SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA HCL VÀ H2SO4

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA HCL VÀ H2SO4":

KẾ HOẠCH BỘ MÔN HÓA 9

KẾ HOẠCH BỘ MÔN HÓA 9

2) Về kĩ năng :Rèn luyện cho HS một số kĩ năng Biết tiến hành những thí nghiệm hóa học đơn giản, quan sát hiện tượng, nhận xét, kết luận về tính chất cần nghiên cứu. Biết vận dụng những kiến thức hóa học để giải thích một hiện tượng hóa học nào đó xảy ra trong thí nghiệm hóa học, trong đời sống và trong sản xuất.Biết CTHH của một số chất khi biết tên chất đó và ngược lại, biết gọi tên chất khi biết CTHH của chất. Biết cách giải một số dạng bài tập : nhận biết một số chất, mối quan hệ giữa các chất hóa học . Các loại nồng độ của dd và pha chế dung dịch. Xác định CTHH của chất. Tìm khối lượng hoặc lượng chất trong một phản ứng hóa học. tìm thể tích chất khí ở đktc và đk phòng, những bài tập có nội dung khảo sát và tra cứu.3) Về thái độ:  Gây hứng thú ham thích học tập bộ môn hoá học.Tạo niềm tin về sự tồn tại và sự biến đổi của vật chất, về khả năng nhận thức của con người , về vai trò của hóa học đối với chất lượng của cuộc sống và nhân loại. Có ý thức tuyên truyền và vận dụng những tiến bộ của khoa học nói chung và hóa học nói riêng vào cuộc sống và nhân loại. Rèn những phẩm chất, thái độ cẩn thận kiên trì trung thực tỉ mỉ chính xác,tinh thần trách nhiệm và hợp tác. GV: Cao Đình Dũng THCS Nguyễn Chánh - 2 - Kê hoạch bộ môn hóa 9 2010 – 2011 II. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH: LỚP 9Cả năm: 37 tuần (70 tiết)Học kì I: 19 tuần (36 tiết)Học kì II: 18 tuần (34 tiết)Nội dungSố tiếtLí thuyết Luyện tập Thực hành Ôn tậpKiểmtraChương 1. Các loại hợp chất vô cơ 13 2 2Chương 2. Kim loại 7 1 1Chương 3. Phi kim. Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 9 1 1Chương 4. Hiđrocacbon. Nhiên liệu 8 1 1Chương 5. Dẫn xuất của hiđrocacbon. 10 1 2
Xem thêm

29 Đọc thêm

GA HOA 9 NAM HOC 2009-2010

GA HOA 9 NAM HOC 2009 2010

- Bazơ tan có những tính chất hoá học nào? Bazơ không tan có những tính chất hoá học nào?1. DD Bazơ làm đổi màu chất chỉ thị màu.- Làm quỳ tím hoá xanh- Làm fenolftalein hoá đỏ2.DD Bazơ tác dụng với ôxit axit3. Bazơ tác dụng với axit4. bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ+ Bazơ tan không bị nhiệt phân+ Bazơ không tan không làm đỏi màu chất chỉ thị, không td với oxit axitHoạt động 2: Tính chất vật líHoạt động của GV và HS Nội dungGV: Các em hãy nghiên cứu thông tin sgk để trả lời tính chất vật lí của Natri hiđroxitChất rắn, không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nớc và toả nhiệtHoạt động 3:Tính chất hoá họcHoạt động của GV và HS Nội dungGV: tiến hành thí nghiệm- Nhỏ 1 giọt dd NaOH lên giấy quỳ- Nhỏ 1-2 giọt fenolftalein vào ống nghịêm đựng dd NaOHHS: quan sát, nhận xét hiện tợngGV: đa ra các vd yêu cầu HS lên bảng hoàn thành vì tính chất này đã học ở các bài trớc
Xem thêm

91 Đọc thêm

Giáo án hóa học 9, trọn bộ.

GIÁO ÁN HÓA HỌC 9, TRỌN BỘ.

2 c) NaOH và Ba(OH)2 d) NaOH và Ba(OH)2 Bài tập 4:- Dùng quỳ tím, sau đó cho tác dụng với nhau theo từng cặp* Dặn dò: Làm bài tập và nghiên cứu trớc bài ột số axit quan trọng***Tiết 12 Một số bazơ quan trọng (tiết 1)A- mục tiêu- HS biết đợc tính chất vật lí, tính chất hoá học của NaOH, Viết đợc các phơng trình phản ứng minh hoạ- Biết phơng pháp sản xuất NaOH trong công nghiệp- Rèn luyện kỉ năng viết phơng trình phản ứng ;phân biệt các loại hợp chất- Rèn luyện kỉ năng làm bài tập tính theo PTPƯb- Chuẩn bịHoá chất: NaOH; dd HCl; Quỳ tím, fenolftalein 21 Hoá Học 9Hoá cụ: ống nghiệm, kẹp gổ, muôi sắt, giá ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, đủa thuỷ tinh.c- tiến hành.Các hoạt động dạy và học Hoạt động 1: Bài củ:Hoạt động của GV và HS Nội dung- Hãy nêu tính chất hoá học của bazơ
Xem thêm

91 Đọc thêm

giao an HH 9 BTNS

GIAO AN HH 9 BTNS

Tiết 11 Tính chất hoá học của bazơA- mục tiêu- HS biết đợc tính chất hoá học chung của bazơ- Rèn luyện kỉ năng viết phơng trình phản ứng của bazơ, phân biệt các loại hợp chất- Rèn luyện kỉ năng làm bài tập tính theo PTPƯB- Chuẩn bịHoá chất: NaOH, quỳ tím, Cu(OH)2, đèn cồnHoá cụ: ống nghiệm, kẹp gổ, muôi sắt, giá ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, đủa thuỷ tinh.c- tiến hành.Các hoạt động dạy và học Hoạt động 1: Bài củ:Hoạt động của GV và HS Nội dung- Hãy nêu tính chất hoá học của axit Tính chất hoá học của axit + Làm đổi màu quỳ tím+ Tác dụng với nhiều kim loại+ Tác dụng với bazơ+ tác dụng với oxit bazơHoạt động 2:Tính chất hoá họcHoạt động của GV và HS Nội dungGV: tiến hành thí nghiệm- Nhỏ 1 giọt dd NaOH lên giấy quỳ- Nhỏ 1-2 giọt fenolftalein vào ống nghịêm đựng dd NaOHHS: quan sát, nhận xét hiện tợng
Xem thêm

97 Đọc thêm

Tài liệu Hoá 9 - Một số Axit quan trọng pps

TÀI LIỆU HOÁ 9 MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG PPS

đặc  nhận xét, sau đó đọc SGKGV: hướng dẫn HS cách pha loãng H2SO4  làm TN HS: nhận xét (dễ tan và toả nhiều nhiệt)GV: H2SO4 loãng có đầy đủ các t/chất hoá học của axit mạnh (tương tự HCl) HS: tự viết lại các tính chất hoá học của axit, đồng thời viết các PTHH minh hoạ (với H2SO4)GV: Kiểm tra bài viết của HS I/ Tính chất vật lí:H2SO4: chất lỏng sánh, không màu, nặng hơn nước, không bay hơi, dễ tan trong

4 Đọc thêm

GIẢI BÀI 1,2,3,4,5,6,7 TRANG 19 SGK HÓA 9: MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG

GIẢI BÀI 1,2,3,4,5,6,7 TRANG 19 SGK HÓA 9: MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG

4563M50Bột11Những thí nghiệm nào chứng tỏ rằng:a) Phản ứng xảy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ ?b) Phản ứng xảy ra nhanh hơn khi tăng diện tích tiếp xúc ?c) Phản ứng xảy ra nhanh hơn khi tăng nồng độ axit ?Hướng dẫn giải bài 4:So sánh các điều kiện: nồng độ axit, nhiệt độ của dung dịch H2SO4 loãng và trạng thái của sắt với thờigian phản ứng để rút ra:a) Thí nghiệm 4 và thí nghiệm 5 chứng tỏ phản ứng xảy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ của dung dịchH2SO4 .b) Thí nghiệm 3 và thí nghiệm 5 chứng tỏ phản ứng xảy ra nhanh hơn khi tăng diện tích tiếp xúc.c) Thí nghiệm 4 và thí nghiệm 6 chứng tỏ phản ứng xảy ra nhanh hơn khi tăng nồng độ của dung dịchH2SO4 .Bài 5. (Trang 19 SGK hóa lớp 9 – Một số axit quan trọng)Hãy sử dụng những chất có sẵn: Cu, Fe, KOH, C6H12O6 (glucozơ), dung dịch H2SO4 loãng, H2SO4 đặcvà những dụng cụ thí nghiệm cần thiết để làm những thí nghiệm chứng minh rằng:a) Dung dịch H2SO4 loãng có những tính chất hóa học của axitb) H2SO4 đặc có những tính chất hóa học riêng
Xem thêm

8 Đọc thêm

Hóa học 9 cả năm

HÓA HỌC 9 CẢ NĂM

- Bazơ tan có những tính chất hoá học nào? Bazơ không tan có những tính chất hoá học nào?1. DD Bazơ làm đổi màu chất chỉ thị màu.- Làm quỳ tím hoá xanh- Làm fenolftalein hoá đỏ2.DD Bazơ tác dụng với ôxit axit3. Bazơ tác dụng với axit4. bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ+ Bazơ tan không bị nhiệt phân+ Bazơ không tan không làm đỏi màu chất chỉ thị, không td với oxit axitHoạt động 2: Tính chất vật líHoạt động của GV và HS Nội dungGV: Các em hãy nghiên cứu thông tin sgk để trả lời tính chất vật lí của Natri hiđroxitChất rắn, không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nớc và toả nhiệtHoạt động 3:Tính chất hoá họcHoạt động của GV và HS Nội dungGV: tiến hành thí nghiệm- Nhỏ 1 giọt dd NaOH lên giấy quỳ- Nhỏ 1-2 giọt fenolftalein vào ống nghịêm đựng dd NaOHHS: quan sát, nhận xét hiện tợngGV: đa ra các vd yêu cầu HS lên bảng hoàn thành vì tính chất này đã học ở các bài trớc
Xem thêm

91 Đọc thêm

de on thi TN 12

DE ON THI TN 12

FeCl2 14. Tìm câu sai trong Tính chất vật lí của Sắt là:A. Dẫn nhiệt tốt B. Khối lựơng riêng nhỏC. Có tính nhiễm từ D. Dẫn điện tốt 15. Khi cho Crom tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng thú thu đựơc:A. Cả 3 muối B. Muối Crom (VI) C. Muối Crom (II) D. Muối Crom (III) 16. Nhúng một thanh Sắt 40 gam vào 250 ml dung dịch CuSO4 2M. Sau một thời gian lấy thanh Sắt ra cân đựơc 43,2 gam. Khối lựơng Đồng tạo thành là:A. 25,6 gam B. 12,8 gam C. 1,6 gam D. 3,2 gam 17. AgCl có thể tan đựơc trong:A. dd HNO3B. H2O C. dd NH3D. NaOH 18. Tính chất hoá học cơ bản của Sắt là:A. Tính khử mạnh B. Tính khử trung bình C. Không xác định đựơcD. Tính khử yếu 19. Khi cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO
Xem thêm

11 Đọc thêm

Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp hóa học lớp 12

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA HỌC LỚP 12

Tác giả hi vọng với những nội dung cơ bản nhất, cuốn sách này sẽ giúp các em học sinh chuẩn bị tốt kiến thức cho các kì thi với hình thức đề thi trắc nghiệm ở môn Hoá học, cũng như hỗ trợ bậc thầy cô giáo nắm vững định hướng nội dung, phương pháp, yêu cầu kĩ thuật cơ bản để giúp học sinh chuẩn bị năng lực và tâm thế tốt nhất cho các kì thi. Tác giả chân thành cảm ơn, các em học sinh, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh và bạn đọc về những ý kiến đóng góp cho tài liệu này. Mọi ý kiến đóng góp xin gởi về : thienluong@tvu.edu.vn. TÁC GIẢ 2 Phần một. HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN TẬP A. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN Chương 1. ESTE – LIPIT 1. Este: Khái niệm, danh pháp, tính chất, điều chế và ứng dụng - Khái niệm : Este là dẫn xuất của axit cacboxylic (thay nhóm –OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm –OR'). - Danh pháp: Tên gốc hiđrocacbon (R’) + tên gốc axit (RCOO) (đuôi “at”). - Tính chất vật lí: Trạng thái, tính tan, nhiệt độ sôi, mùi đặc trưng. - Tính chất hóa học đặc trung của este: Phản ứng thuỷ phân. - Điều chế: . + Phương pháp chung : Phản ứng este hoá + Phương pháp riêng: Anhiđrit axit (hoặc clorua axit) + phenol (
Xem thêm

20 Đọc thêm

chương I, hoa 9

CHƯƠNG I, HOA 9

1. Ki ế n th ứ c :- HS biết đđược những tính chất hoá học của oxit bazơ, oxit axit và dẫn ra đđược những phương trình hóa học tương ứng của mỗi tính chất.- HS hiểu đđược cơ sở phân loại oxit bazơ và oxit axit: dựa vào những tính chất hóa học của chúng.2. K ỹ n ă ng : Vận dụng đđược những hiểu biết về tính chất hóa học của oxit đđể giải thích các bài tập đđịnh tính và đđịnh lượng.3. Thái đ ộ : Giáo dục tính cẩn thận, tiết kiệm, yêu thích môn học.II/ PH ƯƠ NG PHÁP: - Thí nghiệm, quan sát, đđàm thoại, thông báo.III/ CHU Ẩ N B Ị :- GV: + Hóa chất: CaO, CuO, dung dịch HCl, H2O, Phốtpho đđỏ, quỳ tím.+ Dụng cụ: hai ống nghiệm, ống hút, muỗng lấy hóa chất, kẹp gỗ, cốc.- HS: Đọc trước bài.IV/ TI Ế N TRÌNH BÀI GI Ả NG :A/ Ôn đ ị nh l ớ p (1 / ) : Kiểm tra sĩ số học sinh.B/ Ki ể m tra bài c ũ : không kiểm tra. C/ N ộ i dung bài m ớ i :1.Gi ớ i thi ệ u bài (1 / ) : Ở lớp 8 đã học chương “Oxi- không khí” đđã sơ lược đđề cập đđến hai loại oxit chính là oxit bazơ và oxit axít. Vậy chúng có những tính chất hóa học nào? 2. Phát tri ể n bài :* Ho ạ t đ ộ ng 1 : Tính chất hóa học của oxit (25phút)- Mục tiêu: HS biết đđược những tính chất hóa học của oxit bazơ, oxit axit và dẫn ra đđược những phương trình hóa học tương ứng với mỗi tính chất.
Xem thêm

29 Đọc thêm

BÀI 1 TRANG 132 SGK HÓA HỌC 11

BÀI 1 TRANG 132 SGK HÓA HỌC 11

So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóahọc..1. So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học. Cho thí dụ minh họa.Hướng dẫn:Học sinh tự làm.

1 Đọc thêm

LUYỆN TẬP VỀ AXIT H2SO4 ĐẶC

LUYỆN TẬP VỀ AXIT H2SO4 ĐẶC

tỏa nhiềuPha loãng: Phải đổ từ từ axit vàonước, không làm ngược lạiB. Tính chất hóa họcEm hãy so sánh tính chấthóahọcgiữaloãng và đặc?H2SO4Axit sunfuricH2SO4H2SO4 loãngTính axitH2SO4 đặcTính oxi hóa mạnhTính háo nướcLàm đổi màu quỳ tím

18 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 119 SGK HÓA HỌC 10

BÀI 5 TRANG 119 SGK HÓA HỌC 10

-Brom phản ứng với nhiều kim loại3Br2 + 2Al → Al2Br3-Brom tác dụng với nước tương tự như clo nhưng khó khăn hơn.Br2 + H2O-HBr + HbrOBrom thể hiện tính khử khi tác dụng với chất oxxi hóa mạnh.Br2 + 5Cl2 + H2O → 2HbrO3 + 10HCl-Brom có thể oxi hóa muối iotua thành iot.Br2 + NaI → 2NaBr + I2d)So sánh tính chất hóa học của brom với clo và iot.Brom có tính oxi hóa yếu hơn clo nhưng mạnh hơn iot nênCl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

2 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG THI LẠI HOÁ 10

ĐỀ CƯƠNG THI LẠI HOÁ 10

9 FeO 10 Fed) F2 HF SiF46. Từ các chất ban đầu là muối ăn và nớc, viết các phơng trình phản ứng điều chế khí clo, khí hiđroclorua,dung dịch axit HCl, nớc Javen ?7. Nhận biết các dung dịch riêng biệt sau:a) HCl ; NaOH ; NaCl ; NaNO3b) HCl ; KOH ; KCl ; KBrc) NaF; NaCl ; KBr; NaI8. So sánh cấu tạo nguyên tử, tính chất hóa học của O2 và S. Ngời ta điều chế O2 nh thế nào trong phòng thínghiệm và trong công nghiệp.9. Nêu tính chất hóa học và các phơng pháp điều chế H2S; SO2; H2
Xem thêm

3 Đọc thêm

KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN HÓA HỌC- LỚP 12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN HÓA HỌC- LỚP 12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CÂU 5: Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và crom?. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa trong dung dịch H2SO4 đặc nguộiA[r]

3 Đọc thêm

LÝ THUYẾT BÀI LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CROM, ĐỒNG VÀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CHÚNG.

LÝ THUYẾT BÀI LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CROM, ĐỒNG VÀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CHÚNG.

1. Cấu hình electron1. Cấu hình electron- Cr : [Ar]3d54s1 .Crom có 6e hóa trị ở phân lớp 3d và 4s, do đó số oxi hóa +1 đến +6.- Cu : [Ar]3d104s1. Đồng dễ nhường 1 e ở phân lớp 4s nên có số oxi hóa +1 và có thể nhường 1e ở phânlớp 3d nên có số oxi hóa là +2.2. Tính chất.- Crom là kim loại hoạt động mạnh yếu hơn Zn và mạnh hơn Fe. Crom tác dụng được với nhiều đơn chấtvà hợp chất trong điều kiện đun nóng.- Đồng là kim loại hoạt động khá yếu. Đồng đứng sau Hiđro trong dãy hoạt động hóa học của kim loạinên không khử được H+ của các dung dịch HClH2SO4 loãng.>>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín,nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đạihọc.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Tài liệu Hydrocacbon no (ankan) doc

TÀI LIỆU HYDROCACBON NO (ANKAN) DOC

• Anken: chứa 1 liên kết đôi • Dien: chứa 2 liên kết đôi • Ankin: chứa 1 liên kết ba Một số chất hydrocacbon không no• etilen - CH2=CH2 • propilen - C3H6 • butilen - C4H8 • butadien - CH2=CH-CH=CH2 • axetylen - CH≡CHTính chất vật lý Tính chất hóa họcPhương pháp điều chếC2H

4 Đọc thêm

hidro clorua tiet 31 hoa hoc 10 nang cao

HIDRO CLORUA TIET 31 HOA HOC 10 NANG CAO

Pứ : CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2OTrong phân tử HCl thì clo có số oxh là bao nhiêu ? Và em hãy dự đoán thử xem HCltính chất gì ?→ HCl thể hiện tính khử khi tác dụng với các chất oxi hóa mạnh :+ Tác dụng với K2Cr2O7 :D:\thi nghiem hoa hoc\HCl + K2Cr2O7.DATPứ : K2Cr2O7 + 14HCl → 3Cl

10 Đọc thêm

ĐỀ KT HÓA 8-15PH

ĐỀ KT HÓA 8-15PH

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHUTCâu 1.Trình bày tính chất hóa học của axit .cho ví dụ minh họa với mỗi tính chất Câu 2.Hoàn thành các phương trình phản ứng sau :a. P2O5 + ……..→ Na3PO4 + ………….b.H2SO4 + Na2SO3 →…………+ ………c. Al2O3 + HCl →……….+…………….Câu 3. Bằng phương pháp hóa học hãy trình cách nhận biết 3dungdịch mất nhãn sau:NaCl ,HCl và NaNO3

2 Đọc thêm

DONG

DONG

3+K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb Fe H2 Cu Fe2+ Ag Au Tính khử của kim loại giảm Tính oxi hóa của ion kim loại tăngIII. Tính chất hóa học Vì EoCu2+/Cu = +0,34V, đứng sau cặp oxi hóa-khử 2H+/H2 nên đồng có tính khử yếu.Từ cấu tạo nguyên tử (ĐÂĐ, EoCu2+/Cu ) em hãy dự đoán tính chất hóa học cơ bản của kim loại đồng ??? III. Tính chất hóa học

27 Đọc thêm

Cùng chủ đề