CON NGƯỜI DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TRIẾT HỌC VÀ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI HIỆN NAY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Con người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay":

TIỂU LUẬN VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở QUẢNG BÌNH HIỆN NAYI

TIỂU LUẬN VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở QUẢNG BÌNH HIỆN NAYI

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài khoá luận
Triết học đã nghiên cứu nhiều vấn đề, song vấn đề trung tâm của nó, vấn đề con người vẫn luôn được đề cao. Điều đó thể hiện ngay trong định nghĩa: “Triết học là hệ thống những lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vai trò của con người trong[r]

32 Đọc thêm

VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC TÂY ÂU, Ý NGHĨA ĐỐI VỚI XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY

VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC TÂY ÂU, Ý NGHĨA ĐỐI VỚI XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY

1TƯ TƯỞNG CƠ BẢN VỀ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾTHỌC TÂY ÂU THỜI KỲ PHỤC HƯNG VÀ CẬN ĐẠI – GIÁ TRỊ VÀ ÝNGHĨA THỰC TIỄN CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG CONNGƯỜI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY1. Tư tưởng về vấn đề con người trong triết học tây âu thời kỳ phụchưn[r]

17 Đọc thêm

Tóm tắt luận văn thạc sĩ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC FRIEDRICH NIETZSCHE

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC FRIEDRICH NIETZSCHE

. Lý do chọn đề tàiKể từ khi bước vào lịch sử đến nay, cùng với việc đi sâu tìm hiểu thế giới xung quanh, con người đã không ngừng tìm hiểu về chính bản thân mình. Biết bao nhiêu câu hỏi xung quanh vấn đề con người được đặt ra, và cũng đã có không biết bao nhiêu cách trả lời về những câu hỏi ấy. Qua[r]

25 Đọc thêm

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC LENIN VỀ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONGCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC LENIN VỀ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONGCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

nguồn từ quần chúng nhân dân.Vấn đề con người trong chiến lược phát triển con người ở Việt Namhiện nayTại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ năm (khoá VIII), Đảngta đã có sự đánh giá đúng đắn, khách quan về những thành tựu, những yếukém của con người Việt Na[r]

9 Đọc thêm

Luận văn 2015: Vấn đề con người trong triết học nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với xã hội Việt Nam hiện nay

LUẬN VĂN 2015: VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

... giáo dục đào tạo người xã hội Việt Nam Chính vậy, để góp phần nhỏ bé vào việc nghiên cứu ảnh hưởng vấn đề người triết học Nho giáo xã hội Việt Nam, chọn đề tài: “ Vấn đề người triết học Nho giáo. .. ĐỀ CON NGƯỜI ĐỐI VỚI XÃ HỘI VIỆT NAM 2.1 Ảnh hưởng triết học Nho giáo người xã hội truyền thống[r]

79 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI Ở THÁI NGUYÊN HIỆN NAY

PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI Ở THÁI NGUYÊN HIỆN NAY

nên quan trọng nếu xem xét đến những thách thức phát triển con người đang nổilên” [149, tr.5]. Sự thật là, thế giới ngày càng giàu có hơn nhưng bất bình đẳng vềthu nhập, tài sản và cơ hội cũng ngày càng lớn bên cạnh bất bình đẳng giới vẫn còntồn tại dai dẳng; những cú sốc về kinh tế, tài c[r]

190 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI Ở THÁI NGUYÊN HIỆN NAY

PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI Ở THÁI NGUYÊN HIỆN NAY

tình trạng tha hóa, phát triển toàn diện, hài hòa, cân đối trí lực và thể lực, đức và tài,phát triển cá tính và sự phong phú của con người, phát triển một cách tự do, đầy đủvà làm chủ, thích ứng với sự di động chức năng xã hội của con người” [40, tr.33].Trong Báo cáo phát triển[r]

191 Đọc thêm

DE CUONG TRIET HỌC MÁC LÊ NIN

DE CUONG TRIET HỌC MÁC LÊ NIN

Ở nước ta, lý luận trở thành thiết thân đối với sự nghiệp đổi mới nói riêng, đối với toàn bộ vận mệnh của chủ nghĩa xã hội nóichung. Giai đoạn hiện nay của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi “Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo và góp phầnphát triển lý luận Mác - Lênin và t[r]

18 Đọc thêm

Thế giới quan duy vật biện chứng theo tư tưởng hồ chí minh

THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT BIỆN CHỨNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

. Lý do chọn đề tài
“Từ đầu những năm hai mươi của thế kỷ XX, một con người đã trở thành hiện thân của quá trình gặp gỡ lịch sử giữa một dân tộc, một thời đại, làm nên một sự nghiệp cách mạng lớn lao. Con người ấy là Hồ Chí Minh. Dân tộc ấy là dân tộc Việt Nam. Thời đại ấy là thời đại quá độ trên[r]

28 Đọc thêm

Đề cương chi tiết luận văn: Quan niệm về con trong triết học Mác – Lênin và sự tha hóa nhân cách con người trong xã hội phong kiến qua tác phẩm “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT LUẬN VĂN: QUAN NIỆM VỀ CON TRONG TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ SỰ THA HÓA NHÂN CÁCH CON NGƯỜI TRONG XÃ HỘI PHONG KIẾN QUA TÁC PHẨM “CHÍ PHÈO” CỦA NHÀ VĂN NAM CAO

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu về con người nói chung và quan niệm về con người trong triết học Mác – Lênin cũng như sự tha hóa nhân cách con người trong xã hội phong kiến qua tác phẩm “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao không phải là một vấn đề mới. Thực tế đã có rất nhiều công trình ngh[r]

10 Đọc thêm

PHẬT GIÁO CÓ VAI TRÒ TRONG VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA KINH DOANH Ở NƯỚC TA.

PHẬT GIÁO CÓ VAI TRÒ TRONG VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA KINH DOANH Ở NƯỚC TA.

Tìm hiều về vấn đề này, ở Việt Nam cũng có một số công trình nghiên cứu một số công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực.
Trong các nghiên cứu các nhà nghiên cứu đã sử dụng chung các phương pháp như phương pháp như phương pháp phân tích, phương pháp so sánh . Nghiên cứu của Hòa thượng, tiến sỹ Ph[r]

7 Đọc thêm

CON NGƯỜI DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

CON NGƯỜI DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

Chủ nghĩa xã hội do con ngời, vì con ngời. Do vậy hình thành mối quanhệ đúng đắn về con ngời về vai trò của con ngời trong sự phát triển xã hội nóichung trong xã hội, xã hội chủ nghĩa nói riêng là một vấn đề không thể thiếuđợc của thế giới quan Mác - Lênin.Không chỉ dừng lại ở t[r]

19 Đọc thêm

Tóm tắt luận văn một số ảnh hưởng của triết lý ngũ giới phật giáo trong đời sống văn hoá xã hội huế

TÓM TẮT LUẬN VĂN MỘT SỐ ẢNH HƯỞNG CỦA TRIẾT LÝ NGŨ GIỚI PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ XÃ HỘI HUẾ

.Tính cấp thiết của đề tài:
Phật giáo là một tôn giáo lớn của thế giới có nguồn gốc ở Ấn Độ. Phật giáo đã truyền vào Việt Nam từ những thế kỷ đầu công nguyên, đến nay đã gần 2000 năm. Trong thời gian dài này Phật giáo đã để lại cho dân tộc ta nhiều dấu ấn có thể thấy từ tín ngưỡng cho đến văn hoá[r]

30 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH BẬC TIỂU HỌC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH BẬC TIỂU HỌC

Giáo dục – Đào tạo nói chung, giáo dục tiểu học nói riêng trong thực hiện đổi mới đồng bộ và toàn diện nhằm góp phần đào tạo những con người mới, tự chủ, sáng tạo , năng động góp phần nâng coa chất lượng dạy học trong cả nước.
Đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề then chốt của chính sách dổi mới gi[r]

21 Đọc thêm

Tổng hợp câu hỏi ôn thi triết học và gợi ý trả lời

TỔNG HỢP CÂU HỎI ÔN THI TRIẾT HỌC VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI

Câu 1:Anh chị hãy phân tích cơ sở lý luận và và nêu ra các yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc khách quan của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang vận dụng nguyên tắc này như thế nào vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nay ?Câu 2: Phân tích cơ sở l[r]

52 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG VỀ CON NGƯỜI TRONG CÁC TRÀO LƯU TRIẾT HỌC Ý NGHĨA TRONG PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TƯ TƯỞNG VỀ CON NGƯỜI TRONG CÁC TRÀO LƯU TRIẾT HỌC Ý NGHĨA TRONG PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Tư tưởng về con người và giải phóng con người là một trong những nội dung cơ bản mà các trào lưu triết học nói chung, triết học Mác nói riêng đều tập trung giải quyết. Tuy nhiên, ở mỗi thời đại lịch sử vấn đề đó được đặt ra và giải quyết trong những bối cảnh và nội dung khác nhau tuỳ thuộc vào thế g[r]

21 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: TRIẾT HỌC MÁC LÊNINCâu 1: Triết học là gì? Vấn đề cơ bản của triết học?1. Kn Triết học Nguồn gốc của Triết học Triết học là hệ thống tri thức chung nhất của con người về thế giới và về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy Nguồn gốc của Triết học: Triết học xuất hiện vào[r]

22 Đọc thêm

luận văn thạc sĩ triết học - GIÁO DỤC Ý THỨC MÔI TRƯỜNG CHO SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC - GIÁO DỤC Ý THỨC MÔI TRƯỜNG CHO SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

1. Tính cấp thiết của đề tài
Muốn thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước trở thành một nước công nghiệp đủ sức vượt qua những thách thức và nguy cơ trên con đường phát triển hiện nay, chúng ta phải có những đảm bảo vững chắc về chất lượng con người. Đó[r]

86 Đọc thêm

Tiểu luận: Nguồn lực con người - Yếu tố quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

TIỂU LUẬN: NGUỒN LỰC CON NGƯỜI - YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Nguồn lực con người - Yếu tố quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Có thể nói vấn đề con người là một trong những vấn đề quan trọng nhất của thế giới từ trước tới nay. Đó là vấn đề luôn được các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu phân tích một cách sâu sắc nhất. Không nhữn[r]

22 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT CON NGƯỜI CÁ NHÂN XÃ HỘI

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT CON NGƯỜI CÁ NHÂN XÃ HỘI

Vấn đề con người là nội dung phức tạp và luôn luôn là vấn đề trung tâm của mọi triết học, triết học nào cũng hướng về con người và quay trở lại con người. Nhận thức và giải quyết vấn đề con người là nội dung cơ bản trong mọi học thuyết chính trị xã hội, tư tưởng. Tuy nhiên, trước khi triết học Mác r[r]

22 Đọc thêm