CON NGƯỜI VÀ BẢN CHẤT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Con người và bản chất":

TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC PHÂN TÍCH CÁC PHƯƠNG DIỆN TIẾP CẬN NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT CỦA CON NGƯỜI THEO QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC PHÂN TÍCH CÁC PHƯƠNG DIỆN TIẾP CẬN NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT CỦA CON NGƯỜI THEO QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

Sự phát triển của lực lượng sản xuất tự nó đã nói lên trình độ con người chiếmlĩnh tự nhiên và khả năng sử dụng các lực lượng tự nhiên của con người; nói lêntrình độ phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ.Trong hoạt động sản xuấtvật chất của mình, con người càng chiếm lĩ[r]

12 Đọc thêm

Vấn đề bản chất con người và việc lựa chọn phương pháp quản lý qua một số học thuyết.

VẤN ĐỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ VIỆC LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ QUA MỘT SỐ HỌC THUYẾT.

Bản chất con người là gì? Nhiều thế kỉ đi qua, vấn đề bản chất con người vẫn là chủ đề tranh luận của nhiều nhà tư tưởng, nhà khoa học. Thật khó để chọn ra một quan điểm nào là đúng hơn. Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ thế nào là “ bản chất”, để từ đó có thể suy rộng ra hiểu về bản chất của con ngườ[r]

26 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VỀ NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG NỀN KINH TẾ TRI THỨC

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VỀ NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG NỀN KINH TẾ TRI THỨC

trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế trithức ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Quốc gia nào có chiến lượcđúng đắn trong việc phát huy nguồn nhân lực con người, chuẩn bị được nguồnnhân lực chất lượng cao dựa trên nền tảng tri thức hiện đại thì nền[r]

18 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN TÂM LÝ HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN TÂM LÝ HỌC

+ Nhân cách là một cấu trúc tâm lí tức là một chỉnh thể thống nhất các thuộctính, đặc điểm tâm lí xã hội, thống nhất giữa phẩm chất và năng lực, giữa đứcvà tài. Các phẩn tử tạo nên nhân cách liên hệ hữu cơ với nhau làm cho nhâncách mang tính trọn vẹn.+ Tính thống nhất của nhân cách còn thể hiện ở sự[r]

30 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ ĐỐI LẬP TƯƠNG ĐỐI GIỮA BẢN THỂ LUẬN VÀ NHẬN THỨC LUẬN

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ ĐỐI LẬP TƯƠNG ĐỐI GIỮA BẢN THỂ LUẬN VÀ NHẬN THỨC LUẬN

Ngoài hai thuyết trên, còn có chủ nghĩa hoài nghi. Những người theo tràolưu này nâng sự hoài nghi lên thành nguyên tắc trong việc xem xét tri thức đã đạtđược và cho rằng con người không thể đạt đến chân lý khách quan.2. Phân biệt bản thể luận với nhận thức luậnTừ các khái niệm nêu trên có thể[r]

10 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH

NGHIÊN CỨU AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH

hành chính, về kinh tế - xã hội để:- Loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất, tạo nên một điềukiện lao động tiện nghi, thuận lợi và môi trường lao động ngày càng được cải thiện tốthơn nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng NLĐ, góp phần tăng năng xuất lao động và giảmthiệt hại cho[r]

27 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐỀ CƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

tự nhiên vô cùng vô tận, không dễ gì chúng ta thay đổi. Con người chỉ là một sinhvaajtm, sinh linh nhỏ bé trong thế giới tự nhiên cho nên hiểu biết world rất khóHiểu biết world tự nhiên tìm hiểu sv, htg, từ bên ngoài đến bên trong, từ htg đếnbản chất, từ cái riêng đến cái chung; từ cái tất yế[r]

12 Đọc thêm

TÀI LIỆU đặc TRƯNG cơ bản của lối SỐNG xã hội CHỦ NGHĨA và NHỮNG vấn đề xây DỰNG lối SỐNG XHCN ở nước TA HIỆN NAY

TÀI LIỆU ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA LỐI SỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ XÂY DỰNG LỐI SỐNG XHCN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Theo quan niệm của chủ nghĩa Mác Lênin, trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà các quan hệ xã hội. Vì vậy, lối sống một phẩm chất của con người cũng được hình thành theo đúng qui luật chung đó. Lối sống được hình thành và bộc lộ ra trong cuộc sống của họ như là kết quả của một q[r]

16 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT Ý THỨC XÃ HỘI

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT Ý THỨC XÃ HỘI

Quy luật vận động của xã hội được thực hiện thông qua hoạt động của con người. Xã hội càng phát triển thì vai trò của con người ngày càng tăng. Nắm vững nguồn gốc, bản chất, vai trò của YT XH giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn vai trò con người trong trong sự phát triển của xã hội đồng thời có cơ sở lý[r]

22 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH TRONG ĐIỀU KIỆN TÁI CẤU TRÚC NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH TRONG ĐIỀU KIỆN TÁI CẤU TRÚC NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM

mại, kinh doanh dịch vụ. Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp tiến hành kinhdoanh là tham gia cạnh tranh. Khi nền kinh tế của đất nước hội nhập với kinh tế khuvực, kinh tế thế giới doanh nghiệp có nhiều cơ hội đồng thời phải chịu nhiều sức épcạnh tranh ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó doanh nghiệp[r]

149 Đọc thêm

Đề cương tâm lý học quản lý

ĐỀ CƯƠNG TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ

Tâm lý học QL là 1 bộ môn khoa học tâm lý chuyên ngành, nghiên cứu về nguồn gốc, bản chất, đặc điểm và tính quy luật của các hiện tượng tâm lý con người và các nhóm XH trong hđ LĐQL. Đồng thời nghiên cứu ứng dựng trực tiếp những đặc điểm và tính quy luật đó vào LĐQL các quá trình LĐSX, KTXH và đời s[r]

29 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT CON NGƯỜI CÁ NHÂN XÃ HỘI

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT CON NGƯỜI CÁ NHÂN XÃ HỘI

Vấn đề con người là nội dung phức tạp và luôn luôn là vấn đề trung tâm của mọi triết học, triết học nào cũng hướng về con người và quay trở lại con người. Nhận thức và giải quyết vấn đề con người là nội dung cơ bản trong mọi học thuyết chính trị xã hội, tư tưởng. Tuy nhiên, trước khi triết học Mác r[r]

22 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ TRIẾT HỌC III: BIỆN CHỨNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY – GIAI CẤP, DÂN TỘC VÀ NHÂN LOẠI

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ TRIẾT HỌC III: BIỆN CHỨNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY – GIAI CẤP, DÂN TỘC VÀ NHÂN LOẠI

PHẦN THỨ NHẤT: BIỆN CHỨNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
1.1. Xã hội và các đặc trưng cơ bản của quy luật xã hội
1.1.1. Xã hội và quy luật xã hội
Xã hội là gì?
Trước Mác, có nhiều học thuyết, lý luận tìm cách lý giải về bản chất và quy luật vận động của xã hội loài người trong đó có những khía cạnh hợp l[r]

101 Đọc thêm

Đề cương chi tiết luận văn: Quan niệm về con trong triết học Mác – Lênin và sự tha hóa nhân cách con người trong xã hội phong kiến qua tác phẩm “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT LUẬN VĂN: QUAN NIỆM VỀ CON TRONG TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ SỰ THA HÓA NHÂN CÁCH CON NGƯỜI TRONG XÃ HỘI PHONG KIẾN QUA TÁC PHẨM “CHÍ PHÈO” CỦA NHÀ VĂN NAM CAO

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu về con người nói chung và quan niệm về con người trong triết học Mác – Lênin cũng như sự tha hóa nhân cách con người trong xã hội phong kiến qua tác phẩm “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao không phải là một vấn đề mới. Thực tế đã có rất nhiều công trình ngh[r]

10 Đọc thêm

Slide PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI

SLIDE PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI

Do bản chất của các biến số trong mô hình.
Do các phương tiện thu thập, kỹ thuật xử lý thông tin và bảo quản ngày càng hoàn thiện do đó sai số ngày càng giảm phương sai giảm.
Do con người có khả năng rút kinh nghiệm và thích nghi tốt hơn.
Mô hình chỉ định sai, xuất hiện các quan sát ngoại lai[r]

15 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ GIỮA NHẬN THỨC CẢM TÍNH VÀ NHẬN THỨC LÝ TÍNH

MỐI QUAN HỆ GIỮA NHẬN THỨC CẢM TÍNH VÀ NHẬN THỨC LÝ TÍNH

Mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính

1. Khái niệm nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính

Nhận thức là quá trình tâm lý phản ánh hiện thực khách quan và bản thân con người thông qua các giác quan và dựa trên kinh nghiệm hiểu biết của bản thân. Nhận thức ở mức độ thấp là nhận t[r]

4 Đọc thêm

10TƯ TƯỞNG CON NGƯỜI XÃ HỘI TRONG TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY CỔ ĐẠI TỚI CẬN ĐẠI

10TƯ TƯỞNG CON NGƯỜI XÃ HỘI TRONG TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY CỔ ĐẠI TỚI CẬN ĐẠI

thiện, ngu dốt là cội nguồn của cái ác, và chỉ có cái thiện phổ biến mới là cơ sở củađạo đức, mới là cơ sở của đức hạnh. Ai tuân theo cái thiện phổ biến thì người đó mớicó đạo đức. Và muốn theo cái thiện phổ biến thì phải hiểu được nó, muốn hiểu đượcnó phải thông qua các cuộc tranh luận, tọa đàm, lu[r]

66 Đọc thêm

ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN

ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN

Động viên nhân viênĐộng viên nhân viênBởi:Trần Quốc TuấnĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊNKhái niệm động viên:Động viên là tạo ra sự hăng hái, nhiệt tình , phấn khởi và trách nhiệm hơn trong quátrình thực hiện công việc cuả các thuộc cấp, qua đó làm cho công việc được hoàn thànhmột cách có hiệu quả cao.Động viên b[r]

4 Đọc thêm

Tiểu luận: Nguồn lực con người - Yếu tố quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

TIỂU LUẬN: NGUỒN LỰC CON NGƯỜI - YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Nguồn lực con người - Yếu tố quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Có thể nói vấn đề con người là một trong những vấn đề quan trọng nhất của thế giới từ trước tới nay. Đó là vấn đề luôn được các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu phân tích một cách sâu sắc nhất. Không nhữn[r]

22 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Dân chủ là một phạm trù đa nghĩa với nhiều tầng bản chất và các hình thức khác nhau. Trong các thời đại lịch sử khác nhau, thì bản chất, trình độ phát triển của dân chủ cũng có những biến đổi khác nhau. Trình độ dân chủ bị chi phối bởi trình độ phát triển kinh tế, văn hoá, dân trí và các nhân tố xã[r]

24 Đọc thêm