XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA":

BỘ ĐỀ ÔN TẬP LỚP 1 SOẠN THEO CHƯƠNG TRÌNH HIỆN HÀNH VÀ CHUẨN KTKN.

BỘ ĐỀ ÔN TẬP LỚP 1 SOẠN THEO CHƯƠNG TRÌNH HIỆN HÀNH VÀ CHUẨN KTKN.

LỜI NÓI ĐẦU HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA Đánh giá kết quả học tập của học sinh là một hoạt động rất quan trọng trong quá trình giáo dục. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập và xử lí thông tin về trình độ, khả năng thực hiện mục tiêu học tập của học sinh nhằm tạo cơ sở cho những điều chỉnh s¬ư phạm của giáo viên, các giải pháp của các cấp quản lí giáo dục và cho bản thân học sinh, để học sinh học tập đạt kết quả tốt hơn. Đánh giá kết quả học tập của học sinh cần sử dụng phối hợp nhiều công cụ, phương pháp và hình thức khác nhau. Đề kiểm tra là một trong những công cụ được dùng khá phổ biến để đánh giá kết quả học tập của học sinh. Để biên soạn đề kiểm tra cần thực hiện theo quy trình sau: Bước 1. Xác định mục đích của đề kiểm tra Đề kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong một chủ đề, một chương, một học kì, một lớp hay một cấp học nên người biên soạn đề kiểm tra cần căn cứ vào mục đích yêu cầu cụ thể của việc kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và thực tế học tập của học sinh để xây dựng mục đích của đề kiểm tra cho phù hợp. Bước 2. Xác định hình thức đề kiểm tra Đề kiểm tra (viết) có các hình thức sau: 1. 1)Đề kiểm tra tự luận; 2. 2)Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan; 3. 3)Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trên: có cả câu hỏi dạng tự luận và câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan. Mỗi hình thức đều có ưu điểm và hạn chế riêng nên cần kết hợp một cách hợp lý các hình thức sao cho phù hợp với nội dung kiểm tra và đặc trưng môn học để nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện để đánh giá kết quả học tập của học sinh chính xác hơn. Nếu đề kiểm tra kết hợp hai hình thức thì nên có nhiều phiên bản đề khác nhau hoặc cho học sinh làm bài kiểm tra phần trắc nghiệm khách quan độc lập với việc làm bài kiểm tra phần tự luận: làm phần trắc nghiệm khách quan trước, thu bài rồi mới cho học sinh làm phần tự luận. Bước 3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra (bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra) Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến thức, kĩ năng chính cần đánh giá, một chiều là các cấp độ nhận thức của học sinh theo các cấp độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng (gồm có vận dụng ở cấp độ thấp và vận dụng ở cấp độ cao). Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình cần đánh giá, tỉ lệ % số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi. Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi chuẩn cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định cho từng mạch kiến thức, từng cấp độ nhận thức. Trân trọng giới thiệu cùng quý vị thầy cô giáo và các bạn đọc cùng tham khảo, trải nghiệm tài liệu: BỘ ĐỀ ÔN TẬP LỚP 1 SOẠN THEO CHƯƠNG TRÌNH HIỆN HÀNH VÀ CHUẨN KTKN. Chân trọng cảm ơn
Xem thêm

104 Đọc thêm

bài thu hoạch bdtx thcs modul 18,26,31,34 bản chuẩn có cả kế hoạch và báo cáo chỉ in

BÀI THU HOẠCH BDTX THCS MODUL 18,26,31,34 BẢN CHUẨN CÓ CẢ KẾ HOẠCH VÀ BÁO CÁO CHỈ IN

Mô đun 16: Hồ sơ dạy học ( 10 tiết) 1 Quy trình ra đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng trong hồ sơ dạy học được thực hiện như thế nào? Do có những nội dung trong chuẩn kiến thúc, kĩ năng còn đuợc mô tả một cách chung chung, khái quát nên để đánh giá đuợc kết quả học tập của HS một cách khách quan, công bằng và khoa học thì việc soạn câu hỏi theo chuẩn kiến thức, kĩ năng cỏ thể thục hiện theo quy trình sau: Bưóc 1: Phân loại các chuẩn kiến thức, kĩ năng theo cấp độ nhận thúc (Nhận biết, thông hiểu, vận dung). Bưóc 2: Xác định các thao tác, hoạt động tương ứng của HS theo chuẩn kiến thúc, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá. Bưóc3: Biên soạn, phân tích, hoàn thiện bộ câu hỏi Bưóc 1. Xác định mục đích của đề kiểm tra. Bưỏc 2. Xác định hình thức đề kiểm tra. Bưỏc 3: Thiết lập ma trận đề kiểm tra Bưỏc 4 : Tổng hợp câu hỏi theo ma trận đề. Bưóc 5: Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm. Bưỏc 6: . Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra.
Xem thêm

20 Đọc thêm

chuẩn kiến thức kỹ năng tiểu học

CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG TIỂU HỌC

giữa câu trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận. Đối với đề kiểm tra có câu trắc nghiệm khách quan: không ít hơn 5 câu đối với thời lượng từ 40 - 45 phút. 4. Tỉ lệ điểm dành cho các mức độ nhận thức so với tổng số điểm phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ ở từng bộ môn; đảm bảo tỉ lệ chung cho cấp học như sau: -Nhận biết 50%; thông hiểu 30%; vận dụng 20%. 5. Các câu hỏi của đề được diễn đạt rõ, đơn nghĩa, nêu đúng và đủ yêu cầu của đề. 6. Mỗi câu hỏi phải phù hợp với thời gian dự kiến trả lời và với số điểm dành cho nó. III. QUY TRÌNH RA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1.Xác định mục tiêu, mức độ, nội dung và hình thức kiểm tra Trước khi ra đề kiểm tra, cần đối chiếu với các mục tiêu dạy học để xác định mục tiêu, mức độ, nội dung và hình thức kiểm tra nhằm đánh giá khách quan trình độ học sinh, đồng thời thu thập các thông tin phản hồi để điều chỉnh quá trình dạy học và quản lý giáo dục. 2. Thiết lập bảng hai chiềua.Lập một bảng có hai chiều; trong đó, một chiều thể hiện nội dung, một chiều thể hiện các mức độ nhận
Xem thêm

19 Đọc thêm

CHUẨN KIẾN THỨC MÔN TOÁN

CHUẨN KIẾN THỨC MÔN TOÁN

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆNCHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN TOÁN1. Hiểu nội dung cột yêu cầu cần đạt, và ghi chú như thế nào? * Phần hướng dẫn thực hiện chuẩn KTKN được trình bày : Tuần Bài dạy Yêu cầu cần đạtGhi chú( Bài tập cần làm)Yêu cầu cần đạt :+ Xác định yêu cầu cơ bản, tối thiểu tất cả học sinh cần phải đạt được sau khi học xong bài học.+ Quá trình tích luỹ được qua các yêu cầu cần đạt ở mỗi bài học, bảo đảm cho học sinh đạt chuẩn kiến thức cơ bản của môn Toán theo chủ đề, lớp và toàn cấp. Bài tập cần làm:+ Chọn trong số bài tập thực hành, luyện tập của mỗi bài học trong sách giáo khoa.+ Bài tập cần làm được lựa chọn theo các tiêu chí: Là bài tập cơ bản, cần thiết, tối thiểu để học sinh thực hành nắm kiến thức, rèn kĩ năng nhằm đạt được yêu cầu cần đạt.Góp phần thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng của mỗi chủ đề và trong từng khối lớp đối với môn Toán.Góp phần thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ khi học xong một lớp , xong chương trình tiểu học. 2. Đánh giá môn Toán theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: - Đánh giá kết quả học tập. - Hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập . - Xây dựng đề kiểm tra định kì . - Trắc nghiệm khách quan
Xem thêm

15 Đọc thêm

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BỘ MÔN SINH HỌC 10-11

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BỘ MÔN SINH HỌC 10-11

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GDTrH Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc Đông Hà, ngày 09 tháng 9 năm 2010KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG BỘ MÔN MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2010-2011Căn cứ vào nhiệm vụ của năm học, Hội đồng bộ môn khối THPT và THCS đề ra kế hoạch hoạtđộng của bộ môn Sinh học năm học 2010-2011 như sau:I. Khối THPT1. Chuyên môn- Mỗi tổ chuyên môn tổ chức dự giờ và trao đổi kinh nghiệm về nội dung và chương trình SGKlớp 10, 11,12 theo chuẩn kiến thức - kỹ năng.- Thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo phân công.- Tổ chức ôn tập từng chương, từng học kỳ bằng hệ thống câu hỏi bám sát chuẩn kiến thức vàkỹ năng.- Xây dựng câu hỏi kiểm tra lớp 12 cơ bản theo chuẩn kiến thức và kỹ năng. Đề kiểm tra tốithiểu phải có ít nhất 50% lượng kiến thức đòi hỏi học sinh nhận thức ở mức độ hiểu, vận dụng vàsáng tạo trở lên. Đề cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên trong kiểm tra, chấm điểm trong cả 5khâu sau: ra đề bảo đảm các yêu cầu của đề, tổ chức kiểm tra nghiêm túc, chấm điểm chính xác,khách quan, trả bài và cập nhật điểm đúng quy định. Đây được xác định là “điểm nhấn” của năm họcnày.Mỗi trường soạn câu hỏi có thể kiểm tra theo chuẩn kiến thức và kỹ năng(bằng hình thức tựluận và trắc nghiệm) đối với bài được phân công soạn giảng theo Thông báo 03 ngày 05 tháng 01năm 2010 của Sở ( gửi về chuyên viên ngày 02/3/2011).- Mỗi GV có một việc làm mới phù hợp với bộ môn.- Chương trình thực hiện như năm học 2009 -20102. Kiểm tra học kì: - Kiểm tra học kỳ I (bằng hình thức tự luận), học kỳ II (bằng hình thức trắc nghiệm, nếu có thitốt nghiệp) lớp 12 theo đề chung của Sở.- Mỗi tổ bộ môn gửi 02 đề kiểm tra học kì lớp 10, 11 kèm đáp án .- Thời gian nộp đề: Học kỳ I hạn cuối ngày 30/11/2010, học kì II hạn cuối ngày 15/4/2011.3. Bồi dưỡng và thi HSG
Xem thêm

3 Đọc thêm

skkn đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá

SKKN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

cẩn thận về đề kiểm tra, các bước tiến hành, cách thức chấm điểm, công bố kết quả,…Kì kiểm tra được chuẩn bị công phu, theo một qui trình chặt chẽ: 2.1- Tổ chức kiểm tra: a) Họp tổ xác định lĩnh vực cần trắc nghiệm,thống nhất ma trận hai chiều. - Tiến hành viết trắc nghiệm: Tổ trưởng phân công cho từng cá nhân tập trung, đầu tư viết trắc nghiệm , các câu trắc nghiệm cần tuân thủ những yêu cầu về nội dung cũng như kĩ thuật viết trắc nghiệm . Sau khi viết xong sẽ được trao đổi, sửa chữa và góp ý thống nhất ở tổ. Sau đó, đưa vào ngân hàng câu trắc nghiệm được quản lí bằng ngân hàng câu trắc nghiệm và lưu trong máy tính. - Căn cứ vào bảng đặc trưng. Chọn ngẫu nhiên các câu hỏi đưa vào đề thi từ ngân hàng câu trắc nghiệm bằng sử dụng phần mềm tin học có thể tạo ra các đề thi tương đương có cùng nội dung nhưng khác nhau về hình thức bằng cách đảo thứ tự các câu hỏi và các phương án trả lời - Tổ chức thi: đề kiểm tra và phiếu trả lời được in và nhân bản theo số lượng thí sinh của các lớp - Chọn thời điểm thích hợp để tổ chức gần như hàng loạt cho các lớp. Thu phiếu làm bài của học sinh để chấm. b) Chấm và phân tích kết quả thi: - GV soạn ra các bài kiểm tra theo từng loại, chấm bài theo đáp án của từng loại. Khi chấm, GV có đánh dấu các đáp án đúng trong phiếu trả lời của HS. - Khi chấm xong, GV vào điểm và thống kê, phân tích tỉ mỉ về chất lượng các câu trắc nghiệm cũng như các yếu tố có liên quan đến bài làm của thí sinh c) Trả bài kiểm tra: Đây là bước cuối cùng của kì kiểm tra. Khi trả bài kiểm tra cho HS, GV yêu cầu HS về xem lại bài kiểm tra của mình, so sánh với đáp án mà GV đã sửa,HS rút kinh nghiệm. 3. Tổ chức thực nghiệm: Được tiến hành ở khối lớp 12, bài kiểm tra định kỳ lần 1 học kỳ II Loại
Xem thêm

10 Đọc thêm

XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN VÀ HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN VÀ HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

chế thị trờng, có nhiều ngời quan tâm đến thông tin tổng hợp và thực trạng tài chính của đơn vị. Trong cơ chế này, tài liệu kế toán không chỉ là cơ sở để tổng hợp các chỉ tiêu ở phạm vi rộng hơn, cũng không chỉ để kiểm tra, lu trữ tài liệu và bảo quản tài sản mà là cơ sở cho mọi ngời quan tâm ra quyết định về quản lý, về đầu t, về thanh toán, về phân phối,... Mặt khác, trong cơ chế thị trờng với tự do cạnh tranh, rủi ro trong kinh doanh, trong đầu t lớn. Trong điều kiện đó, số lợng ngời quan tâm đến tài liệu kế toán cũng tăng lên, song quan trọng là họ quan tâm đến chất lợng của tài liệu kế toán cũng 4Trờng Đại Học Kinh Té Quốc Dân cao hơn... Ngoài ra cũng phải kể đến tính phức tạp của quá trình xử lý thông tin kế toán cũng nh kết cấu của các báo cáo tài chính. Hậu quả của tình trạng này không phải mọi ngời quan tâm đều am hiểu đợc tài liệu đó mà đôi khi chính kế toán viên cũng gặp khó khăn trong việc phản ánh các quan hệ phức tạp, đặc biệt là những quan hệ mới phát sinh. Ngay cả nội dung và phơng pháp tính một khoản mục trên các bảng cân đối kế toán cũng có thể rất nhiều quan niệm khác nhau và mang lại kết quả khác nhau. Tính phức tạp này ngày càng tăng lên do quy mô của các khách thể kiểm tóan không ngừng mở rộng và do tính phức tạp của đối tợng kế toán, các hoạt động tài chính ngày càng tăng lên, nhiều bên tham gia với các phơng thức khác nhau, nhiều quan hệ kinh tế mới phát sinh thâm nhập vào hoạt động tài chính.Ngoài ra cũng phải kể đến sự cách biệt về chuẩn mực kế toán và các điều kiện thực hiện nó giữa các nớc, các thời kỳ... dẫn tới sự nhận thức khác nhau và tổ chức khác nhau, nhất là sự thay đổi của chế độ kế toán... Tất cả những thực tế đó đòi hỏi kiểm toán để tạo niềm tin cho mọi ngời quan tâm và thờng xuyên hớng dẫn nghiệp vụ, củng cố nề nếp và cải tiến tổ chức... để nâng cao chất lợng của tài liệu kế toán.b. Các nguyên tắc khi tiến hành tài liệu kế toán, kiểm toán viên cần làm:- Tính hiện thực của các con số các thông tin trên báo cáo tài chính: . Tính hiệu lực của các nghiệp vụ các tài sản đã đợc ghi chép trên sổ sách phải thực tế có xảy ra. . Tính trọn vẹn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải đợc ghi chép đầy đủ.- Tính hợp pháp của các biểu mẫu của trình tự lập và luân chuyển các tài liệu kế toán.
Xem thêm

38 Đọc thêm

XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN VÀ HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN VÀ HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

Trờng Đại Học Kinh Té Quốc Dân Phần I. Lời mở đầu.Trong những năm gần đây, sự vận hành của nền kinh tế thị trờng đã bộc lộ mặt trái của nó, đòi hỏi chúng ta phải có những nguyên tắc, hình thức và phơng pháp quản lý thích hợp. Thực tiễn, sau gần 10 năm đổi mới, mặt trái của nền kinh tế thị trờng càng bộc lộ sâu sắc, nổi cộm và nhức nhối nhất là nạn tham nhũng: việc lãng phí tài sản quốc gia có xu hớng ngày một gia tăng; tình trạng trốn lậu thuế, nợ đọng và chiếm dụng thuế còn phổ biến; nhiều hoạt động của doanh nghiệp còn nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nớc; việc chi tiêu lãng phí, chi sai mục đích, sai chế độ vẫn không giảm bớt Để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, nhằm tăng cờng sự kiểm soát của nhà nớc trong việc quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản quốc gia, Chính phủ đã ban hành nghị định số 70/CP ngày 11 tháng 7 năm 1994 tạo lập cơ sở pháp lý cho kiểm toán nhà nớc ra đời. Việc ra đời của kiểm toán nhà nớc là tất yếu, là sản phẩm của quá trình đổi mới, quá trình công nghiệp hiện đại hoá đất nớc Việt Nam hiện nay, và kiểm toán ngày càng tự khẳng định đợc vai trò của mình trong việc xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động cần đợc kiểm toán bằng hệ thống phơng pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và kiểm toán ngoài chứng từ do các kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ tơng xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực.Là sinh viên kiểm toán thì việc trang bị cho mình một kiến thức, một sự hiểu biết về lĩnh vực kiểm toán, xác định đối tợng kiểm toán và hình thành phơng pháp kiểm toán trong các nghành nghề hiện nay là hết sức cần thiết và vô cùng quan trọng, chính vì lý do đó mà em đã chọn đề tài này. 1Trờng Đại Học Kinh Té Quốc Dân Phần II. Nội dung1. Đối tợng kiểm toán.1.1. Đối tợng kiểm toán và khách thể kiểm toán. Phù hợp với tính tất yếu của lịch sử và logic biện chứng, kiểm toán phải đợc hình
Xem thêm

38 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CỦA ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ

NGHIÊN CỨU CỦA ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ

cuộc khai thác lần thứ hai ngay sau khi vừa kết thúc chiến tranh. Thứ hai : ở trên lớp, giáo viên không trình bày đầy đủ, chi tiết nội dung các mục trong bài, mà chỉ nhấn mạnh, mở rộng nội dung sách giáo khoa để học sinh tự học. Bởi vì SGK là tài liệu cơ bản để học sinh học tập. Để làm được điều này, giáo viên phỉa làm việc tích cực mới có thể hiểu những gì hs tự học ,những gì phải trình bày kĩ, bổ sung tài liệu tham khảo. Hs tích cực tự học SGK những điều GV không giảng, theo dõi những điều giáo viên trình bày thêm, không có trong sách GK để về nhà tự tìm hiểu. Thứ ba : trong giờ dạy ở trên lớp, giáo viên xác định rõ mục tiêu bài học- những điểm cần phải đạt được sau khi học tập về các mặt kiến thức, kĩ năng, thái độ....Tiếp đó, giới thiệu từng mục để học sinh hoạt động tiếp thu kiến thức. Chú ý khi tìm hiểu mỗi hoạt động cần tiến hành như sau:- Thông bào thông tin cho hS làm việc với SGK, tư liệu lịch sử tranh ản, bản đồ xem băng. Tuy nhiên phải có định hướng của GV- Xử lí các thông tin nêu các câu hỏi, bài tập, vấn đề thảo luận thông qua các hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm,hoặc cả lớp dưới sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên.- Kết quả xử lí và kết luận: HS thông báo kết quả xử lí thông tin do Gv tổ chức , hướng dẫn .GV đưa ra kết luận đúng, sai, sửa chữa, bổ sung.- Trong từng hoạt động tìm hiểu nội dung bài học, giáo viên chú ý đến việc phát triển các hoạt động nhận thức độc lập nhất là tư duy độc lập và sáng tạo của HS. Vì hoạt động nhận thức độc lập của HS là một trong những điều kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả giảng dạy giáo dục và phát triển nhân cách của HS. Hoạt động độc lập nhận thức của HS sẽ đảm bảo sẽ đảm bảo cho các em học sinh lĩnh hội sâu sắc nhớ lâu được kiên thức lịch sử. Ví dụ: dựa trên cơ sở hướng dẫn của Gv học sinh tự rút ra kết luận tại sao “ chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc MĨ” là cuộc cách mạng tư sản, thì học sing nắm vững khái niệm “cách mạng tư sản” và biết vận dụng kiến thức để hiểu tính chất của các cuộc cách mạng tư sản sau đó... Hơn nũa hoạt động nhận thức độc lập của HS là phương tiện tốt để hình thành kiến thức và niềm tin. Nó gợi dậy xúc động, mong muốn, kích thích hứng thú học tập và
Xem thêm

5 Đọc thêm

Hướng dẫn đánh giá định kì môn toán và môn tiếng việt theo thông tư 302014 và đề kiểm tra mẫu đề môn toán lớp 5 cuối năm học

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN VÀ MÔN TIẾNG VIỆT THEO THÔNG TƯ 302014 VÀ ĐỀ KIỂM TRA MẪU ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 5 CUỐI NĂM HỌC

1.Hướng dẫn Đánh giá định kì môn Toán và môn Tiếng Việt theo thông tư 302014 1. Đánh giá định kì cuối học kì I, cuối năm học các môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc bằng bài kiểm tả định kì. Căn cứ thực tế yêu cầu giáo dục của địa phương, hiệu trưởng chỉ đạo, tổ chức kiểm tra định kì vào cuối học kì I, cuối năm học. Tỉ lệ số câu, số điểm theo các mức và hình thức câu hỏi trong đề kiểm tra (trắc nghiệm khách quan, tự luận, hình thức khác) do Hiệu trưởng quyết định, đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng, phù hợp với đối tượng học sinh. 2.Đề kiểm tra mẫu: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC LỚP 5 MÔN TOÁN Là nội dung tài liệu: Hướng dẫn Đánh giá định kì môn Toán và môn Tiếng Việt theo thông tư 302014 và đề kiểm tra mẫu Đề môn Toán lớp 5 cuối năm học. Trân trọng giới thiệu cùng quý vị thầy giáo, cô giáo và các bạn đọc
Xem thêm

10 Đọc thêm

Sở GD&ĐT TPHCM hướng dẫn tổ chức thi học kì 2 năm 2015

SỞ GD&ĐT TPHCM HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI HỌC KÌ 2 NĂM 2015

1.- Tổ chức kiểm tra - Trường ra đề kiểm tra chung cho các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học. - Các môn học còn lại, có thể tổ chức kiểm tra tại lớp. 2.- Khung thời gian kiểm tra Từ ngày 20/4/2015 đến ngày 09/5/2015. 3.- Hình thức đề kiểm tra - Môn Tiếng Anh: biên soạn một đề kiểm tra chung cho từng khối lớp. - Các trường chỉ thực hiện theo chương trình chuẩn: biên soạn một đề kiểm tra chung cho mỗi môn ở từng khối lớp. - Các trường thực hiện cả chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, mỗi môn (trừ Tiếng Anh) của khối lớp 10 và 11 biên soạn một đề kiểm tra có hai phần: phần chung bắt buộc và phần riêng tự chọn cho hai chương trình chuẩn và nâng cao. Tỉ lệ điểm giữa phần chung và phần riêng: môn Ngữ văn là 6/4; môn Lịch sử, Toán là 7/3; môn Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học là 8/2. * Lưu ý: - Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT. - Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý một tỉ lệ phù hợp các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống. 3.1- Đối với lớp 12 - Các trường biên soạn đề Vật lý, Hoá học, Sinh học theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn. Mỗi đề Vật lý, Hóa học, Sinh học gồm 40 câu theo nội dung chung của chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. - Đề Tiếng Anh gồm cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan gồm 40 câu, phần tự luận là một bài viết luận khoảng từ 70 đến 80 từ. - Các môn kiểm tra chung còn lại của trường, đề ra theo hình thức tự luận. 3.2- Đối với lớp 10, 11 Các môn kiểm tra theo đề chung của trường, đề ra theo hình thức tự luận. Riêng môn ngoại ngữ có kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận. 3.3- Đối với môn Ngoại ngữ * Môn Tiếng Trung và Tiếng Nhật: trường tự ra đề và kiểm tra theo lịch. * Môn Tiếng Pháp: Thực hiện theo văn bản của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức kiểm tra HK II cấp Trung học - Chương trình song ngữ Tiếng Pháp và Tiếng Pháp ngoại ngữ 2. 4.- Thời gian làm bài kiểm tra * Lớp 10, 11: - Toán, Ngữ văn: 90 phút; - Ngoại ngữ: 60 phút; - Các môn còn lại: 45 phút. * Lớp 12: - Toán, Ngữ văn: 120 phút; - Các môn còn lại: 60 phút. 5. Báo cáo - Trước khi tổ chức kiểm tra, Hiệu trưởng các trường THPT gửi báo cáo Kế hoạch kiểm tra học kỳ II của trường (nội dung ôn tập các môn học, thời điểm kiểm tra, lịch kiểm tra, tổ chức chấm bài kiểm tra...) về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục Trung học) theo địa chỉ email: kthkthpt@gmail.com Thời hạn cuối nộp báo cáo Kế hoạch: ngày 03/4/2015. - Sau khi kết thúc kiểm tra, Hiệu trưởng các trường THPT gửi nộp các tập tin vi tính đề và đáp án các môn kiểm tra theo đề chung của trường về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục Trung học) theo địa chỉ email: kthkthpt@gmail.com Thời hạn cuối nộp đề và đáp án: ngày 15/5/2015. Cấu trúc thư mục cho các tập tin theo phụ lục đính kèm, tên thư mục và tập tin không đánh dấu tiếng Việt, sau đó chuyển thành một file nén và gửi về địa chỉ email trên (không nộp đề in trên giấy về Phòng GDTrH). Yêu cầu các trường nộp báo cáo kế hoạch kiểm tra, đề kiểm tra và đáp án đầy đủ và đúng hạn, đây là một trong những thông tin để kiểm tra, đánh giá hoạt động của trường. Nguồn Sở GD&ĐT TPHCM
Xem thêm

2 Đọc thêm

kế hoạch KTHK2

KẾ HOẠCH KTHK2

TRƯỜNG THCS MAI XUÂN THƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : /MXT – NB /2010 V/v tổ chức ôn tập, kiểm tra Học kỳ II năm học 2009 – 2010. Vónh Hải, ngày 17 tháng 04 năm 2010. Kính gửi: Phó hiệu trưởng, các tổ trưởng, thư ký HĐ, bộ phận tài vụ của trường THCS Mai Xuân Thưởng Thực hiện kế hoạch công tác tháng 4/2010 và CV số 514/GD & ĐT-PT ngày 13/4/2010 của PGD&ĐT Nha Trang V/v hướng dẫn tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ II năm học 2009 - 2010. Hiệu trưởng trường THCS Mai Xuân Thưởng thông báo triển khai kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ II năm học 2009 – 2010 như sau: I . GIỚI HẠN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH : 1) Đề kiểm tra học kỳ II bao gồm 2 phần: Tự luận và Trắc nghiệm khách quan. 2) Các môn Âm nhạc; Mó thuật; Công Nghệ; Thể Dục; Tin hoc; GDCD ï: Nhóm bộ môn thống nhất ôn tập, kiểm tra và tổ chức thi theo thời khóa biểu từ tuần 31 Đề cương ôn tập ( bao gồm toàn bộ các môn KTHK2 ), đề thi, đáp án trình TT – chuyển PHT duyệt trước khi tổ chức ôn tập và thi 1 tuần. 3) Phòng GD&ĐT: ra đề kiểm tra chung 4 mơn khối 6, 7, 8, 9: Ngữ văn, Tốn, Vật lý, Tiếng Anh.- Cấu trúc của đề: Đề kiểm tra các mơn học được phối hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, phần trắc nghiệm khách quan chiếm khoảng từ 30% đến 50% điểm tồn bài tùy theo từng bộ mơn. Phần trắc nghiệm tự luận được phát trước để học sinh làm bài, khi hết giờ làm bài phần này thì giám thị phát đề phần trắc nghiệm khách quan để học sinh làm tiếp. Cả hai phần, học sinh đều làm trên tờ giấy làm bài (Riêng mơn Tiếng Anh khối 6,7,8,9 học sinh làm trên tờ đề kiểm tra).- Nội dung đề kiểm tra thuộc chương trình học kỳ II đến hết tuần thực học thứ 12 của học kỳ II ( theo chương trình quy định ).Thời gian kiểm tra trong tuần 32 ( Từ ngày 26/4 & 28 /4/2010) Lưu ý:- Phần trắc nghiệm khách quan có 2 mã đề tương đương. Khi giao đề 2 học sinh
Xem thêm

3 Đọc thêm

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011

30/12/2010Sáng 12 Vật lý 7giờ 30’->8giờ 15’Ngoại ngữ 9giờ 00’->9giờ 30’Chiều 11 Văn học 13giờ 30’->15giờ00’Sinh học 15giờ 45’->16giờ30’31/12/2010Sáng 12 Sinh học 7giờ 30’->8giờ 15’Hóa học 9giờ 00’->9giờ 45’Chiều 10 Văn học 13giờ 30’->15giờ00’Sinh học 15giờ 45’->16giờ30’3/1/2011 Chiều 11 Toán học 13giờ 30’->15giờ00’Ngoại ngữ 15giờ 45’->16giờ30’ 4/1/2011 Chiều 10 Toán học 13giờ 30’->15giờ00’Ngoại ngữ 15giờ 45’->16giờ30’*Chú ý :1. Giáo viên & Học sinh có mặt tại trường trước giờ làm bài 30phút 2. Khối 12: Đề kiểm tra theo hình thức tự luận Khối 10,11:Đề kiểm tra 50%trắcnghiệm,50%tự luận cho các môn:lý ,hoá, sinh, anh; các môn còn lại kiểm tra theo hình thức tự luận.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Đề kiểm tra học kỳ II môn văn lớp 12 2016

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VĂN LỚP 12 2016

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II, MÔN NGỮ VĂN KHỐI 12 THPT Thời gian làm bài: 90 PHÚT GV ra đề: Trương Mộng Nghi I. MỤC ĐÍCH: Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng đọc hiểu văn bản. Kiểm tra kiến thức cơ bản về nội dung và nghệ thuật của một văn bản văn học. Kiểm tra kĩ năng làm văn nghị luận về vấn đề xã hội. Kiểm tra kiến thức, rèn luyện kĩ năng nghị luận phân tích, và các kĩ năng trình bày văn bản, viết đoạn, câu, dùng từ... về một nhân vật trong tác phẩm văn xuôi. II. HÌNH THỨC KIỂM TRA. Hình thức: Tự luận. Cách tổ chức kiểm tra: Cho học sinh làm bài kiểm tra tập trung.
Xem thêm

4 Đọc thêm

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

3,04,03,0MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ15I. Ma trận đề kiểm tra1. Ma trận đề kiểm tra lớp 4Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I, lớp 4Mạch kiến thức, kĩ năngSố câu vàsố điểmMức 1TNKQ TL1. Buổi đầu dựng nước và Số câugiữ nước (khoảng từ năm Số điểm2.năm 179đấu TCN)tranh700HơnTCN1000

23 Đọc thêm

SKKN: DANH GIA KET QUA HOC TAP MON LICH SU 4

SKKN: DANH GIA KET QUA HOC TAP MON LICH SU 4

Đánh giá kết quả học tập phân môn Lịch sử lớp 4 bằng ph ơng pháp trắcnghiệm khách quaniểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh là một khâu tấtyếu của quá trình dạy học nói chung và của quá trình dạy họcphân môn lịch sử ở tiểu học nói riêng . Để kiểm tra đánh giákết quả học tập phân môn lịch sử của học sinh tiểu học, ngời ta sử dụng một hệ thống cácphơng pháp trắc nghiệm, trong đó có phơng pháp trắc nghiệm khách quan .K Phơng pháp trắc nghiệm khách quan là phơng pháp đánh giá kết quả học tập của họcsinh thông qua các bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan. Đây là phơng pháp đánh giá cónhiều u điểm hơn so với phơng pháp đánh giá tự luận .Trong trắc nghiệm tự luận với một khoảng thời gian xác định chỉ có thể trả lời đợc mộtsố ít câu hỏi. Các câu hỏi đó bao trùm một phạm vi kiến thức rất nhỏ. Đối với trắc nghiệmkhách quan các câu hỏi đợc trả lời nhanh hơn cho nên trong cùng một khoảng thời gian, sốlợng câu hỏi đợc trả lời lớn hơn rất nhiều so với trắc nghiệm tự luận. Hệ thống câu hỏi lớnsẽ tạo điều kiện cho bài trắc nghiệm bao quát đợc phạm vi nội dung đánh giá rộng lớn .Nhờ vậy, tính chính xác trong đánh giá đợc nâng lên. Do đề kiểm tra bao quát toàn bộ mônhọc nên học sinh không thể học tủ, học lệch. Số câu hỏi nhiều, khoảng thời gian làm bài cógiới hạn nên học sinh phải tập trung làm bài với tốc độ cao. Nhờ vậy giảm đợc các tiêu cựctrong thi cử . Mặt khác, việc chấm điểm bài trắc nghiệm khách quan nhanh, đảm bảo tính kháchquan cao, phản ánh chính xác kết quả làm bài của học sinh chứ không phụ thuộc vào chủquan của ngời chấm nh trắc nghiệm tự luận. Nhờ việc chấm bài nhanh nên giáo viên nhanhchóng thu đợc thông tin phản hồi từ phía học sinh để kịp thời có kế hoạch điều chỉnh cáchdạy, bổ sung các lỗ hổng kiến thức cho học sinh. Tạo điều kiện cho học sinh tự đánh giáthông qua việc giáo viên công bố đáp án trả lời và thang đánh giáLà giáo viên chuyêntrực tiếp giảng dạy lớp 4, phụ trách chuyên môn của khối 4, có một vài kinh nghiệm trongsoạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan, trên cơ sở đề tài Đánh giá KQHT bằng trắc nghiệmkhách quan trong Toán 4 mà tôi đã trình bày năm 2007, qua quá trình hai năm tìm tòi vàáp dụng cho phân môn Lịch sử lớp 4, tôi mạnh dạn chọn viết đề tài: "Đánh giá kết quả họctập phân môn Lịch sử lớp 4 bằng phơng pháp trắc nghiệm khách quan ".
Xem thêm

21 Đọc thêm

BAI2-(kt15p)MOT SO PTLG DON GIAN.DOC

BAI2-(KT15P)MOT SO PTLG DON GIAN

Đề kiểm tra 15ph(Phần bài tập phương trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx)Hình thức : Trắc nghiệm1. Tập nghiệm của phương trình cos2x – sinx.cosx = 0 là:a. k / k2π + π ∈  ¢b. k / k4π + π ∈  ¢c. k / k k / k2 4π π   + π ∈ ∪ + π ∈   

2 Đọc thêm

KE HOACH THANG 10

KE HOACH THANG 10

2010”, “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, năm học: 2009-2010” được bảo lưu kết quả công nhận năm học: 2010-2011.- Chỉ có GV đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện” và nếu đủ các điều kiện khác theo thông tư số: 21/2010/TT-BGD&ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành “Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên” thì mới được chọn dự thi cấp tỉnh.8. Một số lưu ý về công tác chuyên môn THCS- Quy định về công tác soạn giáo án THCS:+ Quy định cho GV được sử dụng giáo án cũ chỉ được áp dụng từ năm học: 2011-2012.+ Đối với việc soạn giáo án vi tính: Phòng GD&ĐT chỉ duyệt trên cơ cở các trường đã tổ chức họp xét duyệt từ tổ bộ môn, đến cấp trường.- Căn cứ vào điều kiện thực tế tự soạn PPCT các môn của đơn vị mình. Công tác này giao cho HT quyết định và chịu trách nhiệm theo quy định.9. Hướng dẫn hình thức đề kiểm tra định kỳ, bậc THCSCăn cứ công văn số: 1063/SGD&ĐT-GDTrH ngày 18/9/2009 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường THCS trực thuộc hình thức đề kiểm tra định kỳ, thực hiện từ năm học: 2009-2010, cụ thể như sau:- Hình thức đề kiểm tra: kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan trên cơ sở xem xét đặc thù từng môn học và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; tỷ lệ: Tự luận 7 điểm, trắc nghiệm 3 điểm- Yêu cầu: + Bộ phận chuyên môn tổ chức bồi dưỡng cho GV về kỹ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm theo yêu cầu bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông với các cấp độ: biết, thông hiểu, vận dụng sáng tạo; từ đó đảm bảo dạy học sát đối tượng HS, khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo.+ Thực hiện đúng quy định của quy chế đánh giá, xếp loại HS. Đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng; đáp ứng tốt yêu cầu kiểm tra cả kiến thức lẫn kỹ năng và yêu cầu về thái độ.
Xem thêm

6 Đọc thêm

SKKN LICH SU 4: DANH GIA HS BANG TRAC NGHIEM KHACH QUAN

SKKN LICH SU 4: DANH GIA HS BANG TRAC NGHIEM KHACH QUAN

bảo nguyên tắc cụ thể hoá trong dạy học. , đề tài này tôi cũng xác định độ khó của câu hỏi bằng công thức sau:Ngời thực hiện: Cao Thị Thuý Tr ờng Tiểu học Châu Đình3Đánh giá kết quả học tập phân môn Lịch sử lớp 4 bằng ph ơng pháp trắc nghiệm khách quan ( D : độ khó)Nếu câu hỏi có từ 70 % đến 100% học sinh trả lời đúng là câu hỏi dễ, có từ 30 % - 70 % học sinh trả lời đúng là câu hỏi trung bình còn dới 30 % học sinh trả lời đúng thì đó là câu hỏi khó. Ngời soạn cần nắm vững công thức tính độ khó của câu hỏi nhằm phân loại câu hỏi theo mức độ dễ, trung bình , khó phục vụ cho công việc thiết kế đề cho phù hợp với đối tợng học sinh và mục đích của bài kiểm tra.* Ngoài ra câu hỏi còn phải đảm bảo khả năng phân biệt nhóm học sinh ,phải phân loại đợc trình độ học sinh theo nhóm khá và kém .Để xác định độ phân biệt của câu hỏi chúng tôi sử dụng công thức sau: ( DB : độ phân biệt )Nếu độ phân biệt bằng 0 hoặc âm thì câu hỏi đó chúng ta không nên sử dụng , chỉ sử dụng những câu hỏi mà tỉ lệ học sinh nhóm khá trả lời đợc nhiều hơn nhóm kém .4. Các bớc soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan phân môn Lịch sử lớp 4:Bớc 1: Xác định mục đích câu hỏi: Để soạn thảo đợc câu hỏi trắc nghiệm khách quan trớc hết chúng ta cần xác định đợc mục đích câu hỏi trên cả 3 phơng diện:- Chuẩn kiến thức câu hỏi cần kiểm tra .- Cấp độ kiến thức (nhớ, hiểu, vận dụng) câu hỏi cần kiểm tra.- Đối tợng học sinh (khá, giỏi , trung bình) câu hỏi cần hớng tới.Đây là bớc rất quan trọng, nó có tác dụng định hớng tạo cơ sở để thực hiện tốt các bớc tiếp theo.Bớc 2: Soạn các câu hỏi Trắc nghiệm khách quan ở dạng thô:
Xem thêm

21 Đọc thêm

ĐỀ THI KIỂM TRA CHUYÊN MÔN NHÂN SỰ MARKETING

ĐỀ THI KIỂM TRA CHUYÊN MÔN NHÂN SỰ MARKETING

ĐỀ THI KIỂM TRA CHUYÊN MÔN Vò trí: Nhân sự MarketingNgày thi: / /Thời gian làm bài: 90 phútI. LÝ THUYẾT:CÂU 1:a. Hãy nêu đặc điểm chính của chiến lược PULL và chiến lược PUSH trong kinh doanh.b. Cho nhận xét về chiến lược PULL và chiến lược PUSH; sử dụng các từ Mạnh, Yếu, Trung bình.Chiến lược PULL Chiến lược PUSHChi phí quảng cáoChi phí chiêu thò, xúc tiến bán hàngChiết khấu cho nhà phân phốinh hưởng của người bán đến người tiêu thụ cuối cùngCÂU 2: Theo bạn, giá bán sản phẩm của một doanh nghiệp được xây dựng vàhình thành trên cơ sở những phân tích nào?CÂU 3:Tầm quan trọng của nghiên cứu thò trường đối với hoạt động marketing? Nhiệm vụ cơ bản của nghiên cứu thò trường?II. BÀI TẬP:CÂU 1: Một doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc bán sản phẩm cho nhà phân phối với giá 30.000 đồng/sản phẩm. Sản phẩm này được bán theo kênh dài: Nhà phân phối -> Nhà bán buôn -> Nhà bán lẻ. Nhà phân phối trích chiết khấu 30% cho nhà bán buôn, nhà bán buôn áp dụng cùng nguyên tắc trên cho nhà bán lẻ, nhà bán lẻ trích 35% trên giá bán cho người tiêu thụ.Hỏi: Sản phẩm của doanh nghiệp có cạnh tranh được trên thò trường hay không, biết rằng giá trung bình của sản phẩm có cùng phẩm cấp và đònh vò trên thò trường là 90.000 đồng/ sản phẩm.CÂU 2:Một doanh nghiệp hiện nay bán được hai nhãn hiệu của cùng một sản phẩm.- Nhãn hiệu A: giá đơn vò: 600 đồng, chi phí sản xuất A: 350 đồng, số lượng bán: 2.000 đơn vò.
Xem thêm

5 Đọc thêm