CHỨNG MINH MA TRẬN KHẢ NGHỊCH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CHỨNG MINH MA TRẬN KHẢ NGHỊCH":

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH MA TRẬN KHẢ NGHỊCH

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH MA TRẬN KHẢ NGHỊCH

TRANG 1 ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH MA TRẬN KHẢ NGHỊCH Phiên bản đã chỉnh sửa PGS TS MỴ VINH QUANG NGÀY 6 THÁNG 12 NĂM 2004 1 MA TRẬN KHẢ NGHỊCH 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Cho A là ma trận vuông cấp[r]

7 Đọc thêm

ĐỀ THI ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

ĐỀ THI ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Đại học Đà NẵngKhoa ToánĐỀ THI GIỮA KỲDuyệt đềMôn thi: Đại sốThời gian: 60 phútĐề 1.--------------------------------------------------------------------------------------Câu 1. Giải và biện luận theo m nghiệm hệ phương trình sau: x1 + x2 − 2 x3 + x4 = −12 x − x + x + 2 x = 1 1 2 34 x1 − x2 + x3 + x4 = −3 x1 − 4 x2 + 6 x3 + mx4 = 0Câu 2. Cho các ma trận vuông A, B cấp n sao choma trận B khả nghịch vàB ( A2 B − B 2 ) = 0Chứng minh rằng ma trận A khả nghịch.Câu 3. Tính định thức sau:a1 xx a2x xx xx xxxa3
Xem thêm

2 Đọc thêm

MA TRÂN NGHỊCH ĐẢO MATRIX (ĐẠI HỌC)

MA TRÂN NGHỊCH ĐẢO MATRIX (ĐẠI HỌC)

đảob. Tính chất:Cho A, B là các ma trận khả nghịch và mộtsố k≠0. Khi đó, AB, kA và A-1 là các ma trận khảnghịch và1( i)  AB   B 1 A11 1(ii)  kA  Ak1 1(iii) (A )  A17§3:Matrậnnghịchđảoc. Ma trận phụ hợpCho A  [aij ] là ma trận vuông cấp n. Ma trậnphụ hợp của A, kí hiệu là PA ,được định nghĩanhư sau: A11 A21 ... An1 

30 Đọc thêm

THUC HANH NOI SUY MA TRAN

THUC HANH NOI SUY MA TRAN

TÍNH A2; A3 CHỨNG MINH MA TRẬN A KHẢ NGHỊCH, XÁC ĐỊNH MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO CỦA A.[r]

3 Đọc thêm

DE THI OLYMPIC TOAN SV DHSP HCM 2013

DE THI OLYMPIC TOAN SV DHSP HCM 2013

với Chứng minh rằng Bài 5:a) Cho là n vector kháckhông của kgvt V và là một phép biến đổi tuyến tính thỏa với k = 2,3,…,nChứng minh rằng hệ vector độc lậptuyến tính.b) Chứng minh rằng hệ vectorđộc lập tuyến tính trong không gian các hàm số liên tục trên Bài 6: Cho A,B là hai ma trận đốixứng cấp n. Giả sử tồn tại hai ma trận X,Y cấp n thỏa . Chứng minh Bài 7: Cho thỏa và là hai matrận đối xừng và . Chứng minh rằng Bài 8: Cho P,Q,U,V là các ma trậncấp 2 thỏa U,V là 2 nghiệm phân biệt của phương trình và U-V khả nghịch.Chứng minh và Bài 9: Cho P là đa thức hệ số thực có n nghiệm thực phân biệt lớn hơn 1. XétQ(x) có ít nhất 2n-1 nghiệm thực phân biệt đúng hay sai?
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tuyển tập Đề thi Cao học môn Toán (1998 – 2008)

TUYỂN TẬP ĐỀ THI CAO HỌC MÔN TOÁN (1998 – 2008)

Tuyển tập Đề thi Cao học môn Toán (1998 – 2008)
Bài I: Cho A là vành giao hoán có đơn vị. a) Định nghĩa iđêan tối đại của vành A. b) Cho M là một iđêan của A. Chứng minh M là iđêan tối đại khi và chỉ khi AMlà trường. c) Cho M là một iđêan của A. Chứng minh: Nếu ∀x ∈ M 1 + x khả nghịch trong A thì M là iđêan tối đại duy nhất của A. Bài II: a) Cho (G, ·) là một nhóm có 2n phần tử và H là một nhóm con của G có n phần tử. Chứng minh ∀x ∈ G x2∈ H b) Trong nhóm đối xứng S4 (nhóm các phép thế bậc 4) hãy xét tính chuẩn tắc của các nhóm con xiclic sinh bởi một vòng xích độ dài 3.
Xem thêm

59 Đọc thêm

Nghiên cứu mở rộng galois và tìm hiểu các định lý cơ bản của lý thuyết galois

NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG GALOIS VÀ TÌM HIỂU CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT GALOIS

Bổ đề 1.1. Cho F là trường và f (x) ∈ F x là đa thức bất khả quy. Khi đó
K = F x(f (x)) là trường và x = x + (f (x)) là một nghiệm của f (x). Hơn
nữa ta có đơn cấu ϕ : F −→ K, do đó ta có thể coi F là trường con của K.

Chứng minh. Đặt I = (f (x)), suy ra K = F xI . Vì f (x) bất khả quy nên
I = F x và do đó K là vành giao hoán khác 0. Lấy tùy ý g(x) + I là phần tử
khác 0 của K. Khi đó g(x) ∈ I hay f (x) không là ước của g(x). Mặt khác do
f (x) bất khả quy, suy ra (g(x), f (x)) = 1, nên tồn tại q(x), p(x) ∈ F x sao cho
1 = q(x)g(x) + p(x)f (x). Từ đó 1 + I = q(x)g(x) + I = (q(x) + I )(g(x) + I ).
Chứng tỏ g(x) + I là phần tử khả nghịch của K . Vậy K là trường.
Xét ánh xạ ϕ : F −→ K, a −→ a + I . Ta dễ thấy ϕ là đồng cấu vành và là
đơn ánh, do đó nó là đơn cấu. Vì thế ta có thể đồng nhất mỗi a ∈ F với ảnh
ϕ(a) = a + I ∈ K. Như vậy F được coi như một trường con của K.
Xem thêm

128 Đọc thêm

Tiết 16 Đề kiểm tra chương 1 hình học 7

TIẾT 16 ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 7

Đề kiểm tra chương 1 hình học 7, ppct 16, có ma trận đáp án đầy đủ. Đề dàn đều nội dung của chương, nhấn mạnh nội dung quan trọng như tính chất hai đường thẳng song song, cách viết giả thiết kết luận từ định lý và từ hình vẽ, chứng minh bài toán ... Đề có khả năng phân loại học sinh, giúp đánh giá học sinh theo năng lực hiểu bài của học sinh. Đề giúp học sinh trung bình có thể tìm được điểm nếu thực sự chăm học.

3 Đọc thêm

Sử dụng mã LDPC trong thông tin di động số

SỬ DỤNG MÃ LDPC TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG SỐ

KHÁI NIỆM MÃ LDPC
Mã LDPC (Low-Density Parity-Check code – Mã kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp), hay còn gọi là mã Gallager, được đề xuất bởi Gallager vào năm 1962 [1]. Ngày nay, người ta đã chứng minh được các mã LDPC không đều có độ dài khối lớn có thể tiệm cận giới hạn Shannon. Về cơ bản đây là một loại mã khối tuyến tính có đặc điểm là các ma trận kiểm tra chẵn lẻ (H) là các ma trận thưa (sparse matrix), tức là có hầu hết các phần tử là 0, chỉ một số ít là 1. Theo định nghĩa của Gallager, ma trận kiểm tra chẵn lẻ của mã LDPC còn có đặc điểm là mỗi hàng chứa đúng i phần tử 1 và mỗi cột chứa đúng j phần tử 1. Một mã LDPC như vậy sẽ được gọi là một mã LDPC đều (n, j, i), trong đó n là độ dài khối của mã và cũng chính là số cột của ma trận H. Hình 1 trình bày ma trận kiểm tra chẵn lẻ của một mã LDPC đều (20, 3, 4).
Tại thời điểm ra đời của mã LDPC, năng lực tính toán của máy tính còn khá hạn chế nên các kết quả mô phỏng không phản ảnh được khả năng kiểm soát lỗi cao của mã này. Cho đến tận gần đây, đặc tính vượt trội của mã LDPC mới được chứng minh và Mackay và Neal là hai người được coi là đã phát minh ra mã LDPC một lần nữa nhờ sử dụng giải thuật giải mã dựa trên giải thuật tổng-tích (sum-product algorithm).
Hình 1 Ma trận kiểm tra chẵn lẻ của một mã LDPC đều (20, 3, 4)
Từ định nghĩa ban đầu của Gallager, Luby cùng các tác giả khác đã đánh dấu một bước tiến quan trọng của mã LDPC trong việc đưa ra khái niệm mã LDPC không đều [2]. Đặc điểm của các mã này là trọng lượng hàng cũng như trọng lượng cột không đồng nhất. Các kết quả mô phỏng cho thấy các mã LDPC không đều được xây dựng phù hợp có đặc tính tốt hơn các mã đều. Tiếp theo đó, Davey và Mackay khảo sát các mã không đều trên GF(q) với q>2 (GF: Galois Field – Trường Galois). Theo các tác giả này, khả năng kiểm soát lỗi của loại mã trên GF(q) được cải thiện đáng kể so với các mã trên GF(2) [3].
Việc biểu diễn mã LDPC bằng đồ hình (graph) đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các giải thuật giải mã. Tanner được coi là người đề xuất các mã dựa trên đồ hình [4]. Nhiều nhà nghiên cứu khác đã phát triển các đồ hình Tanner và các đồ hình thừa số (factor graph) chính là một dạng tổng quát của đồ hình Tanner. Các giải thuật giải mã xác xuất
Xem thêm

9 Đọc thêm

Giải bài tập đại số tuyến tính Nguyễn Hữu Việt Hưng

GIẢI BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH NGUYỄN HỮU VIỆT HƯNG

Giải bài tập đại số tuyến tính Nguyễn Hữu Việt Hưng
Chứng minh công thức De Morgan dạng tổng quát
Chứng minh các mệnh đề tập hợp
Bài tập chương Không gian véc tơ
Bài tập chương Ma trận và ánh xạ tuyến tính
Bài tập chương Định thức và Hệ phương trình ĐSTT

34 Đọc thêm

BÀI GIẢNG DAO ĐỘNG KỸ THUẬT BÀI 6: DAO ĐỘNG TỰ DO KHÔNG CẢN NHIỀU BẬC TỰ DO

BÀI GIẢNG DAO ĐỘNG KỸ THUẬT BÀI 6: DAO ĐỘNG TỰ DO KHÔNG CẢN NHIỀU BẬC TỰ DO

Trong bài này chúng ta sẽ nghiên cứu dao động tự do không cản của hệ dao động nhiều bậc tự do. Dao động tự do không cản là mô hình dao động đơn giản. Việc nghiên cứu trong bài này là cơ sở để nghiên cứu các mô hình phức tạp hơn, cụ thể là khi có cản ma sát và khi có kích động.
Bài này sẽ trình bài một số định nghĩa, khái nhiêm cơ bản của dao động tuyến tính nhiều bậc tự do: như phương trình tần số, vector riêng, ma trận dạng riêng. Bài học cũng nghiên cứu và chứng minh tính trực giao của các véc tơ riêng, đưa ra các tọa độ chính để tìm nghiệm hệ phương trình vi phân dao động.
Xem thêm

6 Đọc thêm

BÀI TẬP PHẦN MA TRẬN

BÀI TẬP PHẦN MA TRẬN

Tìm tất cả giá trị của p sao cho A khả nghịch và tìm ma trận nghịch đảo.2[r]

5 Đọc thêm

Xây dựng ma trận SWOT cho công nghiệp giấy việt nam

XÂY DỰNG MA TRẬN SWOT CHO CÔNG NGHIỆP GIẤY VIỆT NAM

_- Đẩy mạnh công tác sáp nhập các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, tăng_ _cường đầu tư chiều sâu: Khi Việt Nam gia nhập AFTA, cạnh tranh trên thị_ trường giấy sẽ trở nên rất gay gắt với sự xu[r]

5 Đọc thêm

HÀM EXCEL THÔNG DỤNG

HÀM EXCEL THÔNG DỤNG

Hàm MATCH có một cú pháp ít người biết đến, đó là: =MATCHvalue1 & value2, array1 & array2, match_type value1 & value2 là các dữ liệu để tìm ví dụ họ và tên array1 & array2 là các cột hoặ[r]

45 Đọc thêm

CÁC PHÉP TOÁN THỰC HIỆN TRÊN MA TRẬN THỰC

CÁC PHÉP TOÁN THỰC HIỆN TRÊN MA TRẬN THỰC

• Hiển thị được các kết quả trung gian khi có yêu cầu ma trận ,biểu thức tính toán… TRANG 2 Ngoài các nội dung chính thực hiện trên ma trận thực :cộng ,trừ ,nhân hai ma trận,tính định th[r]

30 Đọc thêm

Cùng chủ đề