MỘT SỐ THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC CỦA VIETTEL

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MỘT SỐ THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC CỦA VIETTEL":

 NGƯỜI ẤN ĐỘ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TỰU GÌ VỀ VĂN HOÁ

NGƯỜI ẤN ĐỘ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TỰU GÌ VỀ VĂN HOÁ ?

Người Ấn Độ đã đạt được những thành tựu gì về văn hoá ? Người Ấn Độ đã đạt được những thành tựu gì về văn hoá ? Trả lời: Người Ấn Độ đã đạt được những thành tựu về văn hoá :

1 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ VEN BIỂN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH

PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ VEN BIỂN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH

đặc khu kinh tế, …". Đó là những chủ trương đúng đắn, nhưng việc triển khaicòn theo “phong trào” nên hiệu quả không cao, do không tận dụng được cáclợi thế so sánh “tĩnh” (như vị trí “đắc địa” có giao thương thuận lợi, khí hậuôn hòa…) và các lợi thế so sánh “động”, nhất là có thể chế hiện đại, quản t[r]

15 Đọc thêm

Nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng miền Bắc

NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG MIỀN BẮC

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng miền Bắc là một doanh nghiệp xây dựng hoạt động khá lâu và đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng kể. Góp phần vào sự thành công của công ty không thể không kể đến vai trò của hoạt động đấu thầu. Trải qua gần 15 năm xây dựng và trưởng thành, công ty đã đạt[r]

95 Đọc thêm

QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU VIETTEL

QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU VIETTEL

kết dính văn hóa, một sự thống nhất về nhận thức và phương châm hànhđộng. Nếu không, Viettel càng to ra sẽ càng thiếu tính thống nhất. Và đó làmột nguy cơ...".Có 8 nguyên tắc làm nên “Văn hóa Viettel” và có thể tóm tắt tám nộidung về giá trị cốt lõi như sau:Thực tiễn là tiêu chu[r]

16 Đọc thêm

Thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động VN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG VN

Trên cơ sở hệ thống lý luận về đào tạo nghề, thông qua tìm hiểu thực trạng công tác đào tạo nghề của các tỉnh Bình Dương Ninh Bình (mạng lưới cơ sở đào tạo, quy mô đào tạo, chất lượng đào tạo), những thành tựu và hạn chế, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế đó để từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm[r]

33 Đọc thêm

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ (MATEXIM) CHI NHÁNH BẮC KẠN

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ (MATEXIM) CHI NHÁNH BẮC KẠN

hợp với yêu cầu của công ty trong từng giai đoạn phát triển khác nhau. Việc tậptrung tuyển dụng nhân lực địa phương đã giúp cho công ty tìm được nguồn nhânlực phù hợp với quá trình sản xuất, chế biến khoán sản quặng sắt. Số lượng côngnhân viên tăng nhanh qua các năm, có các chỉ tiêu tuyển dụng phù h[r]

28 Đọc thêm

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG TẠI NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BẾN THUỶ

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG TẠI NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BẾN THUỶ

Mục lục
Phần 1: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BẾN THUỶ 1
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Nhà máy đóng tàu Bến Thuỷ 1
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh 4
1.2.1. Phương thức tổ chức bộ máy quản lí 4
1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chức năng 5
1.3. Đặc điểm quy tr[r]

41 Đọc thêm

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ

Nam. Do đó, đẩy mạnh hoạt động tín dụng cho các DNNVV đã và đang là hướngphát triển mang tính chiến lược lâu dài của các NHTM Việt Nam.Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huếlà ngân hàng đang trên đà phát triển mạnh mẽ và đã đạt được nhiều thành tựu trongthời[r]

119 Đọc thêm

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHI TIÊU ĂN UỐNG CỦA CÁC NHÓM HỘ GIA ĐÌNH VIỆT NAM

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHI TIÊU ĂN UỐNG CỦA CÁC NHÓM HỘ GIA ĐÌNH VIỆT NAM

Theo Điều 106 Bộ luật dân sự (2005) định nghĩa hộ gia đình mà các thànhviên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung trongsản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hoặc một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác dopháp luật quy định và là chủ thể khi tham gia quan hệ dân[r]

73 Đọc thêm

CHIẾN LƯỢC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DA GIẦY HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ THỰC HIỆN

CHIẾN LƯỢC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DA GIẦY HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ THỰC HIỆN

thước của tập hợp sản phẩm là số loại sản phẩm cùng với số lượng chủng loạimỗi loại và số mẫu mã của mỗi chủng loại doanh nghiệp chuẩn bị đưa ra thịtrường. Kích thước của tập hợp sản phẩm gồm ba số đo, chiều dài biểu hiệnsố loại sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp sẽ cung cấp ra thị trườn[r]

60 Đọc thêm

CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH CỦA VIETTEL TRONG VIỆC CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG KHU VỰC PHÍA NAM

CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH CỦA VIETTEL TRONG VIỆC CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG KHU VỰC PHÍA NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ 2KHOA KINH TẾCHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠIĐỀ TÀICHIẾN LƯỢC “ĐẠI DƯƠNG XANH” CỦA VIETTEL TRONG VIỆC CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG KHU VỰC PHÍA NAMGIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: LÊ THỊ XUÂN SANGSINH VIÊN THỰC HIỆN: LỚP DC51KTDNMÃ LỚP: 198Sinh vi[r]

11 Đọc thêm

Luận văn thạc sĩ kinh tế Hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân lực của Công ty Bất động sản Viettel

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN VIETTEL

Bên cạnh việc tuyển dụng, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực thì việc giữ chân người lao động cũng là một bài toán khó đối với các doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Bằng cách sử dụng hệ thống các công cụ đãi ngộ nhân lực thì doanh nghiệp sẽ có thể đạt được điều này.[r]

137 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC HÀNH CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL

BÁO CÁO THỰC HÀNH CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL

 Giới thiệu chung về công ty
 Tổng công ty Viễn thông Quân Đội là doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản tại ngân hàng.
 Trụ sở chính của công ty tại : Số 1A đường Giang Văn Minh Quận Ba Đình – TP Hà Nội
 Tổng Công t[r]

30 Đọc thêm

CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA VIETTEL

CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA VIETTEL

. Giới thiệu khái quát về Viettel1.1 Thành lập1.2 Trụ sở giao dịch1.3 Hoạt động kinh doanh1.5 Doanh thu, lợi nhuận1.6 Mục tiêu chiến lượcII. Chính sách sản phẩm1.1Thương hiệu1.2Bao gói sản phẩm 1.3Chủng loại và danh mục sản phẩm1.4Một số sản phẩm khác1.5Chính sách phát triển sản phẩm mới1.6Bài học r[r]

28 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Một số giải pháp tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty TNHH NN MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel

LUẬN VĂN THẠC SỸ: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO DỰNG VÀ DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI CÔNG TY TNHH NN MTV THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL

Công ty TNHH NN MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel (Công ty) là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bán lẻ điện thoại di động và dịch vụ viễn thông Viettel, với quy mô lên đến gần 2000 cán bộ công nhân viên và hệ thống 106 Siêu thị trên khắp các tỉnh thành của đất nước. Do hệ thống t[r]

147 Đọc thêm

Cẩm nang thi tuyển, phòng vấn vào viettel

CẨM NANG THI TUYỂN, PHÒNG VẤN VÀO VIETTEL

Cẩm nang thi tuyển, phòng vấn vào viettel
kinh nghiệm phỏng vấn vào viettek
ôn thi vào viettel
thi tuyển vào viettel
IQ thi viettel
Cẩm nang thi tuyển, phòng vấn vào viettel
kinh nghiệm phỏng vấn vào viettek
ôn thi vào viettel
thi tuyển vào viettel
IQ thi viettel
Cẩm nang thi tuyển, phòng[r]

472 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG NHẰM ĐẠT HIỆU QUẢ KINH DOANH CAO TẠI CÔNG TY TRUYỀN DẪN VIETTEL TT KV1

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG NHẰM ĐẠT HIỆU QUẢ KINH DOANH CAO TẠI CÔNG TY TRUYỀN DẪN VIETTEL- TT KV1

_DỊCH VỤ THUÊ KÊNH TRONG NƯỚC VÀ DỊCH VỤ THUÊ KÊNH RIÊNG QUỐC TẾ_ Kênh thuê riêng sử dụng những phương tiện viễn thông của mạng viễn thông công cộng cung cấp các đặc tính truyền dẫn xác [r]

21 Đọc thêm

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠIXUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠIXUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIỀN TMXNK VIETTEL 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 3
1.2. Cơ cấu tổ chức 4
1.3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật. 11
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIỀN TM X[r]

66 Đọc thêm

Cùng chủ đề