BỐI CẢNH LỊCH SỬ CỦA ĐẠI HỘI VI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BỐI CẢNH LỊCH SỬ CỦA ĐẠI HỘI VI":

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU THỜI KỲ ĐỔI MỚI

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ 20 lịch sử thế giới đã có những sự biến động mạnh mẽ. Một trong số đó là sự khủng hoảng trầm trọng của khối xã hội chủ nghĩa, đứng đấu là Liên Xô. Là một nước xã hội chủ nghĩa lại vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh kéo dài, Việt Nam không thể tránh khỏi ảnh hư[r]

10 Đọc thêm

KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 1945

KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 1945

Văn học là một loại hình nghệ thuật, một hình thái ý thức xã hội đặc thù luôn vận động, biến chuyển. Diễn tiến của văn học như một hệ thống chỉnh thể với sự hình thành, tồn tại, phát triển qua các thời kì lịch sử. Bởi vậy có thể nói văn học là con đẻ của thời đại, mang nhịp đập, dáng dấp, hơi thở củ[r]

8 Đọc thêm

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. Phân tích và làm rõ hoàn cảnh lịch sử nước ta: những thuận lợi, khó khăn trong cuộc kháng chiến chống Pháp và quá trình, nội dung, đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp được thực hiện như thế nào trong thời kì 19461954?
Câu 2: Phân tích và làm rõ nền[r]

43 Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn lịch sử đảng

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG

... trị; công kích vào đường lối đổi Đảng Chúng cho rằng: Đảng hết vai trò lịch sử; bước sang giai đoạn mới, Đảng đủ khả để lãnh đạo; ….Nhiều luận điệu xuyên tạc, kích động xung quanh vấn đề quan... đạo Đảng ta, chất nhà nước cách mạng ta, kết hợp sức mạnh dân tộc thời đại điều kiện - Tại Đại hội VI[r]

34 Đọc thêm

Bí quyết ôn thi đại học môn Lịch Sử nhanh thuộc, nhớ lâu

BÍ QUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ NHANH THUỘC, NHỚ LÂU

Trong 3 môn thi đại học, cao đẳng khối C hàng năm, Lịch Sử là môn thi mà số đông thí sinh “ngại” nhất vì khó thuộc, nhanh quên và điểm thi môn này nhiều năm qua thường không cao. Để giúp các em học sinh thi khối C giải đáp nhữ[r]

4 Đọc thêm

tiểu luận cao học ngoại giao về quan hệ quốc tế và sự vận dụng của đảng ta trong quan hệ đối ngoại hiện nay

TIỂU LUẬN CAO HỌC NGOẠI GIAO VỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI HIỆN NAY

LỜI MỞ ĐẦU


Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà ngoại giao kiệt xuất, người sáng lập nền ngoại giao hiện đại Việt Nam. Trên cương vị là Chủ tịch Đảng và Chủ tịch nước, Người luôn quan tâm chỉ đạo công tác đối ngoại nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ của các nước và nhân dân thế giới tr[r]

30 Đọc thêm

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đề cương ôn tập và thi

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ THI

Câu 1 Những Chính sách khai thác và thống trị của thực dân Pháp
Câu 2 kể tên một số Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, kết quả và ý nghĩa
Câu 3 quá trình Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác Lê CM VN
Câu 4 Nội dung Luận Cư[r]

29 Đọc thêm

PHONG TRÀO XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

PHONG TRÀO XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP ViỆT HUNGHoàng Trọng NghĩaNỘI DUNG1Bối cảnh lịch sử và nhưng nguyên nhân dẫn đếnphong trào xô viết Nghệ Tĩnh 1930-19312Diễn biến phong trào xô viết Nghệ Tĩnh 1930-19313Ý nghĩa lịch sử của cao trào xô viết Nghệ Tĩnh1930-1931Hoàng Trọng NghĩaBối cảnh [r]

13 Đọc thêm

 QUYLUẬT GIÁ TRỊ VÀ BIỂU HIỆN CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

QUYLUẬT GIÁ TRỊ VÀ BIỂU HIỆN CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý chặt chẽ của nhànước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh,xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nguyên nhân của tình trạng này là hệthống kinh tế này là hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ trong lịch sử. Thêm và[r]

16 Đọc thêm

BÀI 2. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX

BÀI 2. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX

BÀI 2LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂUTỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XXNguyễn Thị Điệp – Thcs Lê Quý Đôn Hải DươngBÀI 2LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂUTỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX1. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết.a. Bối cảnh lịch sử[r]

15 Đọc thêm

Đề cương môn học Đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA ĐẢNG

Nêu lên sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa của cách mạng Việt Nam và quan niệm về chủ nghĩa xã hội của Đảng tr¬ước 1954, quá trình lịch sử và những thành tựu, hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thời kỳ 1954 1975, quá trình đổi mới nhận thức từng phần về mô hình và con đư¬[r]

23 Đọc thêm

tiểu luận cao học quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở việt nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000

TIỂU LUẬN CAO HỌC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÝ LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1986 – 2000

1.Lý do cấp thiết của đề tàiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12 1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống. Để đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết phải đổi mới tư duy. Thực tiễn xã hội đã khách quan hóa vai trò và[r]

46 Đọc thêm

VẬN DỤNG LÍ LUẬN HỌC THUYẾT VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM

VẬN DỤNG LÍ LUẬN HỌC THUYẾT VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM

Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta có sự thay đổi và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Để có được những thành tựu ấy chúng ta đã trải qua nhiều thời kì đấu tranh gian khó. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã trở thành cột mốc cho bước ngoặt lịch sử trong cơ chế chuyển đổi nền kinh tế đất nư[r]

25 Đọc thêm

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch Sử năm 2015 - Trường THPT Hàn Thuyên

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ NĂM 2015 - TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch Sử năm 2015 - Trường THPT Hàn Thuyên  Câu I (2,0 điểm) Những Đại hội đại biểu toàn quốc nào của Đảng được tổ chức trong thời gian từ năm 1945 đến năm 1975( nêu thời gian, địa điểm diễn ra Đạ[r]

4 Đọc thêm

đề cương môn Lịch sử Đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐỀ CƯƠNG MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Khái niệm: 3
Câu 2: Nội dung vấn đề dân tộc theo tư tưởng HCM: 5
Câu 3: HCM lựa chọn con đường đi lên CNXH cho cách mạng VN vì: 8
Câu 4: Con đường và biện pháp quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở VN theo TT HCM 12
Câu 5: Sự sáng tạo của HCM trong quan điểm về sự ra đời của[r]

40 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ ĐẢNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO CỦA TỔ QUỐC GIAI ĐOẠN TỪ 1986 ĐẾN 2001

LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ ĐẢNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO CỦA TỔ QUỐC GIAI ĐOẠN TỪ 1986 ĐẾN 2001

ngầm loại P-3C. Chính sách phòng vệ biển của Nhật Bản cơ bản luôn tỏ rõthái độ cứng rắn. Nhật Bản công khai tuyên bố chủ trương: sẵn sàng dùng lựclượng hải quân mạnh để “dìm kẻ thù trên biển”. Hiện nay Nhật Bản vẫn tiếptục duy trì, tăng cường hợp tác với Mỹ trong việc phòng thủ chung ở Đông Ánhằm tạ[r]

114 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội XII của ĐảngI. Nhận thức, tiếp thu của bản thân về những vấn đề cơ bản, điểm mới trong các chuyên đề được nêu trong Nghị quyết: Nghị quyết Đại hội 12 tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 (20112015) và phư[r]

5 Đọc thêm

ĐỀ TÀI: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1986

ĐỀ TÀI: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1986

MỞ ĐẦU1 Lý do chọn đề tài2 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu4 Phương pháp nghiên cứu5 Đóng góp của đề tài6 Bố cục đề tàiChương 1: HOÀN CẢNH LỊCH SỬ1.1Tình hình thế giới1.2Tình hình trong nướcChương 2: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG2.1 Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng qua[r]

17 Đọc thêm

Tổng hợp bài thu hoạch sau học tập nghị quyết XII của đảng

TỔNG HỢP BÀI THU HOẠCH SAU HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT XII CỦA ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đại
Đơn vị công tác: Chi cục BVTV tỉnh Thanh Hóa; Đảng viên chi bộ Trạm Thú Y Bảo Vệ Thực Vật.
Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 năm 2016 tôi được học tập văn kiện, nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Huyện ủy huyện Bá Thước triển khai, sau quá trình học tập và nghi[r]

39 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ Các không gian lịch sửvăn hóa và các quốc gia cổ đại ở Việt Nam

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ CÁC KHÔNG GIAN LỊCH SỬVĂN HÓA VÀ CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI Ở VIỆT NAM

iệt Nam trong bối cảnh Đông Á và Đông Nam Á cổ đại; không gian lịch sử văn hóa Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: các nhà nước Văn Lang Âu Lạc, không gian lịch sử văn hóa Trung và Nam Trung Bộ: quốc gia Chămpa, không gian lịch sử văn hóa Nam Bộ: quốc gia Phù Nam; các mối liên hệ và xu hướng.

5 Đọc thêm