THỰC HÀNH VI SINH ĐẠI CƯƠNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC HÀNH VI SINH ĐẠI CƯƠNG":

THỰC HÀNH VI SINH MÔI TRƯỜNG

THỰC HÀNH VI SINH MÔI TRƯỜNG

Cách nhuộm:- Vết bôi đã cố định phải để khô mới đem nhuộm.- Đặt phiến kính có vết bôi lên khung bằng que thủy tinh hoặc tay trái cầm kẹp coocne giữ lấy phiến kính.- Dùng ống nhỏ giọt nhỏ thuốc nhuộm phủ đều vết bôi. Chú ý không cho thuốc nhuộmnhiều quá và trong thời gian nhuộm trên vết bôi luôn luôn[r]

29 Đọc thêm

TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NHIỆM VI SINH ĐẠI CƯƠNG

TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NHIỆM VI SINH ĐẠI CƯƠNG

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm câu hỏi trắc nghiệm vi sinh câu hỏi trắc nghiệm vi sinh vật câu hỏi trắc nghiệm vi sinh ký sinh trùng câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh đại cương câu hỏi trắc nghiệm vi sinh vật học thực phẩm câu hỏi trắc nghiệm vi sinh môi trường câu hỏi trắc nghiệm vi s[r]

56 Đọc thêm

Báo cáo thực hành vi sinh thực phẩm

BÁO CÁO THỰC HÀNH VI SINH THỰC PHẨM

Báo cáo thực hành vi sinh thực phẩm

49 Đọc thêm

Giáo trình vi sinh đại cương TS. Đặng Thị Hoàng Anh

GIÁO TRÌNH VI SINH ĐẠI CƯƠNG TS. ĐẶNG THỊ HOÀNG ANH

Vi sinh đại cương là môn học cơ sở cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên chuyên ngành nuôi trồng thủy sản và môi trường. Là cơ sở để sinh viên tiếp thu kiến thức các môn học chuyên ngành như bệnh học thủy sản, dinh dưỡng, quản lý môi trường và động thái ao nuôi thủy sản. Để học tốt môn vi si[r]

104 Đọc thêm

THỰC TẬP VI SINH ĐẠI CƯƠNG

THỰC TẬP VI SINH ĐẠI CƯƠNG

Thực tập vi sinh đại cươngNhóm 3_Lớp 071160C-Nồng độ pha loãng phụ thuộc vào tình trạng vệ sinh của thựcphẩm,thời gian bảo quản, điều kiện bảo quản,kinh nghiệm người kiểmnghiệm….-Tiến hành thao tác bên ngọn lửa đèn cồn.Các ống nghiệm,pipet phảivô trùng.Sử dụng 1 micropipet 1ml/ 1 nồng độ pha[r]

32 Đọc thêm

TÀI LIỆU VI SINH ĐẠI CƯƠNG P8 DOCX

TÀI LIỆU VI SINH ĐẠI CƯƠNG P8 DOCX

âåìi ca mçnh. Thê dủ: Meo ca náúm råm Volvaria esculenta l nhỉỵng tãú bo cọ hai nhán. b) Giai âoản hảch phäúi: hai nhán phäúi håüp nhau thnh mäüt nhán duy nhỉït cọ 2n nhiãùm sàõc thãø. Âáy l giai âoản phäúi håüp cạc tên hiãûu di truưn ca cạ thãø cha v cạ thãø mẻ lải våïi nhau v chøn bë cho giai â[r]

22 Đọc thêm

TÀI LIỆU VI SINH ĐẠI CƯƠNG P3 PPTX

TÀI LIỆU VI SINH ĐẠI CƯƠNG P3 PPTX

pháưn ty theo loi vi sinh váût cáưn ni cáúy cng nhỉ ty thüc vo mủc âêch ca cäng tạc ni cáúy. K thût v cạc nghiãn cỉïu vãư vi sinh hc â âảt âãún mỉïc ráút cao, nãn säú loải mäi trỉåìng ni cáúy vi sinh váût âỉåüc sỉí dủng ráút phong phụ, ty loi hồûc chng ca vi sinh váût c[r]

24 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN VI SINH ĐẠI CƯƠNG

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN VI SINH ĐẠI CƯƠNG

Câu 1:Trình bày các loại hình thể của vk,nêu ý nghĩa của chúng trong chẩn đoán vi sinhVK là những sinh vật đơn bào, k có màng nhân.chúng có cấu trúc và hoạt động đơn giản hơn nhiều so với các tế bào có màng nhân.Về hình thể người ta chia vk làm 3 loại lớn:Các cầu khuẩn:là những vk có hình cầu,mặt cắ[r]

19 Đọc thêm

CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI THỰC HÀNH VI SINH

CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI THỰC HÀNH VI SINH

Một cách điển hình, có một số ít loại là Salmonella sinh ra khuẩn lạc có màu vàng có hoặc không có tâm đen Cũng như bước tăng sinh chọn lọc việc sử dụng 2 hay nhiều môi trường phân lập s[r]

8 Đọc thêm

GT VI SINH ĐẠI CƯƠNG

GT VI SINH ĐẠI CƯƠNG

1.2. Sự phân bố của vi sinh vậtVi sinh vật phân bố rộng rãi trong tự nhiên: trong đất, nƣớc,không khí, trên cơ thể các sinh vật khác, trên lƣơng thực, thực phẩm vàcác loại hàng hóa. Chẳng những thế, sự phân bố của chúng còn theo mộthệ sinh thái vô cùng phong phú, đa dạng, từ lạnh đến nống, từ[r]

249 Đọc thêm

Báo cáo thực hành vi sinh

BÁO CÁO THỰC HÀNH VI SINH

Bài 1: QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÁNH MỲ
I. TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM
1. Giới thiệu
Bánh mì là sản phẩm chế biến từ bột mì nhào với nước, muối và nấm men, để lên men cho nở xốp, sau đó nướng hay hấp chín. Khoảng một nửa số dân trên thế giới dùng bánh mì làm nguồn lương thực chính. Trên thị trường hiện nay, phb[r]

58 Đọc thêm

TRẮC NGHIỆM VI SINH VẬT DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TRẮC NGHIỆM VI SINH VẬT DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tổng hợp câu hỏi ôn thi môn Vi sinh đại cương. Phát hành: Sưu tầm; Tài liệu gồm các câu hỏi trắc nghiệm dành cho các bạn trong các kỳ thi có liên quan đến các kì thi liên quan đến môn vi sinh vật. Chúc các em thi tốt đạt được điểm cao trong kì thi sắp tới.

121 Đọc thêm

Câu hỏi trắc nghiệm môn vi sinh đại cương đại học

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN VI SINH ĐẠI CƯƠNG ĐẠI HỌC

Tài liệu gồm các câu hỏi trắc nghiệm dành cho các bạn trong các kỳ thi có liên quan đến môn Vi sinh đại cương (có đáp án)........................................................................................................

56 Đọc thêm

Vi sinh Y học PGS.TS. Lê Hồng Hinh, Trường Đại học Y Hà Nội

VI SINH Y HỌC PGS.TS. LÊ HỒNG HINH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Lời mở đầu
Phần một: ĐẠI CƯƠNG VI SINH Y HỌC
Phần hai: CÁC VI KHUẨN GÂY BỆNH THƯỜNG GẶP
Phần ba: CÁC VIRUS GÂY BỆNH THƯỜNG GẶP
Đáp án lượng giá
Tài liệu tham khảo
Lời mở đầu
Phần một: ĐẠI CƯƠNG VI SINH Y HỌC
Phần hai: CÁC VI KHUẨN GÂY BỆNH THƯỜNG GẶP
Phần ba: CÁC VIRUS GÂY BỆNH THƯỜNG GẶP
Đáp án lượ[r]

108 Đọc thêm

40 chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý

40 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ

CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ 3
BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 3
BÀI TẬP THỰC HÀNH 4
BÀI 2: BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 8
III BÀI TẬP THỰC HÀNH 9
BÀI 3: ỨNG DỤNG VÒNG LƯỢNG GIÁC TRONG GIẢI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA PHẦN 1 12
BÀI TẬP THỰC HÀNH 12
BÀI 4: ỨNG DỤNG VÒNG LƯỢNG GIÁC TRONG GI[r]

141 Đọc thêm

Thực hành tin đại cương chuyên ngành

THỰC HÀNH TIN ĐẠI CƯƠNG CHUYÊN NGÀNH

Thực hành tin đại cương chuyên ngành. Thực hành tin đại cương chuyên ngành. Thực hành tin đại cương chuyên ngành. Thực hành tin đại cương chuyên ngành. Thực hành tin đại cương chuyên ngành. Thực hành tin đại cương chuyên ngành. Thực hành tin đại cương chuyên ngành. Thực hành tin đại cương chuyên ngà[r]

8 Đọc thêm

BÀI THỰC HÀNH HÓA VI SINH

BÀI THỰC HÀNH HÓA VI SINH

BÀI THỰC HÀNH SỐ 1: XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG – HÀMLƯỢNG Ca, MgA.Thí nghiệm 1 - Xác định độ cứng:I. Nguyên tắc EDTA (Ethylene Diamine Tetracetic Acid) và muối Natri dẫn xuất sẽ tạora những phức chất kiềm nối với những ion đa hóa trị trong dung dịch,các phức chất tạo thành có tính chọn lọc ở những trị[r]

31 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC HÀNH KIỂM NGHIỆM VI SINH

BÁO CÁO THỰC HÀNH KIỂM NGHIỆM VI SINH

micropipette nhỏ một giọt H2O2 lên sinh khối vi sinh vật trên phiến kính. Ghi nhận sựsủi bọt.4. Kết quả và nhận xét7Hình 5. Hoạt tính catalase ở 2 chủng vi sinh vậtPhản ứng dương tính được nhận thấy ở thí nghiệm trên chính là do các phân tửoxy sinh ra làm xuất hiện bọt khí, điều này chứng tỏ[r]

17 Đọc thêm

Báo cáo thí nghiệm vi sinh căn bản.

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VI SINH CĂN BẢN.

báo cáo hay căn bản vi sinh cho các bạn ngành dược.Các bài thực hành có đầy đủ hình ảnh tham khảo giúp các bạn có thể hiểu sâu hơn.
báo cáo hay căn bản vi sinh cho các bạn ngành dược.Các bài thực hành có đầy đủ hình ảnh tham khảo giúp các bạn có thể hiểu sâu hơn.báo cáo hay căn bản vi sinh cho các b[r]

31 Đọc thêm

Hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật lý đại cương

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

Hướng dẫn thực hành thí ngHướng dẫn thực hành thí nghiệm vật lý đại cương Hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật lý đại cương Hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật lý đại cương Hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật lý đại cương Hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật lý đại cương Hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật[r]

63 Đọc thêm