ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ VẬT LÝ ĐẾN VI SINH VẬT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Ảnh hưởng của nhân tố vật lý đến vi sinh vật":

BÀI 27 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINHTRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

BÀI 27 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINHTRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

Chất kháng sinhDiệt khuẩn có tính chọn lọc.Dùng trong y tế, thú y…Hóa chất gây ức chế sinh trưởngII.CÁC YẾU TỐ LÍ HỌC1. Nhiệt độ:*Ảnh hưởng:- Nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ phảnứng trong tế bào- Ảnh hưởng đến hoạt tính enzim- Nhiệt độ quá cao: tiêu diệt vi

12 Đọc thêm

Tiểu luận chuyên ngành thực phẩm ảnh hưởng của các yếu tố thực phẩm đến sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật

TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH THỰC PHẨM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ THỰC PHẨM ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT

Thực phẩm cung cấp dinh dưỡng cho con người, nhưng thực phẩm cũng là môi trường rất tốt cho sự sinh trưởng của vi sinh vật.
Trong thực phẩm, sự sinh trưởng của vi sinh vật bị tác động bởi các yếu tố liên quan với thực phẩm cũng như do tương tác với thực phẩm[r]

57 Đọc thêm

BÀI 27. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

BÀI 27. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

không tự tổng hợp đượctrưởng là gì?từ các chất vô cơDựa vào sự tổng hợp các nhân tố sinhtrưởng, chia VSV thành mấy nhóm?-Cách làm: Đưa vi khuẩn này vào trongVì sao, có thể dùng vi sinh vật khuyếtdưỡng (Ví dụ: E.coli triptôphan âm)thực phẩm,nếu vi khuẩn mọc được tứcđể kiểm tra th[r]

34 Đọc thêm

BÀI 40 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HOÁ HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

BÀI 40 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HOÁ HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

trong tủ lạnh nhiệt độ thấp nên có khả năng ức chếhoạt động của phần lớn VSVNhiệt độ nào thích hợp cho sự sinh trưởng củaVSV kí sinh động vật?Nhiệt độ động vật chủ (là nhiệt độ ấm 20 – 40 oC)II. CÁC YẾU TỐ VẬT LÍ2. Độ ẩmNước có vai trò như thế nào đốiquá trìnhsinhdưỡngtrưởngcủasinh- Nước hoà tanvớie[r]

31 Đọc thêm

BÀI 27. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

BÀI 27. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

* Độ pH là đại lượng đo tính axit hay bazơ của môi trường.Độ pH là gì?Vì sao trong sữa chua có rất nhiều vikhuẩn Lactic nhưng hầu như không-> Mỗi VSV sinh trưởng trong môi trường có độ pH nhất địnhcó vi khuẩn gây bệnh?3/ Độ pH:Vậy pH ảnh hưởng nhưthế nào đến VSV?* Ảnh hưởng

34 Đọc thêm

BÀI 41. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VẬT LÍ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

BÀI 41. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VẬT LÍ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

I.NHIỆT ĐỘNhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến sinhtrưởng của vi sinh vật?- Nhiệt độ ảnh hưởng sâu sắc đến tốc độ phảnứng hóa học, sinh hóa học trong tế bào, do đóảnh hưởng tới tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật.Dựa vào phạm vi nhiệt độ sinh trưở[r]

22 Đọc thêm

HÓA học THỰC PHẨM bản CHÍNH

HÓA HỌC THỰC PHẨM BẢN CHÍNH

biến đổi glucid trong bảo quản thực phẩm. những biến đổi hóa học có trong quy trình bảo quản như. phản ứng thủy phân tinh bột, phản ứng caramen hóa, học nấm mốc gây hại đến bột. các phương pháp bảo quản glucid, cũng như khái niệm cơ bản về glucid. những ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, cũng như vi si[r]

36 Đọc thêm

PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH ENZYME CELLULASE CỦA MỘT SỐ VI SINH VẬT BẢN ĐỊA

PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH ENZYME CELLULASE CỦA MỘT SỐ VI SINH VẬT BẢN ĐỊA

pectinase và cellulase của một số chủng nấm mốc [20].2.2. Giới thiệu về celluloseCellulose là polymer sinh học phong phú nhất trên trái đất (Murashima,2002), được sinh tổng hợp chủ yếu bởi thực vật với tốc độ 4.109 tấn/năm.Hàng năm có khoảng 232 tỷ tấn chất hữu cơ được thực vật tổng hợp thànhnhờ quá[r]

66 Đọc thêm

CHẤT BẢO QUẢN TRONG CÔNG NGHỆ MỸ PHẨM

CHẤT BẢO QUẢN TRONG CÔNG NGHỆ MỸ PHẨM

MỤC LỤC
Đề mục Trang
Trang bìa i
Mục lục ii
1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT BẢO QUẢN 1
1.1. Định nghĩa 1
1.2. Vai trò của chất bảo quản trong sản phẩm mỹ phẩm 1
1.3. Phân loại chất bảo quản trong mỹ phẩm 1
1.4. Cơ chế tác động đến vi sinh vật của chất bảo quản 3
2. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN TRONG SẢN PHẨM 4
2[r]

37 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘ NƯỚC ĐẾN CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM

ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘ NƯỚC ĐẾN CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM

nâng cao nồng độ thẩm thấu trong tế bào ở môi trường áp suất thẩm thấu cao lànhờ tổng hợp hoặc hấp thu choline, betaine, proline, acid glutamic và các acidamin khác. Việc nâng cao nồng độ K+ cũng có thể ở một mức độ nào đó giúpnâng cao nồng độ thẩm thấu trong tế bào. Tảo và nấm thì sử dụng saccharos[r]

14 Đọc thêm

TIỂU LUẬN: Ô NHIỄM MÔI TRƯƠNG ĐẤT VÀ MỘT SÔ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ Ô NHIỄM

TIỂU LUẬN: Ô NHIỄM MÔI TRƯƠNG ĐẤT VÀ MỘT SÔ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ Ô NHIỄM

trầm tích và bị rửa trôi theo dòng nước, gấp khoảng 10 lần lượng dinh dưỡng vàbị trôi.Dư thừa muối: đất dư thừa Na+ nhưng lại thiếu các chất dinh dưỡng cần thiết.Sự xuống cấp hóa học: liên quan đến sự mất đi những chất dinh dưỡng cần thiếtvà cơ bản cũng như sự hình thành các độc tố Al 3+, Fe2[r]

17 Đọc thêm

LTHỰC TRẠNG Ô NHIỄM ĐẤT Ở VIỆT NAM

LTHỰC TRẠNG Ô NHIỄM ĐẤT Ở VIỆT NAM

 Sự xuống cấp hóa học: liên quan đến sự mất đi những chất dinh dưỡng cần thiết và cơ bản cũngnhư sự hình thành các độc tố Al3+, Fe2+ .. khi các chỉ tiêu này quá cao hoặc quá thấp đều gây ảnh hưởngđến môi trường. Sự xuống cấp sinh học: sự gia tăng tỉ lệ khoáng hóa của mùn mà không có sự bù đ[r]

14 Đọc thêm

CÁC HỆ VI SINH VẬT TRONG ĐỒ HỘP

CÁC HỆ VI SINH VẬT TRONG ĐỒ HỘP

CÁC HỆ VI SINH VẬT TRONG ĐỒ HỘP Các hệ vi sinh vật tồn tại trong đồ hộp nguy hiểm nhất là các loại vi khuẩn, sau đó mới đến nấm men và nấm mốc. Vi khuẩn Các loại vi khuẩn phổ biến nhất thường thấy trong đồ hộp. a. Loại hiếu khí + Bacillus mesentericus : có nha bào, không độc, ở trong nước và trên bề[r]

22 Đọc thêm

Giáo trình quản lý môi trường đại học nông nghiệp hà nội

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Định nghĩa về Môi trường theo Luật BVMT Việt Nam 2005: “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại và phát triển của con người và thiên nhiên” (Điều 1 Luật BVMT2003).
Các thành ph[r]

228 Đọc thêm

NGUYÊN LIỆU THỊT GIA XÚC GIA CẦM

NGUYÊN LIỆU THỊT GIA XÚC GIA CẦM

đặc điểm về nguyên liệu thịt gia xúc gia cầm trong chế biến thực phẩm
bao gồm: các tính chất hình thái học, tính chất vật lý, tính chất hóa học, các biến đổi sau khi giết mổ, hệ vi sinh vật trên thịt...

57 Đọc thêm

KHÁNG SINH TRONG THỰC PHẨM

KHÁNG SINH TRONG THỰC PHẨM

Nguyên tắc sử dụng kháng sinh:
Phải tiêu diệt được vi sinh vật và sau đó bị phân hủy trong quá trình chế biến thực phẩm.
Không bị ức chế bởi các thành phần của thực phẩm hoặc sản phẩm trao đổi chất của vi sinh vật
Không được tạo ra các chủng kháng kháng sinh
Kháng sinh trị liệu không được phép dùng[r]

43 Đọc thêm

Các quy luật sinh thái cơ bản

CÁC QUY LUẬT SINH THÁI CƠ BẢN

1. Quy luật tác động tổng hợp.Môi trường bao gồm nhiều yếu tố có tác động qua lại, sự biến đổi các nhân tố này có thể dẫn đến sự thay đổi về lượng, có khi về chất của các yếu tố khác và sinh vật chịu ảnh hưởng sự biến đổi đó. Tất cả các yếu tố đều gắn bó chặt chẽ với nhau tạo thành một tổ hợp sinh t[r]

2 Đọc thêm

Kiểm soát chất lượng vi sinh vật PHẦN 1

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VI SINH VẬT PHẦN 1

NỘI DUNG
Đặt vấn đề
Chương 1. Vi sinh vật thường gặp trong thực phẩm
1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển vi sinh vật thực phẩm
1.1.1. Các yếu tố bên trong sản phẩm thực phẩm
1.1.2. Các yếu tố bên ngoài sản phẩm thực phẩm
1.2. Các nguồn vi sinh vật có trong sản phẩm thực phẩm
1.2.1. Có sẵn tr[r]

33 Đọc thêm

câu hỏi môn sinh thái học

CÂU HỎI MÔN SINH THÁI HỌC

Câu 1: Trình bày mối quan hệ giữa ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm. Tại sao nói ánh sáng là nhân tố sinh thái vừa có tác dụng giới hạn vừa có tác dụng điều chỉnh?
Trả lời:
Mối quan hệ giữa ánh sánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm:
Ánh sáng: Ánh sáng là một yếu tố sinh thái, ánh sáng có vai trò quan trọng đối với c[r]

4 Đọc thêm

Nghiên cứu về phân lân vi sinh hữu cơ

NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN LÂN VI SINH HỮU CƠ

Phân vi sinh vật (phân vi sinh) là sản phẩm chứa các vi sinh vật sống, đã được tuyển chọn có mật độ phù hợp với tiêu chuẩn ban hành, thông qua các hoạt động sống của chúng tạo nên các chất dinh dưỡng mà cây trồng có thể sử dụng được (N,P,K, S, Fe…) hay các hoạt chất sinh học, góp phần nâng cao năng[r]

29 Đọc thêm