT-ÝKhu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm,huyện Yên Mỹ Tỉnh Hưng Yên, Việt NamBÁO CÁO TÀI CHÍNHCho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2010THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNHCác thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chínhMẪU B 09-DNCông ty Cổ phần Thép Việt-Ý đang tiến hành các thủ tục pháp lý để giải quyết tranh chấp phát sinhvới đối tác bán hàng của Công ty do đối tác bán hàng đã vi phạm các điều khoản giao hàng theo hợpđồng đã được hai bên ký kết. Theo kết luận bản án sơ thẩm của Tòa án, Công ty có thể thu được từđối tác này số tiền khoảng 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng còn tùy thuộc vào quyết địnhpháp lý cuối cùng của các cơ quan hữu quan.27. NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUANTrong năm, Công ty đã có các giao dịch chủ yếu sau với các bên liên quan:Doanh thuCông ty Sông Đà 5Xí nghiệp Sông Đà 10.6Công ty Sông Đà 7Công ty Sông Đà 6Cty CP Sông Đà 505Xí nghiệp Sông Đà 6.03- Cty CP Sông Đà 6
Xem thêm

18 Đọc thêm

CÂU 3 TRANG 7 SGK TIẾNG VIỆT 5

CÂU 3 TRANG 7 SGK TIẾNG VIỆT 5

Câu 3: Tìm chữ thích hợp với mỗi ô trống: đứng trước các âm còn lại... Câu 3: Tìm chữ thích hợp với mỗi ô trống: Tham khảo bàng dưới dây: Âm đẩu Đứng trước ì, ê, e Đứng trước các âm còn lại Âm “cờ" Viết là k. (Ví dụ : kỉ, kẻ, kết, kiên,...) Viết là c. (Ví dụ : cá. cỏ. của, ca, cam, cau....) Âm “gờ” Viết là gh. (Ví dụ: ghi, ghế,...) Viết là g. (Ví dụ: gái, ga, gò....) Ám “ngờ” Viết là ngh. (Ví dụ: nghỉ, nghề, nghe,...) Viết là ng. (Ví dụ: ngày, ngát, ngủ, ngỏ....)
Xem thêm

1 Đọc thêm

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ TÂY

Đợt thực tập vừa qua, em được thực tập tại Bưu điện tỉnh Hà Tây. Trong quá trình thực tập, mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng nhờ sự tận tình chỉ bảo, giúp đỡ của các bác, các cô, các chú, các anh chị đang công tác tại Bưu điện tỉnh em đã hoàn thành tốt công tác thực tập của mình. Tại đây ngoài việc học hỏi được những kiến thức, kinh nghiệm từ công việc thực tế, em còn có điều kiện áp dụng, phát huy những kiến thức mà em đã được các thầy cô ở trường trang bị trong quá trình học tập. Đợt thực tập này sẽ là nền tảng vững chắc giúp cho em có đủ tự tin và kinh nghiệm phục vụ cho những công việc sau này. Dưới đây là bài tổng kết những kiến thức mà em đã lĩnh hội được qua hơn hai tháng thực tập. Bài báo cáo của em hẳn không tránh khỏi những thiếu sót, em mong được sự chỉ bảo tận tình cùng những sự góp ý của thầy cô để em tiến bộ hơn. Nhân đây em xin cảm ơn các thầy cô trong Học viện, các bác, các cô, các chú, các anh chị tại Bưu điện tỉnh Hà Tây đã giúp đỡ em hoàn thành tốt bản báo cáo này.
Xem thêm

144 Đọc thêm

Soạn văn bài: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

SOẠN VĂN BÀI: BỐ CỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

BỐ CỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Bố cục trong bài văn nghị luận Đọc lại bài Tinh thần yêu nước và cho biết: - Có thể chia văn bản này thành mấy phần? - Nội dung của từng phần là gì? Gợi ý: Văn bản có bố cục ba phần: - Phần Mở bài nêu lên vấn đề sẽ bàn luận: tinh thần yêu nước của nhân dân ta - luận điểm lớn; - Phần Thân bài cụ thể hoá luận điểm lớn bằng các luận điểm nhỏ: + Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong quá khứ; + Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong hiện tại; - Phần Kết bài khẳng định những luận điểm đã trình bày: Bổn phận chúng ta ngày nay trong việc phát huy tinh thần yêu nước. 2. Lập luận trong bài văn nghị luận - Lập luận là cách đưa ra những luận cứ (lí lẽ và dẫn chứng) để thuyết phục người đọc (nghe) về tư tưởng, quan điểm của người viết (nói) (thể hiện ở luận điểm chính). Từ luận điểm, người ta tiến hành xác định lí lẽ cho phù hợp. Sau đó, từ lí lẽ, người ta tiến hành lựa chọn dẫn chứng cho phù hợp. Như vậy, lí lẽ và dẫn chứng phải phù hợp với nhau và phù hợp với luận điểm. - Có lập luận tổng thể của cả bài - lập luận theo chiều dọc và có lập luận bộ phận của từng đoạn - lập luận theo chiều ngang. + Lập luận tổng thể, theo chiều dọc, thể hiện ra ở mối quan hệ giữa các phần trong bố cục (Mở bài - Thân bài - Kết bài) của bài viết hoặc giữa các đoạn trong phần Thân bài. Ví dụ, lập luận theo chiều dọc của bài Tinh thần yêu nước là lập luận theo mối quan hệ thời gian, có thể được sơ đồ hoá như sau: + Lập luận của bài văn nghị luận còn thể hiện ở lập luận theo chiều ngang. Tức là lập luận trong từng phần, đoạn. Ví dụ, trong bài Tinh thần yêu nước, các phần và các đoạn có lập luận như sau: Mở bài: Lập luận theo quan hệ nguyên nhân - kết quả Kết bài: Lập luận theo quan hệ suy luận tương đồng II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG Đọc bài văn sau đây và trả lời câu hỏi. HỌC CƠ BẢN MỚI CÓ THỂ TRỞ THÀNH TÀI LỚN Ở đời có nhiều người đi học, nhưng ít ai biết học cho thành tài. Danh hoạ I-ta-li-a Lê-ô-na đơ Vanh-xi (1452 - 1519) thời còn bé, cha thấy có năng khiếu hội hoạ, mới cho theo học danh hoạ Vê-rô-ki-ô. Đơ Vanh-xi thì muốn học cho nhanh, nhưng cách dạy của Vê-rô-ki-ô rất đặc biệt. Ông bắt cậu bé học vẽ trứng gà mấy chục ngày liền, làm cậu ta phát chán. Lúc bấy giờ cậu thầy mới nói:"Em nên biết rằng trong một nghìn cái trứng, không bao giờ có hai cái hình dáng hoàn toàn giống nhau! Cho dù là một cái trứng, chỉ cần ta thay đổi góc nhìn nó lại hiện ra một hình dáng khác. Do vậy nếu không cố công luyện tập thì không vẽ đúng được đâu.!". Thầy Vê-rô-ki-ô còn nói, vẽ đi vẽ lại cái trứng còn là cách luyện mắt cho tinh, luyện tay cho dẻo. Khi nào mắt tinh tay dẻo thì mới vẽ được mọi thứ. Học theo cách của thầy quả nhiên về sau Đơ Vanh-xi trở thành hoạ sĩ lớn của thời Phục hưng. Chuyện vẽ trứng của Đơ Vanh-xi cho người ta thấy chỉ ai chịu khó luyện tập động tác cơ bản thật tốt, thật tinh thì mới có tiền đồ. Và cũng chỉ có những ông thầy lớn mới biết dạy cho học trò những điều cơ bản nhất. Người xưa nói, chỉ có thầy giỏi mới đào tạo được trò giỏi, quả không sai. (Theo Xuân Yên) a) Bài văn nêu tư tưởng gì? Tư tưởng ấy thể hiện ở những luận điểm nào? Tìm những câu mang luận điểm. Gợi ý: Bài văn nêu tư tưởng: vai trò của học cơ bản đối với một nhân tài. Luận điểm chính của bài văn thể hiện rõ từ nhan đề của bài văn: học cơ bản mới có thể trở thành tài lớn; nói cách khác: để trở thành tài phải học từ cơ bản. Để thể hiện được luận điểm, người viết đã thiết lập lí lẽ và dẫn chứng: - Ở đời có nhiều người đi học, nhưng ít ai biết học cho thành tài. - Tác giả nêu chuyện Lê-ô-na đơ Vanh-xi học vẽ trứng (người viết đã mượn câu chuyện về hoạ sĩ thiên tài làm thành luận cứ thuyết phục cho tư tưởng học cơ bản mới có thể trở thành tài lớn.) - Chỉ ai chịu khó luyện tập động tác cơ bản thật tốt, thật tinh thì mới có tiền đồ. b) Bài văn trên được bố cục ra sao? Hãy nhận xét về cách lập luận của bài văn. Gợi ý: Quan sát các mô hình sau: - Lập luận của toàn bài, lập luận chiều dọc: Quan hệ tổng phân hợp.  
Xem thêm

5 Đọc thêm

TRUNG TÂM PHIM 3D

TRUNG TÂM PHIM 3D

BÁO CÁO LUẬN VÃN TỐT NGHIỆPcông nghiệp. Nó đóng góp một phần không nhỏ cho mỹ thuật ứng dụng, tạođiều kiện cho tính thẳm mỹ mang tính nhân văn của cuộc sống con người càngthêm có cơ hội phát triển. Trang trí nội thất cũng như một số lĩnh vực khácngày càng đi lên theo xu hướng mới của thời đại, bắt kịp với nhịp sống củanhân loại. Nó cũng như đời sống của con người, thay đổi hằng ngày, hằngmùa, đều có nền tảng chung và những biến chuyển phù hợp để con người chấpnhận nó mang tính cộng đồng. Bàn chất của trang trí nội thất chính là nghệthuật kết hợp với ứng dụng trong việc tổ chức và cải tạo không gian. Đó cũnglà sự kết hợp nhuần nhuyễn của tư duy trí tuệ, óc quan sát và những ước mơcủa con người. Trang trí nội thất đã bất đầu biết tới từ thời xa xưa của loàingười. Không phải ngẫu nhiên mà người ta tìm hiểu thấy những nét vẽ đượcchạm khắc trên những hang đá của người xưa hay qua những cổ vật tìm đượctại các di chỉ cổ đại, khẳng định một điều rằng, con người tìm đến lĩnh vực nàytừ rất sớm. Nó được đúc kết qua hàng ngàn năm lịch sử, để đến ngày nay, nólại đem cho con người những thành quả vô cùng to lớn. Mà lớn nhất có lẽ là nóđã mang đến cho chúng ta những tiện nghi rất phù hợp với cuộc sống có nhiềuthay đổi, mang lại cho con người có cái nhìn mới về cuộc sống đang diễn raquanh ta. Trang trí nộỉ thất thể hiện ngay bản chất của xã hội mà nó đang tồntại. Điều đó được thể hiện qua các công trình mang tính cộng đồng như: chùachiền, lăng tẩm, các công trình văn hóa...v.v.Bên cạnh đó, nó cũng thể hiện nét riêng biệt của mỗi cá nhân tồn tại tronglòng xã hội, đó chính là các rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim không những thểhiện cá tính của thiết kế design mà còn phản ánh một cách trung thực bộ mặtxã hội. Nó chịu sự chi phối của nhiều yếu tố: xã hội, con người, kinh tế, chínhtrị, văn hoá và lịch sử thời đại.Trong việc thiết kế ý tưởng và công năng phải luôn có mối quan hệ khắng khítvới nhau. Do đó phương pháp sáng tạo và tính năng sử dụng đều là những yếutố sức sống của công trình, ý tưởng sáng tạo ở trong vấn đề này bao trùm tất cả
Xem thêm

34 Đọc thêm

LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH MỚI CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH MỚI CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

lời cảm ơn chân thành, và lòng biêt ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn: T i ế nsỹ Lè Thị Thu T h ủ y vi sự tận tình chi bào của cô trong suốt quá trình tác giảthực hiện đề tài k h ó a luận.Trong quá trinh hoan thành khóa luận tốt nghiệp tác giả đã cố gắng cậpnhật những vấn đề mới nhất mang tính lý luận và thực tiễn liên quan đ ế n đềtài, vận dớng những kiến thức đã học đế phân tích, đánh giá các t h ô n g tin, sốliệu thu thập được nhằm phớc vớ cho mớc đích nghiên cứu. Tuy nhiên v ớ ithời gian, v ố n h i ể u biết còn hạn chế và khá n ă n g tông hợp c h ư a cao nênnhững thiếu sót trong khóa luận tốt nghiệp này là đ i ề u k h ó tránh k h ỏ i . B ờ iv ậ y tác g i ả rất mong nhận được sự quan tâm đ ó n g g ó p ý k i ế n từ thầy cô vàtoàn thể bạn đọc để đề tài đ ư ợ c hoàn thiện h ơ n .Xin chân thành cảm ơn!3Chương ì : NHỮNG VẤN ĐÈ LÝ LUẬN CHUNG VÈ LIÊNMINH CHIÊN L Ư Ợ Cì. MỐT SỐ KHÁI NIỆM VÈ LIÊN MINH CHIẾN LU ọc1. K h á i niệm liên minh chiến lược/ . Ì Liên minh chiên lượcK ế t ừ khi ra đ ờ i đ ế n nay đ ã có nhiều cách h i ể u v ề liên minh chiến lược:Liên minh chiến lược được định nghĩa là thỏa thuận giữa các c ô n g tyhoặc đôi tác đ ê đạt các mục tiêu có l ợ i ích chung. Liên minh là một trongnhững cách thức m à các c ô n g ty quốc tế có thể lựa chọn, cách thức này chuy ế u dựa v à o sự cộng tác giữa các c ô n g ty hoặc các đ ố i t á c 'Hay như:Liên minh chiến lược là một dạng c ơ bỹn c ù a các chiến lược hợp tác.
Xem thêm

20 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôilà đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.Cơ sở ý kiếnChúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầucông việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứađựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thửnghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩnmực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quantrọng của Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểmtoán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.Ý kiến của kiểm toán viênTheo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tàichính của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng như kết quả kinh doanh và cácluồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Namhiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chínhKế toán và Kiểm toán (AASC)Hoàng AnhTuấnKiểm toán viênChứng chỉ KTV số:0940/KTVNgô Đức ĐoànTổng Giám đốcChứng chỉ KTV số: Đ0052/KTV4/16
Xem thêm

16 Đọc thêm

BÁO CÁO TỔNG KẾT 4 NĂM THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 2008 SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2014

BÁO CÁO TỔNG KẾT 4 NĂM THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 2008 SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2014

BÁO CÁO Tổng kết 4 năm thi hành Luật thi hành án dân sự năm 2008 Theo nội dung Nghị quyết số 452013QH13 ngày 1862013 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp luật năm 2014, Nghị quyết số 616NQUBTVQH13 ngày 0972013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp luật năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự được đưa vào chính thức năm 2014 với tiến độ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 52014) và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 102014). Ngày 1682013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1441QĐTTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình năm 2014 và các dự án luật, pháp lệnh đã có hoặc mới được bổ sung vào Chương trình khoá XIII của Quốc hội, trong đó có giao cho Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự. Để thực hiện nhiệm vụ được phân công, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 2863QĐBTP ngày 19112013 ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật thi hành án dân sự, Quyết định số 2904QĐBTP ngày 25112013 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật thi hành án dân sự và có công văn đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan thi hành án dân sự tiến hành tổng kết và gửi báo cáo, tham luận về Bộ Tư pháp để tổ chức hội nghị tập trung vào ngày 27122013. Trên cơ sở báo cáo tổng kết bốn năm thi hành Luật thi hành án dân sự của một số Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thi hành án dân sự địa phương và trong quân đội ; kết quả hội nghị tổng kết toàn quốc được tổ chức ngày 27122013 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổng hợp, đánh giá, xây dựng báo cáo tổng kết những kết quả đạt được và những bất cập, hạn chế của Luật thi hành án dân sự năm 2008 qua thực tiễn 4 năm thi hành như sau: I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Xem thêm

27 Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 4 HỌC KỲ II

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 4 HỌC KỲ II

Giáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ II
Xem thêm

33 Đọc thêm

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 CẢ NĂM HAY

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 CẢ NĂM HAY

nói, với người nông dân Việt Nam thì “con trâu làđầu cơ nghiệp”- Viết đoạn thân bài:+Ý 1: con trâu với sức kéo sức cày“hình ảnh con trâu lầm lũi, khoan thai kéocày.......=>yếu tố miêu tả.Sức kéo TB của trâukhoảng từ 0,36 đến 0,40 mã lực.Trâu đóng góp rấtto lớn trong việc kéo cày.+Ý 2: con trâu trong lễ hội. Những con trâu chọithât to, lựclưỡng trông rất dũng mãnh, nhất là đôisừng cứ như đang chĩa vào đối phương..........+Ý 3:con trâu là tài sản lớn nhất trong gia đình.yếu tố miêu tả “đủng đỉnh......quá đỗi”+Ý 4: con trâu gắn bó với tuổi thơ con ngườiyếu tố miêu tả “mải mê ngắm nhìn...ngon lành”+Ý 5: hình dáng con trâu: trâu Việt Nam cónguồn gốc từ trâu rừng được thuần hoá thuộc nhómtrâu đầm lầy.Lông trâu mầu xám đen.Thân hìnhvạm vỡ, sừng lưỡi liềm, bụng to, mông dốc.D -Củng cố: ?để văn bản thuyết minh sinh động , cụ thể, hấp dẫn, người thuyết minh phải làm gì?+sử dụng yếu tố miêu tả+ bút pháp nghệ thuậtE- Hướng dẫn học bài:- Viết phần kết bài cho đề bài:thuyết minh con trâu ở làng quê Việt NamĐoàn Ngọc Chung – 0981 543 35921
Xem thêm

313 Đọc thêm

Hướng dẫn báo cáo thực tập trường học viện tài chính

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Hướng dẫn báo cáo thực tập trường học viện tài chínhHướng dẫn báo cáo thực tập trường học viện tài chínhHướng Hướng dẫn báo cáo thực tập trường học viện tài chínhHướng dẫn báo cáo thực tập trường học viện tài chínhHướng dẫn báo cáo thực tập trường học viện tài chínhHướng dẫn báo cáo thực tập trường học viện tài chínhdẫn báo cáo thực tập trường học viện tài chính

8 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 12 TRƯỜNG PTTH THUẬN THÀNH 1 NĂM HỌC 2014 2015 MÔN GDCD

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 12 TRƯỜNG PTTH THUẬN THÀNH 1 NĂM HỌC 2014 2015 MÔN GDCD

CNG ễN TP HC K I MễN GDCD LP 12Câu 1: Pháp luật có vai trò gì trong đời sống xã hội ?Câu 2: Trình bày hiểu biết của em về vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.Câu 3: Thực hiện pháp luật là gì ? phân tích các hình thức thực hiện pháp luật. Choví dụCâu 4: Trình bày hiểu biết của em về quyền bình đẳng trong lao độngCâu 5: Trình bày hiểu biết của em về quyền bình đẳng trong kinh doanhCâu 6: Trình bày hiểu biết của em về quyền bình đẳng giữa các dân tộc

1 Đọc thêm

BÀI 6 TRANG 28 SGK TOÁN 7 - TẬP 2

BÀI 6 TRANG 28 SGK TOÁN 7 - TẬP 2

Giải thưởng toán học Việt Nam (dành cho giáo viên và học sinh phổ thông mang tên nhà toán học nổi tiếng nào ? Bài 6. Đố: Giải thưởng toán học Việt Nam (dành cho giáo viên và học sinh phổ thông) mang tên nhà toán học nổi tiếng nào ? (Quê ông ở Hà Tĩnh. Ông là người thầy của nhiều thế hệ các nhà toán học nước ta trong thế kỉ XX). Hãy tính giá trị của các biểu thức sau tại x = 3, y = 4 và z = 5 rồi viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô trống dưới đây, em sẽ trả lời được câu hỏi trên: N   x2 ;                                            Ê   2x2 +1; T   y2 ;                                            H   x2 + y2 Ă   (xy + z);                                V   z2 – 1; L   x2  - y2                                     I    Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có các                                                                   cạnh là y, z. M    Biểu thức biểu thị cạnh huyền của tam giác vuông có hai cạnh góc vuong x, y. Hướng dẫn giải: Lần lượt tính giá trị biểu thức tại x = 3, y = 4, z = 5; ta được  N:   x2 = 32 = 9;                        T:   y2 = 42 =16;                           Ă:   (xy + z) = (3.4 +5)= 8,5;    L:   x2 - y2 = 32 – 42 = -7;            M:   t2 = x2 + y2 = 32 + 42 =25 → t = 5 (t là độ dài cạnh huyền); Ê:  2x2 +1 = 2,52 + 1 = 51; H:   x2 + y2= 32 + 42 =25; V:   z2 – 1= 52 – 1 = 24; I:   2(y + z) = 2(4 +5) =18;  Điền vào ô trống Vậy giải thưởng toán học Việt Nam mang tên nhà toán học nổi tiếng Lê Văn Thiêm.  
Xem thêm

2 Đọc thêm

CÁC NƯỚC PHÁT XÍT TRONG GIAI ĐOẠN 1931-1937 ĐÃ CÓ NHỮNG HOẠT ĐỘNG XÂM LƯỢC NÀO ?

CÁC NƯỚC PHÁT XÍT TRONG GIAI ĐOẠN 1931-1937 ĐÃ CÓ NHỮNG HOẠT ĐỘNG XÂM LƯỢC NÀO ?

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nước phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản đã liên kết với nhau. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nước phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản đã liên kết với nhau thành liên minh phát xít, còn được gọi lag Trục Béc-lin-Rô-ma-Tô-ki-ô hay phe Trục. Khối này tăng cường các hoạt động quân sự và gây chiến tranh xâm lược ở nhiều khi vực khác nhau trên thế giới. Sau khi chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc (1931), từ năm 1937 Nhật Bản mở rộng chiến tranh xâm lược trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Phát xít I-ta-li-a tiến hành xâm lược Ê-ti-ô-pi-a (1935), cùng với Đức tham chiến ở Tây Ban Nha nhằm hỗ trợ lực lượng phát xít Phran-cô đánh bại Chính phủ Cộng hòa (1936-1939). Sauk hi xé bỏ Hòa ước Vécxai, nước Đức phát xít hướng tới mục tiêu thành lập một nước “Đại Đức” bao gồm tất cả các lãnh thổ có dân Đức sinh sống ở châu Âu. Trong bối cảnh đó, Liên Xô coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất nên đã chủ trương liên kết với các nước tư bản Anh, Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh. Liên Xô kiên quyết đứng về phía các nước Ê-ti-ô-pi-a, Cộng hòa Tây Ban Nha và Trung Quốc chống xâm lược. Chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ đều có chung một mục đích là giữ nguyên trật tự thế giới có lợi cho mình. Họ lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít, nhưng vẫn thù ghét chủ nghĩa cộng sản. Vì thế, giới cầm quyền các nước Anh, Pháp đã không liên kết chặt chẽ với Liên Xô để cùng chống phát xít. Trái lại, họ thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít, hòng đẩy chiến tranh về phía Liên Xô. Với đạo luật trung lập (8-1935), giới cầm quyền Mĩ thực hiện chính sách không can thiệp vào các sự kiện xảy ra bên ngoài châu Mĩ. Chính quyền các nước phát xít đã lợi dụng tình hình đó để thực hiện mục tiêu gây chiến tranh xâm lược.
Xem thêm

1 Đọc thêm